tradukoj: be bg cs de en es fr hu id nl pt ru sk th vo

*far/i PV

*fari  

(tr)
1.  
Estigi, krei.
a)  
Estigi objekton, eligante ĝin el materio: la lignaĵisto faras tablojn [1]; fari paperon, statuon, ŝlosilon, domon, muron, vojon; semi kaj rikolti, fari farunon kaj bieron [2]; li faris en Jerusalem maŝinojn, elpensitajn de specialistoj [3]; vi faris al vi neston inter cedroj [4]; mi faris dometojn el kartoj [5]. VD:fabriki, pretigi, produkti
b)  
Estigi verkon eligante ĝin el spirito; doni formon: fari verkon, romanon, versojn, tragedion, tradukon; la tradukanto faris el tio „La truo, per kiu ni fajfas, estas la lasta sur nia fajfilo“, sufiĉe kompreneble kaj etimologie eĉ ĝuste [6]. VD:kompili, komponi, verki
c)  
BIB Estigi ion, eligante ĝin el nenio: kaj Dio faris la du grandajn lumaĵojn kaj la stelojn [7]; kiu faris vojon sur la maro kaj vojeton sur potenca akvo [8]. VD:krei1.b
2.  
Igi, doni ian econ al iu aŭ io, pasigi de iu stato en alian: oni faris lin generalo; tio faris lin ĝoja; fari ilin mokataĵo [9]; mi faros el viaj urboj dezerton [10]; fari al si oportuneZ (komforte kaj senceremonie sin aranĝi); el la neceseco o; kiel mizera vi estos, kiam atakos vin doloroj, kiel doloroj de naskantino! ni devas fari virton PrV
3.  
Agi.
a)  
Plenumi agon; estigi efikon; okazigi rezulton: li tuj faris, kion mi volis [11]; mia vizito faris al li plezuron [12]; la inaŭguron de la altaro ili faris dum sep tagoj kaj la feston dum sep tagoj [13]; faris ĉion, kion ili povis [14]; tio faris al ŝi doloron [15]; subite la virino faris rapidan geston per la mano Marta ; la migrantaj birdoj faris al ĝi sian viziton [16]; mi ne faris la atakon [17]; ĉiu decido, kiun li faris, kondukis lin al nova decido [18]; fari Paskon [19] [20]; havi multon farotan (por fari); dirite, farite PrV ; kontraŭ faro farita ne helpas meditoPrV ; tio ĉi nenion faras (estas indiferenta) [21]; ĉiuj skribistoj ridis kaj faris inkmakulon sur la planko [22]; [ili] faris rondon ĉirkaŭ ŝi [23]; fari (formi) golfeton; faru al li nenion malbonan [24] (figure) fari al si la vojon (trabati); la homoj faris eraron en la kalkulado de la tempo [25]; ni faris interkonsenton [26]; kaŝu malbenon kaj faru bonan mienon PrV ; fari (prezenti) demandon; fari (alpreni) decidon; fari (konduki) militon; fari (eltiri) konkludon; fari (interkonsenti) kontrakton, pacon; fari (ekbruligi) fajron, lumon; kvin kaj sep faras dek du (kvin kaj sep rezultigas dek du) [27]; du botoj faras paron PrV ; sesdek minutoj faras unu horon [28]; Anino [...] faris skriblaborojn por la patro [29]; vi faris al mi efektivan surprizon Marta ; li sin razis kaj faris al si nur unu solan malgrandan vundeton [30]; ni faris sciigon pri nia afero nur kiel „provan balonon“ [31]; kiam li tion povis faris nerimarkite, li eĉ ŝteliĝadis malantaŭ ŝin, surmetadis okulvitrojn kaj imitadis ŝian voĉon [32]; David ne faris kalkulon de tiuj, kiuj havis la aĝon de malpli ol dudek jaroj [33]. VD:efektivigi, efiki, formi, kaŭzi
b)  
Agi iamaniere: faru laŭ via plaĉo; faru al ili (agu pri ili) kiel vi volas; mi ne sciis kion fari pri li, pri ĝi (kiamaniere agi); mi ne faris laŭ mia koro [34] (konduti); pentofari [35] (penti); vi faris grandan ĉirkaŭvojon [36].
c)
(senkomplemente)
Agi, ne resti senfara: kiu multe parolas, ne multe faras PrV ; kritiki estas facile, fari malfacile PrV ; ne parolu, sed faru; li faras nenion; nenionfaranto; nenifaranto.

far  

(neologismo) (prepozicio)
(evitinde) De4, fare de, flanke de2: rezisti al la malestimo far la homoj [37]; granda urbo preskaŭ tute forbalaita far titana kataklismo [38]; sen la forta tenado far mia patrino, ŝi estus falinta teren [39].
Rim.: En la Universala Vortaro la radiko far' finiĝas per streketo. Tio signifas, ke ĝi nepre postulas finaĵon aŭ, rolante kiel substantivo, apostrofon: ĝi do ne povas esti uzata kiel nuda radiko, ĉar reguloj, kiuj povus pravigi la forfalon de la finaĵo, ne ekzistas.
Rim.: La sama rimarko tamen validas pri ekzemple paf'. Se la fina apostrofo signifas, ke ĝi postulas finaĵon, tiam la sonimito paf, kiu ne rolas substantive sed adverbe, estas same kontraŭfundamenta kiel la prepozicio far. [ĵv]

faro  

Tio, kion oni faras: juĝu laŭ faroj, ne laŭ parolojB ; inter diro kaj faro estas maroZ ; ni amu, ne laŭ vorto nek laŭ lango, sed laŭ faro kaj vero [40]; pli da bruo ol da faroPrV ; lupo ŝanĝas la harojn (mienon) sed ne la farojn PrV

farado  

Daŭra produktado: farado de mebloj; vinfarado, vortfarado, versfarado; potfarado kaj komerco [41]; limi sin nur per farado de tradukoj Marta ; al kiu la komitato komisius la faradon de la ŝanĝoj [42]; la farado de l' mirakloj [43]; bonfarado [44]; malbonfarado [45].

faraĵoZ , faritaĵoZ  

Tio, kio estas farita de iu; produkto de la laboro; ellaboraĵo; verko: la lasta faritaĵo de li, kiu nun estis mortinta [46]; gardu vin, ke vi ne perdu viajn elfaritaĵojn, sed ke vi ricevu plenan rekompencon. [47]; retoriko kiel aktiveco estas la baza homa faraĵo kaj observeblas ĉiam en ĉiuj kulturoj [48].

farebla

Povanta esti farata, efektivigebla, realigebla: se oni bezonas nenion plian, la afero estas facile farebla [49]; mi ne kredas, ke tio estas farebla [50]; tio estis tute nefarebla [51].

fare de  

(prepoziciaĵo)
De4, flanke de2: demokratio [...] estas [...] regado de popolo fare de la popolo [52]; la ekspluatado de la homo fare de la homo; la akcepto de la kongresanoj fare de la urbestro; la traduko de Hamleto fare de Zamenhof; ili konsentis pri reguligo de salajroj kaj laborkondiĉoj fare de la ministro; tia fiuzo de l' gastigemo fare de niaj societanoj estas tre bedaŭrinda; dum vizito al nia sidejo fare de tiuj fremdaj kolegoj; kelkaj membroj postulas la administradon de la filioj fare de la asekuritoj mem; eskapi la persekuton kaj murdon fare de la barbara serba armeo [53].
Rim. 1: Por indiki la aganton post o-vortoj [...], la plej ĝenerale akceptita formo estas „fare de“[AdE].
Rim. 2: Kompreneble ekzistas alternativaj ĝustaj kaj Fundamentecaj formoj: La murdo ate de la policano, kie la policano murdas iun, kaj La murdo (ante) al la policano, kie la policano estas murdata de iu. Oni jam komencas uzi ilin anstataŭ la plursignifa de, sed nur kiam tio estas absolute necesa por eviti miskomprenon.

faristo  

Tiu kiu profesie faras, produktas: brandfaristo, versfaristo; panfaristo; granda parolisto estas duba faristo Prv ; la familioj de la tolfaristoj el la domo de Aŝbea [54]; potfaristo [55]; tendofaristoj [56]; monfaristoj [57]; orfaristo [58]; ŝnurfaristo [59]; bierfaristo Marta ; ladfaristo [60]. VD:ist 1

farigiZ  

(tr)
Igi ke iu faru ion: farigi al si novan veston; oni farigas bronzan buston de „Heroo“ en lia naskoloko [61]. VD:komisii

*fariĝi

1.
Esti farata: mi ne memoras, kiel tio fariĝis; la posedantoj lasis cementi lin en la dorso, bona vinkto estis trametita tra lia kolo, kaj li fariĝis kiel nova [62]; multaj mirakloj kaj signoj fariĝis per la apostoloj [63].
2.  
Veni de iu stato en alian; okazi, estiĝi: la juna vidvino fariĝis denove fianĉino [64]; li fariĝis malsana (li malsaniĝis); fariĝi soldato, esperantisto; en infano vidiĝas, kia homo fariĝos PrV ; subite fariĝis, kvazaŭ ĉiuj steloj super ŝi lumus [65]; la dorso fariĝis rigida [66]; kio fariĝis el (aŭ pri) mi?

fariĝoZ  

Kreiĝo, okazaĵo: legendo pri la fariĝo de la libro [67].

alfariZ  

(tr)
Alĝustigi, taŭgigi por, konformigi al, alfiksi: bone alfarita vesto; alfari stenografian sistemon al (por) Esperanto; la kuiristino alfaris al ĝi kapon el sigelvakso kaj enŝovis ĝin antaŭe en sian tukon [68]. SIN:adapti

antaŭfari

(tr)
Anticipe fari: ŝi antaŭfaris la ŝmiron de mia korpo por la entombigo [69].

elfari  

(tr)
Tute, komplete fari: vi nenion plenumis, vi ne elfaris eĉ unu brikon [70]; tiu, kiu nin elfaris por ĉi tiu celo, estas Dio [71]; la signoj de apostolo estis elfaritaj inter vi en ĉia pacienco [72]; ne perdu viajn elfaritaĵojn [73].

kunfari

(tr)
1.
Fari komune kun aliaj, kunlabore, partoprene: ĉi ĉio plenumiĝas sub la spirito kunfari laboron kaj studon [74]; kiam ili volis veturi pli rapide, pluraj el ili devis kunfari [75].
2.  
Estigi per sia kuniĝo, konsistigi: la du partoj, kiuj estos kunbindataj ... kunfaros do plenan broŝuron [76].

malfariZ

(tr)
Malestigi, detrui ion faritan: malfari dum la nokto la laboron de la tago; se estas robotoj por malfari vandalaĵojn, certe ekzistas tiuj, kreitaj por ilin fari [77]; Aleksandro proklamis ke ne gravas kiel malfari la nodon kaj disigis ĝin per frapo de sia glavo [78].

bonfari

(ntr)
Bonvole helpi, utili, agi por ĝenerala bono: kiu do scias bonfari, kaj ne bonfaras, ĉe tiu estas peko [79]; Li bonfaris, donante al vi pluvojn el la ĉielo kaj fruktoportajn sezonojn, plenigante viajn korojn per nutraĵo kaj feliĉo [80].

bonfaranto

Homo, kiu bonfaras: bonfaranto ofte ricevas nur maldankon; pri avarulo oni ne plu diros, ke li estas bonfaranto [81]; la bonfarantoj de la homaro [...] iras laŭ la dorna vojo de la honoro [82].

hejmfarita

Farita hejme, per propraj rimedoj, kontraste al havigita, aĉetita, industrie fabrikita objekto: recepto por natura, hejmfarita kosmetikaĵo [83].

malbonfari

(ntr)
Ĝeni, difekti, malutili al aliaj homoj: kiom da urboj, kiuj malbonfaris, Ni detruis [84]; ĉu estas permesate bonfari en sabato, aŭ malbonfari [85]; neniu el vi suferu kiel mortiginto, aŭ ŝtelisto, aŭ malbonfarinto [86].

nenifaro, neniofaro  

Senageco; farniento: plej verŝajne li dediĉas siajn tagojn al neniofaro, kiel la aliaj diboĉuloj [87]. alvenis bienulo, kiu riproĉis lin pro la neniofaro [88]; la fiasko de la kozakoj solvis la streĉitecon kaŭzitan de malvarmo, malsato kaj nenifaro [89]. VD:fornosida

senfara

Nenifaranta: senfara plendo ne estas defendo Prv ; Dion fidu, sed senfare ne siduPrV ; ne estis permesite al ŝi stari longe sur la vojo kaj senfare aŭskulti la voĉojn Marta .

tradukoj

anglaj

~i: make; ~iĝi: become.

belorusaj

~i: рабіць, зрабіць; ~o: справа; ~ado: справа, вытворчасьць, прадукаваньне; ~aĵo, ~itaĵo: выраб, прадукт, праца; ~ebla: ажыцьцявімы, зьдзяйсьняльны; ~isto: вытворнік, вытворца; ~igi: прымусіць зрабіць; ~iĝi 1.: адбывацца, здарацца, рабіцца; ~iĝi 2.: рабіцца, зрабіцца, стаць; ~iĝo: здарэньне, выпадак; al~i: прыстасаваць, прыладзіць, прымайстраваць; antaŭ~i: рабіць (загадзя), зрабіць (загадзя); el~i: зрабіць, вырабіць; mal~i: разбураць, разбурыць, нішчыць, зьнішчаць, зьнішчыць; bon~anto: дабрачынец, дабрадзей; sen~a: бязьдзейны.

bulgaraj

~i: правя, върша; ~o: дело; ~aĵo, ~itaĵo: изделие, продукт, нещо свършено; ~ebla: осъществим; ~iĝi: ставам; el~i: изготвям, изработвам; mal~i: унищожавам, съсипвам; bon~anto: благотворител, благодетел; hejm~ita: домашно изработен; sen~a: безделен.

ĉeĥaj

~i: dělat, dělat, nadělat, provádět, provést, páchat, spáchat, tropit, tvořit, udělat, vykonat, vykonat, vykonávat, vytvořit, zastávat, zhotovit, činit; ~o: skutek, výkon, úkon, čin; ~ado: dělání, konání; ~e de: od, provedeno (kým); ~isto: výrobce; ~igi: dát udělat; al~i: přihotovit, upravit; el~i: vyrábět; mal~i: nedělat, neprovádět, vrátit zpět předchozí povel; bon~i: činit dobro; bon~anto: dobrodinec; neni~o, nenio~o: nečinnost, nicnedělání; sen~a: líný, povalečný.

francaj

~i: faire; ~: de (complément d'agent), par (complément d'agent); ~o: action; ~ado: fabrication, production; ~aĵo, ~itaĵo: résultat (d'une fabrication), produit; ~ebla: faisable; ~e de: de (complément d'agent), par (complément d'agent); ~isto: fabricant, facteur (celui qui fait), producteur; ~igi: faire faire; ~iĝi: devenir, se transformer; al~i: adapter; antaŭ~i: faire d'avance; el~i: achever (la fabrication), fabriquer; kun~i: collaborer à, constituer; mal~i: défaire; bon~i: aider (exercer la bienfaisance); bon~anto: bienfaiteur; hejm~ita: autoproduit, fait maison; malbon~i: méfaire, nuire; neni~o, nenio~o: inaction, inactivité, oisiveté; sen~a: inactif, oisif. dirite, ~ite: aussitôt dit, aussitôt fait; kritiki estas facile, ~i malfacile: la critique est facile, l'art est difficile.

germanaj

~i: machen, erschaffen, anfertigen, herstellen, tun, vollbringen; ~o: Tat; ~ado: Herstellung; ~aĵo, ~itaĵo: Werk, Ergebnis; ~ebla: machbar; ~e de: durch den, seitens des; ~isto: Hersteller, -macher; ~igi: machen lassen, anfertigen lassen; ~iĝi: werden, passieren , geschehen; ~iĝo: Ereignis; al~i: anpassen; mal~i: rückgängig machen, ungeschehen machen, zerstören; sen~a: untätig.

hispanaj

~i: hacer, cometer, confeccionar, ejecutar, formar; ~: de (complemento agente), por (complemento agente); ~o: acto, hecho; ~ado: fabricación, producción; ~aĵo, ~itaĵo: producto, resultado (de una fabricación); ~ebla: realizable; ~e de: de (complemento agente), por (complemento agente); ~isto: fabricante, productor; ~igi: mandar hacer, encargar; ~iĝi: volverse, transformarse, convertirse en; ~iĝo: suceso, acontecimiento, acaecimiento, lance; al~i: adaptar, adecuar, ajustar; antaŭ~i: preparar con antelación, anticipar; el~i: terminar (la fabricación), rematar, fabricar; kun~i: colaborar en, cooperar, constituir; mal~i: deshacer; bon~i: hacer una buena acción; bon~anto: bienhechor; hejm~ita: autoproducido, hecho en casa; malbon~i: perjudicar; neni~o, nenio~o: inacción, inactividad, ociosidad; sen~a: inactivo, ocioso. kritiki estas facile, ~i malfacile: criticar es fácil, hacer es difícil.

hungaraj

~i: csinál, tesz, cselekszik, létrehoz, alkot; ~o: tett, cselekedet; ~ado: csinálás, cselekvés; ~aĵo, ~itaĵo: mű, alkotás; ~ebla: megcsinálható, megtehető; ~e de: által, révén; ~isto: gyártó, termelő; ~igi: csináltat; ~iĝi 1.: lesz, történik; ~iĝi 2.: válik vmivé; ~iĝo: történés, esemény; al~i: hozzáigazít, hozzáilleszt; antaŭ~i: előre megcsinál, előzetesen elkészít; el~i: véghezvisz, megcsinál; mal~i: megsemmisít, lerombol; bon~i: jótékonykodik; bon~anto: jótevő; sen~a: tétlen. pan~isto: pék.

indoneziaj

~i: [buat] membuat, [laku] melakukan; ~igi: [buat] membuatkan; ~iĝi: [jadi] menjadi.

nederlandaj

~i: doen, maken; ~o: daad, handeling; ~ado: het doen, het maken; ~aĵo, ~itaĵo: werk; ~ebla: doenbaar; ~e de: door; ~isto: maker, producent; ~igi: doen maken, laten maken; ~iĝi: worden; ~iĝo: gebeurtenis; al~i: aanpassen; el~i: afmaken; mal~i: vernielen, stukmaken. pan~isto: bakker.

portugalaj

~i: fazer, cometer, confeccionar, executar, formar.

rusaj

~i: делать, сделать; ~o: дело; ~ado: работа, дело; ~aĵo, ~itaĵo: изделие, продукт, труд (результат); ~ebla: осуществимый; ~isto: работник, изготовитель, производитель; ~igi: заставить сделать; ~iĝi 1.: происходить; ~iĝi 2.: сделаться, стать; ~iĝo: происшествие; al~i: приделать, приспособить; el~i: выделать, изготовить, сделать; mal~i: разрушить, уничтожить; bon~anto: благотворитель, благодетель; sen~a: бездеятельный, праздный.

slovakaj

~i: konať, páchať, robiť, urobiť; ~o: skutok, výkon, čin; ~ado: konanie, robenie; ~e de: zo strany; ~isto: výrobca; ~igi: dať vykonať; al~i: prihotoviť, upraviť; el~i: vyrábať; mal~i: neprevádzať, nerobiť; bon~i: robiť dobro; bon~anto: dobrodinec; neni~o, nenio~o: nečinnosť; sen~a: lenivý.

tajaj

~i: ทํา; ~: โดย; ~o: สิ่งที่ทำ; ~ado: การทำ; ~ebla: ทำได้, สร้างได้; ~e de: ทำโดย; ~iĝi: กลายเป็น; al~i: ปรับตัว; antaŭ~i: ทำก่อน; el~i: ทำเสร็จ; kun~i: ทำด้วยกัน; mal~i: ทำลาย; bon~i: ทำดี; hejm~ita: โฮมเมด.

volapukaj

~i: mekön.

fontoj

1. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 37
2. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 2, Ĉapitro III
3. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Ii. kroniko 26:15
4. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Jeremia 22:23
5. N. V. Gogol, trad. L. L. Zamenhof: La Revizoro, Akto tria
6. Monato, Saĝa kapo duonvorton komprenas
7. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Genezo 1:16
8. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Jesaja 43:16
9. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Jeremia 25:18
10. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Levidoj 26:31
11. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 31
12. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 20
13. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Ii. kroniko 7:9
14. L. L. Zamenhof: Paroloj, Parolado en la Guildhall (Londono) en la 21a de aŭgusto 1907
15. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 1, Sovaĝaj cignoj
16. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 4, Korta koko kaj ventkoko
17. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 1, Ĉapitro XI
18. Michael Ende, trad. Wolfram Diestel: La Senĉesa Rakonto, La Arĝenta Urbo Amarganto
19. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, II. Kroniko 35:17
20. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Ezra 6:19
21. N. V. Gogol, trad. L. L. Zamenhof: La Revizoro, Akto kvara
22. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 3, Johanĉjo-malsaĝulo
23. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 1, Floroj de la malgranda Ida
24. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Jeremia 39:112
25. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 3, Historio de la jaro
26. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Jesaja 28:15
27. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 12
28. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 12
29. Michael Ende, trad. Wolfram Diestel: La Senĉesa Rakonto, Fantomurbo
30. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 3, Ŝi estis tute sentaŭga
31. L. L. Zamenhof: Homaranismo, Nefermita letero al s-ro de Beaufront.
32. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Neĝa reĝino
33. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, I. Kroniko 27:23
34. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Nombroj 16:28
35. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Daniel 10:12
36. Michael Ende, trad. Wolfram Diestel: La Senĉesa Rakonto, Sinjorino Ajuolo
37. Jean-Jacques Rousseau, trad. André Gilles: La revadoj de soleca promenanto, Dua promenado
38. Boris Kolker: Vojaĝo en Esperanto-lando, , M. Nervi: Tertremo, leciono 24a
39. Chun-Chan Yeh, trad. W. Auld: Montara Vilaĝo, 1984
40. La Nova Testamento, I. Johano 3:18
41. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 3, Ĉapitro IX
42. L. L. Zamenhof: Paroloj, Parolado antaŭ la Sesa Kongreso Esperantista en Washington en la 15a de aŭgusto 1910
43. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 3, Ĉapitro II
44. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 3, Malnova tomba ŝtono
45. La Nova Testamento, II. Petro 2:15
46. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 4, Filino de la marĉa reĝo
47. La Nova Testamento, II. Johano 1:8
48. Vikipedio, Retoriko
49. Jakob Grimm, Wilhelm Grimm, trad. Kazimierz Bein: Elektitaj Fabeloj de Fratoj Grimm, Fabelo pri iu, kiu migris por ekkoni timon
50. Michael Ende, trad. Wolfram Diestel: La Senĉesa Rakonto, La Akvo de l' Vivo
51. Michael Ende, trad. Wolfram Diestel: La Senĉesa Rakonto, La Infana Imperiestrino
52. Monato, http://www.esperanto.be/fel/mon/007283.html
53. Monato, Kosovo: Vojaĝimpresoj, somero 2000
54. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, I. Kroniko 4:21
55. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Jesaja 29:16
56. La Nova Testamento, La agoj 18:3
57. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, La ombro
58. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 4, La vento rakontas pri Valdemaro Doe kaj pri liaj filinoj
59. Jakob Grimm, Wilhelm Grimm, trad. Kazimierz Bein: Elektitaj Fabeloj de Fratoj Grimm, Fabelo pri iu, kiu migris por ekkoni timon
60. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Jesaja 41:7
61. Vikipedio, Ora stelo de Heroo de Sovetunio
62. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Paŝtistino kaj kamentubisto
63. La Nova Testamento, La agoj 2:43
64. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 33
65. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 4, Infano en la tombo
66. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 4, Knabino, kiu paŝis sur panon
67. Vikipedio, Bertolt Brecht
68. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Flikilo
69. La Nova Testamento, S. Marko 14:8
70. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 3, Io
71. La Nova Testamento, II. Korintanoj 5:5
72. La Nova Testamento, II. Korintanoj 12:12
73. La Nova Testamento, II. Johano 1:8
74. -: Gvidlibro pri ŭonbulismo, [2005?]
75. Michael Ende, trad. Wolfram Diestel: La Senĉesa Rakonto, La Urbo de Imperiestroj
76. M. Seynaeve: Kroniko Belga, La Belga Sonorilo, 1903-10 (2/14)
77. Vikipedio, Vikio
78. Vikipedio, Aleksandro la Granda
79. La Nova Testamento, Jakobo 4:17
80. La Nova Testamento, La agoj 14:17
81. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Jesaja 32:5
82. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 3, Dorna vojo de la honoro
83. R. Pavinski: Kontakto 2013:4 aperis en la reto!, 2013-10
84. trad. I. Chiussi: La Nobla Korano, 1970
85. La Nova Testamento, Luko 6:9
86. La Nova Testamento, I. Petro 4:15
87. Raymond Schwartz: Kiel akvo de l' rivero, 3:1
88. Vikipedio, Sankta Vendelino
89. Vikipedio, Decembrista revolucio

~i: Mankas verkindiko en fonto.
~o: Mankas verkindiko en fonto.
~aĵo, ~itaĵo: Mankas verkindiko en fonto.
~igi: Mankas verkindiko en fonto.
~iĝo: Mankas verkindiko en fonto.
al~i: Mankas verkindiko en fonto.
mal~i: Mankas verkindiko en fonto.


ℛevo | datumprotekto | far.xml | redakti... | traduki... | artikolversio: 1.54 2018/08/23 15:10:14