tradukoj: be cs de en es fr hu nl pl pt ru sk sv tr

*port/i

*porti  

(tr)
1.  
Havi sur si aŭ kun si: en la poŝo de mia pantalono mi portas monujon [1]; en la mano li portis bastonegon [2]; (figure) hundo bojas, vento portas la bojon PrV ; (figure) se via spir' en si venenon portus Ifigenio ; (figure) mi portas la nomon Petro.
a)
Subteni pezan objekton: porti infanon en la brakoj; porti valizon sur sia ŝultro; plenigu la sakojn de tiuj homoj per greno tiom, kiom ili nur povas porti [3]; arbo portanta fruktojn; (figure) li konsentas porti ĉiujn elspezojn.
b)  
Veste surhavi: li portas rozokoloran superveston [4]; ĉiu volas porti grandegajn perukojn [5]; porti la verdan stelon [6].
SIN:kunporti1
2.  
Translokigi, alporti1, transporti: porti leterojn ĉe la poŝtejon, infanon hejmen; li ordonis, ke oni portu [la kestojn] en la grandan salonon [7]; (figure) ĝis maro fluu mia sang', portante malbenon al la bordo de l' barbaroj Ifigenio .
3.
Havi ian senton en sia koro: en mia brusto portas mi deziron malnovan Ifigenio ; mi portas por vi amon plej varmegan en mia koro Hamlet ; li estas tre ekkolerema […], tamen li […] ne portas longe la koleron [8].
a)  
Senti sur sia konscienco ian moralan pezon: vi portos la sekvojn de via senatento; porti grandan respondecon; la tuta gento sur si portas la koleron de la dioj Ifigenio ; li portas sur si la kulpon de parencmortigo Ifigenio .
b)  
Havi sufiĉan forton por ne esti premegata de morala pezo; toleri: porti sian malfeliĉonB ; sorton malsaĝuloj timas, saĝuloj portas; porti la ŝarĝojn de la homa vivo Ifigenio Marta .

portaĵo  

Tio, kion oni portas; ŝarĝo1: ĉiu devas subteni sian propran portaĵon [9]; kiam la ventro estas malplena, tiam ĉia portaĵo ŝajnas peza [10]; li havis grandegan portaĵon sur la brako [11].

portiĝi

(ntr)
Esti portata; flugi, ŝvebi: grizaj nuboj portiĝis en la aero; li portiĝis sur la flugiloj de la vento [12]; glaseto portiĝis sur la akvo, por ie […] esti alpelita al la bordo [13]; ŝi eligis trumpetan […] sonon, kiu klarione portiĝis trans la herbejon [14]; dramo el la vivo preterportiĝas (ŝvebas, flugas) antaŭ ŝia spirito [15].

portilo  

Aparato, rimedo por porti objektojn aŭ personojn: prenu ĉiujn objektojn […] kaj metu sur portilon [16]; reĝo David sekvis la mortintportilon [17]; antaŭiris du kuristoj kun bastonoj kaj du kun torĉoj, post la portilo iris kvar servistoj [18]; diskoj rapidas, ofte je 7200 turnoj minute, kaj povas fari tre malplaĉan bruon je frekvenco ĝena al homa orelo, novaj motoroj kun likvaĵobazitaj portiloj estas pli kvietaj [19]; la blazonŝildo, ĉefa portilo de la blazono, fontas rekte el la ŝildoj de la mezepokaj batalantoj [20]; ekzistas multegaj variaj beboportiloj [21]; (figure) la franca lingvo […] estis rigardata kiel supera portilo kaj esprimo de la eŭropa kulturo [22].

portisto

Homo, kiu metie portas pakaĵojn aŭ ŝarĝojn: ĉesis ĉiuj laboroj, eĉ la portistoj ne portis la ŝarĝojn [23]; ili fariĝis lignohakistoj kaj akvoportistoj por la tuta komunumo [24]; armilportisto [25]; ŝildoportisto [26]; la portistoj portis de la ŝtuparo kaj metis sur la ŝarĝveturilon grandan kabinetan skribtablon Marta ; ili fariĝas portistoj, lavistoj de veturiloj, ŝuistoj kaj etvendistoj [27]; (figure) ho, malbonaĵoportisto, al mi eldirinta neniam favoraĵon, vi ĝojas nur antaŭdiri mizerojn FK .

*alporti [28]  

(tr)
1.  
Preni kun si kaj iri por demeti en alian lokon; porti2: ĉu oni jam alportis la leterojn? pano estas alportita, korbo estu forĵetita PrV ; alportu al mi metron da nigra drapo [29]; la ŝipo, kiu al ni alportis la fremdulojn Ifigenio ; alporti oferon [30] [31]; (figure) alporti al iu sciigon BdV Ifigenio [32]; dormo ofte [33], la tempo [34] alportas bonajn konsilojn; (figure) unu hirundo printempon ne alportas PrV .
2.  
Havigi al iu; produkti, kaŭzi: alporti profiton, perdon, rezultaton, kontribuon; alporti helpon FK [35]; alporti subtenon al iu; kelka libereco alportas al ni nenian malutilon [36]; senlaboreco dormon alportas PrV ; la acida manĝaĵ' al li alportas nur la morton Ifigenio ; muziko alportas al mi multe da plezuro. VD:doni, estigi, liveri, naski, rezultigi

ĉirkaŭporti

(tr)
Porti ĉiuflanken: [oni] kuris tra tiu tuta regiono, kaj komencis ĉirkaŭporti la malsanulojn sur iliaj litoj tien, kie ili aŭdis, ke [Jesuo] estas [37]; apud la tablo oni multe manĝis kaj multe trinkis: Manjo ĉirkaŭportis anseron, poste malvarman porkidon kun kreno, poste sturgon [38].

disporti  

(tr)
Al diversaj lokoj porti: negroj kaj negrinoj disportis la manĝaĵojn al la gastoj [39]; post momento ĉi tiuj vortoj transiris en la aŭdiencan salonon, post unu horo trakuris la palacon, tagmeze ili jam estis disportitaj en la tuta Memfiso [40]; disportistoj kaj komercistoj alportadis […] oron kaj arĝenton [41]; la nokta korvo kaj ekflugis, por disporti la invitojn [42]; la vento […] ekblovis pli forte kaj disportis en la du ĝardenoj ondon de muzikaj tonoj IK .

*elporti [43]  

(tr)
1.  
Preni kun si kaj iri por demeti eksteren: el la pasto, kiun ili elportis el Egiptujo, ili bakis macajn platpanojn [44]; da militakiraĵo li elportis el la urbo tre multe [45]; balaaĵon el korto eksteren ne elportu PrV ; (figure) ni […] elportu el la urbo la plej bonan rememoron [46]. VD:eksporti.
2.  
Toleri ĝisfine, elteni: elporti sola tiom da feliĉo kaj tiom da suferoj mi ne povas Ifigenio ; li ne povis plu elporti la vidon de tiu malĝojo [47]; ne povi elporti la kostojn; neelportebla doloro; ni vane elportis tiujn terurajn oferojn [48].

enporti  

(tr)
Internen porti: en la kelon estis enportita tuta fasko da vakskandelaj stumpetoj [49]; enporti koton hejmen; (figure) enporti […] konfuzon en nian mezon [50]; (figure) trans la sojlo vi enportos denove ĝojon Ifigenio ; (figure) per tio ĉi [reguloj por vortofarado] mi enportis grandegan ekonomion rilate la nombron de la vortoj ellernotaj [51]. VD:importi

forporti

(tr)
Forigi portante: forportu vian pakaĵon kaj havaĵon PrV ! forportante sanktan la trezoron, ni forkuru Ifigenio ; ili forportis tre multe da militakiraĵo [52]; la ĉerkon oni forportis al la tombo [53].

kunporti

(tr)
1.  
Porti kun si, sur si unu aŭ plurajn objektojn: kunportu vian fluton; ĉion, kion ili havas, ili kunportis [54]; [ŝi] faris fajron, rostis la bulbojn, kiujn ŝi kunportis kun si [55]; li serĉis en la tuta domo ion, kion li povus kunporti, sed trovis nur fromaĝon kaj metis ĝin en la poŝon [56]; (figure) li kunportis feliĉegan sperton VivZam .
2.
Porti kunen, kunigi, amasigi plurajn objektojn: Arne kaj la knabinoj […] kunportis lignon al la ŝtona forneto [57]; el ĉiuj partoj de Litovio oni kunportis terpecojn por krei mapon de la lando [58].
Rim.: Oni apenaŭ distingas tian signifon de la antaŭa senco „porti kun si“. Oni prefere do esprimu tion kiel „porti kunen...“. [WD]
3.
Porti kune kun aliaj personoj: bonvolu kunporti kun mi la tablon supren.
Rim.: Mi ne trovis tian uzon kaj fakte la prefiksa kun- ne estus bezonata en la ekzemplo. [WD]

reporti

(tr)
Denove alporti tion, kion oni jam forportis: ili malplenigis la keston, kaj poste oni reportis ĝin kaj restarigis sur ĝia loko [59]; siajn ruĝajn ŝuojn [ŝi] ĵetis ambaŭ en la riveron, sed ili falis tute apud la bordo, kaj la malgrandaj ondoj reportis ilin returne al ŝi [60]; la kompanio enkondukos novan botelon, por kiu ĝi kalkulos kromprezon, poste repagotan se oni reportas la botelon [61].

subporti  

(tr)
Porti estante sub io; subteni: konzolo estas elstarebla subportilo fiksita al muro, ornama meblo metita ĉe muro por subporti vazon, statuon, k.c. [62]; (figure) subporti tiun argumenton [63].

transporti  

(tr)
Porti de unu loko en alian, porti transen: transporti meblojn de domo en alian; ili prenis dek du ŝtonojn […] kaj ili transportis ilin kun si al la nokthaltejo [64]; matene oni transportis la korpon en la hospitalon [65]; la glacio sur [la lago] ne estis ankoraŭ sufiĉe fortika, por ŝin transporti [66]; molekuloj transportas la informojn el la DNA […] al la ribosomoj [67]; la ebrieta ŝtelisto decidis, ke estas tro lacige piedire transporti la ŝtelaĵojn [68]; oni transportis lignon per fervojo kaj kamionoj [69].

transportilo  

TRA Veturilo aŭ ajna rimedo, kiu helpas transporti aĵojn aŭ homojn: la publiko ne sufiĉe konsideras la eksterajn kostojn de transportilo: polucion, bruon, klimatŝanĝon kaj akcidentojn [70]; [li] konstruis ĉirkaŭ dekkvin vetur-, glit- kaj flug-transportilojn [71]; biciklo estas la dua plej danĝera transportilo (post motorciklo) [72]; efikaj trajnoj, metrooj kaj aliaj publik-transportiloj [73].

transportisto  

EKONTRA Kiu profesie transportas varojn aŭ pasaĝerojn: tiu teksto estas regularo uzata en la tuta mondo de komercistoj, juristoj, transportistoj kaj asekuristoj [74]; por redukti la problemojn de la transportistoj, la registaro decidis, ke unu litro da benzino kostas malpli ol unu dolaro [75]; varias la tipo de la veturilo mendata de la klientaro: ŝarĝaŭto por konstruistoj kaj riĉaj kamparanoj, bus(et)o por transportistoj [76].

aertransporto

IKEV
AVIEKON Sistemo de transportado de pasaĝeroj kaj komercaĵoj per avioj: dum la lastaj jaroj la Internacia Asocio pri Aertransporto laboras por plirapidigi la administradon de flugvojaĝoj [77]; la konstruaĵo forbrulis la 28-an de decembro 1971, tiel ke ankaŭ la bazo por la subteno de la aertransporto foriĝis [78]; fervojoj estas la plej sekura transportsistemo por-mejle kaj por-hore, dum aertransporto estas la plej sekura transportsistemo nur por-mejle [79].

leterportisto  

POSX Oficisto, kiu portas poŝtaĵojn al la ricevontoj: subite aliris al mi la leterportisto kaj transdonis al mi leteron [80]; Frederick Henry Royce estis humila filo de muelisto de Peterborough, kiu laboris kiel leterportisto kaj fervojisto [81].

tradukoj

anglaj

~i: carry; aertrans~o: air transport.

belorusaj

~i b: пераносіць, выносіць; ~i: насіць, несьці; ~iĝi: несьціся, насіцца; ~ilo: насілкі; ~isto: насільшчык; al~i : прыносіць, прынесьці; dis~i: разносіць, разьнесьці; el~i : выносіць, вынесьці; en~i: уносіць, заносіць, унесьці, занесьці; for~i: выносіць, вынесьці, панесьці; kun~i 1.: несьці (з сабой); kun~i 2.: зьбіраць (разам), складваць (разам); kun~i 3.: несьці (разам з кімсьці); re~i: прынесьці назад; sub~i: падтрымліваць (фізічна); trans~i: пераносіць, перавозіць, транспартаваць; trans~ilo: транспарт, транспартны сродак; trans~isto: перавозьнік, экспэдытар; leter~isto: паштальён, паштар, лістаносец, лістанош.

ĉeĥaj

~i: mít na sobě, nést, nosit, přinášet; ~ilo: nosič (zařízení); ~isto: nositel, nosič; al~i : přinést; dis~i: roznést; el~i : vynést; en~i: vnášet, vnést, zanést; for~i: odnášet, odnést (pryč), unést; kun~i: brát s sebou; sub~i: podporovat; trans~i: dopravovat, přenášet, přenést, převážet, transportovat; trans~ilo: dopravní prostředek, dopravní zařízení, dopravník, transportér; trans~isto: dopravce, přepravce (z povolání); aertrans~o: letecká doprava; leter~isto: listonoš, poštovní doručovatel.

francaj

~i: porter, supporter; ~aĵo: charge (portée); ~iĝi: dériver, flotter; ~ilo: appareil de levage, chariot; ~isto: porteur; al~i : apporter; dis~i: diffuser (des objets), distribuer; el~i 1.: emporter (à l'extérieur); el~i 2.: supporter; en~i: emporter (à l'intérieur); for~i: emporter, enlever; kun~i 1.: avoir sur soi, porter avec soi; kun~i 2.: collecter; kun~i 3.: aider à porter; re~i: rapporter; sub~i: soutenir (physiquement), supporter (physiquement); trans~i: transporter; trans~ilo: moyen de transport; trans~isto: transporteur; aertrans~o: transport aérien; leter~isto: facteur (postes). unu hirundo printempon ne al~as: une hirondelle ne fait pas le printemps; balaaĵon el korto eksteren ne el~u: il faut laver son linge sale en famille; for~u vian pakaĵon kaj havaĵon: prenez vos clics et vos clacs.

germanaj

~i a: tragen; ~i 1.: bei sich haben, tragen; ~i 2.: bringen, herbeibringen, herbeitragen; ~i a: tragen; ~i b: ertragen, aushalten; ~i 3.: tragen; ~aĵo : Last, Packen; ~iĝi: schweben, getragen werden; ~isto: Träger; al~i 1.: bringen, herbeibringen, herbeitragen; al~i 2.: beischaffen, beibringen; ĉirkaŭ~i : umhertragen, herumtragen; dis~i: herumbringen, verteilen, austragen; el~i 1.: heraustragen; el~i 2.: aushalten; en~i: hineintragen, hereintragen, hineinbringen, hereinbringen; for~i: wegtragen, wegbringen, wegschaffen; kun~i 1.: mitbringen, bei sich tragen; kun~i 2.: zusammentragen, zusammenstellen; kun~i 3.: zusammen tragen, gemeinsam tragen; re~i: zurückbringen; sub~i: unterstützen, halten; trans~i: transportieren; trans~ilo : Transportmittel; trans~isto: Transporteur, Spediteur; aertrans~o: Lufttransport, Luftverkehr; leter~isto: Briefträger. ŝildo~isto: Schildknappe; malbonaĵo~isto: Überbringer schlechter Nachrichten.

hispanaj

~i a: llevar, cargar con (peso); ~i 1.: llevar (consigo o puesto); ~i 2.: llevar, traer; ~i a: cargar con (culpas, responsabilidad...); ~i b: soportar, sobrellevar; ~ilo: andas, utensilio para transportar; ~isto: porteador; al~i 1.: llevar, traer; al~i 2.: traer, conllevar, acarrear, provocar; dis~i: esparcir, diseminar, distribuir; el~i 2.: soportar; re~i: retornar, devolver; trans~i: transportar; trans~isto: transportista; aertrans~o: transporte aéreo; leter~isto: cartero.

hungaraj

~i: hoz, visz, hord, visel; ~iĝi: sodródik; ~ilo: hordozó(eszköz), hordszék, gyaloghintó; ~isto: hordár, szállítómunkás; al~i 1.: idehoz, odavisz; al~i 2.: hoz ; ĉirkaŭ~i: körbevisz, körbehordoz; dis~i: szétvisz, széthord; el~i 1.: kivisz, kihoz, kihord; el~i 2.: kibír, elvisel; en~i: bevisz, behoz, behord; for~i: elvisz, elhoz, elhord; kun~i 1.: magával visz, magával hoz; kun~i 2.: összehord; kun~i 3.: együtt visz, együtt hoz; re~i: visszahoz, visszavisz; sub~i: alátámaszt, hordoz (terhelést); trans~i: átvisz, áthoz, szállít; trans~ilo: szállítóeszköz; trans~isto: szállító, fuvarozó; aertrans~o: légi szállítás; leter~isto: kézbesítő, levélpostás. pano estas al~ita, korbo estu forĵetita: a mór megtette kötelességét, a mór mehet; unu hirundo printempon ne al~as: egy fecske nem csinál nyarat; for~u vian pakaĵon kaj havaĵon: szedd a sátorfádat!.

nederlandaj

~i: dragen, brengen; ~iĝi: zweven; ~ilo: berrie, draagberrie, baar; ~isto: kruier, sjouwer, drager; al~i : brengen, aandragen, aanbrengen; dis~i: rondbrengen; el~i 1.: naar buiten brengen; el~i 2.: uithouden; en~i: binnen brengen; for~i: wegbrengen, wegdragen; kun~i 1.: meebrengen; kun~i 2.: bijeenbrengen; kun~i 3.: samen dragen; re~i: terugbrengen; sub~i: ondersteunen; trans~i: overbrengen, verplaatsen, transporteren; aertrans~o: luchttransport.

polaj

~i: nosić; ~iĝi: unosić się; ~ilo: nosidło; ~isto: tragarz; al~i : zanosić; ĉirkaŭ~i: obnosić; dis~i: roznosić; el~i : wynosić; en~i: wnosić; for~i: wynosić, wywozić; kun~i 1.: nosić ze sobą; kun~i 3.: nosić ze sobą; re~i: przynosić z powrotem; sub~i: nosić na sobie; trans~i: transportować; trans~ilo: środek transportu; trans~isto: przewoźnik, spedytor; aertrans~o: transport lotniczy; leter~isto: listonosz.

portugalaj

~i: carregar, levar.

rusaj

~i a: нести, носить; ~i 1.: нести, носить; ~i 2.: нести; ~i a: нести; ~i b: нести, переносить, выносить; ~i 3.: нести, носить; ~iĝi: носиться, нестись; ~ilo: носилки; ~isto: носильщик; al~i : принести, приносить; dis~i: разнести, разносить; el~i : вынести, выносить; en~i: внести, вносить; for~i: унести, уносить; kun~i 1.: нести с собой; kun~i 2.: собрать вместе, сложить вместе; kun~i 3.: нести вместе (с кем-л.); re~i: принести обратно; sub~i: поддерживать (физически); trans~i: переносить, перевозить, транспортировать; trans~ilo: транспорт, транспортное средство; trans~isto: перевозчик, экспедитор; aertrans~o: авиаперевозка, воздушный транспорт; leter~isto: почтальон, письмоносец.

slovakaj

~i: niesť, nosiť; ~ilo: nosidlo; ~isto: nosič; al~i : doniesť, priniesť; dis~i: rozniesť; el~i : vyniesť, vynášať; en~i: vniesť; for~i: odniesť; kun~i: niesť so sebou, poznášať, zniesť dovedna; sub~i: podoprieť (stav.), podporovať, udržovať; trans~i: dopravovať, preniesť, prevážať, transportovať; trans~ilo: dopravný prostriedok, transportér; trans~isto: dopravca; aertrans~o: letecká doprava; leter~isto: listár, poštár.

svedaj

~i: bära; ~isto: bärare; al~i 1.: hämta; al~i 2.: föra med sig.

turkaj

~i: taşımak; ~isto: taşıyıcı; al~i : getirmek; dis~i: yayınlamak, dağıtmak; en~i: ithal etmek; for~i: götürmek; kun~i 1.: beraberinde taşımak; sub~i: desteklemek(fiziksel olarak); trans~i: bir yerden bir yere taşımak; trans~ilo: ulaşım araçları; trans~isto: taşıyıcı; leter~isto: postacı. unu hirundo printempon ne al~as: bir çiçekle bahar gelmez.

fontoj

1. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 40
2. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 1, ĝardeno de la paradizo
3. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Genezo 44:1
4. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 31
5. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 3, ĉapitro 9a
6. Re: Raporto pri la unua Esperanto-kongreso en Burundo
7. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Paŝtisto de porkoj
8. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 41
9. La Nova Testamento, Galatoj 6:5
10. N. V. Gogol, trad. L. L. Zamenhof: La Revizoro, Akto tria
11. A. Kivi, trad. I. Ekström: Sep fratoj, 1947
12. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, II. Samuel 22:11
13. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 4, Anneto
14. Monato, Angela Tellier: Laŭproverbaj fabeloj
15. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, el fenestro en Vartou
16. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Nombroj 4:12
17. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, II. Samuel 3:31
18. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 1, ĉapitro 25a
19. Monato, Franck Arnaud: Kvietigu tiun komputilon!
20. Vikipedio, Blazonŝildo
21. Vikipedio, Beboportotuko
22. Monato, Garbhan MacAoidh: Lingva egaleco en internaciaj rilatoj
23. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 3, ĉapitro 16a
24. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Josuo 9:21
25. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, I. Samuel
26. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, I. Samuel 17
27. Z. Ntomono Zola: Surstrata skandalo, Monato, 2001:3, p. 16a
28. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Universala Vortaro, al'port'
29. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 32
30. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Levidoj 1:2
31. La Nova Testamento, Luko 2:24
32. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Readmono 1:25
33. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 2, Ĉapitro XI
34. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 2, Ĉapitro XII
35. L. L. Zamenhof: Lingvaj Respondoj, 4. Vortaroj
36. L. L. Zamenhof: Lingvaj Respondoj, 1. Vortfarado
37. La Nova Testamento, S. Marko 5:55
38. V. Varankin: Metropoliteno, ĉapitro 8a
39. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 1, ĉapitro 19a
40. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 3, Ĉapitro I
41. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, II. Kroniko 9:14
42. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Monteto de elfoj
43. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Universala Vortaro, el'port'
44. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Eliro 12:39
45. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, II. Samuel 12:30
46. L. L. Zamenhof: Paroloj, Parolado en la Guildhall (Londono) en la 21a de aŭgusto 1907
47. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Elfo de la rozo
48. L. L. Zamenhof: Post la granda milito
49. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Malnova strata lanterno
50. L. L. Zamenhof: Paroloj, Parolado antaŭ la Kvara Kongreso Esperantista en Dresden en la 17a de aŭgusto 1908
51. Ludoviko Lazaro Zamenhof: Fundamenta Krestomatio de la lingvo Esperanto, 6, artikoloj pri esperanto, el la unua libro de la lingvo esperanto, 1
52. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, II. Kroniko 14:13
53. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 4, Infano en la tombo
54. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Genezo 46:32
55. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 1, Ligo de amikeco
56. Jakob Grimm, Wilhelm Grimm, trad. Kazimierz Bein: Elektitaj Fabeloj de Fratoj Grimm, la kuraĝa tajloreto
57. Stellan Engholm: Infanoj en Torento, dua libro en la Torento-trilogio, dua parto, 1
58. Monato, last: Sonas la jarmilo
59. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, II. Kroniko 24:11
60. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Neĝa reĝino
61. G. Van Damme: Trinkaĵoj/Uzi la leĝon por reklami, Monato, 1995:12, p. 12a
62. Vikipedio, Konzolo
63. Vikipedio, Unuflanka Deklaro de Sendependeco de Rodezio
64. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Josuo 4:8
65. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 1, Galoŝoj de feliĉo
66. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 3, Historio de unu patrino
67. S. Norvell: Ĉu ankaŭ genoj responsas pri melanomo?, Monato, 1997:7, p. 14a
68. Pejno S.: Vendredon, la dek-trian, Monato, 1998:5, p. 4a
69. W. Klag: Vakeroj de Alpoj, Monato, 2001:1, p. 10a
70. R. Rotsaert: Medio-indulgo de la ĉefaj ekonomiaj sektoroj, Monato, 2001:3, p. 18a
71. Monato, Laimius Straznickas: Nekutimaj transportiloj
72. Monato, Kiel solvi trafikproblemojn
73. Monato, Josef Ŝemer: La juda ŝtato 60-jara
74. -: Inkotermoj 2000, Monato, 2001:3, p. 29a
75. Monato, Serge Zandandu Ntomono Zola: Privatiĝo de la publika transporto
76. Monato, Fidilalao Henriel: Aŭtokomerco pli strikte regulita
77. Monato, Ivo Schenkel: Fluge tra la flughaveno
78. Vikipedio, Insulo Anvers
79. Vikipedio, Rela transporto
80. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, sambuka virineto
81. Vikipedio, Rolls-Royce

~i: Mankas verkindiko en fonto.


ℛevo | datumprotekto | port.xml | redakti... | traduki... | artikolversio: 1.43 2019/06/30 18:21:49