a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u w y ?

okcidentfrisa e...

ea: iam
each: okulo
ear: orelo
earlik: foiro
earm: brako, malriĉa
earmholte: akselo
earste: unua
eask: pretendo
effekt: efekto
efter: malantaŭ, reen
efterheaksel: sufikso
eigen: posedi
efterheaksel foar eigenskipswurden yn it Esperanto: -a
eilân: insulo
eilânbewenner: insulano
eilannegroep: insularo
eilantsje: insuleto
ein: fini, fino
ejakulaasje: ejakuli
ek: ankaŭ
eksakt: ekzakta
eksperimint: eksperimento
elektrysk: elektra
elemint: elemento
en: kaj
enerzjy: energio
esperantist: esperantisto
Esperanto: Esperanto
Etioopje: Etiopujo