b c f g j k l m n p r s t u v x z

loĵbana r...

rebjukma'i: Novembro
reldei: mardo
relma'i: Februaro
rirmamta: avino
rirpa'u: avo