EsperantoLingvojFakojktp.

hortikulturo, arbokulturo, silvikulturo

nocioj alfabete

abelejo
abelisto
abelujo
akvumi
aleo
alklimatiĝi
arbaro
arbetaĵo
arbetaro
arbeto
arbeto
arbo
arbohakisto
baseno
bedo
ĉambra vegetaĵo
ĉarumo
ĉifonfiguro
densaĵo
densejo
elsarki
enplanti
florbedo
florĝardeno
forcejo
forci
forsto
fruktoĝardeno
gazono
greftaĵo
grefti
gruzo
ĝardenisto
ĝardenkoboldo
ĝardenkulturo
ĝardeno
ĝardenumi
heĝo
herbobedo
hortikulturo
ipso
kiosko
kompoŝto
latkrado
latreto
laŭbo
legomĝardeno
maldensejo
markoto
mulĉi
mulĉo
oranĝerio
paliseto
parko
pergolo
pesticido
plantaĵo
plantido
plezurĝardeno
pomejo
prikli
publika ĝardeno
raso
rasti
rastilo
rastro
razeno
sarki
sarkilo
sarkindaĵo
skvaro
spaliro
staŭdo
stikaĵo
stiki
stuci
studĝardeno
transplanti
vepro
vintra ĝardeno
violego