EsperantoLingvojFakojktp.

biblio

ĉefaj nocioj

Biblio

nocioj alfabete

Abrahamo
Adamo
akno
anatemi
anatemo
aparato
apokalipso
apokrifo
arkeo
Babelo
Babelturo
bati
Behemoto
Benjameno
Biblio
Ciono
Danielo
Davido
defali
dekalogo
dekonaĵo
duakanona
Edeno
efesano
Efeso
efo
ekzegezisto
ekzegezo
elrigardi
enveni
Eternulo
evangeliisto
evangeliisto
evangelio
fari
favorkori
filiŝto
firmaĵo
firmamento
frapi
Galileo
geheno
Genezo
grego
Hamano
Hebrea Biblio
Hermeso
hisopo
ĥaldeo
Ĥamo
ĥeto
ĥomero
interligo
Isaako
Izraelo
Jakobo
Jozefo
kaliko
kanona
kanono
karnulo
kerubo
korno
koro
kupro
levido
Levidoj
Londona Biblio
Malnova testamento
mamono
manao
Masora Biblio
masoristo
masoro
mondaĝo
mortomerita peko
Moseo
naciano
natro
Nova testamento
omeroo
oriento
parabolo
patro
pekliberigi
pendigi
plejsanktejo
potenco
preparado
presbitero
prifajfi
prikalkuli
propeka kapro
Raĥelo
rampaĵo
Readmono
relevi
releviĝi
sakaĵo
Salomono
Samario
Septuaginto
serpento
siklo
sinjoro
sklavo
solenaskito
stakto
Ŝemo
ŝiboleto
Ŝilo
tabernaklo
testamento
Tobio
Torao
tribo
unuavenaĵo
veni
versiklo
Vulgato