آ ا ب پ ت ټ ث ج چ ځ څ چ خ د ډ ذ ر ز ژ س ش ښ ص ض ع غ ف ق ک ل م ن و ه ی ?

paŝtua ق...

قاموس: vortaro
قانون: leĝo
قدرت: forto
قسمت د: kvociento
قضيه: kazo
قطار: vico
قهر: kolero
قوي: forta