α β γ δ ε θ κ λ μ ν ξ ο π σ τ φ χ ψ ?

malnovgreka λ...

Λάζαρος: Lazaro
λαῦρα: lavro
Λέων: Leo