tradukoj: be br cs de en es fr hu id it kek nl pl pt ru sk sv vo

*parol/i

*paroli

(x)
1.
(iu) Aŭdigi vortojn, uzi lingvon per siaj voĉorganoj: elokvente, klare, elegante, senprepare, neserioze paroli; paroli ruse, plurajn lingvojn; en Svisujo estas parolataj kvar lingvoj; paroli kun iu; li parolas antaŭ ol li pensis; la papagoj povas paroli; mallaŭte paroli; vi ja parolas teruran, sur nenio fonditan sensencaĵon EE ; mi […] parolas alian lingvon ol la gento, kiu en mia lando prezentas la plimulton [1]; li parolis: Ho Eternulo, Dio de Izrael! [2]; la artikolo „la“ estas uzata tiam, kiam ni parolas pri personoj aŭ objektoj konataj [3]; en dom' de pendigito pri ŝnuro ne parolu PrV ; vi parolas sensencaĵon [4]; la servistoj […] parolas pri la frenezo de la monarĥo, silentante nur por la momento, en kiu povus ilin aŭdi superulo [5]; unu el la burĝoj komencis paroli pri la terura pesto, kiu furiozis antaŭ kelke da jaroj [6]; pri tiuj ĉi ideoj estas modo paroli ne alie, ol kun ironia kaj malestima rideto EE ; malsaĝulo kaj infano parolas la veron PrV ; se vi per la lango ne donas parolon facile kompreneblan, kiel oni scios, kio estas parolata? [7]; (figure) de longe la historio ne plu parolas pri tiu gento. VD:diri, rakonti
2.
(figure) (io) Havi iun signifon, pruvi, komprenigi: ni ekzamenu la motivojn, kiuj ŝajne parolas por la propono [8]; tiuj rimedoj parolas (trafas, tuŝas, influas) pli al la sentoj ol al la racio; viaj parolantaj okuloj, per kiuj vi jam povas malsaĝigi homan koron [9]; oni ne devas uzi tiun finaĵon kiam la verbo parolas pri la stato de la subjekto mem [10]; Konsiderinte kaj la ekonomiajn kaj la politikajn argumentojn, ni konkludas, ke tiuj faktoroj, kiuj parolas kontraŭ sveda partopreno jam en 1999, estas pli fortaj ol tiuj, kiuj parolas por partopreno [11]; Homoj, kiuj havas malsanigan vivstilon – la esprimo parolas per si mem – povas ekhavi sanproblemojn jam ekde sia 50-jariĝo [12]. VD:elokventa

Rim.: Dum „diri“ kaj „rakonti“ akcentas la enhavon, la ideon, la historion, kiun oni esprimas, „paroli“ esprimas la manieron, la lingvon ktp, kiun oni uzas por esprimiĝi.

parolo

1.
Ago paroli: [ili] konsolis la fratojn per multe da parolo [13]; de parolo ĝis faro estas malproksime PrV .
a)
Kapablo paroli: mi […] venis ne kun supereco de parolo aŭ de saĝeco [14]; al tiu portreto mankas nur la parolo.
b)
Permeso paroli: kiam kolektiĝis la altranguloj, la faraono donis la parolon al la sendito [15]; la parolvico apartenas al vi.
c)
Prononco, elparolo: via parolo estas tute nekomprenebla kaj viaj leteroj estas ĉiam skribitaj tute nelegeble [16].
2.
Sinsekvo da vortoj esprimantaj penson: lia parolo fluas dolĉe kaj agrable [17]; lia hieraŭa parolo estis tre bela [18]; amika, profeta parolo; ne pri tio estas la parolo; ne kredu al parolo sen propra kontrolo PrV ; la virino venis al la tuta popolo kun sia saĝa parolo [19]; ofte nepripensita parolo vundas kiel glavo [20]; via parolo estu: Jes, jes, ne, ne; ĉio ekster tio estas el malbono [21]; en lingvoj naturaj pri nenio simila povas esti parolo EE ; libero de parolo ne estas vere absoluta [22].
3.
(uzata plurale) Konsilo, ideo, persvado esprimata en serio kun aliaj samcelaj: aŭskultu do, Ijob, miajn parolojn, kaj atentu ĉiujn miajn vortojn [23]; vi estu gardata kontraŭ fremda edzino […], kies paroloj estas glataj [24]; elmetu vian koron al instruo kaj viajn orelojn al paroloj de prudento [25].
Rim.: Tiu senco esence ne diferencas al la antaŭa krom la plurala uzo en komuncela kunteksto.
VD:nerekta, rekta

parola

1.
Esprimata per parolo: parola ordono, promeso; ni faris la kontrakton ne skribe sed parole [26]; la manĉura kiel parola lingvo malaperos en dek jaroj, se oni ne alprenos urĝajn rimedojn [27]. SIN:buŝa 2, voĉa
2.
Rilata al parolado: granda estas mia parola libereco al vi, granda estas mia fiereco pri vi [28]; neniu vin trompu per parola allogeco [29]; ĉe parola fako, internacia lingvo prezentas neŭtralan fundamenton por senĝena renkontiĝo VivZam .

parolado

1.
Ago longe paroli: la tro multa parolado lacigas lin [30]; Moseo finis la paroladon de ĉiuj ĉi tiuj vortoj antaŭ la tuta Izrael [31]; ĉu via senenhava parolado devas silentigi la homojn [32]; li daŭrigis sian paroladon ĝis noktomezo [33]; dum tuta ĉi tiu parolado kaj diskutado, kiu nur por unu momento estis interompita […] [34]; li certe ne elektas tiujn lingvojn, kiuj kvazaŭ estas konformaj al liaj organoj de parolado, sed nur tiujn, kiujn li bezonas EE .
2.
Longedaŭra parolo antaŭ publiko: li faris du paroladojn en la komerca ĉambro; mi ne faros longan paroladon, mi faros nur mallongan rimarkon [35]; post la pompa parolado pri la graveco de l' sciencoj, la instruisto prenis krajonon kaj sur la alabastra muro komencis skribi la alfabeton [36]; tiel sin esprimis antaŭ nelonge, dum parolado en la albana parlamento, la ĉefo de la plej granda opozicia demokrata partio [37]; la piloto faris la kutiman paroladon, bonvenigante la pasaĝerojn kaj donante kelkajn informojn pri la flugo [38]. SUB:diskurso, lekcio, oracio, oratoraĵo, prelego

parolema

Volonte, abunde parolanta: maljuna gardisto vigla, parolema homo, kiu ŝajne ĉion eldiradis kaj tamen tre multe kaŝis en sia koro [39]; li estis helpema kaj parolema, kaj lia parolemeco eble estis eĉ iom tro granda [40]; la advokato tre kredeble konis bone la homon [kaj] havis bonan influon sur la ĉagrenon de la kliento kaj inklinigis lin esti malkovrita kaj pli parolema BdV .

parolisto

POLRAD Homo, kiu profesie parolas, prezentante la sciigojn de amasinformilo, institucio aŭ simila: granda parolisto estas duba faristo PrV ; la paroloj de saĝuloj estas kiel akraj pintoj, kaj kiel enbatitaj najloj estas la vortoj de publikaj parolistoj [41]; via voĉo estos kiel voĉo de ventroparolisto el sub la tero [42]; dum pafilegoj fabrikiĝis, jam laboris gazetistoj, parolistoj, eĉ poetoj ŝovinistaj, por formi senton ĝeneralan VivZam ; parolisto de la prezidanto diris: „Nia politiko […] ne ŝanĝiĝis.“ [43]; li trovis laboron de parolisto […] en la rusa sekcio de la brita radiostacio BBC [44].

alparoli

(tr)
Direkti sian parolon al iu: la knabo la trian fojon alparolis lin, sed vane [45]; almozulo alparolis la soldaton [46]; kvazaŭ profeta solulo malsupren veninta de monto sia, li unu fojon en la jaro alparolis la popolon, kaj poste remalaperis en silenton VivZam ; la franca ministro ĉeestis kaj alparolis fremdajn ambasadorojn [47].

antaŭparoli

(tr)
(malofte)
Paroli antaŭ publiko: ho malsaĝuloj kaj kore malviglaj por kredi ĉion, kion la profetoj antaŭparolis [48]!

antaŭparolo

BELE Akcesora antaŭa parto de iu parolado aŭ verko, destinita por klarigi la temon, la celon, la metodon: la oficiro komencis sen ia antaŭparolo FK ; antaŭparolo liberigas de postparolo PrV ; ke la fabeloj estis efektive kolektitaj de fratoj Grimm kaj diktitaj de kamparaj rakontantoj, ‐ tion plej bone montras la sekvanta fragmento el la antaŭparolo de fratoj Grimm [49].

ĉirkaŭparoli

(ntr)
Paroli ĉirkaŭ la koncerna temo, ne tuŝante ĝin rekte: ofte oni povas ĉirkaŭparoli la pronomon uzante esprimon kiel „tiu (homo)“ [50]; malkaŝe (sincere) paroli, paroli eksplicite (per precizaj vortoj), ne ĉirkaŭparoli [51]; eŭfemismo aŭ ĉirkaŭparolo estas tipo de vortfiguro kiu konsistas je uzo de pli milda, neakra vorto aŭ esprimo anstataŭ alia kiu povus vundigi la senton [52];

*elparoli

(tr)
1.
Eldiri, esprimi ion: mi plenumos al Vi miajn promesojn, kiujn eligis miaj lipoj kaj elparolis mia buŝo, kiam mi estis en premo [53]; el sia buŝo li elparolis al mi ĉiujn tiujn vortojn, kaj mi skribis en la libron per inko [54]; Kala sidis silente, dum liaj elparolitaj pensoj forte ŝin ekscitis [55].
2.
Diri la vortojn, la silabojn per ĝustaj aŭ malĝustaj sonoj; prononci: ili diris al li: diru: „Ŝibolet“, li diris: „Sibolet“, ĉar li ne povis elparoli ĝuste [56]; ili ricevas francan nomon, kiun mi ne povas elparoli kaj kiu min eĉ tute ne interesas [57]; lia nomo estas tiel malfacile elparolebla, ke vi tute ne povus ĝin elparoli [58]; en nia lingvo ne ekzistas duoblaj vokaloj, sed ĉiu litero estas elparolata ĉiam egale kaj ĉiam aparte LR .

festparolado

Publika, solena parolado en aparta okazo: mi legigis al mia filino Serena (denaska) la tekston de la festparolado de Ivo Lapenna por la 39a UK en Harlemo [59]; la dua eldono [de Elektitaj paroladoj kaj prelegoj] estas plivastigita per la festparoladoj de la aŭtoro en la UK-oj en Helsinko (1969) kaj Vieno (1970) [60]; la novelektita prezidanto en la festparolado diris, ke nek li, nek Serbio akceptos Kosovon kiel novan ŝtaton sur serba teritorio [61].

fiparoli

Paroli maldece, malĝentile, vulgare: ĉesu tiel fiparoli [62]; „ili bezonos krei aliajn nomojn por fiparoli pri ni!“, li diris, jam antaŭvidante la kritikojn, kiujn ili ricevos [63].

interparolejo

Loko por interparoloj, precipe tia kiu apartigas renkontiĝantajn internulojn kaj eksterulojn: mi kun miaj gepatroj kaj avino vizitis lin dufoje, sed mi ne sciis, ke mi estas en interparolejo de prizono [64]; la kapelo uziĝas kiel interparolejo [65].

interparoli

Plurope interŝanĝi dirojn, opiniojn, proponojn, sciaĵojn: li foriris kaj interparolis kun la ĉefpastroj kaj kapitanoj, kiamaniere transdoni lin [66]; ili interparolis preskaŭ dum la tuta nokto [67]; ili […] interparolis pri la nuna malmodesteco de la mondo [68]; mi ne povas plu interparoli kun vi Marta ; ju pli ni interparolis, des pli mi konvinkiĝis, ke li iĝis ŝovinisto [69]. VD:negoci

*interparolo

Pluropa interŝanĝo de informoj kaj pensoj; konversacio: Georgo ne atentis tiun interparolon, diris adiaŭ kaj iris [70]; post tiu interparolo la ambaŭ virinoj kaj la infano eliĝis el veturilo Marta ; la demando, per kiu ŝi videble ordinare komencadis la interparolojn kun la venantaj kandidatinoj Marta ; la ridado de la infanoj kaj la bruaj interparoloj de la feliĉaj familioj, kolektiĝintaj ĉirkaŭ la feste aranĝitaj tabloj Marta ; ĉambro de interparoloj BdV ; en la templo hilelista mi aŭskultados […] filozofie-etikajn interparolojn [71].

kontraŭparoli

(x)
Argumenti kontraŭ iu aŭ io: kiam la Judoj kontraŭparolis, tiam mi estis devigata apelacii al Cezaro [72]; ĉar neniu al ili kontraŭparolis, tio kompreneble estis rigardata kiel veraĵo [73]; kiam oni montris al la homoj la forton de la vaporo kaj ĝian uzeblecon […] kia prudenta homo povus ion kontraŭparoli kontraŭ ĝi FK ? sensencaj kontraŭparoloj EE . SUB:kontesti, refuti

kunparolanto

Persono, kun kiu oni interŝanĝas dirojn: mia kunparolanto havis mezurilon, oran vergon, por mezuri la urbon kaj ĝiajn pordegojn [74]; la membro de unu nacio humiliĝas antaŭ membro de alia nacio […] kaj sentas sin ĝenata antaŭ sia kunparolanto [75]; li rapide elprenis el la poŝo monujon kaj tuj elkalkulis al la vilaĝano tricent rublojn, kiujn lia kunparolanto prenis kaj trankvile kaŝis en sian poŝon FK ; eble io simila ekzistas ankaŭ en la gepatra lingvo de mia kunparolanto [76].

laŭdparolo, laŭdparolado

BELE Solena parola aŭ skriba laŭdo; laŭdacio, panegiro: la filmo montras la laŭdparolon de prezidanto Probal Dasgupta al la jubileulo [77]; amaskomunikiloj omaĝis per raportoj kaj laŭdparoladoj la 75-an naskiĝdatrevenon de Ornette Coleman [78].

porparolanto[79]

Persono, kiu defendas la interesojn de iu aŭ de ia afero antaŭ iu; advokato2: „estas evidente, ke tiu mono poste mankos aliloke“, diris la porparolanto de la ministrejo [80]; malpermeso de tabakfumo en la laborejoj ankoraŭ ne aktualas, konfirmis komisiona porparolanto [81]; la ĉefo de la Skota Nacia Partio kaj la plej fervora porparolanto de sendependiĝo, volis, ke referendumilo prezentu tri eblojn por determini la sorton de Skotlando [82].

postparolo

BELE Akcesora posta parto de iu parolado aŭ verko, destinita por ĝin konkludi, aŭ aldoni rilatantajn informojn: antaŭparolo liberigas de postparolo PrV ; en la postparolo oni donas interesajn informojn pri ekestaj fazoj dum la preparado de la libro [83]; en iom mallongigita formo publikigita en la prezentata libro kiel postparolo [84].

priparoli

(tr)
Esprimi sian penson, sian opinion pri io: ni ĉiuj kunvenis, por priparoli tre gravan aferon, sed ni ne povis atingi ian rezultaton, kaj ni disiris [85]; dum ili priparolis tion, li mem staris meze de ili [86]; mi ne kuraĝos priparoli ion, krom tio, kion Kristo faris per mi [87]; ; sed ni ne povis atingi ian rezultaton, kaj ni disiris oni raportis pri tio al la polico, oni priparolis la okazintaĵon, kaj matene oni transportis la korpon en la hospitalon [88]; la vojaĝon ni priparolis jam dum jaroj, kaj nun ĝi devis efektiviĝi [89].

priparolinda

Kiun indas priparoli, ĝenerale grava, interesa: [ĝi] rakontis pri la batalo, kiu tie okazis kaj kiu en efektiveco ne estis priparolinda [90]; aperis nova versio sub la titolo „Lernolibro de la lingvo Esperanto“, ekzistas ankaŭ prilaborita reta versio, kiun elŝutis miloj de personoj, la lernolibro estas uzata en amasa reta kurso – tio estas tri aparte priparolindaj historioj [91].

proparolanto

(evitinde)
Porparolanto: se li havas por si anĝelon proparolanton, kvankam unu el mil, kiu elmontrus pri la homo lian pravecon, tiam Li indulgas lin [92]; la proparolanto de la usona ambasado klarigis, ke Usono kredas, ke la daŭrigo de la diskuto inter la partoprenantaj partioj helpos solvi la restantajn demandojn [93]; la polico ricevas vidbendon, kie laŭdira proparolanto de Alkaido atribuas al ĝi la atencojn [94].
Rim.: Malgraŭ la biblia ekzemplo ĉi tiu vorto ŝajnas evitinda pro la malfacilo interpreti ĝin surbaze de la normala senco de prepozicio „pro“. Ŝajnas esti paŭsaĵo el la latina: „pro et contra“

satparoli, finparoli

Paroli sufiĉe, ĝis la stato en kiu oni ne plu deziras paroli: mi ja ĉiam silentas, ĉiam mi havas serenan vizaĝon, permesu do al mi satparoli hodiaŭ... [95].

tradukoj

anglaj

~i: speak, talk; ~o: speech; ~a: spoken, oral; ~ado: speech; ~ema: loquacious, talkative; ~isto: speaker, orator, spokesperson, presenter; al~i: speak to, address; antaŭ~o: foreword, introduction, preamble, preface; ĉirkaŭ~i: beat about the bush; el~i: speak clearly, enunciate, pronounce; fest~ado : speech, address; fest~ado: alocución, discurso debido a un acontecimiento; inter~i: discuss, converse; kontraŭ~i: speak against; kun~anto: interlocutor, conversation partner; por~anto: advocate, spokesperson; post~o: afterword, epilogue, conclusion; pri~i: talk about, discuss. Ŝibolet: shibboleth.

belorusaj

~i: гаварыць, гутарыць, размаўляць, мовіць, казаць; ~o 1.a: мова, маўленьне; ~o 1.c: вымаўленьне; ~o: гаворка, гутарка, размова; ~a: моўны, вусны; ~ado 1.: гаварэньне; ~ado 2.: выступ, прамова, выступленьне; al~i: зьвярнуцца; antaŭ~o: прадмова; el~i: вымаўляць; kontraŭ~i: пярэчыць, аспрэчваць; kun~anto: суразмоўца; post~o: пасьляслоўе.

bretonaj

~i: komz; ~o: komz; ~a: dre gomz; ~ado 2.: prezegenn; ~isto: komzer; al~i: komz (ouzh); antaŭ~i: komz; antaŭ~o: raklavar, rakskrid; ĉirkaŭ~i: lakaat troidelloù en e gomzoù; el~i: diatagañ; inter~i: kendivizout; kontraŭ~i: dislavaret; kun~anto: kendivizer; por~anto: alvokad, breutaer; post~o: goude-skrid, gourfennskrid; pri~i: komz diwar-benn.

ĉeĥaj

~i: hovořit, mluvit; ~o: mluvení, projev, řečnění; ~a: slovní, ústní; ~ado: mluvení, projev, řečnění; ~ema: hovorný; el~i: vyslovit, vyslovovat; fest~ado: slavnostní projevy; inter~i: vést rozhovor; pri~i: projednat; pro~anto: přímluvce, zastánce.

francaj

~i: parler; ~o: parole; ~a: parlé, oral; ~ado 2.: discours; ~ema: bavard, disert, loquace; ~isto: annonceur, animateur, présentateur, conférencier, speaker, speakerine, porte-parole; al~i: s'adresser à, adresser la parole à, interpeler; antaŭ~i: parler; antaŭ~o: avant-propos, introduction, préambule, préface, prologue; ĉirkaŭ~i: faire des circonlocutions; el~i: prononcer; fest~ado : allocution; fi~i: parler mal; inter~ejo: parloir; inter~i: converser, discuter, s'entretenir; kontraŭ~i: contredire, s'opposer (à); kun~anto: interlocuteur; laŭd~o, laŭd~ado: éloge, panégyrique; por~anto: avocat, défenseur, intercesseur; post~o: postface, épilogue; pri~i: commenter, discuter (qqch); sat~i, fin~i: dire tout ce qu'on a sur le cœur, parler tout son soul. malsaĝulo kaj infano ~as la veron: la vérité sort de la bouche des enfants; ĉirkaŭ~o: circonlocution.

germanaj

~i 1.: reden, sprechen; ~i 2.: sprechen; ~o 1.a: Sprechfähigkeit; ~o 1.b: Wort (erteilen/haben); ~o 1.c: Aussprache; ~o 1.: Sprechen, Reden; ~o 2.: Sprache, Rede; ~o 3.: Wort; ~a: mündlich, sprachlich, Rede-; ~ado 1.: Reden; ~ado 2.: Rede, Ansage, Vortrag, Ansprache; ~ema: redselig, gesprächig; ~isto : Redner; al~i: ansprechen; antaŭ~o: Vorwort, Vorrede, Prolog; ĉirkaŭ~i : umschreiben, drumherum reden; el~i: aussprechen; fest~ado : Festansprache; inter~i: besprechen, diskutieren; inter~o: Besprechung, Gespräch; kontraŭ~i: widersprechen, entgegnen; kun~anto : Gesprächspartner; laŭd~o, laŭd~ado : Lobrede, Laudatio; por~anto : Fürsprecher; post~o: Nachwort; pri~i: besprechen, über etwas sprechen; pri~inda : zu besprechen; pro~anto : Fürsprecher; sat~i, fin~i : zu Ende reden, ausreden (zu Ende). ventro~isto: Bauchredner; ĉirkaŭ~o: Umschreibung; Ŝibolet: Schibboleth; ĉambro de inter~oj: Besprechungszimmer.

hispanaj

~i: hablar; ~o 1.a: habla; ~o 1.b: palabra (dar/tener); ~o 2.: discurso; ~o 3.: palabras (consejo); ~o: habla; ~a: oral, de palabra; ~ado 2.: discurso; ~ema: locuaz; ~isto: orador, presentador, animador, conferenciante; al~i: hablar a, interpelar; antaŭ~i: hablar; antaŭ~o: prólogo, prefacio, introducción; ĉirkaŭ~i: hablar dando rodeos, hablar haciendo circunloquios; el~i: pronunciar; fi~i: decir palabrotas, hablar mal; inter~ejo: locutorio, parlatorio, sala de visitas; inter~i: conversar, discutir, dialogar; inter~o: conversación; kontraŭ~i: réplica; kontraŭ~i: contrargumentar, llevar la contraria; kun~anto: interlocutor; laŭd~o, laŭd~ado: elogio, alabanza, panegírico; por~anto: abogado, defensor, intercesor; post~o: epílogo, conclusión; pri~i: comentar, debatir; pri~inda : discutible; pro~anto: partidario; sat~i, fin~i: decir todo lo que se piensa. malsaĝulo kaj infano ~as la veron: los niños dicen siempre la verdad; ĉirkaŭ~o: circunloquio.

hungaraj

~i: beszél, szól; ~o 1.a: beszédképesség; ~o 1.b: szó (engedély szólni); ~o 1.c: kiejtés; ~o 1.: beszéd; ~o 2.: szó; ~o 3.: szó; ~a: szóbeli; ~ado 2.: beszéd, szónoklat; ~ema: beszédes; ~isto: szóvívő, bemondó; al~i: megszólít; antaŭ~o: előszó; ĉirkaŭ~i: kertel, köntörfalaz; el~i: kiejt; inter~i: beszélget, társalog; kontraŭ~i: ellene szól, ellenez; kun~anto: beszélgetőtárs; por~anto: ügyvéd, szószóló; post~o: utószó; pri~i: megbeszél; sat~i, fin~i: kibeszéli magát. malsaĝulo kaj infano ~as la veron: a bolond és a gyermek mondja meg az igazat.

indoneziaj

~i: berbicara; ~o: pembicaraan; ~a: lisan, oral; ~ado: orasi, pidato; ~ema: cerewet; ~isto: pembicara, juru bicara, orator, presenter; al~i: mengutarakan; antaŭ~o: pembukaan, pendahuluan, kata pengantar, mukadimah, preambul, prolog; el~i: mengucapkan; inter~i: berdiskusi; kontraŭ~i: [tentang] menentang; por~anto: pengacara, advokat; post~o: epilog; pri~i: berdiskusi.

italaj

~i: parlare, discorrere, dire; ~o 1.a: favella, parola, lingua (fig.); ~o 1.b: parola (permesso); ~o 1.c: modo di parlare, parola, eloquio; ~o 1.: parlare, discorrere, dire; ~o 2.: favella, parola, discorso, eloquio; ~o 3.: parola (pensiero); ~a: a parole, orale, verbale (a parole); ~ado: discorso; ~ema: loquace, ciarliero; ~isto: annunciatore, animatore (direttore eventi), presentatore, parlatore (conferenziere), conferenziere, speaker; al~i: arringare, rivolgersi a, parlare a; antaŭ~o: prefazione, prologo, preambolo; ĉirkaŭ~i: girare intorno (a parole); el~i: proferire, pronunciare; inter~ejo: parlatorio; inter~i: dialogare, colloquiare, discorrere, discutere (parlare), conversare; kontraŭ~i: contraddire, obiettare; kun~anto: interlocutore; por~anto: rappresentante (portavoce), avvocato (rappresentante leg.), portavoce; post~o: postfazione, epilogo, conclusione (capitolo); pri~i: commentare, discutere di, dire su; pro~anto : rappresentante (portavoce), avvocato (rappresentante leg.), portavoce; sat~i, fin~i: sfogarsi (a parole).

kekĉiaj

~i: aatinak, aatinamank; ~o: aatin; ~ado: aatin; ~isto: aatinanel; al~i: aatinank; inter~ejo: aatinob̕aal; por~anto: aatinahom; pro~anto: aatinahom.

nederlandaj

~i: spreken; ~o 1.a: spraak; ~o 1.b: woord; ~o 1.c: uitspraak; ~o 1.: het spreken; ~o 2.: woord; ~o 3.: woord; ~a: mondeling; ~ado 1.: gesprek; ~ado 2.: voordracht; ~ema: spraakzaam; ~isto: woordvoerder, omroeper, spreker; al~i: aanspreken; antaŭ~i: voorzeggen; antaŭ~o: voorwoord, proloog, voorrede, woord vooraf; ĉirkaŭ~i: rond de pot draaien; el~i: uitspreken; fest~ado : feestrede; inter~i: discussiëren, bespreken; kontraŭ~i: tegenspreken; kun~anto: gesprekspartner; post~o: nawoord, epiloog, narede, nabericht; pri~i: bespreken; pro~anto : voorspreker; sat~i, fin~i: uitspreken. ĉirkaŭ~o: omhaal.

polaj

~i 1.: mówić, gadać; ~i 2.: mówić, wyrażać; ~o 1.a: głos; ~o 1.b: głos; ~o 1.c: wymowa; ~o 1.: mowa, gadanie, rozmowa; ~o 2.: mowa, słowa; ~o 3.: słowo; ~a: słowny, ustny; ~ado 1.: gadanina; ~ado 2.: mowa, przemowa, przemówienie, wystąpienie; ~ema: gadatliwy, wygadany, wielomówny; ~isto: rzecznik, mówca, prezenter, orator; al~i: zagadnąć, kierować słowa do (kogoś); antaŭ~i: przemawiać; antaŭ~o: przedmowa; ĉirkaŭ~i: mówić ogólnikami; el~i: wymawiać; fest~ado : przemowa; inter~ejo: rozmównica; inter~i: rozmawiać; kontraŭ~i: sprzeciwiać się, ogłaszać sprzeciw, ripostować, wygłaszać ripostę, przedstawiać kontrargumenty; kun~anto: rozmówca; por~anto: adwokat, obrońca, rzecznik; post~o: posłowie; pri~i: omawiać, obgadywać; pro~anto : adwokat, obrońca, rzecznik; sat~i, fin~i: nagadać się (do syta), wygadać się (do syta).

portugalaj

~i: falar.

rusaj

~i: говорить; ~o 1.a: речь; ~o 1.b: слово (разрешение говорить); ~o 1.c: произношение, выговор; ~o 1.: речь, слово; ~o 2.: речь; ~o 3.: слово; ~o: речь; ~a: словесный, речевой, устный; ~ado 1.: разговор, говорение; ~ado 2.: речь (публичная), выступление; ~isto: диктор, докладчик, лектор, представитель (выступающий устно); al~i: обращаться, обратиться (к кому-л.); antaŭ~o: предисловие; ĉirkaŭ~i: говорить обиняками; el~i: выговаривать, произносить; inter~i: беседовать, переговариваться; kontraŭ~i: возражать, противоречить; kun~anto: собеседник; por~anto: адвокат, защитник, заступник, ходатай; post~o: послесловие; pri~i: обговорить, обсудить, говорить о; sat~i, fin~i: наговориться, выговориться. malsaĝulo kaj infano ~as la veron: устами младенца глаголит истина.

slovakaj

~i: hovoriť, rozprávať; ~o: prejav, rečnenie; ~a: slovný, ústny; ~ado: prejav, rečnenie; ~ema: radovravný, zhovorčivý; al~i: osloviť, prihovoriť (sa); el~i: vypovedať, vysloviť; fest~ado: slávnostný prejav; inter~i: zhovárať sa; post~o: konklúzia, uzáver, záver; pri~i: pohovoriť si o niečom; pro~anto: príhovorca, zástanca.

svedaj

el~i: uttala.

volapukaj

~i: pükön.

fontoj

1. L. L. Zamenhof: Homaranismo, Pri la homaranismo
2. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, I. Reĝoj 8:23
3. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 27
4. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 35
5. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 3, Ĉapitro XII
6. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 1, Galoŝoj de feliĉo
7. La Nova Testamento, I. Korintanoj 14:9
8. L. L. Zamenhof: Lingvaj Respondoj, 4. Fonetiko
9. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 1, La virineto de maro
10. Ekzerciloj Por La Akuzativo | Plur-lingvismo kaj Esperanto
11. Monato, Bo Sandelin: Svedoj balotis kontraŭ eŭro
12. Monato, Lode Van De Velde: Sablohorloĝo forŝovas piramidon
13. La Nova Testamento, La agoj 15:32
14. La Nova Testamento, I. Korintanoj 2:1
15. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 3, Ĉapitro XVI
16. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 41
17. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 31
18. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 40
19. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, II. Samuel 20:22
20. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 12:18
21. La Nova Testamento, Mateo 5:37
22. Monato, Juan Jacobo Schmitter-soto: Lando de la (mal)liberuloj
23. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Ijob 33:1
24. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 7:5
25. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 23:12
26. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 31
27. Monato, La Manĉura: Formortanta lingvo de malplimulto en Ĉinio
28. La Nova Testamento, II. Korintanoj 7:4
29. La Nova Testamento, Koloseanoj 2:4
30. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 40
31. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Readmono 32:45
32. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Ijob 11:3
33. La Nova Testamento, La agoj 20:7
34. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 1, Galoŝoj de feliĉo
35. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 4, Kuristoj
36. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 2, Ĉapitro I
37. Monato, Roland Rotsaert: Albanio: Diktaturo de impostoj
38. Monato, Garbhan Macaoidh: Flugilhavaj vortoj
39. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 4, Turgardisto Ole
40. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 4, Historio el la dunoj
41. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Predikanto 12:11
42. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Jesaja 29:4
43. S. Maul: Jur-renverso, Monato, 2003:1, p. 9a
44. B. Kolker: Aktoro malliberigita, Monato, 2001:2, p. 28a
45. Jakob Grimm, Wilhelm Grimm, trad. Kazimierz Bein: Elektitaj Fabeloj de Fratoj Grimm, Fabelo pri iu, kiu migris por ekkoni timon
46. Jakob Grimm, Wilhelm Grimm, trad. Kazimierz Bein: Elektitaj Fabeloj de Fratoj Grimm, Kamarado Gaja
47. S. Maul: Lingvopakto, Monato, 2000:12, p. 7a
48. La Nova Testamento, S. Luko 24:25
49. Jakob Grimm, Wilhelm Grimm, trad. Kazimierz Bein: Elektitaj Fabeloj de Fratoj Grimm, Antaŭparolo de la tradukinto
50. ox8eli: forumkontributo „Sekso en esperanto“
51. http://www.elerno.net/cidian-06.htm
52. Vikipedio, Eŭfemismo
53. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Psalmaro 66:14
54. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Jeremia 36:18
55. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 4, „Bela“
56. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Juĝistoj 12:6
57. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Najbaraj familioj
58. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 3, Ŝtono de la saĝuloj
59. Monato, Sen Rodin (Filippo Franceschi): Tri diskoj kun ses paroladoj de Ivo Lapenna
60. UEA: Malferma Tago pri Ivo Lapenna, Gazetaraj Komunikoj, 2009-09-01 (338)
61. Monato, Dimitrije Janičić: Sendependeco ne akceptebla
62. trad. P. Oudejans: La Vojaĝo de Ĉihiro, 2009
63. Vikipedio, O Pasquim
64. B. Vaha: Adolesko, 1987
65. Vikipedio, Upsala Katedralo
66. La Nova Testamento, Luko 22:4
67. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 1, Sovaĝaj cignoj
68. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Flikilo
69. JeZo: Krimoj en Krimeo, Monato, 2002:6, p. 10a
70. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 4, Historio el la dunoj
71. L. L. Zamenhof: Homaranismo, Dogmoj de Hilelismo
72. La Nova Testamento, La agoj 28:19
73. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Feliĉa familio
74. La Nova Testamento, Apokalipso 21:15
75. L. L. Zamenhof: Paroloj, Parolado antaŭ la Unua Kongreso Esperantista en Boulogne sur Mer en la 5a de aŭgusto 1905
76. Claude Piron: La bona lingvo, p. 60a
77. UEA: Novaj filmoj en la reta kinejo, Gazetaraj Komunikoj, 2010-02-01
78. Vikipedio, Ornette Coleman, 2014-02-06
79. E. Grosjean-Maupin: Plena Vortaro de Esperanto, advokato
80. Monato, Roland Rotsaert: Internacia kunsido de financistoj en Prago
81. Monato, Marko Naoki Lins: Ĉu senfuma Eŭropo?
82. Monato, Paul Gubbins: Angla hundo, skota vosto
83. Monato, Jorma Ahomäki: Nova vortarego en Estonio
84. Monato, Nikolao Gudskov: Reveno de heroo
85. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 42
86. La Nova Testamento, Luko 24:36
87. La Nova Testamento, Romanoj 15:18
88. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 1, Galoŝoj de feliĉo
89. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 4, Peco da perlovico
90. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Malgranda Tuk
91. B. Kolker: Sovetia lernolibro trompis la cenzuron, libera folio, 2007-05-25
92. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Ijob 33:23
93. Monato, La mezepokaj judaj mortintoj fine trankvilaj
94. Monato, Hektor Alos I Font: Kronologio de kanajla mistifikado
95. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 2, ĉap. 7a.

antaŭ~i: Mankas dua fontindiko.
ĉirkaŭ~i: Mankas verkindiko en fonto.
sat~i, fin~i: Mankas dua fontindiko.


ℛevo | datumprotekto | parol.xml | redakti... | traduki... | artikolversio: 1.73 2020/04/30 11:10:32