biblio

Abrahamo
Adamo
akno
anatemi
anatemo
aparato
apokalipso
apokrifo
arkeo
Babelo
Babelturo
bati
bedelio
Behemoto
Benjameno
Betleĥemo
Biblio
Ciono
Danielo
Davido
defali
dekalogo
dekonaĵo
duakanona
Edeno
efesano
Efeso
efo
ekkoni
ekzegezisto
ekzegezo
elrigardi
enveni
Eternulo
evangeliisto
evangeliisto
evangelio
fari
favorkori
filiŝto
firmaĵo
firmamento
frapi
Galileo
geheno
Genezo
gero
Goljato
Hamano
Hebrea Biblio
Hermeso
Herodo
hisopo
homido
ĥaldeo
Ĥamo
Ĥeto
ĥomero
interligo
Isaako
Izraelo
Jafo
Jakobo
Jeriĥo
Jozefo
kaliko
kanona
kanono
karnulo
kerubo
korno
koro
kupro
levido
Levidoj
Londona Biblio
Malnova testamento
mamono
manao
Masora Biblio
masoristo
masoro
Megido
Moloĥo
mondaĝo
mortomerita peko
Moseo
naciano
natro
Nazareto
Ninivo
Nova testamento
omero
Pamfilio
parabolo
patro
pekliberigi
pendigi
perikopo
Pisidio
plejsanktejo
potenco
prapeko
preparado
presbitero
prifajfi
prikalkuli
propeka kapro
Raĥelo
rampaĵo
Readmono
relevi
releviĝi
sakaĵo
Salomono
Samario
Saŭlo
Septuaginto
serpento
siklo
sinjoro
sklavo
solenaskito
stakto
surbrustaĵo
Ŝemo
ŝiboleto
Ŝilo
Ŝimŝono
tabernaklo
testamento
tetrarĥo
Tobio
Torao
tribo
unuavenaĵo
veni
versiklo
Vulgato
-id