a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö

sveda ö...

öga: okulo
ögonbryn: brovo
ögonlock: palpebro
ögonläkare: okulisto
med ögonmått: okulmezure
öl: biero
öppna: apertigi
öppning: apertaĵo, aperturo
öra: orelo
örfil: survango
örhänge: orelpendaĵo, orelringo
öring: truto
örn: aglo
   havsörn: blankvosta maraglo
   dvärgörn: botaglo
   ormörn: cirkaeto
   mindre skrikörn: eta kriaglo
   större skrikörn: granda kriaglo
   kejsarörn: imperia aglo
   mindre skrikörn: malgranda kriaglo
   kungsörn: ora aglo
   stäppörn: rabaglo
   kungsörn: reĝa aglo
   ormörn: serpentaglo
   stäppörn: stepaglo
Örnen: Aglo
örngott: kusentego
öst: oriento
östradiol: estradiolo
östriol: estriolo
östrogen: estrogeno
östron: estrono
överallt: ĉie
överarm: brako
överensstämma: akordi
överflöd: abundeco, superabundo
överhäng: literpendaĵo
i övermorgon: postmorgaŭ
övermätt: supersateco
övernaturlig: supernatura
översynt: malmiopa
övervintra: travintri
överväga: konsideri
övrig: cetera
för övrigt: cetere
övärld: arkipelago