a b c d e g h i k l m n o p q r s t v w x y ?

vjetnama a...

anh: vi
ánh nắng mặt trời: suno
ánh sáng: lumo
anh trai: frato
an toàn: sekura
áo: mantelo