EsperantoLingvojFakojktp.

bibliografio

9OA
Akademio de Esperanto:
Naŭa Oficiala Aldono al la Universala Vortaro
Aventuroj
Privat Edmond:
Aventuroj de pioniro,
J. Régulo, La Laguna, 1963
BazRad
Wouter F. Pilger:
Bazaj Radikoj Esperanto-Esperanto
BdV
Charles Dickens,
trad. L. L. Zamenhof:
La Batalo de l' Vivo,
1891
BEE
Montague J. Butler:
Esperanto-English Dictionary,
BEA, London, 1967
Bird
Mészáros Béla:
Oklingva nomaro de eŭropaj birdoj,
Debrecen, 1980
BoE
Werner Bormann:
Entrepreno. Entreprenistaj Strategioj: Priskribo de la entrepreno,
Aŭtoro, Hamburg, 1991
BoER
E. Bokarev:
Esperanta-rusa vortaro,
Moskvo, 1982
BoM
Werner Bormann:
Mondkomerco kaj Lingvo,
Aŭtoro, Hamburg, 1993
BonaLingvo
Claude Piron:
La bona lingvo,
Pro Esperanto/HEA, Vieno/Budapeŝto, 1989
BonaS-ino
E. Orzeszko,
trad. Kazimierz Bein:
La bona sinjorino
BoRE
E. Bokarev:
Rusa-esperanta vortaro,
Moskvo, 1966
BoT
Werner Bormann:
La Merkato de Trafikservoj,
Aŭtoro, Hamburg, 1992
BT
Douglas A. Portmann:
Biblioteka terminaro
ĈA
Ĉina Antologio (1919-1949),
Ĉina Esperanto-Eldonejo, Pekino, 1986
CCT
Common Commercial Terms in English and Esperanto,
The Esperanto Institute Limited, Welwyn Garden City, 1926
CEE
Peter J. Benson:
Comprehensive English-Esperanto Dictionary,
ELNA, El Cerrito, 1995 1a eldono ISBN: 0-939785-03-X
ChP
Petro Chrdle:
Profesia uzo de Esperanto kaj ĝiaj specifaj trajtoj,
Kava-Pech, Praha, 1995 2a plilarĝigita eldono
CRI
Ĉina Radio Internacia enrete (esperanta paĝaro de China Radio international online)
Ĉukĉoj
Vasilij Eroŝenko:
El vivo de ĉukĉoj,
Universala Asocio de Blindul-Organizoj, 1933 Esperanta Ligilo, 4
ĉuSn
E. Lanti:
Ĉu ili estas sennaciistoj?
DanĝLng
Ulrich Lins:
La danĝera lingvo, studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto,
L'omnibuso, Kioto, 1973 1a eldono
Bleicher, Gerlingen, 1988 2a eldono
eldonejo Progreso, , 1990 represo de la 2a eldono [?] ISBN: 5-01-003136-1
DdH
L. L. Zamenhof:
Aldono al la „Dogmoj de Hilelismo“,
Ruslanda Esperantisto, 1906
Deneva
Daniela Deneva:
Esperanta-Bulgara-Rusa Matematika Terminaro,
Bulgara Esperanto-Asocio, Sofio, 1985
DL
L. L. Zamenhof:
Dua Libro de l’ lingvo Internacia,
Varsovio, 1888
DonKihxoto
Miguel de Cervantes Saavedra,
trad. Fernando de Diego:
La inĝenia hidalgo Don Quijote de la Mancha,
HEF - eldono "Fundación de Esperanto", Zaragoza, 1977 ISBN: 84-400-3582-9
DOz
L. Frank Baum,
trad. D. Broadribb:
Doroteo kaj la Sorĉisto en Oz,
Bookleaf Publishing, Aŭstralio, 1996
EBV
Rüdiger Eichholz:
Esperanta Bildvortaro,
Esperanto press, Bailieboro, Ontario, Kanado, 1989 2a eldono ISBN: 0-919186-32-7
EdE
Enciklopedio de Esperanto,
Budapest, 1979 ISBN: 963-571-051-8
EE
L. L. Zamenhof:
Esenco kaj Estonteco
Eek
Esperanto en Komerco. Esperanto in Commerce,
Esperanto-Rondo, Crailsheim, 1964 3a eldono
EFM
Braun; Polerani; Rotsaert; Wiersch; Yamasaki; Ruysschaert:
Economie, finance, monnaie. Glosaro de la komisiono de la Eŭropaj Komunumoj. Versio esperanto ― français ― english ,
IKEF, Welzheim, 1992
EKV
R. Hilgers; Yashovardhan; k.a.:
EK-Vortaro de matematikaj terminoj (vol. 4 en Eŭropa Serio: Sennaciigita Scienco) ,
Eŭropa Klubo, FEoLL-Institut für Kybernetische Pädagogik, Paderborn, 1980 ISBN: 3-88064-080-7
ElektFab
Jakob Grimm; Wilhelm Grimm,
trad. Kazimierz Bein:
Elektitaj Fabeloj de Fratoj Grimm,
Möller kaj Borel, Berlino, 1906 1a eldono
Artur E. Iltis, Sarbruko, 1981 represo de la 1a eldono
Inko, Tyresö, Svedio, 2002
EncCxi
Li Qiang; Zhang Meizhi,
trad. Fan Yizhu, Xu Senrong:
Enciklopedieto de Ĉinio,
Ĉina Esperanto-Eldonejo, Beijing, 1994 ISBN: 7-5052-0086-0/Z.4
EncJap
T. Nakamura:
Enciklopedieto japana,
eldono de kosmo, Osaka, 1964
EPĈ
El Popola Ĉinio (revuo),
El Popola Ĉinio, Ĉeinujo, de 1950
Esperanto
Esperanto,
Universala Esperanto-Asocio, Roterdamo, 1905-
F
L. L. Zamenhof:
Fundamento de Esperanto,
Varsovio, 1905
Fab1
H. C. Andersen,
trad. L. L. Zamenhof:
Fabeloj, vol. 1,
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1926
Fab2
H. C. Andersen,
trad. L. L. Zamenhof:
Fabeloj, vol. 2,
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1926
Fab3
H. C. Andersen,
trad. L. L. Zamenhof:
Fabeloj, vol. 3,
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1932
Fab4
H. C. Andersen,
trad. L. L. Zamenhof:
Fabeloj, vol. 4,
Heroldo de Esperanto, 1963
Far1
B. Prus,
trad. Kazimierz Bein:
La Faraono, vol. 1,
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1927
Far2
B. Prus,
trad. Kazimierz Bein:
La Faraono, vol. 2,
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1926
Far3
B. Prus,
trad. Kazimierz Bein:
La Faraono, vol. 3,
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1926
FdO
Władyław Reymont,
trad. Kazimierz Bein:
En fumejo de L'opio,
Bliński kaj W. Mašlankiewicz, Varsovio, 1908
FIL
Pri la solvo de l'problemo de internacia lingvo por komerco kaj trafiko. ( Zur Lösung der Frage einer internationalen Handels- und Verkehrssprache. Amtlicher Sitzungsbericht der Internationalen Konferenz für eine gemeinsame Hilfssprache des Handels und Verkehrs, Venedig, 2.-4. April 1923 ) ,
Frankfurter Messamt, Frankfurt a.M., 1923
FK
Ludoviko Lazaro Zamenhof:
Fundamenta Krestomatio de la lingvo Esperanto,
Hachette et Compagnie, Parizo, 1904
FT
Fervoja Terminaro (UIC Railway Dictionary) ,
EFE - Terminara Komisiono, 1997
FzT
Katsumori H.; Makino S.; Makino J. (komp.):
Esperanta terminaro de fiziko, Esperanto ― japana ― angla. Reviziita ,
Universitato Chubu, Chubu, Japanio, 1992 ISBN: 0-939785-03-X
GDEF
Gaston Waringhien:
Grand dictionnaire espéranto-français,
Librairie Centrale Espérantiste, Parizo, 1957
GDEFS
Gaston Waringhien:
Grand dictionnaire espéranto-français avec Supplément,
SAT-Amikaro, Parizo, 1976
GDFE
Jacques Le Puil; Jean-Pierre Danvy; k.a.:
Grand dictionnaire français espéranto,
France-Espéranto, Parizo, 1992 ISBN: 2-9507376-0-9
Gerda
Claude Piron:
Gerda malaperis,
Fonto
Gv
Claus Günkel (Nikolao):
La Gunkela vortaro de vortoj mankantaj en PIV 2002,
Propra eldono, Eschweiler, 2002
Hamlet
William Shakespeare,
trad. L. L. Zamenhof:
Hamleto, Reĝido de Danujo,
eldonejo W. Tümmel, Nurenbergo, 1894
HejmVort
Jouko Lindstedt; k.a.:
Hejma Vortaro,
Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 1999
Homaranismo
L. L. Zamenhof:
Homaranismo,
Ruslanda Esperantisto, Peterburgo, 1906 n-ro 5
HomojManĝantaj
Hemmi Yô,
trad. Doi ĉieko:
Homoj manĝantaj,
Mevo-Libroj, Jokohamo, 2002
Ifigenio
J. W. Goethe,
trad. L. L. Zamenhof:
Ifigenio en Taŭrido,
Hachette et Cie, Parizo, 1908
IK
Eliza Orzeszko,
trad. Kazimierz Bein:
La Interrompita Kanto,
Esperanta Centra Librejo, Parizo, 1928
IKEV
F. Munniksma (eld.):
Internacia komerca-ekonomika vortaro en 11 lingvoj,
Ĉina Esperanto-eldonejo, Pekino, 1990 ISBN: 7-5052-0025-9
InfanTorent2
Stellan Engholm:
Infanoj en Torento, dua libro en la Torento-trilogio,
Eldona Societo Esperanto, Stockholm, 1939 1a eldono
Dansk Esperanto-Forlag, 1972 2a eldono
Inko, Tyresö, 2001 3a eldono
IntArkeol
Marinko Givoje:
Interesa arkeologio,
SAT, Sennacieca Asocio Tutmonda, Parizo, 1973
IntKui
Maria Becker-Meisberger:
Internacie kuiri,
Flandra Esperanto-Ligo, Antwerpen, 2000 ISBN: 90-71205-70-3
Iŝtar
H. A. Luyken:
Pro Iŝtar,
Ferdinand Hirt & Sohn, Lepsiko, 1924
ItEsp
Carlo Minnaja:
Vocabolario Italiano-Esperanto,
CoEdEs, 1996
Jamburg
Mikaelo Bronŝtejn:
Oni ne pafas en Jamburg,
Impeto, Moskvo, 1993 ISBN: 5-7161-0004-X
JuanReg
Albault; Ariste; Auld; k.a.:
Serta gratulatoria in honorem Juan Régulo,
Universitato de La Laguna, Kanariaj Insuloj, 1987
JV
Horbaĉuk, V.; Poddubnij, F.; Tuĥvatullina, L.; Ŝilo, G.:
Jura Vortaro esperante-ruse-ukraine-angla,
Akademia Centro de Administro, Entreprenado, Juro, Slavjansk, 1994
Kalendaro
Cherpillod André:
La kalendaro tra la tempo, tra la spaco,
La Blanchetière, Courgenard (Francio), 2002 ISBN: 2-906134-56-2
KelS
Kajeroj el la Sudo
KielAkvo
Raymond Schwartz:
Kiel akvo de l' rivero,
Régulo, La Laguna, 1963
Dansk Esperanto-Forlag, , 1977
Iltis, , 1987
Edistudio, Pizo, 1991
Kiso
Hjalmar Söderberg,
trad. Sten Johansson:
La Kiso kaj dek tri aliaj noveloj,
Al-fab-et-o, Skövde, 1995
KompLeks
Sergio Pokrovskij:
Komputada Leksikono
Kosmo
David Galadí-Enríquez; Amri Wandel:
La kosmo kaj ni ― Galaksioj, planedoj kaj vivo en la universo,
Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno, 2001
KrDE
Erich Dieter Krause:
Wörterbuch Deutsch-Esperanto,
Langenscheidt, Leipzig k.a., 1993
KrED
Erich Dieter Krause:
Großes Wörterbuch Esperanto-Deutsch,
Langenscheidt, Hamburg, 1999
Kukobak
Cornelia Rau; k.a.:
Kukobakado,
Wolfram Diestel, Lepsiko, 1993
KVS
Robert Kreuz:
Komerca Vortaro Seslingva. Germana ― Angla ― Franca ― Itala ― Hispana ― Esperanta ,
Foira Oficejo, Frankfurt a.M., 1927
LaFamilio
Bakin (Li Yaotang),
trad. Wei Yida:
La Familio,
Ĉina Esperanto-Eldonejo, Beijing, 1999
LanLin
Bertilo Wennergren:
Landoj kaj lingvoj de la mondo
Lanti
E. Lanti:
Vortoj de k-do Lanti,
Sennacieca Asocio Tutmonda, 1931
Lasu
Claude Piron:
Lasu min paroli plu!,
Fonto
LF
Literatura Foiro (kultura revuo) ,
Kooperativo de LF, Svislando?
Lkn
Ricardo Ŝulco; Hermano Bermano:
Leksara kolekto de ofte uzataj propraj nomoj,
ECP, Paderborno, 1989 1a eldono ISBN: 3-922570-60-7
LOdE
La Ondo de Esperanto (Gazeto) ,
Sezonoj, Ruslando
LR
L. L. Zamenhof:
Lingvaj Respondoj
LSF
Kalocsay:
Lingvo, Stilo, Formo,
Budapest, 1931
LSV
E. Lanti:
„Liberiga Stelo“ al la Verdruĝuloj
LtE
Henrik Seppik:
La tuta Esperanto,
Hungara Esperanto-Asocio, Budapest, 1987 4a eldono ISBN: 963-571-196-4
Lusin
Lusin (Zhou Shuren),
trad. S. J. Zee k.a.:
Noveloj de Lusin,
Ĉina Esperanto-Ligo, Pekino, 1963
Malben
Mary Webb,
trad. Grace Kirkwood:
Malbeno Kara,
Books Reborn, 2000
ManPol
Stefan Maul; k. a.:
Deklingva manlibro pri politiko,
Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno, 1994
Marta
Eliza Orzeszkowa,
trad. L. L. Zamenhof:
Marta,
Esperantista Centra Librejo, Parizo, 1924 2a eldono
Mary
M. Lermontov,
trad. N. Danovskij:
Princidino Mary,
Ruslanda Esperantisto, Jekaterinburg, 1996
MatStokTerm
Olav Reiersøl:
Matematika kaj Stokastika Terminaro Esperanta,
Oslo, 1994 dua eldono ISBN: 82-553-0894-6
MatTerm
Raoul Bricard:
Matematika Terminaro kaj Krestomatio,
Hachette, Parizo, 1905
MatVort
Jan Werner:
Matematika Vortaro, Esperanta-Ĉeĥa-Germana,
Brno, 1990
MB
Malbabelo (Gazeto de la Frankfurtmajna Esperanto-Societo) ,
ESF, Frankfurto ĉe Majno, 1994-
MemLapenna
Birthe Lapenna:
Memore al Ivo Lapenna (La kreinto de la moderna Esperanto-Movado) ,
Fondaĵo Ivo Lapenna, Interreto, 1998
Metrop
V. Varankin:
Metropoliteno
MEV
Eugen Wüster:
Maŝinfaka Esperanto-vortaro,
Ferdinand Hirt und Sohn, Leipzig, 1923
MkM
Mihail Bulgakov,
trad. Sergio Pokrovskij:
La majstro kaj Margarita,
Sezonoj, Jekaterinburg, 1991
Monato
Monato (internacia magazino) ,
Flandra Esperanto-Ligo, Belgio, de 1980
MortulŜip
B. Traven,
trad. Hans Georg Kaiser:
Mortula Ŝipo, Rakonto de usona maristo,
Inko, Tyresö, 2001
MT
trad. L. L. Zamenhof:
La Malnova Testamento,
Brita kaj Alilanda Biblia Societo, Londono
Munchhausen
R. E. Raspe,
trad. J. D. Applebaum:
[La Vojaĝoj kaj] Mirigaj Aventuroj de Barono Münchhausen (Biblioteko Tutmonda, numeroj 13-14) ,
Rudolf Mosse Esperanto-Fako, Berlino, 1927
MuzTerm
M. C. Butler; F. Merrick; D. G. Hill ind.:
Muzika terminaro (represo de la eldono fare de Internacia Esperanto-Ligo, 1944) ,
Muzika Esperanto-Ligo, Sofio, 1992
NeĝaBlovado
Aleksandr Puŝkin,
trad. Antoni Grabowski:
La neĝa blovado,
Kelter, Varsovio, 1888 1a eldono
Jekaterinburg, Sezonoj, 1993
NeoGlo
H. Vatré:
Neologisma glosaro, postrikolto al PIV (tria eldono kun laŭtema klasifiko kaj rimaro en suplemento) ,
Artur E. Iltis, Saarbrücken, 1989 ISBN: 3-927613-07-X
NePiv
A. Cherpillod:
Nepivaj vortoj (listo de 6800 vortoj ne troviĝantaj en la PIV el kiuj kelkaj povas esti utilaj) ,
la aŭtoro, Courgenard Francio, 1988 ISBN: 2-906134-05-8
NT
La Nova Testamento (de nia Sinjoro kaj Savanto Jesuo Kristo) ,
Brita kaj Alilanda Biblia Societo, Londono
Oomoto
Oomoto (Oficiala organo de Oomoto kaj UHA) ,
Oomoto, Kioto, 1925-
OriginoDeSpecioj
Ĉarlz Darvin,
trad. Klivo Lendon:
La Origino de Specioj
OV
L. L. Zamenhof:
Originala Verkaro
Paroloj
L. L. Zamenhof:
Paroloj
PatrojFiloj
I. S. Turgenjev,
trad. Kazimierz Bein:
Patroj kaj filoj,
Libroservo Federacio de laboristaj esperantistoj, Amsterdamo, [proks. 1938]
PGl
Kalocsay; Waringhien; Bernard:
Parnasa Gvidlibro,
Pisa, 1984
PIV1
Plena Ilustrita Vortaro,
SAT, Parizo, 1970
PIV2
La Nova Plena Ilustrita Vortaro,
SAT, Parizo, 2002
PIV3
Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto 2005,
SAT, Parizo, 2005
Plumamikoj
Marjorie Boulton:
Ne nur leteroj de plum-amikoj,
Eldona Societo Esperanto, Malmö, 1984 1a eldono
PMEG
Bertilo Wennergren:
Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko
PoŝAtlas
Ludmila Jirousková (red.); Bohumil Stehlík (red.):
Poŝatlaso de la mondo,
Kartografie, Prago, 1971
PrV
L. L. Zamenhof; C. Rogister ed.:
Proverbaro esperanta,
Stafeto, La Laguna, 1974 ISBN: 400-7609-6
PV
E. Grosjean-Maupin:
Plena Vortaro de Esperanto,
SAT, Parizo, 1934
RabistFab
Josef Čapek:
La unua rabista fabelo
Rabistoj
Frederiko Schiller,
trad. L. L. Zamenhof:
La rabistoj (Dramo en kvin aktoj) ,
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1928 2a eldono
Revadoj
Jean-Jacques Rousseau,
trad. André Gilles:
La revadoj de soleca promenanto (Franca Esperantisto, kaj. 414 (09/1990) kaj 420 (04/1991)) ,
Unuiĝo Franca por Esperanto, ĉe Flandra Esperanto-Ligo
Revizoro
N. V. Gogol,
trad. L. L. Zamenhof:
La Revizoro
RLN
Listo de Rekomendataj Landnomoj (Oficialaj Informoj, n-ro 12) ,
Akademio de Esperanto, 2009
RokPop
B. Wennergren:
Roko kaj Popo, Popularmuzika Terminaro en Esperanto
RugxDom
Cao Xueqin,
trad. Xie Yuming:
Ruĝdoma sonĝo,
Ĉina Esperanto-Eldonejo, Beijing, 1995 ISBN: 7-5052-0235-9
Salamandroj
Karel Čapek,
trad. J. Vondroušek:
Milito kontraŭ salamandroj
SatirRak
Sándor Szathmári:
Satiraj rakontoj,
1957-1972
ScTerm
Maurice Rollet de l'Isle:
Scienca Fundamenta Esperanta Terminaro,
Centra Presejo Esperantista, Parizo, 1931
Sezonoj
almanako Sezonoj,
Sezonoj, Jekaterinburg, 1984-1990
SkandalJozef
Valdemar Vinař:
La skandalo pro Jozefo,
ĈEA, Prago, 1981 1a eldono
Kava-Pech, Dobrichovice, 2002 2a eldono
Inko, Tyresö, 2002
SPIV
Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, Suplemento,
SAT, Parizo, 1987
SPV
Gaston Waringhien:
Plena Vortaro de Esperanto, Suplemento,
SAT, Parizo, 1953
Ŝtalrato
Harry Harrison,
trad. Reinhard Fössmeier k.a.:
Naskiĝo de la rustimuna ŝtalrato,
Sezonoj, Jekaterinburg, 1996
Studoj
Vilmos Benczik:
Studoj pri la Esperanta Literaturo,
La Kritikanto, Takasago-si, 1980
TermKurs
Jan Werner:
Terminologia Kurso,
Sdružený klub ROH, Roudnice nad Labem, 1986
TK
:
Ilustrita terminaro de kombinita transporto, franca, angla, germana, esperanta, serba,
Interpres 1847, Beogrado, 1998
TW
Rudolf Haferkorn:
Technisches Wörterbuch Deutsch-Esperanto,
Esperanto Press, Cardiff, 1967
UrdHadda
Deck Dorval:
Urd Hadda murdita! (Serio Stafeto, n-ro 13) ,
Flandra Esperanto-Ligo, Antwerpen, 1990 ISBN: 90-71205-37-1
VdE
Kazimierz Bein:
Vortaro de Esperanto,
Hachette, Parizo, 1912
Vetero
Denis Riley; Lewis Spolton:
Vetero kaj klimato de la mondo,
Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 1987
Viki
Vikipedio,
de 2001
VivZam
Edmond Privat:
Vivo de Zamenhof,
The Esperanto publishing co. ltd, Heronsgate, 1937 2a eldono
VojaĝImp
Valdemar Langlet:
Vojaĝimpresoj,
Lingvo Internacia, 1895 1a eldono
Inko, Tyresö, 2003 2a eldono
Vojaĝo
Boris Kolker:
Vojaĝo en Esperanto-lando,
Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 2002 ISBN: 92-9017-078-6
WAPS
William Auld:
Pajleroj kaj stoploj,
Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 1997 ISBN: 92-9017-052-2
WED
J.C. Wells:
Esperanto Dictionary Esperanto-English, English-Esperanto,
Teach Yourself Books, London, 1969
ZR
Eugen Wüster:
Zamenhof-radikaro,
Ferdinand Hirt und Sohn, Leipzig, 1927