α β γ δ ε η θ ι κ λ μ ν ξ ο π σ τ υ φ χ ψ

malnovgreka κ...

καθολικός: katolika
Κίρκη: Circeo
κληρικός: kleriko
κλήρος: klerikaro
κλητική: vokativo
κλητική πτώσις: vokativo
Κροίσος: Krezo
κύστις: kisto