tradukoj: be bg cs de en es fr he hu ms nl pl pt ru sk tp

*mult/a PV

*multa  

Nombra adjektivo montranta:
1.  
(ununombre) Grandan nedifinitan kvanton el tuto, kies partojn oni ne povas aŭ ne bezonas esprimi per precizaj nombroj: la tro multa parolado lacigas lin [1]; multa laboro, pacienco, pluvo; de elekto tro multa plej malbona rezulto PrV ; per tro multa varto malboniĝas la farto PrV ; ni […] fervore klopodis vidi vian vizaĝon kun multa sopiro [2]; ili pro la multa fumo, de kiu ili estis ĉirkaŭataj, nur kun granda malfacilo povis reciproke sin rekoni BdV ; tiam […] la marnivelo estis cent metrojn pli malalta ol nun pro la multa akvo ligita en formo de glacio [3]; kiam mi estis infano, la vintroj estis malvarmaj kun multa neĝo [4].
Rim.: Multa estas ofte anstataŭata per multe damulto da.
2.  
(plurnombre) Grandan nedifinitan kvanton da nombreblaj aferoj kontraste kun pli malgranda kvanto: multaj infanoj [5]; multaj birdoj [6]; multaj vazoj; multaj estas la intencoj en la koro de homo [7]; vi estis multaj, kiel la steloj de la ĉielo [8]; trafos ilin multaj malfeliĉoj kaj mizeroj [9]; la reĝo Salomono amis multajn aligentajn virinojn [10]; ju disputo pli forta, des pli multaj la vortoj PrV ; multaj el ili ne komprenas politikon kaj volas nur manĝi, trinki, kaj havi ie vivlokon [11]; la stilo de aŭtoro Pejno Simono, kun multaj kunmetitaj vortoj kaj verboformoj, ja foje povas timigi komencanton [12]. VD:abunda, maro, monto, pluvo, svarmi, verŝi
Rim. 1: Multaj estas kelkfoje uzata kun subkompreno de „homoj“: multaj diras, ke... Mario ekrigardis kun tia gaja, ĉarma rideto, ke la opinio de multaj ŝajnis al mi tute prava [13]; multajn ŝi vundis kaj faligis [14].
Rim. 2: Estas diferenco inter "multaj homoj" kaj "multe da homoj": multaj homoj = diversaj homoj (ĉiu aparte); multe da homoj = granda nombro da homoj (kune) [15].

*multe  

Adverbo signifanta:
1.  
Grandkvante, grandnombre: multe kuri [16] [17]; malfeliĉa knabino, multe kurinte kaj trovinte neniun, kiu volus ŝin akcepti [18]; multe vojaĝi [19]; ne multe dormi; kiu multe parolas, ne multe faras PrV ; homon fidelan oni multe benas [20]; du homoj povas pli multe fari ol unu[21]; multe pli da bovaĵo ol da ŝafviando.
Rim.: Kelkfoje la senco de multe tre alproksimiĝas al tiu de tre, forte, altgrade: multe labori, suferi; multe superi iun; akiro de saĝeco estas multe pli bona ol oro [22].
2.  
(uzata kvazaŭ substantivo: multo da)
a)  
(kun ununombro) Grandkvanto da: riĉulo havas multe da mono [23]; ne bone estas manĝi tro multe da mielo [24]; multe da manĝaĵo [25]; multe da vino; multe da profito [26]; multe da saĝo [27] [28].
b)  
(kun plurnombro) Granda nombro da: riĉulo havas multe da amikoj [29]; venko venas per multe da konsilantoj [30]; multe ... da birdoj [31]; multe da perloj [32]; multe da maljustaĵoj [33]; multe da vinoj (multspecaj vinoj).
Rim.: Ĉe tiu ĉi uzado kun plurnombro estas konsilinde anstataŭigi multe da per multaj, ĉar temas pri diversaj homoj, aĵoj aŭ bestoj el kiuj ĉiu estas konsiderata aparte: multaj personoj turnas sin al mi kun diversaj demandoj[34].
3.  
(uzata prefikse: multe-) Grandkvante; plur-: multekosta [35] [36]; multemejla [37]; multemerita [38]; multehara kranio [39]; multehoma kaj multemova strato Marta ; multejara pacienca laborado [40]; multefoje jam lavita Ifigenio ;
Rim.: En tiu ĉi adverba formo, „multe“ estas rigardata kaj uzata kvazaŭ nevaria numeralo: multescia [41], multekolora BdV ; multepovuloj IK . Tamen oni povus diri ankaŭ multascia, multataga, multalingvulo. Z. ofte ellasas la interan vokalon (kion oni povus analizi „mult' da...“): multflanka[42]; multfoje [43] [44] [45] Marta ; multbrava FK ; multgranda FK ; multhomeco [46]; multjara EE ; multjaroj VivZam ; multkolora [47] [48] [49]; multnombra [50]; multpena VivZam ; multpeza FK ; multsaĝa FK ; multvorteco [51]; multvorte [52].

multo  

Granda kvanto, granda nombro: kiu malmulton ne ŝatas, multon ne meritas PrV ; helpi per multo aŭ per malmulto [53]; pro la tre granda multo la pezo de la kupro ne estis kalkulita [54]; amata inter la multo de siaj fratoj [55]; multo da homoj [56] [57] [58]; sur la arbo sin trovis multo da birdoj [59]; riĉeco donas multon da amikoj [60]; mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵo [61]; ĉe multo da vortoj neevitebla estas peko [62]; la multo de lia senprudenteco lin devojigos [63]; multo mankas por ke ...u; ni devas kontentiĝi per nemultoZ ; la homomulto [64].

multi  

Esti multaj; svarmi2: preseraroj ĉi-verke multas [65]; bedaŭrinde, en la libro ne tro multas ilustraĵoj [66]; jam multis disputoj kun membroj de tiu ĉi familio kaj pro tio la lokaj vilaĝanoj atakis ĝin [67].

*multego  

Tre granda nekonata nombro aŭ kvanto: multego da diamantoj [68]; kapricoj de grandsinjoroj kaj multego da kreditoroj PrV ; aperis multego da fiinsektoj en la domo [69]; nur tre malgranda parto da kunvenintoj […] havis la eblon dediĉi multegon da tempo kaj multegon da mono, por lerni fremdajn lingvojn [70].

multigi

(tr)
Igi pli grandkvanta aŭ pli grandnombra nedifinitan kvanton aŭ nombron: iliajn filojn Vi multigis kiel la steloj de la ĉielo [71]; mi kreskigis kaj multigis en mi sciencon pli ol ĉiuj, kiuj estis antaŭ mi [72]; senfine oni povus multigi tiajn citaĵojn de Zamenhof, por ilustri lian lingvan kredon VivZam ; ili celas multigi lernohorojn, ĉar en 2002 komenciĝis edukado laŭ nova gvidlinio kaj lernohoroj malmultiĝis [73].

multiĝi  

(ntr)
Iĝi pli kaj pli abunda, pli grandnombraj: la akvo treege fortiĝis kaj tre multiĝis sur la tero kaj kovriĝis ĉiuj altaj montoj [74]; Dio diris al ili: fruktu kaj multiĝu, kaj plenigu la teron [75]; dum la du-tri lastaj jaroj aperis helikoj en la ĝardenoj de nia kvartalo, kaj […] eksplode multiĝis ĝis ili svarmis ĉie [76]. VD:prosperi

multobligi  

Multipliki1, t.e. multigi je granda faktoro: la verkanto, bezonante esprimi ekzemple „multobligi“, „dividato“ aŭ „triangulo“, kreos tiujn vortojn facile el la vortoj jam ekzistantaj en la vortaro [77]; ĉio estas pro vi, por ke la graco, multobligita per multaj, abundigu la dankon al la gloro de Dio [78]; oni povas sufiĉe bredi kuniklojn, sed monon multobligi ja ne estas eble [79]; necesas nuligi kelkajn festojn anstataŭ multobligi ilin, ĉar dum ĉi tiu festo nur 10 % de la loĝantoj festas, kaj la aliaj restas hejme, sen fari ion [80]; hodiaŭ oni parolas ankaŭ pri la „Interreto de Objektoj”, kiam la nombro de „objektoj” konektitaj al Interreto – fridujoj, panrostiloj, unuopaj lumoj, ... – vaste superos la nombron de homoj, evidente ankaŭ tio povus multobligi la disponatajn datenojn [81].

multopa

Kiu havas multajn anojn, multajn elementojn, multajn ekzemplerojn: forlasite de la multopa sed malvarmo-tima grupo de instruistinoj, la seĝoj vakis [82].

*malmulta  

Malgrandakvanta, malgrandanombra: la (tre malmultajn) vortojn kun „um“ oni devas lerni, kiel simplajn vortojn [83]; malmultaj kaj malbonaj estis la jaroj de mia vivo [84]; la rikolto ja estas abunda, sed la laborantoj estas malmultaj [85]; la ĉeestantoj, kun malmultaj esceptoj, ripetis la ekkrion [86]; se nesaĝaj homoj ironie rimarkas al vi, ke vi estas ankoraŭ tre malmultaj, ne perdu la kuraĝon EE ; la paĝoj entenas nur malmultajn liniojn, sed, kompense, tiuj malmultaj linioj konsistas el tre grandaj literoj [87]; malmultaj lanternoj malbone lumis la mallarĝan strateton Marta ; bedaŭrinde tre malmultaj plenumis mian peton DL .

malmulte  

En malgranda kvanto aŭ nombro: ŝajnas al vi, ke ni pagas tro malmulte Marta ; kiu malmulte deziras, feliĉon akiras PrV ; kiu multe babilas, pensas malmulte PrV ; malmulte (apenaŭ) rimarkebla [88]; restas malmulte da jaroj ĝis la jubilea jaro [89]; ĉu tiel malmulte valoras por vi la konsoloj [90]; li manĝas malmulte [91]; kiam en la urbo ĉio estas en ordo, […] da ebriuloj estas malmulte [92]. SIN:iom, rare

malmultiĝi

(ntr)
Iĝi malpli abunda, pli etnombraj. la akvo komencis malmultiĝi post la paso de cent kvindek tagoj [93]; tiamaniere la mono kompreneble povis malmultiĝi, kaj tion ĝi efektive faris [94]; malmultiĝis la provizado, kaj nur kelkaj urboj profitis el tiu malmultekosta rizo [95]; akvo minacas malmultiĝi pro la longaj sekaj somerperiodoj [96].

malplimulto  

Parto, partio kun malpli multaj eroj, anoj: farata de grandega plimulto kontraŭ malgrandega malplimulto Homaranismo ; disciplina cedo de la malplimulto al la plimulto [97]; la tiaman situacion de homoj, kiuj apartenas al malplimulto aŭ minoritato, oni povas taksi kiel diskriminacion [98].

nemalmulta

Iom granda kvanto aŭ nombro da: lin nemalmultaj konas Metrop ; por tia transmigro oni devus reekipi ĉiujn flughavenojn kaj ĉiujn flugmaŝinojn, kio kostus monon vere nemalmultan [99]; nemalmultaj el tiuj amendproponoj traktis temon, kiun ni same povus nomi ĉie-ĉeesta kiel ankaŭ juĝi malkoncerna [100]; planlingvoj iĝas la kerna kampo de interlingvistiko, kaj restas do intence tute neglektataj la nemalmultaj studoj [101].

plej multe

En plej alta grado, plej forte: plej multe li amas, ke oni lin bone akceptu [102]; plej multe mirigis ilin, ke apenaŭ iu plado malpleniĝis, tuj aperis alia tute plena [103]; vundo sekreta doloras plej multe PrV .
Rim.: Uzata antaŭ alia adverbo aŭ adjektivo oni foje skribas ambaŭ vortojn kune: loĝantaro plejmulte neslava [104]; la ĵurnalo malaperis, […] nova ĵurnalo […] aperis kelkajn monatojn poste, plejmulte surbaze de la sama skipo [105]. Tia kunskribado estas fakte nenecesa kaj ne troviĝas ĉe klasikaj aŭtoroj (Z, Kabe, ...).

plimulto  

Pliopo, la pli granda kvanto, parto aŭ partio: eĉ se ili prezentas en la lando grandegan plimulton ne havas moralan rajton altrudi sian lingvon aŭ religion al la aliaj regnanoj Homaranismo ; la grandegan plimulton de la personoj kiuj batalas por Esperanto ligas unu komuna ideo [106]; la faraono havis ĉe sia flanko [...] la plimulton de la civilaj altranguloj [107]; li rigardis la domojn pli atente, la plimulto el ili [...] havis nur pajlan tegmenton [108].

multangula  

Prezentanta grandan nombron da anguloj: la formo de plata ujo povas esti diversspeca – kvareĝa, rondforma, elipsa, triangula, multangula ktp. [109]; en 1557 konstruita, bonege konservita renesancstila ejo kun multangula arielo kaj arka portalo [110].

multepeza  

Tre peza: ŝi fordonus kun plezuro ĉiun ĉi belegaĵon kaj deĵetus la multepezan kronon [111]; la vagonaro […] estis longa, multepeza kaj konsistis preskaŭ nur el personvagonoj FK .

multespeca, multspeca  

Prezentanta multajn specojn: per longa kaj multespeca uzado eĉ la plej sovaĝa idiomo de la plej barbara gento iom post iom fariĝas riĉa [112]; oleo kaj kemiaĵoj en multspecaj konteneroj kaj ujoj poluados marbordojn [113]; multspecaj problemoj, precipe la manko de registara helpo [114].

tradukoj

anglaj

~a 1.: much; ~a 2.: many; ~e: a lot; ~o: a mass, large quantity; ~i: to abound; ~igi: multiply, propagate; ~iĝi: multiply, proliferate, swarm; ~obligi: multiply; mal~a: little, few; mal~iĝi: to decrease; malpli~o: minority; nemal~a: substantial, considerable; plej ~e: mostly; pli~o: majority; ~angula: multangular, polyangular; ~epeza: weighty; ~especa, ~speca: manifold.

belorusaj

~a 2.: многія, шматлікія, шмат якія, шмат хто; ~e: шмат, багата, многа; ~o: вялікая колькасьць, мноства; ~igi: павялічыць, пабольшыць; ~obligi: памножыць; mal~a: малалікі, нешматлікі; mal~e: мала, трохі, крыху; malpli~o: меншасьць; plej ~e: пераважна, найбольш; pli~o: большасьць; ~angula: многавугольны, шматкутны; ~epeza: цяжкі, цяжкавагавы, цяжкаважны; ~especa, ~speca: шматбаковы, разнастайны.

bulgaraj

~a 2.: многоброен; ~e: много; ~o: множество, многобройност; ~igi: размножавам, умножавам; ~iĝi: умножавам се, вирея; ~obligi: умножавам; mal~a: малък; mal~e: малко; malpli~o: малцинство; pli~o: мнозинство, болшинство.

ĉeĥaj

~e: fůra, mnoho, spousta; ~o: mnoho, množství, spousta, velice; ~igi: rozmnožovat; ~obligi: rozmnožovat, znásobit; mal~a: nemnohý; mal~e: málo; malpli~o: menšina; pli~o: majorita, většina, větší část; ~especa, ~speca: různý.

francaj

~a: beaucoup de; ~e: beaucoup; ~o: un grand nombre; ~i: abonder; ~ego: masse (grande quantité), multitude, myriade; ~igi: augmenter (tr.), multiplier; ~iĝi: se multiplier, proliférer, pulluler; ~obligi: multiplier; ~opa: multiple (ayant beaucoup d'exemplaires); mal~a: peu de; mal~e: peu; mal~iĝi: décroître (en nombre), décliner (se raréfier), se raréfier; malpli~o: minorité; nemal~a: un certain nombre de, un nombre non négligeable de; plej ~e: le plus; pli~o: majorité.

germanaj

~a 1.: viel; ~a 2.: viele; ~a: viele; ~e 1.: viel; ~e 2.: viel, massig, eine Menge; ~e 3.: sehr, arg; ~e: viel; ~o: Menge, Masse; ~i : wimmeln; ~igi : vermehren, mehren; ~iĝi : sich vermehren; ~obligi: vervielfachen; mal~a: wenig(e); mal~e: wenig; mal~iĝi : sich vereinzeln, sich verringern; malpli~o: Minderheit; nemal~a: nicht wenig; plej ~e: meistens; pli~o: Mehrheit; ~angula: vieleckig; ~epeza: schwer, gewichtig; ~especa, ~speca: vielfältig.

hebreaj

pli~o: רוב.

hispanaj

~a: mucho; ~e: mucho; ~igi: aumentar, incrementar; ~obligi: multiplicar; mal~a: poco; mal~e: poco; malpli~o: minoría; plej ~e: sobre todo, mayormente; pli~o: mayoría.

hungaraj

~a 1.: sok; ~a 2.: sok, sokak, sokan; ~e: sok, sokat, nagyon; ~o: sok, tömeg; ~igi: sokasít, megsokasít; ~obligi: megsokszoroz; mal~a: kevés; mal~e: kevés, keveset; malpli~o: kisebbség; plej ~e: legtöbb, legtöbbet, leginkább; pli~o: többség; ~angula: sokszögű; ~epeza: nagyon súlyos; ~especa, ~speca: sokféle, sokfajta.

malajaj

~a: banyak.

nederlandaj

~a 1.: veel; ~a 2.: vele; ~e 1.: veel; ~e 2.: veel; ~e: zeer, erg; ~o: veel; ~igi: vermenigvuldigen; ~obligi: vermenigvuldigen; mal~a: weinig; mal~e: weinig; malpli~o: minderheid; plej ~e: meest; pli~o: meerderheid; ~angula: veelhoekig; ~especa, ~speca: veelvoudig.

polaj

~a 1.: dużo; ~a 2.: wiele; ~e 1.: dużo; ~e 2.: wiele; ~o: dużo, wielość; ~ego: mnóstwo, mnogość; ~igi: powiększać, zwiększać, pomnażać; ~iĝi: powiększać się, zwiększać się, pomnażać się, roić się; ~obligi: zwielokrotniać, mnożyć, pomnażać; mal~a: mało, niewiele, trochę; mal~e: mało, niewiele, trochę; mal~iĝi: pomniejszać się, zmniejszać się; malpli~o: mniejszość; pli~o: większość; ~angula: wielokątny.

portugalaj

~a: muito (quantidade).

rusaj

~a 2.: многие, многочисленные; ~a: многий, многочисленный; ~e: много; ~o: множество, многое; ~igi: увеличивать; ~obligi: умножать; mal~a: немногий; mal~e: мало; malpli~o: меньшинство; plej ~e: больше всего, более всего; pli~o: большинство; ~angula: многоугольный; ~epeza: тяжёлый, тяжеловесный; ~especa, ~speca: разных видов.

slovakaj

~e: hodne, mnoho, veľa; ~o: množné číslo; ~igi: rozmnožiť; ~obligi: násobiť, rozmnožiť; mal~a: nemnohý; mal~e: málo; malpli~o: menšina; pli~o: prevaha, väčšina; ~especa, ~speca: rôzny.

tokiponaj

~a: mute; ~e: mute; ~o: mute; ~igi: mute; mal~e: lili.

fontoj

1. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 40
2. La Nova Testamento, I. Tesalonikanoj 2:17
3. Monato, Werner Fuß: Ĉu la homaro lernis pensi per la lingvo?
4. Monato, Stefan Maul: Varmego suferiga
5. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 12
6. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 32
7. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 19:21
8. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Readmono 28:62
9. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Readmono 31:17
10. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, I. Reĝoj 11:1
11. Monato, Estonio
12. Monato, Windows
13. Ludoviko Lazaro Zamenhof: Fundamenta Krestomatio de la lingvo Esperanto, 4, la hejmo de la metiisto
14. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 7:26
15. L. L. Zamenhof: Lingvaj Respondoj, La Eperantisto, 1893, p.96
16. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Neĝa reĝino
17. Jakob Grimm, Wilhelm Grimm, trad. Kazimierz Bein: Elektitaj Fabeloj de Fratoj Grimm, Fiŝkaptisto kaj lia edzino
18. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 23
19. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 1, Vojkamarado
20. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 28:20
21. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 12
22. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 16:16
23. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 37
24. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 25:27
25. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 13:23
26. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 14:4
27. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 14:29
28. N. V. Gogol, trad. L. L. Zamenhof: La Revizoro, Akto unua
29. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 14:20
30. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 24:6
31. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 32
32. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 20:15
33. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 28:16
34. L. L. Zamenhof: Lingvaj Respondoj, Respondo 10, La Revuo, 1907, Februaro
35. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, I. Reĝoj
36. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, I. Kroniko
37. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Neĝa reĝino
38. L. L. Zamenhof: Paroloj, Parolado antaŭ la Tria Kongreso Esperantista en Cambridge en la 12a de aŭgusto 1907
39. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Psalmaro 68:21
40. L. L. Zamenhof: Paroloj, Parolado antaŭ la Kvara Kongreso Esperantista en Dresden en la 17a de aŭgusto 1908
41. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 4, La vento rakontas pri Valdemaro Doe kaj pri liaj filinoj
42. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Dio de dormo
43. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Neĥemja 9:28
44. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 1, Vojkamarado
45. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 4, Historio el la dunoj
46. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Miĥa 2:12
47. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 3, En la lasta tago
48. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 3, Folio el la ĉielo
49. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 7:16
50. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Josuo
51. La Nova Testamento, Mateo 6:7
52. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 4, Filino de la marĉa reĝo
53. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, I. Samuel 14:6
54. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, I. Reĝoj 7:47
55. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Ester 10:3
56. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, II. Kroniko 20:2
57. La Nova Testamento, La agoj 11:24
58. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, La ombro
59. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 32
60. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 19:4
61. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 35
62. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 10:19
63. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 5:23
64. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Jeĥezkel
65. Monato, Porke la kesto sciu pri digipetroj kaj sizopoj!
66. Monato, Nikolao Gudskov: Interna pejzaĝo de alia virino
67. Monato, Zlatko Tišljar: Makuloj ankoraŭ ne viŝitaj
68. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 17
69. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Eliro 8:24
70. L. L. Zamenhof: Paroloj, Parolado antaŭ la Unua Kongreso Esperantista, 1905
71. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Neĥemja 9:23
72. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Predikanto 1:16
73. Monato, Hori Jasuo: Ferioj senferiaj
74. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Genezo 7:19
75. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Genezo 1:28
76. MonatoGeraldo Mattos
77. L. L. Zamenhof: Lingvaj Respondoj, 4. Vortaroj
78. La Nova Testamento, II. Korintanoj 4:15
79. Monato, Lode van de Velde: La nuna financa krizo (3)
80. Monato, Jérémie Sabiyumva: Fino de ramadano: ĉu festo de gejunuloj?
81. Monato, Lenio Marobin: La Granda Datumaro
82. M. Proust, trad. Ĵ Vaŝe: Sur la Vojo de Svan, 2015-2017
83. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 42
84. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Genezo 47:9
85. La Nova Testamento, Mateo 9:37
86. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 3, Ĉapitro XVIII
87. Raymond Schwartz: La Stranga Butiko
88. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Levidoj 13:26
89. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Levidoj 25:52
90. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Ijob 15:11
91. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Predikanto 5:12
92. N. V. Gogol, trad. L. L. Zamenhof: La Revizoro, akto 3a, sceno 5a
93. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Genezo 8:3
94. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 1, Fluganta kofro
95. Monato, Fidilalao Henriel: Rizo: senelira problemo
96. Monato, Evgeni Georgiev: Temperaturleviĝo en Tirolo
97. L. L. Zamenhof: Paroloj, Parolado antaŭ la Oka Kongreso Esperantista en Krakow en la 11a de aŭgusto 1912
98. Monato, Ĉu reiri al naciaj radikoj?
99. Monato, Pejno Simono: Prefere pakete
100. Monato, Istvan ERTL: Dio en la konstitucio, diablo en la detaloj
101. Monato, Carlo Minnaja: Interlingvistiko kaj esperantologio: vojoj al faka literaturo
102. N. V. Gogol, trad. L. L. Zamenhof: La Revizoro, Akto tria
103. Jakob Grimm, Wilhelm Grimm, trad. Kazimierz Bein: Elektitaj Fabeloj de Fratoj Grimm, Tablo kovru vin, la orazeno kaj bastono el sako
104. Monato, Bardhyl Selimi: Lasta manovro
105. Monato, Hektor Alos i Font: Maljusta justico
106. L. L. Zamenhof: Paroloj, Parolado antaŭ la Tria Kongreso, 1907
107. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 3, ĉapitro 11a
108. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 1, Galoŝoj de feliĉo
109. Vikipedio, Bonsajo
110. Vikipedio, Kulturforumo Dacheröden
111. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 1, La virineto de maro
112. L. L. Zamenhof: Paroloj, Parolado antaŭ la Sepa Kongreso Esperantista en Antwerpen en la 21a de aŭgusto 1911
113. Monato, Isikawa Takasi: Alflosaĵoj trans la oceano
114. Monato, Roberto Pigro: 2013: dek donacoj al la posteuloj

~o: Mankas verkindiko en fonto.


administraj notoj

pri ~obligi:
  Tiu termino jam aperas sub "obl" kun pli precizaj
  difinoj. Mi proponas forigi ĝin de ĉi tie kaj
  transporti la jamajn tradukojn al la ĝustaj sencoj.
  PS: Povas esti, ke "multobligi" kaj "multobla" pli
  bone sidas sub "mult" (kiel faras VdE kaj PIV) ol sub
  "obl" (kiel faras PV), sed tio estas alia demando.
  [MB]
 

ℛevo | datumprotekto | mult.xml | redakti... | traduki... | artikolversio: 1.46 2020/02/22 06:10:17