α β γ δ ε θ κ λ μ ν ξ ο π σ τ φ χ ψ ?

malnovgreka σ...

Σεβαστούπολις: Sevastopolo
Σμύρνα: Izmiro
Σοφοκλῆς: Sofoklo
Συράκουσαι: Sirakuso
σχολιαστής: komentisto
σχόλιον: komento
Σωκράτης: Sokrato