poŝto

adresi
adreso
aera
afranki
afrankite
banderolo
banderolo
bildkarto
ĉi-kuna
diliĝenco
ekspedi
ekspreso
enkovertigi
enkursigi
filatelo
internacia respondkupono
koverto
kuriero
kurso
kvitanci
kvitanco
leterkesto
leterkolombo
letero
leterportisto
postiliono
poŝtaĵo
poŝtejo
poŝtisto
poŝtkarto
poŝtkesto
poŝtkodo
poŝtmarko
poŝto
poŝtostacio
poŝtrestante
registrita letero
sendokosto
stafeto