α β γ δ ε θ κ λ μ ν ξ ο π σ τ φ χ ψ ?

malnovgreka κ...

καθολικός: katolika
Καρχηδών: Kartago
Κίρκη: Circeo
κληρικός: kleriko
κλῆρος: klerikaro
κλητική: vokativo
κλητική πτῶσις: vokativo
Κροῖσος: Krezo
κύστις: kisto