tradukoj: be bg ca cs de en es fr hu id nl no oc pl ro ru sk vo

*antaŭ

I.

*antaŭ

Prepozicio montranta:
1.
Lokon pli proksiman rilate al tiu, kiu rigardas, aŭ lokon, al kiu rigardas la ĉefa flanko de la objekto, la fronto de io: antaŭ la domo staras arbo [1]; se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo PrV ; oni metis antaŭ mi manĝilaron [2]; iru antaŭ mi, jen mi venas post vi [3]; li montris rekten antaŭ si; subite li ekvidis la abismon antaŭ siaj piedoj; antaŭ ni sin etendis la senlima maro. ANT:malantaŭ, post 2.
2.
Lokon, rigardatan de iu (kontraŭvizaĝe de, sub la okuloj de, en ĉeesto de): paroli antaŭ la publiko; kliniĝi antaŭ iu; cedi, humiliĝi, tremi, timi antaŭ iu; respekto, timo antaŭ iu; kaŝi ion, nenion antaŭ iu; malkovri antaŭ iu sian koron PrV .
3.
Tempon pli fruan ol alia (pli baldaŭ ol): la kunveno finiĝis antaŭ la deka (en la deka ĝi jam estis finita); antaŭ mortigo de urso ne vendu ĝian felon PrV ; antaŭ nelonge [4], antaŭ ne longe [5]; ne laŭdu la tagon antaŭ vespero PrV , oni devas pagi antaŭ la fino de la monato; atendu min, se vi alvenos antaŭ mi; antaŭ tri tagoj mi vizitis vian kuzon (tri tagojn antaŭ hodiaŭ, tri tagoj pasis ekde tiam) [6]; jam antaŭ du jaroj li mortis (du jaroj pasis de post tiam); antaŭ ol foriri; antaŭ ol mi foriros [7].
4.
Rangon pli altan ol alia: mi ŝatas vin antaŭ li (pli ol lin); la pliboneco de Esperanto antaŭ Volapük falas al ĉiuj en la okulojn EE ; antaŭ ĉio silenti [8].

Rim.: Pri uzo de antaŭ kun akuzativo, vd al antaŭ, antaŭ ...-n.
Rim.: Por eviti konfuzon inter la tempa kaj loka sencoj de antaŭ oni povas uzi la pli precizajn formojn iam antaŭpli frue ol pri tempo kaj ie antaŭ pri loko, aŭ uzi en la tempa senco antaŭ ol eĉ kun substantivo, supozante neesprimitan verbon: li venis antaŭ ol mi; vi cedos antaŭ ol mi. Sekvate de akuzativo, antaŭ povas havi nur lokan sencon.

al antaŭ, antaŭ ...-n

Al loko situanta antaŭ 12: ĉiuj militistoj venis antaŭ la urbon [9]; li sin ĵetis antaŭ la piedojn de Jesuo [10]; ĵeti perlojn antaŭ la porkojn PrV .
Rim.: Pri la prepoziciaj kunaĵoj kun al, vidu rimarkon sub al ĉe.

de antaŭ

1.
De loko situanta antaŭ 1: la nuba kolono formoviĝis de antaŭ ili kaj stariĝis post ili [11]; Marta forprenis la manplaton de antaŭ la okuloj Marta . SIN:el antaŭ.
2.
De loko situanta antaŭ 2: Jakob eliris de antaŭ sia patro Isaak [12]; forpelu de antaŭ vi ĉiujn loĝantojn de la lando [13]; ili estos ekstermitaj de antaŭ vi [14]; ili forkuris de antaŭ la loĝantoj de Aj [15]; mi devas min kaŝi de antaŭ Via vizaĝo [16]; la anĝelo de la Eternulo foriris de antaŭ liaj okuloj [17]; mi provis en ŝiaj brakoj kaŝi min de antaŭ la atakoj de ŝiaj infanoj [18].
3.
De tempo antaŭ 3: [mi rememorigis al mi la] ideojn, per kiuj mia spirito nutris sin de antaŭ kelkaj jaroj [19].
4.
Rilata al tempo antaŭ 3: la fundamentojn de antaŭ multaj generacioj vi restarigos [20]; [la psike perturbita maljunulo], en kiu oni apenaŭ povis rekoni la financan direktoron de antaŭ kelkaj tagoj, nepre malvolis diri la veron [21].

el antaŭ

De antaŭ 1: eliris fajro el antaŭ la Eternulo kaj konsumis sur la altaro la bruloferon kaj la sebon [22].

malantaŭ

Prepozicio, montranta lokon pli malproksiman rilate al tiu, kiu rigardas, aŭ lokon, al kiu rigardas la dorso, la malĉefa flanko de objekto: li iris por kuŝiĝi malantaŭ grenamaso [23]; malantaŭ si li aŭdis krion; faru insidon malantaŭ la urbo [24]. SIN:post 2; ANT:antaŭ 1.
Rim.: Pri uzo de malantaŭ kun akuzativo, vd al malantaŭ, malantaŭ ...-n.

al malantaŭ, malantaŭ ...-n

Al loko situanta malantaŭ: li enportos tion malantaŭ la kurtenon [25]; la porkopaŝtisto iris malantaŭ arbon [26]; Kerubjev lerte kaj netrudeme ŝovis seĝon malantaŭ la majstron [27].
Rim.: Pri la prepoziciaj kunaĵoj kun al, vidu rimarkon sub al ĉe.

de malantaŭ

De loko situanta malantaŭ: la anĝelo de juĝo fortiris la vualon de antaŭ la suno [28]; de malantaŭ pordo radioaparato incitite kaj verse kriadis ion per resonanta vira voĉo [29]. SIN:el malantaŭ, de post 2, el post.

el malantaŭ

De malantaŭ: freŝaj laŭrobranĉoj, alportitaj el malantaŭ la montoj [30]; ŝi prenis ankoraŭ el malantaŭ la forno faskon da lignetoj Marta .
II.
Vortero esprimanta ĝenerale pliproksimecon aŭ plifruecon:

*antaŭa

1.
Loke pli proksima: grandega hundo metis sur min sian antaŭan piedegon [31]; pruo estas antaŭa parto de ŝipo.
2.
Pli frua: nokto ‐ same tenebra kiel la antaŭa [32]; sen iu antaŭa averto [li] demisiis [33]; kreskanta krimeco kaj neplenumo de antaŭaj politikaj promesoj [34].

*antaŭe

1.
En antaŭa 1 loko: antaŭe pasis la prezidanto; la rajdistoj iradis antaŭe; li sidis antaŭe sur la pruo kaj rigardis [35]. VD:fronte
2.
En antaŭa 2 tempo, pli frue: mi ne farus la eraron, se li antaŭe dirus al mi la veron [36]; skribu al mi antaŭe por anonci vian alvenon; antaŭe pripensu, poste agu; leĝo valoras por poste sed ne por antaŭe PrV ; li donis al la ambaŭ trompantoj grandan sumon da mono antaŭe (anticipe), por ke ili komencu sian laboron [37]. VD:antaŭdate, antaŭtempe

antaŭen

Celante pluen al pli antaŭa loko: la aliaj trotis antaŭen [38]; rigardu antaŭen; rekte antaŭen! [39]; [li] klinis sin antaŭen kaj mallaŭtigis sian voĉon [40]; antaŭen (iru antaŭen) por la progreso!

antaŭo

1.
Antaŭa 1 parto, plej proksima al la rigardanto: de la antaŭo de la pordego de la eniro ĝis la antaŭo de la interna portiko de la pordego estis kvindek ulnoj [41]; ili demetos ankrojn el la antaŭo (de la ŝipo) [42]; antaŭo kaj posto sekvas sin [43]; (arkaismo) lia profesio metadis lin ofte en la antaŭon de la plej respektindaj homoj de la urbo (metadis lin en ilian ĉeeston, al iliaj rigardoj) [44].
2.
Antaŭa 2 tempo: krom la antaŭo (krom la pasintaj spertoj) ankaŭ ektimigas nin la malfacilaĵoj por fari korektajn esplorojn [45]; al la antaŭo (al la supre dirita) mi aldonu ankoraŭ ion [46].

antaŭi

(x)
Esti antaŭa: portiko antaŭas al la palaco (aŭ: la palacon); tiun ĉi venkon antaŭis dekjara vojo [47]; en la gazeta varianto de 1846 ĉiun parton antaŭis resumo de ĝia enhavo [48]; Angolm antaŭis min [en la banĉambro] kaj mi devis atendi kelkajn minutojn [49]; venontaj tempoj pli bone komprenos min – ĉar mia destino estis ĉiam, ke mi antaŭis mian tempon kaj tial ne povis esti komprenata [50]; (evitinde) (abs.) via horloĝo antaŭas (fruas).

antaŭaĵo

1.
Antaŭo: la lanterno sur la antaŭaĵo de la lokomotivo FK ; [la ligna bildo] estis destinita por ornami la antaŭaĵon de ŝipo [51].
2.
Io jam okazinta, ekzistinta; antaŭa fakto: jen Mi kreos novan ĉielon kaj novan teron kaj la antaŭaĵo ne estos rememorigata [52]; bazopilko […] evoluis el brita antaŭaĵo en unikan kaj sendependan institucion [53].

antaŭanto

1.
Iu (aŭ io) antaŭa: [ili] subskribis la Traktaton de Bruselo, kiu estas antaŭanto al la akordo de NATO [54].
2.
MAT[55] (de elemento en orda aro) Tiu elemento, se ĝi ekzistas, najbara kun ĝi kaj pli malgranda ol ĝi: 3 estas antaŭanto de 4; en bonorda aro […] ne ĉiu elemento nepre havas antaŭanton [56].
ANT:postanto

antaŭeco

Stato de iu aŭ io, kiu estas loke aŭ tempe antaŭ alia: la antaŭeco de la eltrovo apartenas al li; rezigno pri 2-poenta antaŭeco en tenis [57]; vokalojn oni distingas per du ĉefaj trajtoj: antaŭeco kaj vasteco [58]. SUB:avantaĝo

antaŭenema

Iniciatema, progresema: la antaŭenema naturo de elekto (progresiga principo en ekonomio) [59]; tiu usona lando, post la dua mondmilito, estis dinamika, antaŭenema... [60]. VD:ambicia, entreprenema

antaŭenigi

(figure) Igi iri pluen, progresigi: tia aprobo multe antaŭenigis nian aferon; antaŭenigi neprajn riparojn kaj plibonigojn [61]; NATO estas regata de Usono por antaŭenigi ties eksteran politikon [62]. VD:akceli, favori

antaŭigi

Meti ion antaŭ io alia: antaŭigi al la danĝero (eviti agante unue) [63]; malagrablaj simptomoj [...] povas antaŭigi aŭ akompani la menstruon [64]; estis nepre kutime, antaŭigi al la operoj uverturojn [65].

antaŭiĝi

Veni en pli antaŭa loko, aŭ veni pli frue: la fratoj ridis, rajdis pluen kaj antaŭiĝis al li je granda distanco [66]; je tuta horo [67]; Aĥimaac ekkuris laŭ la vojo de la ebenaĵo, kaj kurantaŭiĝis antaŭ la Etiopon [68]. VD:antaŭveni

antaŭulo

GEN Tiu, kiu antaŭas tempe: ni profitas la spertojn de niaj antaŭuloj; viaj respektindaj antaŭuloj loĝas en plej belaj tomboj [69]; miaj antaŭuloj kaj posteuloj [70]; laŭ la tradicio de la antaŭuloj [71].

malantaŭa

Estanta malantaŭ iu aŭ io: vi vidos Mian malantaŭan flankon, sed Mia vizaĝo ne estos videbla [72]; persekutu viajn malamikojn kaj ekstermu iliajn malantaŭajn taĉmentojn [73]; Abner ekbatis lin per la malantaŭa fino de la lanco en la ventron tiel, ke la lanco eliris tra lia malantaŭa parto [74]. SIN:posta 2

malantaŭe

En malantaŭa loko: Joab vidis, ke li havos kontraŭ si batalon antaŭe kaj malantaŭe [75]; danĝera estas bovo antaŭe, ĉevalo malantaŭe, kaj malsaĝulo de ĉiuj flankoj PrV ; vi ĉiuj […] malfortiĝinte, restis malantaŭe [76]. SIN:poste 2

malantaŭen

Al malantaŭa loko: iliaj vizaĝoj estis turnitaj malantaŭen, kaj la nudecon de sia patro ili ne vidis [77]; li etendis reton antaŭ miaj piedoj, renversis min malantaŭen [78]; vi iris malantaŭen por telefoni [79]. SIN:posten

malantaŭo, malantaŭaĵo

Loke malantaŭa parto: [haroj] kunvolvitaj sur la malantaŭo de la kapo en formo de bulo Marta ; en la malantaŭaĵo [de la ĉambro] kaŭras maljuna derviŝo [80]; ili ĵetis kvar ankrojn el la ŝipmalantaŭo (poŭpo) [81]. SIN:posto 1, postaĵo 1.

*antaŭ ĉio

Pli grave, pli atentinde, pli urĝe ol ceteraĵoj: la tri verkoj represitaj en tiu ĉi libro devas antaŭ ĉio esti netuŝeblaj [82], la provianto estis jam malmulta, antaŭ ĉio mankis viando [83]; plej koran kamaradan dankon mi esprimas kompreneble antaŭ ĉio al la senlaca loka organiza komitato [84]. VD:precipe, prioritate

antaŭ ke

(dependiga konjunkcio)
(malofte)
Antaŭ ol: multegajn tagojn la junulino devis rajdi, longan kaj lacigan tempon, antaŭ ke ŝi alvenis tie [85].

antaŭ ol, antaŭ kiam

(dependiga konjunkcio)
En tempo pli frua ol tio, ke...: antaŭ ol ŝi turnis la ŝlosilon en la seruro, ŝi returne rigardis la junan fratinon, kiu nur atendis la malfermadon, por eliri [86]; antaŭ kiam Sargon sukcesis doni ordonon, en la pordo de la ĉambro aperis la princo [87]. SIN:antaŭ keANT:post ol
III.
Prefikso esprimanta la samajn ideojn:
1.
en spaco:
a)
Ion antaŭan aŭ antaŭan parton de io: antaŭbrako, antaŭĉambro, antaŭgvardio, antaŭkonstruaĵo, antaŭkorto, antaŭnomo, antaŭsalono, antaŭtuko, antaŭurbo, antaŭvelo...
b)
Agi aŭ esti antaŭe: antaŭiri, antaŭstari...
c)
Kovri, protekti per io: antaŭmeti, antaŭteni...
d)
(malofte) Fari ion antaŭ publiko: antaŭkanti, antaŭlegi, antaŭludi, antaŭparoli...
2.
en tempo:
a)
Agi pli frue, anticipi: antaŭanonci, antaŭaranĝi, antaŭdecidi, antaŭdestini, antaŭdifini, antaŭdiri, antaŭfari, antaŭfiksi, antaŭflari, antaŭforigi, antaŭgardi, antaŭhaltigi, antaŭjuĝi, antaŭkalkuli, antaŭmalhelpi, antaŭpagi, antaŭpensi, antaŭplenumi, antaŭpripensi, antaŭrakonti, antaŭripeti, antaŭsavi, antaŭscii, antaŭsenti, antaŭtimi, antaŭveni, antaŭvidi, antaŭzorgi...
b)
Antaŭan parton, komencon, enkondukon: antaŭgusto, antaŭludo, antaŭtagmezo, antaŭparolo, antaŭplado, antaŭrimedo, antaŭsigno, antaŭtago, antaŭvespero...
c)
Periodon antaŭ certa tempo, evento: antaŭmilita, antaŭrevolucia, antaŭtempa, antaŭlasta, antaŭhieraŭ...

tradukoj

anglaj

~ 1.: in front of; ~ 2.: in front of, before; ~ 3.: before; ~ 4.: over; mal~: behind; ~a 1.: foreward; ~a 2.: prior; ~e 1.: in front of; ~e 2.: previously; ~en: forward; ~i: front; ~aĵo 1.: front; ~aĵo 2.: prelude, antecedent; ~anto: predecessor; ~eco : priority; ~enema : progresive, forward-thinking; ~enigi : advance, move forward; ~iĝi: stand out; ~ulo: predecessor.

belorusaj

~: перад; mal~: за, па-за; ~a 1.: пярэдні; ~a 2.: папярэдні, ранейшы; ~e 1.: наперадзе, уперадзе; ~e 2.: раней, загадзя; ~en: наперад, уперад; ~eco : першынство, першыня; ~enema : перадавы; ~enigi : прасоўваць, рухаць наперад ; ~iĝi: абагнаць, апярэдзіць, выпярадзіць ; ~ulo: папярэднік, продак; ~ ĉio: перад усім, найперш.

bulgaraj

~: пред, преди; mal~: зад, след; ~a: преден, предишен; ~e 2.: по-рано, преди; ~en: напред; mal~a: заден; mal~e: зад; mal~en: назад; ~ ĉio: преди всичко.

ĉeĥaj

~a: předešlý; ~e: vpředu; dříve.

francaj

~: à, devant, avant; al ~, ~ ...-n: devant, au devant de; de ~: d'avant, de, de devant, depuis, devant; el ~: de devant, devant; mal~: après, derrière; al mal~, mal~ ...-n: derrière; de mal~: de derrière; el mal~: de derrière; ~a 1.: antérieur; ~a 2.: antérieur, précédent; ~e 1.: devant, à l'avant; ~e 2.: antérieurement, auparavant, précédemment; ~en: en avant; ~o 1.: devant, avant; ~o 2.: ce qui précède; ~i: être avant, être devant, être en avance , avancer, devancer, précéder; ~aĵo 1.: devant, avant; ~aĵo 2.: ce qui précède, antécédent; ~anto 1.: devancier, prédécesseur; ~anto: prédécesseur; ~eco : antériorité, fait d'être devant; ~enema : progressiste, dynamique; ~enigi : faire avancer, faire aller de l'avant; ~iĝi: arriver avant, dépasser, prendre les devants, devancer, précéder ; ~ulo: ancêtre, devancier, prédécesseur; mal~a: d'arrière, de derrière, postérieur; mal~e: à l'arrière, derrière, par derrière; mal~en: à l'arrière, en arrière, vers l'arrière, derrière; mal~o, mal~aĵo: arrière, derrière, fond; ~ ĉio: avant tout; ~ ke: avant que; ~ ol, ~ kiam: avant que. se ĉiu balaos ~ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo: que chacun commence par balayer devant sa porte ; malkovri ~ iu sian koron: ouvrir son cœur à qn, se confier à qn; ~ mortigo de urso ne vendu ĝian felon: il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ; ~ nelonge: il y a peu; ĵeti perlojn ~ la porkojn: donner des perles aux cochons; ŝipmal~o: poupe.

germanaj

~ 3.: bevor, ehe; ~: vor; mal~: nach, hinter; ~a: vorig, vorder; ~e 1.: davor, vorn; ~e 2.: eher, vorher, früher; ~en: vorwärts, voran; ~i: anführen, voranstehen; ~aĵo 1.: Vorderteil, Front; ~aĵo 2.: Vorheriges, Vorangegangenes; ~anto: Vorgänger; ~eco : Führung, Vorsprung, Vorteil, Nähe (zum Betrachter); ~enema : vorangehend, vorantreibend, voran; ~enigi : voranbringen, vorantreiben; ~igi: voranstellen, an die Spitze stellen, zuvorkommen; ~iĝi: früher kommen, zeitig sein, zu früh kommen; ~ulo: Vorgänger, Vorfahr; mal~a: hinter; mal~e: hinter; mal~en: nach hinten.

hispanaj

~ 1.: ante; ~ 2.: ante, en frente de, de cara a; ~ 3.: antes de, anteriormente a, con anterioridad a; ~ 4.: antes que a, delante de; ~: delante de, delante, ante; al ~, ~ ...-n: adelante (de), alfrente (de), hacia delante (de); de ~: desde antes de, desde, desde hace; el ~: desde la parte delantera de, saliendo de delante de; mal~: detrás, detrás de, tras, en la parte trasera de, en la parte posterior a; al mal~, mal~ ...-n: hacia detrás, atrás (de), hacia la parte trasera de; de mal~: de detrás, desde detrás, de la parte posterior de, desde detrás, de la parte trasera de; el mal~: desde detrás de, saliendo detrás de, desde la parte posterior de; ~a 1.: anterior; ~a 2.: pasada, precedente; ~a: frontal; ~e 1.: delante (en el espacio); ~e 2.: anteriormente, antes (en el tiempo), con anterioridad; ~en: adelante, avante, al frente, hacia delante, para delante; ~o 1.: lo frontal, la parte delantera; ~o 2.: lo anterior, la anterioridad, lo precedente, lo pasado; ~i: estar delante, ir delante, preceder, estar el primero, estar antes (en tiempo o espacio); ~aĵo 1.: lo frontal, la parte anterior (espacio); ~aĵo 2.: antecedente, la parte anterior (tiempo), la cosa pasada; ~anto 1.: antecesor, el que estaba antes (tiempo); ~anto 2.: el que va antes (en el orden); ~anto: predecesor; ~eco: la cualidad de lo anterior (tiempo/espacio), la anterioridad, la antecedencia, la precedencia; ~enema: emprendedor, proactivo, dinámico, progresista, con tendencia a seguir adelante; ~enigi : hacer avanzar, hacer progresar, favorecer; ~igi: adelantar (espacio), retrasar (tiempo), volver anterior (tiempo/espacio), poner delante, poner antes; ~iĝi: adelantarse (espacio), retrasarse (tiempo), volverse anterior, ponerse delante, ponerse antes; ~ulo : antecesor, precursor, ancestro, persona anterior; mal~a: posterior (solo espacio), de detrás; mal~e: detrás, al dorso, en la parte posterior; mal~en: atrás, hacia atrás, en retaguardia, marcha atrás; mal~o, mal~aĵo: la parte anterior (espacio), lo posterior, lo trasero, lo de detrás; ~ ĉio : ante todo, lo más importante, antes que nada, prioritariamente; ~ ke : antes de que (no frecuente); ~ ol, ~ kiam : antes de que, antes de, ateriormente a cuando.

hungaraj

~: előtt; al ~, ~ ...-n: elé; de ~ 1.: elől; de ~ 2.: elől; de ~ 3.: óta; de ~ 4.: előtti; el ~: elől; mal~: mögött, után (helyileg); al mal~, mal~ ...-n: mögé; de mal~: mögül; el mal~: mögül; ~a 1.: elülső, mellső; ~a 2.: előző, korábbi; ~e 1.: elöl; ~e 2.: előtte, korábban, előzőleg; ~en: előre; ~o 1.: elülső rész, homlokrész; ~o 2.: előzmény; ~i: előtte van, megelőz ; ~aĵo 1.: elülső rész, homlokrész; ~aĵo 2.: előzmény, előtörténet; ~anto 1.: elöl álló, elöl lévő, előd; ~anto: megelőző elem; ~eco : elsőbbség, korábbiság; ~enema : haladó, előremutató, törekvő; ~enigi : előrevisz, előmozdít, előrehoz; ~igi: előre tesz, előre helyez; ~iĝi: megelőz, korábban érkezik; ~ulo: előd; mal~a: hátsó, hátulsó, mögöttes; mal~e: hátul, mögötte; mal~en: hátra, hátulra, mögé; mal~o, mal~aĵo: hátulsó rész, hátulj. se ĉiu balaos ~ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo: söpörjön ki-ki a maga portája előtt! ; malkovri ~ iu sian koron: feltárja a szívét vki előtt ; ~ mortigo de urso ne vendu ĝian felon: ne igyál előre a medve bőrére ; ~ nelonge: nemrég; ne laŭdu la tagon ~ vespero: nyugtával dicsérd a napot; ĵeti perlojn ~ la porkojn: gyöngyöt szór a disznók elé ; ŝipmal~o: hajófar, tat.

indoneziaj

~ 1.: di depan; ~ 2.: di depan; ~ 3.: sebelum; al ~, ~ ...-n: ke depan; de ~ 1.: dari depan; de ~ 2.: dari depan; el ~: dari depan; mal~: di belakang; al mal~, mal~ ...-n: ke belakang; de mal~: dari belakang; el mal~: dari belakang; ~a 2.: lalu waktu; ~e 2.: sebelumnya; ~en: ke depan; ~i: menghadapi, berhadapan (dengan); ~aĵo 1.: front; ~anto 1.: pendahulu; ~eco : prioritas; ~enema : progresif; ~enigi : maju; ~igi: memajukan; ~iĝi: menonjol; ~ulo: pendahulu; ~ ĉio: lebih dahulu, pertama-tama.

katalunaj

~e 2.: abans; mal~e: endarrera.

nederlandaj

~: voor; al ~, ~ ...-n: naar voor; de ~: van voor; el ~: van voor; mal~: achter; al mal~, mal~ ...-n: naar achter; de mal~: van achter; el mal~: van achter; ~a 1.: voorste; ~a 2.: vorige; ~e 1.: vooraan; ~e 2.: eerst, voordien; ~en: voorwaarts, naar voor; ~o 1.: voorkant, voorzijde; ~o 2.: het vorige; ~i: voorgaan, voorlopen; ~aĵo 1.: voorkant, voorzijde; ~aĵo 2.: het vorige; ~anto: voorganger; ~eco : het eerst zijn; ~enema : progressief; ~enigi : vooruit helpen; ~igi: vooraan plaatsen; ~iĝi: vroeger zijn, vroeger aankomen; ~ulo: voorganger; mal~a: achterste; mal~e: vanachter; mal~en: naar achter; mal~o, mal~aĵo: achterzijde. ~ mortigo de urso ne vendu ĝian felon: je moet het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is; ~ nelonge: onlangs; ne laŭdu la tagon ~ vespero: prijs de dag niet voor de avond; ĵeti perlojn ~ la porkojn: parels voor de zwijnen werpen.

norvegaj

~ 1.: foran; ~ 2.: foran; ~ 3.: før, for ... siden; ~ 4.: fremfor; al ~, ~ ...-n: foran; mal~: bak; al mal~, mal~ ...-n: bak; ~a 1.: fremre; ~a 2.: forrige; ~e 1.: foran; ~e 2.: før; ~en: frem, fremover; ~o 1.: forside; ~o 2.: det forrige; ~aĵo 1.: forside; ~aĵo 2.: det forrige; ~anto: forløper; ~enema : foroverlent; ~enigi : fremme; ~ulo: forganger; mal~a: bakre; mal~e: bak (sted); mal~en: bak (retning); mal~o, mal~aĵo: bakside; ~ ke: før; ~ ol, ~ kiam: før. ~ mortigo de urso ne vendu ĝian felon: ikke selg skinnet før bjørnen er skutt; ~ nelonge: for ikke lenge siden; ĵeti perlojn ~ la porkojn: kaste perler for svin.

okcitanaj

~e 2.: abans; mal~e: darrièr, a l'endarrièr.

polaj

~ 1.: przed; ~ 2.: przed; ~ 3.: przed; al ~, ~ ...-n: przed; de ~ 1.: z przed; de ~ 2.: z przed; de ~ 3.: z przed; de ~ 4.: z przed; el ~: z przed; mal~: po, za; al mal~, mal~ ...-n: poza, za; de mal~: z poza, z za; el mal~: z pozo, z za; ~a 1.: przedni; ~a 2.: poprzedni, wcześniejszy; ~e 1.: na przedzie, z przodu; ~e 2.: poprzednio, przedtem; ~en: do przodu, naprzód; ~o 1.: przód, front, przednia część; ~i: poprzedzać, wyprzedzać, być z przodu, być wcześniej; ~aĵo 1.: przód, front, przednia część; ~anto: poprzednik; ~eco : pierwszeństwo; ~enema : postępowy, pełen inicjatywy; ~enigi : popychać naprzód, posuwać do przodu; ~iĝi: poprzedzać, umieścić coś przed czymś; ~ulo: poprzednik, antenat; mal~a: tylni, późniejszy, zadni; mal~e: z tyłu, w tyle, później; mal~en: do tyłu, wstecz; mal~o, mal~aĵo: tył, zad, tylna część; ~ ĉio: przede wszystkim. ~ mortigo de urso ne vendu ĝian felon: nie dziel skóry na niedźwiedziu ; ~ nelonge: niedawno; ne laŭdu la tagon ~ vespero: nie chwal dnia przed zachodem; ĵeti perlojn ~ la porkojn: rzucać perły przed wieprze .

rumanaj

~: dinainte de, în faţa, înainte; ~en: înainte; ~igi: depăşi.

rusaj

~: перед (предлог); al ~, ~ ...-n: перед (предлог); de ~: с, от; el ~: от; mal~: за (о месте); al mal~, mal~ ...-n: за (о направлении) ; de mal~: из-за (о направлении, месте); el mal~: из-за (о направлении, месте); ~a 1.: передний; ~a 2.: предыдущий , прежний; ~e 1.: впереди, спереди; ~e 2.: раньше, прежде; ~en: вперёд; ~o 1.: перёд, перед (сущ.), передняя часть; ~o 2.: предшествующ ее , прошлое, предыдущее ; ~i: предшествоват ь , опережать, выдаваться вперёд ; ~aĵo 1.: перёд, перед (сущ.), передняя часть; ~aĵo 2.: предшествующ ее , предыдущее , прошлое; ~anto: предшественни к ; ~eco : первенство, предшествован ие , лидерство, приоритет; ~enema : передовой, прогрессивный ; ~enigi : продвигать, продвинуть, двигать вперёд ; ~igi: поставить впереди ; ~iĝi: обогнать, обгонять, опередить, опережать, выдаваться вперёд, выступать (из чего-л.) ; ~ulo: предок; mal~a: задний; mal~e: позади, сзади; mal~en: назад; mal~o, mal~aĵo: зад, задник, задняя часть . ĵeti perlojn ~ la porkojn: метать бисер перед свиньями .

slovakaj

~: pred; mal~: za; ~a 1.: predný; ~a 2.: predchádzajúci; ~e 1.: vpredu; ~e 2.: skôr; ~en: dopredu; ~anto: predchodca; ~ulo: predchodca, predok.

volapukaj

~ 1.: bif; ~ 2.: bif; ~ 3.: büf; mal~: po.

fontoj

1. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 8
2. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 34
3. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, I. Samuel 25:19
4. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 25
5. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Neĝa reĝino
6. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 20
7. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Psalmaro 39:13
8. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 2, ĉapitro 20
9. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Josuo 8:11
10. La Nova Testamento, S. Luko 8:41
11. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Eliro 14:19
12. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Genezo 27:30
13. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Nombroj 33:50
14. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Readmono 12:30
15. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Josuo 7:4
16. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Genezo 4:14
17. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Juĝistoj 6:21
18. Jean-Jacques Rousseau, trad. André Gilles: La revadoj de soleca promenanto, Sepa promenado
19. Jean-Jacques Rousseau, trad. André Gilles: La revadoj de soleca promenanto, Dua promenado
20. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Jesaja 58:12
21. Mihail Bulgakov, trad. Sergio Pokrovskij: La majstro kaj Margarita, ĉapitro 27
22. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Levidoj 9:24
23. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Rut 3:7
24. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Josuo 8:2
25. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Levidoj 16:12
26. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Paŝtisto de porkoj
27. Mihail Bulgakov, trad. Sergio Pokrovskij: La majstro kaj Margarita, ĉapitro 24
28. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 4, Filino de la marĉa reĝo
29. Mihail Bulgakov, trad. Sergio Pokrovskij: La majstro kaj Margarita, ĉapitro 4
30. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 1, Ligo de amikeco
31. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 38
32. Michael Ende, trad. Wolfram Diestel: La Senĉesa Rakonto, La Urbo de Imperiestroj
33. Monato, Maul Stefan: Majstroverko, sed nur taktika
34. Monato, Josef Hradil: Senato sen ŝato
35. Michael Ende, trad. Wolfram Diestel: La Senĉesa Rakonto, La Urbo de Imperiestroj
36. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 24
37. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 1, La novaj vestoj de la reĝo
38. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Sonorilo
39. Michael Ende, trad. Wolfram Diestel: La Senĉesa Rakonto, La Vidanta Mano
40. Michael Ende, trad. Wolfram Diestel: La Senĉesa Rakonto, La Akvo de l' Vivo
41. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Jeĥezkel 40:15
42. La Nova Testamento, La agoj 27:30
43. Laŭzio, trad. S. E. Kisa: Daŭdeĝingo, 2000
44. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 3, Bona humoro
45. J. Pina Tuells: Teama sperto ĉe priinteligentaj handikapuloj, http://storm.prohosting.com/jesuo/k44novaj.htm
46. G. Kamaĉo: Berveling, poeto sentabua, Monato, 1994:12
47. Monato, Laimius Straznickas: Litovio: Monda ĉampionado de dancoj
48. Monato, Anna kaj Mati Pentus: Penetrante en la profundon de la homanimo, 2004
49. Deck Dorval: Urd Hadda murdita!, p. 5
50. Monato, Jomo Ipfelkofer: Frato Paŭlo: pacamanto, 2005
51. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Dano Holger
52. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Jesaja 65:17
53. Monato, Vus-Tit Zik: Iom da historio kaj iom da fiziko, 2009
54. Vikipedio, NATO
55. R. Hilgers: Yashovardhan: k.a.: EK-Vortaro de matematikaj terminoj, §288
56. Vikipedio, Bona ordo
57. Vikipedio, Remiso
58. Vikipedio, Vokalo
59. Vikipedio, Aŭstria skolo de ekonomiko
60. Laŭ iuj, Esperanto regresas en disvastiĝo
61. Monato, Paul Gubbins: Politiko elreligita
62. Monato, Garbhan Macaoidh: Iinternaciaj Rilatoj: El flamo en fajron
63. Vikipedio, Batalo de Waterloo
64. Vikipedio, Menstruo
65. Vikipedio, Serioza opero
66. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 3, Johanĉjo-malsaĝulo
67. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 3, Johanĉjo-malsaĝulo
68. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, II. Samuel 18:23
69. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 3, Ĉapitro XII
70. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 3, Ĉapitro VI
71. La Nova Testamento, Marko 7:5
72. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Eliro 33:23
73. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Josuo 10:19
74. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, II. Samuel 2:23
75. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, II. Samuel 10:9
76. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Readmono 25:18
77. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Genezo 9:23
78. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Plorkanto 1:13
79. Michael Ende, trad. Wolfram Diestel: La Senĉesa Rakonto, La Akvo de l' Vivo
80. E. Lanti: Vortoj de k-do Lanti, Leteroj el Turkio
81. La Nova Testamento, La agoj 27:29
82. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Antaŭparolo
83. Michael Ende, trad. Wolfram Diestel: La Senĉesa Rakonto, La Kunvojaĝantoj
84. L. L. Zamenhof: Paroloj, Parolado antaŭ la Oka Kongreso Esperantista en Krakow en la 11a de aŭgusto 1912
85. P. C. Asbjørnsen, J. Moe, trad. D. J. Harlow: Oriente de l' suno kaj okcidente de l' luno, [vidita en 2011]
86. C. Dickens, trad. L. L. Zamenhof: La batalo de l' vivo, 1891
87. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 2, ĉapitro 11a

el ~: Mankas dua fontindiko.
~ ke: Mankas dua fontindiko.


administraj notoj

pri mal~:
  Ŝajnas, ke "mal~" respondas nur al la unua senco de "~".
  Indus esplori, ĉu ne troveblas ekz-oj de la tipo
  „timi ~ iu, sed fanfaroni mal~ li“ (t.e. en
  ties malĉeesto).
  [MB]
 
pri ~iĝi:
  En la PV-a redakto estis du sencoj: la unua, senekzempla, tekstis
  nur „elstari“. Mi ĝin forigis kaj
  kunfandis la rusajn tradukojn kun tiuj de la dua senco. Indus
  kontroli ilin.
  [MB]
 

ℛevo | datumprotekto | antaux.xml | redakti... | traduki... | artikolversio: 1.79 2020/05/03 04:10:19