α β γ δ ε θ κ λ μ ν ξ ο π σ τ φ χ ψ ?

malnovgreka π...

παράκλητος: Parakleto
Πάρις: Pariso
Πεντάτευχος: Torao
Πεντάτευχος: Pentateŭko
περιϰοπή: perikopo
Πισιδία: Pisidio
Πλάτων: Platono
Πορφύριος: Porfirio
πρεσβύτερος: presbitero
πρόσωπον: persono
πρωθιερεύς: ĉefpresbitero
πρωτοπαπᾶς: ĉefpresbitero
πρωτοπρεσβύτερος: ĉefpresbitero
Πυθαγόρας: Pitagoro