α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω ?

greka ι...

Ιανουάριος: Januaro
ίασπις: jaspo
ιδρώνω: ŝviti
ιδρώτας: ŝvito
ιεραρχία: hierarĥio
ιεροβοτάνη: verbeno
ιερόγλυφο: hieroglifo
Ινδία: Hindujo
ινδικός: hinda
ινδός: hindo
ινιακός: okcipitalo, okcipitosto
ινίο: okcipito
ιόν: jono
ιονίζω: jonigi, jonizi
ίος: viruso
ιουδαϊσμός: judaismo, judismo
Ιούλιος: Julio
Ιούνιος: Junio
ιππόδρομος: hipodromo
ιπποδύναμη: ĉevalpovo
ιπποπόταμος: hipopotamo
ίππος: ĉevalo
ιστός: histo
ιώδιο: jodo
ιωδοφόρμιο: jodoformo