α β γ δ ε θ κ λ μ ν ξ ο π σ τ φ χ ψ ?

malnovgreka β...

Βακτρία: Baktrio
Βακτριανή: Baktrio
βάραγγος: varengo
Βιθυνία: Bitinio
Βλάσιος: Blazio
βουστροφηδόν: plugoskribado
Βυζάντιον: Bizanco