a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ?

latineca s...

Sabinae raptae: forrabo de la sabeninoj
Sabina Terra: Sabenujo
Sabinium: Sabenujo
Sabinus: sabeno
Saccharomyces cerevisiae: biergisto
Saccharum: sukerkano
Sagitta: Sago
Sagittarius: Pafisto
Saimiri: sajmirio
Salamandra: salamandro
Salamandridae: salamandredoj
Salicaceae: salikacoj
Salix: saliko
Salix viminalis: vimeno
Salmo: salmo
Salmonidae: salmedoj
Salmoniformes: salmoformaj
Salmo trutta: truto
Salvelinus: salveleno
Salvia: salvio
Samarium: samario
Sambucus: sambuko
Sambucus ebulus: ebulo
Sander: sandro
Sansevieria: sanseviero
Santolina: santolino
Sapindaceae: sapindacoj
Sapindus: sapindo
Sapotaceae: sapotacoj
Sardina: sardino
Sargassum: sargaso
Satureja: satureo
Saturnus: Saturno
Saxifragaceae: saksifragacoj
Scabiosa: skabiozo
scalprum: bisturio, skalpelo
Scandium: skandio
Scapharca: skafarko
Scapharca broughtonii: skafarko
Scarabaeidae: skarabedoj
Scarabaeus: skarabo
Scincus: skinko
Scirpus: skirpo
Sciuridae: sciuredoj
Sciurus: sciuro
Scolopacidae: skolopedoj
Scolopax: skolopo
Scolopendra: skolopendro
Scomber: skombro
Scombridae: skombredoj
Scophthalmus: rombo
Scorpaena: skorpeno
Scorpaenidae: skorpenedoj
Scorpaeniformes: skorpenoformaj
Scorpio: Skorpio
Scorpiones: skorpioj
Scorzonera: skorzonero
Scrophularia: skrofulario
Scrophulariaceae: skrofulariacoj
Sculptor: Skulptisto
Scutum: Ŝildo
Seaborgium: seborgio
sebum: sebumo
Secale: sekalo
Secale cereale: sekalo
Sechium edule: ĉajoto
Selaginella lepidophylla: jeriĥorozo
Selenium: seleno
Sempervivum: sempervivo
Senecio: senecio
Senna: seneso
Senna alexandrina: seneso
Sepia: sepio
Sepsis: sepso
Septuaginta: Septuaginto
Sequoia: sekvojo
Sequoiadendron: sekvojadendro
Sergius: Sergio
Serinus: kanario
Serpens: Serpento
Serpentes: serpentoj
Serranus: serano
Serrasalmus: serasalmo
Sesamum: sezamo
Setaria: setario
Sextans: Sekstanto
Sidera Medicea: mediĉaj satelitoj
Sigismundus: Sigismundo
Silene: sileno
Silicium: silicio
Silurus: siluro
Simaroubaceae: simarubacoj
Sinapis: sinapo
Sinapis alba: sinapo
Siphonophora: grandmeduzoj
Sirenia: sirenoj
Sirius: Siriuso
Sitophilus: grenskarabo
Sitta: sito
smegma: smegmo
Solanaceae: solanacoj
Solanum: solano
Solanum dulcamara: dolĉamaro
Solanum lycopersicum: tomatujo
Solanum melongena: melongeno
Solanum tuberosum: terpomujo
Solea: soleo
Soleidae: soleedoj
Solidago: solidago
Somateria: molanaso
Somateria mollissima: molanaso, somaterio
Somateria spectabilis: reĝa molanaso
Somateria stelleri: siberia molanaso
Sophora: soforo
Sorbus: sorparbo
Sorbus aria: alizarbo, blanka sorpujo
Sorbus aucuparia: birda sorpujo
Sorbus domestica: doma sorpujo
Sorex: soriko
Sorghum: sorgo
Soricidae: sorikedoj
Sparidae: sparedoj
Spartacus: Spartako
Sparus: sparo
Sparus aurata: ora sparo
species: specio
Spermatophytina: floroplantoj
Spermophilus: zizelo
Sphagnum: sfagno
Sphenisciformes: sfeniskoformaj
Spheniscus: sfenisko
Spinacia: spinaco
Spinacia oleracea: spinaco
Spinus spinus: fringelo
Spiraea: spireo
spiritus asper: densa alspiro
Spirochaeta: spiroĥeto
Sprattus: sproto
Squalus: skvalo
Squamata: skvamuloj
Stachys: betoniko
Stannum: stano
Staphylococcus: stafilokoko
Stellaria: stelario
Stellaria media: birdoherbo, meza stelario
Stercorariidae: mevo, rabmevo
Stercorarius: rabmevo, sterkorario
Sterculia: sterkulio
Sterna: ŝterno
Sternidae: mevo
Stibium: antimono
Stipa: stipo
Stipa tenacissima: alfo
Streptococcus: streptokoko
Streptococcus pneumoniae: pneŭmokoko
Streptopelia: turto
Streptopelia turtur: turto
Strigidae: strigedoj
Strigiformes: rabobirdoj, strigoformaj
Strix: strigo
Strontium: stroncio
Struthio: struto
Struthionidae: strutedoj
Struthioniformes: strutoformaj
Strychnos nux-vomica: vomnuksarbo
Sturnidae: sturnedoj
Sturnus: sturno
Styrax: stirako
subligaculum: kilto
subspecies: subspecio
Suecia: Svedio, Svedujo
Suidae: porkedoj
Sulphur: sulfuro
Suricata: surikato
Sus: porko
Sus scrofa: apro
Sus scrofa domesticus: porko
Swietenia: mahagono
Sylvia: silvio
Sylviidae: silviedoj
Syringa: siringo
Syzygium aromaticum: kariofilujo