tradukoj: be bg br cs de en es fr hu id it nl pl pt ru sk tp tr vo

*fal/i PV

*fali

(ntr)
1.
Malleviĝi, iri de supre malsupren pro la propra pezo: falas pluvo, la folioj; ne falas frukto malproksime de l' arbo (la idoj similas al la gepatroj) PrV ; feliĉo vezike sin levas, sed baldaŭ falas kaj krevas PrV ; la botelo falis el mia mano; (figure) la suno jam falas (malleviĝas, subiras); (figure) la krepusko falas (alvenas); la nokto jam falas, kaj mi ne kolektis ankoraŭ salaton por la tagmanĝo [1]; (figure) sur kiujn okaze falas la rigardo de la sinjoro de la kreitaĵoj Marta ; (figure) radio de la suno, kiu falas tra la krado [2]; (figure) lasi fali la manojn (perdi la kuraĝon) PrV .
2.
(pri iuj objektoj) Etendiĝi malsupren; pendi ĝis iu malsupra nivelo: la (sceneja) kurteno falas (malleviĝis) [3]; falantaj vestoj (pendantaj malsupren); la robo falas ĝis la piedoj; apude sidis maljuna reĝo kun ora krono sur siaj longaj defalantaj haroj [4].
3.
Perdinte la ekvilibron fali 1 kaj trafi la teron: promenante sur la strato, mi falis [5]; trafinte ŝtonon mi preskaŭ falis; se mi scius, kie mi falos, mi tien metus tapiŝon (estus utile koni la estontecon) PrV ; la botelo falis el mia mano; fali svene; la muro falis (disfalis) [6]; fali en riveron, en kavaĵon, sur la genuoj; li falis sub la radojn de veturanta vagonaro [7]; eĉ plej ruza vulpo en kaptilon falas PrV ; (figure) la popolo falas sub la ŝarĝo de la impostoj (ne povas elteni tian pezon).
4.
(figure) (sur iun, al iu) (pri malbonintenculo, okazaĵo, pezo) Neatendite ataki, trafi: granda timo falis sur ilin, kaj ili forkuris, por sin kaŝi [8]; sur ilin falis teruro de la Eternulo [9]; ĉiuj ploregis, kaj falis sur la kolon de Paŭlo kaj lin kisis (sin amike ĵetis sur lin) [10]; profunda dormo falis sur Abramon [11]; la pesto falis sur Egipton [12]; la morto falos sur vin kaj sur viajn infanojn [13]; sur Egipton falis la plej granda malfeliĉo [14]; la insultoj de Viaj insultantoj falis sur min [15]; sur lian verton falos lia krimo [16]; se mi iam devus elekti fianĉinon, tiam la elekto pli volonte falus sur vin [17]; sur vin hodiaŭ falas la devo zorgi pri la orfa ŝtato [18]; la respondeco pri tiu ĉi ago ne falas sur vin [19]; la pliboneco de Esperanto antaŭ Volapuk [...] falas al ĉiu en la okulojn (estas evidenta) EE ;
Rim.: Ĉi tiu senco fontas el senco 1 pro tio, ke falantaj objektoj estas minacoj por tiu, kiu troviĝas sub ili. VD:ataki, bati, frapi, renkonti, ricevi, trafi
5.
(figure) Malkreski, foje ĝis malapero: dum la pasintaj jaroj la energiprezoj falis [20]; lia aroganteco falis antaŭ la juĝisto; lia tuta libertinismo falis antaŭ la vereco de l' fakto [21]; nova streĉigo de la momente falinta energio Marta .
Rim.: Ĉi tiu senco fontas el senco 1 pro tio, ke vidate de alte, falanta objekto malproksimiĝas kaj finfine malaperas.
6.
(figure) Ricevinte sortobaton perei: la ministraro falis (devis eksiĝi); meze de la 17a jarcento, la tuta Ĉinio falis por la dua fojo sub la agreso de barbaroj [22]; Egipto falis de la malleviĝo de la pastraro [23]; Parizo falis je la 14-a de junio [24]; multaj falis (morte vundiĝis) el la popolo kaj mortis [25].
Rim.: Ĉi tiu senco fontas el senco 3 pro tio, ke la falo povas esti fatala. VD:fiaski, malprosperi, malsukcesi, perei
7.
(figure) (en ion) Trafi alian staton, ofte malpli favoran, el kiu malfacilas eliri: mi enfalis en malesperon tiel profundan Marta ; Marta enfalis en malsanon malfacilan kaj subitan Marta ; la virino, trompite, falis en pekon [26]; Fenicianoj falis en malfavoron de l' faraono [27]; la patro [...] enfalis en danĝeron perdi sian posedaĵon Marta ; Marta sensuspekte falis en insidan kaptilon Monato ; nia aristokrataro falis en mizeron, el kiu oni ne vidas eliron [28]; malbona sendito falas en malfeliĉon [29]; kiu havas malmolan koron, tiu falos en malfeliĉon [30]; refali en la rutinon, en la malmolan realecon; li ofte falis (enprofundiĝis) en mediton; fali en deklamadon (abrupte komenci kaj ne plu halti); fali en ies manojn: la tuta komerco kun la nekonataj popoloj [...] falos en la manojn de Egiptanoj (sub la potenco) kiel malalten mi falis! Marta ; falinton ĉiu atakas PrV ; ili falpuŝiĝos kaj falos [31].
Rim.: Ĉi tiu senco fontas el senco 3 pro tio, ke al perdo de ekvilibro kaj posta falo asociiĝas ideo pri risko rompiĝi aŭ ricevi vundon. Cetere la profundaĵo, en kiun oni falas, estas loko malagrabla, el kiu malfacilas eliri. VD:abismo, degradi, dekadenci

falo

Ago fali: FIZ la libera falo de korpo; rajdi sur ĉevalo oni ne lernas sen falo PrV ; post la falo oni fariĝas singarda PrV ; alta muro, kies falo estos subita [32]; FIZ falo de potencialo (malaltiĝo); la falo de komunismo en Orienta Eŭropo; por ŝirmi [...] lian vivon kontraŭ falo sub glavon [33]; kiam altiĝas malvirtuloj, tiam multiĝas krimoj, sed virtuloj vidos ilian falon [34]; REL vestita kiel Evo antaŭ la faloZ (la peko).

*faleti [35], duonfali, falŝanceliĝi

(ntr)
Preskaŭ fali farinte mispaŝon: se iu iras dum la nokto, li faletas, ĉar en li ne estas la lumo [36]; falŝanceliĝis miaj piedoj [37]. VD: Preskaŭa sinonimo: falpuŝiĝi.

faligi

1.
Renversi, igi falinta: unu hako kverkon ne faligas PrV ; Esperanto faligas la lingvobarojn; li estas ŝtelisto kaj mi faligis lin de la ŝtuparo [38]; ili faligis en la akvon la porkideton [39]; la krizo faligis agrikulturon en malbonan situacion; la febro, kiu skuis vin kaj faligis sur la liton [40].
2.
Lasi fali: MAR faligi ankron; senespere faligi la brakojn.
3.
Defaligi ion, pluvigi, ŝuti: faligi pomojn de arbo; faligi kuglojn sur la malamikojn.

faligilo

1.
Falilo 1: neniu metu en la vojo de sia frato faligilon aŭ ian ofendilon [41]; gardu vin, por ke ĉi tiu via libereco ne fariĝu faligilo por la malfortuloj [42].
2.
(figure) =falilo 2

falilo

1.
Kaŭzo de falo: antaŭ blindulo ne kuŝigu falilon [43]; kaŝita en la tero estas lia falilo, kaj kaptiloj kontraŭ li estas sur la vojo [44].
2.
(figure) Kaŭzo de malhelpo, de malsukceso, de ruiniĝo: ne servu al iliaj dioj, ĉar tio estus falilo por vi [45].

defali

(ntr)
1.
Fali de loko, kie oni pendas: la flavaj folioj defalas de la branĉoj [46]; maljuna reĝo kun ora krono sur siaj longaj defalantaj haroj [47]; defalis florpetal' [48]; montgrimpante ili defalis de deklivo.
2.
(figure) Fali 7 de tre favora situacio en malfavoran: defali de siaj esperoj, pretendoj; la prospereco de la regno multe defalis; la defalo de la romana imperio estis malrapida; poste vualo defalis de miaj okuloj [49]. VD:degeneri, degradiĝi, dekadenciVD:sitelo.
3.
BIB Malfideliĝi, apostatiĝi, malaniĝi, forlasi partion, deturniĝi de, ribeli kontraŭ: la Izraelidoj defalis de la Eternulo [50]; defali de Dio (la religio) de siaj patroj [51]; Moab defalis de Izrael post la morto de Aĥab [52]; revenu, defalintaj infanoj! [53]; tiu popolo havas koron defaleman kaj neobeeman [54]. VD:devojiĝi

defalaĵo

1.
Defalinta parto de io.
2.
Forĵetaĵo: laboremaj vermoj, kiuj trafosas la legomajn defalaĵojn kaj ŝanĝas ilin en fekundigan substancon [55]; prilabori la nuklean defalaĵon [56].

*disfali

(ntr)
Diseriĝante ruiniĝi, perei: pro la tertremo multaj domoj disfalis; de guto post guto disfalas granito PrV ; la kadavro jam disfalis en putraĵon; disfalo de societo, entrepreno, regno; nia lingvo [...] dum sia dudekkvinjara vivo [...] eltenis [...] neniam minacante disfali en dialektojn [57]. VD:argumento, diseriĝi

disfalo

1.
Procezo (kutime iom daŭra), dum kiu ia tuto disiĝas en partojn: disfalo de imperio.
2.
Ruiniĝo, kadukiĝo, degenero de sistemo: En Kipro, la financa disfalo okazis en katastrofa maniero kun severaj ekonomiaj kaj politikaj konsekvencoj [58]; jen la granda socia cunamo, la disfalo de la ordo kun senfina banditismo, ŝakrado, narkotaĵ-komerco [59].
3.
Fizika aŭ ĥemia procezo, en kiu unu substanco malkomponiĝas aŭ ŝanĝiĝas en alia(j)n: dum radioaktiva disfalo radiumo transformiĝas en radonon [60]; gardi la lingvon de pereiga disfalo je diversaj dialektoj [61].

*elfali

(ntr)
Fali el la interno de io: dum ŝi parolis, elfalis el ŝia buŝo multego da diamantoj [62]; nuksoj venis, kiam dentoj elfalis PrV ; se ĉe iu elfalis la haroj sur la kapo [...] [63]; Aĥazja elfalis tra la krado de sia supra ĉambro en Samario, kaj malsaniĝis [64]; antaŭ ol venis al ŝi la akuŝiĝaj suferoj, ŝi elfaligis filon [65]; mi elfaligos viajn sagojn el via dekstra mano [66].

*enfali

(ntr)
1.
Fali en ion profundan; penetri falante: enfali en kavaĵon, truon, riveron; sablero enfalis en mian okulon [67].
2.
(figure) Fali 7: lupo kaptas, sed li ankaŭ enfalas PrV ; enfali en malsanon Marta [68]; enfali en danĝeron, mizeron, malesperon, deklamadon Marta .
3.
Rapide sin ĵeti en ion: la knaboj tumulte enfalis en la salonon. VD:entrepreni, invadi.
4.
(pri surfaco de io) Kaviĝi pro manko de subteno: enfalinta brustoB ; ŝiaj nigraj, belaj, iom enfalintaj okuloj Marta .

enfaliloZ , enfalejo, enfalujoZ

Kaptilo konsistanta el kaŝita fosaĵo, en kiun iu enfalos: kliniĝante super la enfalujo kaj eltirante je malgranda vosto unu el la [...] aproj [69]. SIN:enfalejo, enfalujo

enfaligi

(tr)
Faligi en kavaĵon, en profundaĵon; en malbonan situacion: Dio povas forpreni kiel ankaŭ doni la riĉaĵojn, se ni ne helpos al la malriĉuloj, kiujn Li enfaligis en la staton de mizeruloj [70].

forfali

(ntr)
Fali kaj malaperi, fali kaj perei: la esperojn de mia vivo mi vidis forfali en la abismonZ ; mi pensis pri tiuj miloj da kadavroj forfalintaj sur la batalkampo.

piedbare faligi

Faligi iun ŝovante sian piedon antaŭ lian paŝon: tio ne okazis honeste. Li piedbare faligis vin [71].

rulfali

(ntr)
Ruliĝi laŭ deklivo malsupren: la sono de rulfalanta ŝtono [72].

subfali

(ntr)
1.
Fleksiĝi, malleviĝi sub io tro peza: la branĉoj subfalis sub la neĝo.
2.
(figure) Ne kapabli kontraŭstari al, cedi al, esti subpremita, venkita de: li subfalis sub la malfeliĉo; mi ne subfalis al la malbona sorto Marta .

superfali

(ntr)
Surfali: teruro superfalos lin kiel akvo [73]; dum la bovoj estis plugantaj [...] superfalis ilin la Ŝebaanoj, kaj forprenis ilin [74].

surfali

(ntr)
Subite ataki: ni atakos lin, en kiu ajn loko li troviĝos, kaj ni surfalos sur lin, kiel falas la roso sur la teron [75]. VD:sturmi

akvofalo

GEOG Daŭra akvofluo, rapide falanta de altaĵo: amaso da sovaĝaj anasoj [...] ĉe la akvofalo leviĝis en la aeron [76]; la itinero de la unuaj surgrimpintoj de Everesto pasis tra glaciiĝinta akvofalo [77]; la rivero tie falis malsupren en grandioza akvofalo [78]. SIN:falakvoVD:kaskadokatarakto

falpuŝiĝi

(ntr)
Renkonti obstaklon per la piedo kaj tial perdi la ekvilibron; (metafore) peki: sur la manoj ili vin portos, por ke vi ne falpuŝiĝu sur ŝtono per via piedo [79]; la vojo de malpiuloj estas kiel mallumo: ili ne scias, je kio ili falpuŝiĝos [80]; se iu ne falpuŝiĝas parole, tiu estas perfekta homo, kapabla bridi ankaŭ la tutan korpon [81]; mi metos antaŭ ĉi tiu popolo falpuŝilon, kaj sur ĝi falpuŝiĝos kune patroj kaj filoj [82]. VD: Preskaŭa sinonimo: faleti.

ŝtono de falpuŝiĝoPrV

(frazaĵo)
Stumblilo: la unua ŝtono de falpuŝiĝo kiun mi renkontis estis [la vorto] „pliko“ [83].

veterdisfalo

GEOL Efiko de erozio, ĥemiaj reakcioj kaj vivaĵoj sur ŝtonoj, kaŭzanta supraĵan diseriĝon kaj kolorŝanĝon: bakterioj ĉeestantaj en la tero agas kiel katalizilo en la procezo de veterdisfalo de la petroj [84].

tradukoj

anglaj

~i: fall; ~o: fall; ~eti , duon~i, ~ŝanceliĝi: stumble; ~ilo: snare, stumbling block; akvo~o: waterfall, cascade; veterdis~o: weathering.

belorusaj

~i: падаць; ~o: падзеньне; ~eti , duon~i, ~ŝanceliĝi: спатыкацца; ~igi: кінуць, паваліць, упусьціць; de~i 1.: адпадаць, выпадаць, вываліцца; de~i 2.: заняпасьці; de~aĵo: адкіды; dis~i: развальвацца , распадацца; el~i: выпадаць, вывальвацца; en~i: упадаць, увальвацца, западаць; en~ilo, en~ejo, en~ujo: пастка; for~i: адвальвацца, адпадаць; sub~i: падпадаць; super~i: нападаць; sur~i: нападаць; akvo~o: вадаспад; ~puŝiĝi: спатыкацца.

bretonaj

akvo~o: lamm-dour.

bulgaraj

akvo~o: водопад.

ĉeĥaj

~i: dopadat, dopadnout, klesat, padat, padat bez vlády, padnout, spadat, spadnout, upadat, upadnout; ~o: dopad, pád (z výše); ~igi: kácet, porazit, porážet, povalit, skácet, svalit, upustit, vyvracet, vyvrátit, zbavit moci; ~ilo: kopaná past, propadliště, spadiště; de~i: odpadnout; dis~i: hroutit se, rozpadnout se, sesout se, spadnout, zřítit se (stavba); el~i: vypadnout, vypadávat; en~i: vpadnout; en~ilo, en~ejo, en~ujo: past; for~i: odpadnout, padnout v boji, zapadnout; piedbare ~igi: podtrhnout nastavením nohy; rul~i: skutálet se, valit se, řítit se; sub~i: padnout pod; super~i: přepadnout (přes); akvo~o: vodopád.

francaj

~i: tomber, assaillir, chuter, dégringoler, décliner, s'effondrer, pleuvoir; ~o: chute, baisse, capitulation, déchéance, déconfiture, dégringolade, écroulement, effondrement, faillite, fin, faute, péché originel, reddition, renversement, tombée; ~eti , duon~i, ~ŝanceliĝi: broncher, trébucher; ~igi: faire tomber, jeter, lâcher, faire pleuvoir, renverser; ~igilo: achoppement, chausse-trappe, écueil, embûche, obstacle, piège; ~ilo: achoppement, chausse-trappe, écueil, embûche, obstacle, piège; de~i: tomber, déchanter, décliner, tomber de haut, renier sa foi, revenir; de~aĵo: déchet; dis~i: se décomposer, se désagréger, se disloquer, se morceler, tomber en morceaux; el~i: tomber ; en~i: tomber, s'affaisser, se creuser, débouler, envahir, foncer, se jeter, se précipiter, se ruer; en~ilo, en~ejo, en~ujo: fosse, piège; en~igi: faire tomber, piéger; for~i: s'abîmer; piedbare ~igi: faire un croc-en-jambe; rul~i: rouler, débouler , dégringoler ; sub~i: ployer; super~i: s'abattre, assaillir, attaquer; sur~i: s'abattre, assaillir, attaquer; akvo~o: cascade, chute d'eau; ~puŝiĝi: achopper, buter, faillir, heurter, trébucher; ŝtono de ~puŝiĝo: pierre d'achoppement; veterdis~o: météorisation. ne ~as frukto malproksime de l' arbo: les chiens ne font pas des chats; lasi ~i la manojn: baisser les bras, perdre courage; ~i svene: tomber dans les pommes; eĉ plej ruza vulpo en kaptilon ~as: personne n'est infaillible, à renard, renard et demi; ~is sur la kolon: sauter au cou de quelqu'un; ~as al ĉiu en la okulojn: sauter aux yeux, crever les yeux; ~i en ies manojn: tomber aux mains de qn, tomber sous l'emprise de qn; ~inton ĉiu atakas: on s'acharne sur l'homme à terre; libera ~o: chute libre; rajdi sur ĉevalo oni ne lernas sen ~o: on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, c'est le métier qui rentre!; post la ~o oni fariĝas singarda: chat échaudé craint l'eau froide; ~igi ankron: jeter l'ancre; ~igi la brakojn: baisser les bras, perdre courage; de~o: déchéance, déclin.

germanaj

~i: fallen; ~eti , duon~i, ~ŝanceliĝi: straucheln, stolpern; ~ilo 1.: Stolperstein; ~ilo 2.: Stolperstein, Verderben; de~i 1.: herabfallen, ausfallen; de~aĵo: Abfall; dis~i: zerfallen, auseinander fallen; dis~o: Zerfall; el~i: herausfallen; rul~i: hinunterrollen, purzeln; akvo~o: Wasserfall. ~is sur la kolon: um den Hals fallen; ~as al ĉiu en la okulojn: in die Augen fallen.

hispanaj

~i: caer; ~o: caída; akvo~o: cascada.

hungaraj

~i 1.: esik; ~i 2.: leér, lelóg, legördül; ~i 3.: elesik; ~i 4.: ráborul, ráront, eltalál; ~i 5.: csökken, alábbhagy; ~i 6.: elbukik, megbukik; ~i 7.: jut, kerül, esik; ~o: esés, csökkenés; ~eti , duon~i, ~ŝanceliĝi: megbotlik; ~igi 1.: feldönt, ledönt; ~igi 2.: leenged, leereszt; ~igi 3.: leráz, záporoz; ~igilo 1.: gáncs, buktató; ~igilo 2.: csapda; ~ilo 1.: gáncs, buktató; ~ilo 2.: csapda; de~i 1.: leesik, lehull; de~i 2.: bukik, hanyatlik; de~i 3.: elszakad, elpártol, hűtlenné válik; de~aĵo: hulladék; dis~i: szétesik, széthullik; el~i: kiesik, kihullik; en~i 1.: beleesik; en~i 2.: beleesik, kerül, jut; en~i 3.: beleveti magát; en~i 4.: beesik, behorpad; en~ilo, en~ejo, en~ujo: csapda; for~i: elbukik, elhullik; rul~i: felbukfencezik; sub~i 1.: alákerül; sub~i 2.: összeroskad; super~i: rajtaüt, megtámad; sur~i: rajtaüt, megtámad; ~puŝiĝi: elbotlik, megbotlik; ŝtono de ~puŝiĝo: buktató. ~i svene: ájultan összerogy; ~is sur la kolon: nyakába ugrik; libera ~o: szabadesés; ~igi ankron: horgonyt vet; de~o: bukás, hanyatlás; en~inta brusto: behorpadt mell.

indoneziaj

~i: jatuh; ~o: kejatuhan; ~eti , duon~i, ~ŝanceliĝi: tersandung; ~igi: menjatuhkan; de~aĵo: limbah; rul~i: menggelinding; akvo~o: air terjun.

italaj

veterdis~o: meteorizzazione.

nederlandaj

~i 5.: dalen; ~i: vallen; ~o: val; ~eti , duon~i, ~ŝanceliĝi: struikelen; ~igi: doen vallen, vellen; ~igilo: val; ~ilo: val; de~i 1.: afvallen; de~i: afvallen; de~aĵo: afval; dis~i: uiteenvallen; el~i: uit iets vallen; en~i 2.: vervallen; en~i 3.: binnenvallen; en~i 4.: invallen; en~ilo, en~ejo, en~ujo: val; for~i: wegvallen; sub~i: vallen; super~i: aanvallen, overvallen; sur~i: aanvallen, overvallen; akvo~o: waterval; ~puŝiĝi: zich stoten; ŝtono de ~puŝiĝo: steen des aanstoots. ~igi ankron: het anker uitwerpen; de~o: val.

polaj

~i 1.: padać, spadać, opadać; ~i 2.: opadać; ~i 3.: upadać; ~i 4.: napadać, rzucać się (na kogoś); ~i 5.: spadać, opadać; ~i 6.: upadać; ~i 7.: wpadać; ~o: upadek, spadek, opad, pad; ~eti , duon~i, ~ŝanceliĝi: potykać się, potknąć się; ~igi 1.: przewracać, powalać, zwalać, obalać; ~igi 3.: zwalać, spychać, zepchnąć, zrzucać; ~ilo 2.: zguba; de~i 1.: spadać, odpadać; de~i 2.: popadać (np. w niełaskę), spadać (o znaczeniu, ważności), upadać; de~aĵo: odpadek; dis~i: rozpadać się; el~i: wypadać; en~i 1.: wpadać; en~i 2.: wpadać (w rozpacz), popadać (w rozpacz), zapadać (na zdrowiu); en~i 3.: wpadać; en~i 4.: zapadać się; en~ilo, en~ejo, en~ujo: zapadnia, wilczy dół; for~i: polegać (np. w walce), polec (np. w walce); rul~i: staczać się; sub~i: upadać (pod ciężarem ...), uginać się (pod ciężarem ...) ; super~i: spadać na, napadać na; sur~i: spadać na, napadać na; akvo~o: wodospad, wodogrzmoty, siklawa; ~puŝiĝi: potykać się, potknąć się. ne ~as frukto malproksime de l' arbo: niedaleko pada jabłko od jabłoni; ~as al ĉiu en la okulojn: rzucać się w oczy; ~i en ies manojn: wpaść w czyjeś (niepowołane) ręce; ~igi ankron: rzucać kotwicę; ~igi la brakojn: opuszczać ręce (np. z bezsilności); de~o: upadek; de guto post guto dis~as granito: kropla drąży skałę ; lupo kaptas, sed li ankaŭ en~as: nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka; en~inta brusto: zapadnięta klatka piersiowa; en~intaj okuloj: zapadnięte oczy.

portugalaj

~i: cair, tombar, desabar, ruir; akvo~o: cachoeira, cascata, queda-d'água.

rusaj

~i: падать, упасть, пасть, свалиться, рухнуть; ~o: падение; ~eti , duon~i, ~ŝanceliĝi: споткнуться; ~igi: уронить, повалить, свалить, сбросить, сбить; de~i 1.: отпасть, отвалиться, выпасть (о зубах); de~i 2.: прийти в упадок; de~i 3.: отпасть; de~aĵo: отбросы; dis~i: развалиться , распасться; dis~o 1.: распад; dis~o 2.: распад, развал, разложение, упадок, разруха; dis~o 3.: распад, разложение, диссоциация (хим.); el~i: вывалиться, выпасть, выпадать; en~i 1.: упасть, провалиться ; en~i 2.: впасть, впадать; en~i 3.: ввалиться; en~i 4.: впасть, ввалиться; en~ilo, en~ejo, en~ujo: западня, ловушка; for~i: отвалиться, отпасть; sub~i: подпадать, подпасть; super~i: нападать, напасть, навалиться; sur~i: нападать, напасть, навалиться; akvo~o: водопад; ~puŝiĝi: споткнуться , спотыкаться ; ŝtono de ~puŝiĝo: камень преткновения. ~igi ankron: бросить якорь ; en~inta brusto: впалая грудь .

slovakaj

~i: klesať, padať, spadnúť; ~o: dopad, pád; ~igi: zraziť, zvaliť; ~ilo: kopaná pasca, priepadlisko; de~i: poklesnúť; dis~i: rozpadnúť sa, zrútiť sa; el~i: vypadnúť; en~i: padnúť do niečoho; en~ilo, en~ejo, en~ujo: pasca; for~i: odpadnúť, padnúť v boji; piedbare ~igi: podtrhnúť nastavením nohy; rul~i: kotúľavo padať; sub~i: klesnúť, poddať sa, podľahnúť; super~i: prepadnúť (cez); akvo~o: vodopád.

tokiponaj

dis~i: pakala.

turkaj

~i: düşmek; ~o: düşme; ~igi: düşürmek; akvo~o: şelale.

volapukaj

~i: falön; ~o: fal.

fontoj

1. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 3, Ĉapitro XVI
2. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Bildo el kastelremparo
3. N. V. Gogol, trad. L. L. Zamenhof: La Revizoro, Akto tria
4. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Malgranda Tuk
5. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 22
6. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Josuo 6:20
7. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 39
8. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Daniel 10:7
9. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Ii. kroniko 14:14
10. La Nova Testamento, La agoj 20:37
11. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Genezo 15:12
12. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 1, ĉapitro 12a
13. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 1, Ĉapitro X
14. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 1, Ĉapitro XXII
15. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Psalmaro 69:9
16. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Psalmaro 7:16
17. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 1, La virineto de maro
18. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 3, Ĉapitro I
19. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 2, Ĉapitro XX
20. Monato, Roland Rotsaert: Petrolo: Nehaltigeblaj prezaltiĝoj
21. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 1, ĉapitro 14a
22. Monato, La Manĉura: Formortanta lingvo de malplimulto en Ĉinio
23. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 3, Ĉapitro XI
24. Vikipedio, Dua mondmilito
25. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, II. samuel 1:4
26. La Nova Testamento, I. Timoteo 2:14
27. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 3, Ĉapitro VI
28. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 2, Ĉapitro IV
29. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 13:17
30. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 28:14
31. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Jeremia 46:7
32. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Jesaja 30:13
33. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Ijob 33:18
34. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 29:16
35. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Universala Vortaro, fal'et'
36. La Nova Testamento, S. Johano 11:10
37. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Psalmaro 73:2
38. Jakob Grimm, Wilhelm Grimm, trad. Kazimierz Bein: Elektitaj Fabeloj de Fratoj Grimm, Fabelo pri iu, kiu migris por ekkoni timon
39. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 3, Ib kaj malgranda kristino
40. Jakob Grimm, Wilhelm Grimm, trad. Kazimierz Bein: Elektitaj Fabeloj de Fratoj Grimm, La senditoj de morto
41. La Nova Testamento, Al la Romanoj 14:13
42. La Nova Testamento, I. Korintanoj 8:9
43. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Levidoj 19:14
44. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Ijob 18:10
45. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Readmono 7:16
46. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Bildo el kastelremparo
47. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Malgranda Tuk
48. Raymond Schwartz: La Stranga Butiko, Optimismo
49. L. Lukina, E. Lukin, trad. J. Finkel: La misiistoj, 2000
50. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Jeĥezkel 44:15
51. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, I. Kroniko 5:25
52. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, II. Reĝoj 1:1
53. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Jeremia 3:14
54. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Jeremia 5:23
55. Monato, Edukemaj bestoj
56. Monato, Verda nature, science, socie
57. L. L. Zamenhof: Paroloj, Parolado antaŭ la Oka Kongreso Esperantista en Krakow en la 11a de aŭgusto 1912
58. Lenio MAROBIN: Ekonomia fatoMonato
59. Gilbert LEDON: Cunamoj tutmondeMonato
60. Jurij N. Sokolov: Ekologio de homo el sistema vidpunkto, Odeso, 1996, p. 16
61. Zamenhof: Antaŭparolo al FKLudoviko Lazaro Zamenhof: Fundamenta Krestomatio de la lingvo Esperanto
62. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 17, la feino
63. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Levidoj 13:14
64. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, II. Reĝoj 1:2
65. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Jesaja 66:7
66. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Jeĥezkel 39:3
67. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 41
68. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 3, Ŝi estis tute sentaŭga
69. Julio Vern, elfrancigis Jerzy Wałaszek Geo: La mistera insulo, Ĉapitro XXII
70. -, trad. G. Cox: La Blindulo Baba Abdala, [1908?]
71. A. Kivi, trad. H. Hall: La Botistoj, 1919
72. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 2, ĉapitro 18a
73. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Ijob 27:20
74. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Ijob 1:15
75. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, II. Samuel 17:12
76. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 1, ĝardeno de la paradizo
77. Monato, Sir Edmund Hillary: Vivo dediĉe al la ŝerpoj
78. Michael Ende, trad. Wolfram Diestel: La Senĉesa Rakonto, La Kunvojaĝantoj
79. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Psalmaro 91:12
80. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 4:19
81. La Nova Testamento, De Jakobo 3:1
82. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Jeremia 6:21
83. P. Desmet': Fundamentaj Ŝtonoj de Falpuŝiĝo!, 2009-03-13
84. Kvantumo: Hipotezo de Gaja..., 2010-11-25

~o: Mankas verkindiko en fonto.
en~i: Mankas verkindiko en fonto.
en~ilo, en~ejo, en~ujo: Mankas verkindiko en fonto.
for~i: Mankas verkindiko en fonto.


administraj notoj

pri ~i 2.:
   PIV1 havas ekzemplon samtipan „la ŝtrumpoj ~as
   ĝis la kalkanoj“, kiun la nuna difino ne kovras.
   Ĉu tia uzo vere ekzistas? [MB]
  
pri de~aĵo:
  Pola Radio sisteme uzas „forfalaĵo“ por ĉi tiu senco.
  [MB]
 
pri en~ilo, en~ejo, en~ujo:
Mi ne trovis ekzemplojn por en~ilo, en~ejo [WD]

ℛevo | datumprotekto | fal.xml | redakti... | traduki... | artikolversio: 1.53 2020/05/01 14:10:22