777 el 14252 netradukitaj sencoj de la lingvo ĉina

1: voĉa 1
2: brustvoĉo
3: kapvoĉo
4: mezvoĉo
5: plenvoĉe
6: senvoĉa 1
7: senvoĉa 2
8: mariaĝo
9: tripkolbaso
10: pulo
11: kiĉo
12: kiĉaĵo
13: anĝelologio
14: sfagno
15: parenteza 1
16: parenteza 2
17: kilto
18: tomano
19: ĉirkaŭmuro
20: naismo
21: fiksi 3
22: fiksi 4
23: fiksi 5
24: fiksiĝi
25: fiksilo 1
26: ĉirkaŭfiksiĝi
27: fikspunkta
28: jehovisto
29: jehovismo
30: Hermafrodito
31: decilitro
32: meringi
33: lumineski
34: luminesko
35: lumineska
36: lumineskaĵo
37: transfuzo
38: transfuzejo
39: holismo
40: kateniĝi
41: alkateni
42: premkateni
43: Atalanto
44: bramano
45: bramanismo
46: katiĉo
47: Antono
48: Antonino
49: viburno
50: virapro
51: aprino
52: aprido
53: verukapro
54: iele
55: Heĝiro
56: eparkio
57: apokalipso
58: apokalipsa 1
59: apokalipsa 2
60: ofertorio 1
61: ofertorio 2
62: noĉi
63: litrumacoj
64: Kristiano
65: kapvesto
66: matenvesto
67: donace
68: bulguro
69: Filiŝtujo
70: boluso 1
71: boluso 2
72: oero
73: lunario
74: ŝejko
75: mordento
76: elrusigi
77: ruslanda
78: tutruslanda
79: Korano
80: ŝpruc
81: ŝprucigilo
82: disŝpruci
83: trolŝipo
84: praavismo
85: torto
86: torteto
87: abomeni
88: abomeno
89: abomena
90: abomenaĵo
91: abomeninda
92: tulo
93: frustri
94: frustra
95: soleneco
96: solenejo
97: elektroforo
98: aprobi 3
99: aproba
100: aprobo
101: aprobinda
102: malaprobinda
103: mandragoro
104: ekskursi
105: majdano
106: virulenta 1
107: virulenta 2
108: Kluĉevskajo
109: elektromobilo
110: decigramo
111: botanika
112: botanikisto
113: desperulo
114: mucilago 1
115: mucilago 2
116: fuksino
117: saviĝi
118: forsavi
119: araba
120: arabeca
121: Araba Duoninsulo
122: Sauda Arabujo
123: kardelo 1
124: trunko 2
125: tjurko
126: prepoziciaĵo
127: ekstravertito
128: kulako
129: senintereza
130: kontraŭkatastrofa
131: kondukti
132: deikto
133: Guglo
134: belo
135: rezidi 1
136: rezidejo 2
137: konvalesko
138: birma
139: palmoj
140: palmopieda
141: abstrakta 2
142: abstrakta 3
143: abstraktaĵo
144: abstrakteco
145: abstrakti 1
146: abstrakti 2
147: abstrakti 3
148: abstraktismo
149: perinea
150: Boleslavo
151: eksplicitigi
152: psikosomata
153: gado 2
154: ŝmiri 1
155: ŝmiri 2
156: ŝmiri 3
157: limao
158: diferenco 2
159: diferencigilo
160: sendiferenca
161: diference de
162: mameto
163: pramamulo
164: pramamuloj
165: plukado
166: violenti
167: bero 2
168: vinberaro
169: Pamfilio
170: bordo 2
171: borde de
172: albordiĝi
173: debordiĝi
174: marbordo
175: superbordiĝi
176: surbordiĝi
177: preamblo
178: centigramo
179: Okcidentalo
180: grupeto
181: Avejro
182: represio
183: totaleco
184: monarĥismo
185: monarĥisto
186: adresi 3
187: adresanto
188: adresato
189: adresaro
190: gafo
191: amforo
192: ektopio
193: alofona
194: impertinentulo
195: aorto
196: aspergi 1
197: aspergo
198: aspergilo
199: hilumo
200: Inocento
201: gineceo 1
202: gineceo 2
203: kalpo
204: Skajpo
205: mona
206: senmona
207: restmono
208: monavidulo
209: monfalsisto
210: Gemaro
211: akcizo
212: akcizi
213: akcizisto
214: urba akcizo
215: Horuso
216: cinci
217: cinco
218: -ec
219: eca
220: Samiro
221: kobajo 1
222: dimensio 2
223: dimensio 3
224: dimensio 4
225: n-dimensia
226: dimensinombro 1
227: dimensinombro 2
228: postresti 1
229: biodiverseco
230: ĝendarmo
231: ĝendarmaro
232: linie
233: linii
234: liniilo
235: gvidlinio 1
236: gvidlinio 2
237: tramlinio
238: rompita linio 1
239: rompita linio 2
240: subtrajna linio
241: talpedoj
242: aristokratio 2
243: okcipito
244: sin gvidi 1
245: sin gvidi 2
246: gvida
247: gvidisto
248: misgvida
249: Neptuno 1
250: balbuti 1
251: balbutulo
252: limfa
253: societa
254: societano
255: societema 2
256: societumi
257: nekropsia
258: vinko
259: konfidenco 2
260: konfidenci
261: konfidencema
262: timpano 2
263: timpano 3
264: digitalino
265: faceti
266: bovaro
267: bovidaĵo
268: Bovisto
269: kromfolio
270: krompersono
271: kromseĝo
272: kromvirino
273: ŝafto
274: akcelometro
275: blito
276: moda
277: modemulo
278: modistino
279: elmodiĝi
280: enmodiĝi
281: stenotajpi
282: stenotajpilo
283: stenotajpisto
284: destini 3
285: antaŭdestinismo
286: aŭtografi
287: ĉizileto
288: ĉirkaŭĉizi
289: ŝtonĉizisto
290: urba legendo
291: sekvojo
292: insisto
293: insistema 1
294: insistema 2
295: vegetalino
296: pulpo 1
297: Himaĉalpradeŝo
298: kriso
299: droŝko
300: sevrugo
301: okupiĝo
302: priokupo
303: adrenalino 2
304: klemo
305: delekti
306: delektinda
307: epicikloido
308: longigita epicikloido
309: mallongigita epicikloido
310: forĝejo
311: alforĝi 1
312: alforĝi 2
313: panerumi
314: krakpano
315: maizpano
316: ringopano
317: surpanaĵo
318: vojpano
319: sonografio
320: admono
321: deadmoni
322: Readmono
323: pulĉinelo
324: marokano
325: maroka
326: tragedio 1
327: tragediisto
328: livido
329: livida
330: bumerango 2
331: bumerangi
332: haladzi
333: haladza
334: glazuro 1
335: hamstredoj
336: ajnua 1
337: ajnua 2
338: algoj
339: konuseto
340: konsilio
341: konsiliano
342: ĥimo
343: alero 1
344: samnita
345: subinstigi
346: pensinstiga
347: arako
348: akrostiĥo
349: duopolo
350: duflanka duopolo
351: hemoroida 1
352: hemoroida 2
353: plaŭdi
354: plaŭd
355: plaŭdejo
356: plaŭdigi
357: kandombleo
358: katolika 2
359: sipajo
360: nufaro
361: fosilia
362: fosiliiĝi
363: zenismo
364: podzolo
365: afelio
366: sebumo
367: dezerta 1
368: dezertiĝi
369: labio
370: Bel-Horizonto
371: konvene
372: artikolo 2
373: artikolo 3
374: artikolaro
375: artikoli
376: ksilografio
377: ksilografiisto
378: burbono
379: Persone
380: fizika persono
381: gruzero
382: moslema
383: alĉemilo
384: arteza
385: katjono
386: publika sektoro
387: soifi 1
388: soifi 2
389: soifigi
390: sensoifigi
391: sensoifiĝi
392: Hagado
393: bunrako
394: sesto 1
395: sesto 2
396: ŝrumpi 2
397: hidrometrio
398: kompatigi
399: kompatindaĵo
400: kompatindulo
401: ekkompati
402: senkompateco
403: divalento
404: biografo
405: okcitano
406: retroiri
407: Maniĥeo
408: aŭgmentativo
409: -op
410: opa
411: opo 1
412: opo 2
413: hipo-
414: registro 1
415: registro 2
416: rulŝutro
417: obskurantismo
418: arko 2
419: arki
420: arkaĵaro
421: arkiĝi
422: arkileto
423: apogarko
424: pintarko
425: triumfarko
426: vestarko
427: Ruĝa Lunarko
428: piga
429: tokipona
430: tokiponigi
431: tokiponigo
432: tokiponisto
433: anhelo
434: stifto
435: stifti
436: malstifti
437: aerodromo
438: epikura
439: epikurano 1
440: epikurano 2
441: epikurismo 1
442: epikurismo 2
443: organdio
444: elmuldigi
445: ĝenateco
446: sinĝena 1
447: eroziiĝi
448: kriptomerio
449: belorusa
450: determini 2
451: determino 1
452: determino 2
453: determinismo 2
454: nedeterminismo
455: subdetermini
456: jakobia determinanto
457: paliseto
458: flagelo
459: flageluloj
460: samvilaĝano
461: gordia nodo 1
462: gordia nodo 2
463: vojnodo
464: arŝino
465: ceruzo
466: doktoreco
467: doktoriĝi
468: doktoro de la Eklezio
469: aŭrikulo
470: spertiĝi 1
471: spertiĝi 2
472: mistikismo
473: mistikulo
474: glittubo
475: kringo
476: temi 1
477: temi 2
478: temo kun variaĵoj
479: Loglano
480: mangao
481: papisto
482: aceto
483: kongresi
484: kongresano
485: Universala Kongreso
486: Internacia Junulara Kongreso
487: antaŭkongreso
488: postkongreso
489: Ĥeto
490: ĥetida
491: praĥetido
492: natro 2
493: Valerio
494: Viktorio 1
495: ĉieliro
496: Ĉielenpreno 1
497: Ĉielenpreno 2
498: ĉielosfero
499: ĉiela sfero 1
500: ariergardo
501: Ambrozio
502: meliso
503: citronmeliso
504: Fenicio
505: avanci 3
506: racionala 1
507: racionala 2
508: braĝo 1
509: braĝo 2
510: braĝujo
511: akiro
512: akirebla
513: ĉasakiro
514: militakiro 2
515: endivio
516: artrito
517: retro-
518: klezmero
519: gasplatformo
520: naftoplatformo
521: krilo
522: karbido
523: ŝpati
524: alvuso
525: cezuro 1
526: cezuro 2
527: konfirmacii
528: frekventi
529: frekventulo
530: pezocentra koordinato
531: leŭcisko
532: antropozofo
533: dogmo 2
534: akaroj
535: aerolito
536: pamfleto
537: pamfletisto
538: profitemo
539: senprofita
540: elektrometro
541: fandango
542: diliĝenco
543: for 1
544: for 2
545: for 3
546: fora 2
547: foren
548: defore
549: antaŭforigi
550: decidua
551: artikigi 1
552: elartikigi
553: elartikiĝi
554: akjo
555: isĥemio
556: monkesto
557: sonkesto
558: sampova
559: senpoveco
560: afusto
561: oktobra
562: antagonisma
563: biogeografio
564: arĥaikaĵo
565: abutilo
566: vestalo 1
567: vestalo 2
568: ravi
569: muflo
570: sankcio 1
571: sankcii
572: sankciumo
573: batako
574: ekzempligi
575: kontraŭekzemplo 1
576: kontraŭekzemplo 2
577: etapo 1
578: etapo 2
579: pikedo
580: ukazo
581: ebrii
582: ebriiga
583: ebriigi
584: ebriiĝi
585: u 1
586: u 2
587: mikroekonomiko
588: ono 1
589: ono 3
590: ono 4
591: onigi 1
592: onigi 2
593: oneco
594: onkomo
595: centi-
596: esplanado
597: feluko
598: reguliĝi
599: reguliĝo
600: malregulaĵo
601: memreguliĝi
602: memreguliĝo
603: vivregulo
604: ŝildo 2
605: ŝildo 3
606: ŝildeto
607: blazonŝildo
608: nomŝildo
609: siko
610: helero
611: funebro 1
612: funebro 3
613: funebra 1
614: funebra 2
615: funebristo
616: paranormala
617: galvanoskopo
618: aflikto
619: afliktiĝi
620: afliktiĝo
621: agiti 2
622: agitiĝi
623: ononido
624: korpuso 1
625: korpuso 2
626: oblonga
627: pelvo 1
628: pelvo 2
629: pelveto
630: harmona progresio
631: dividi 3
632: dividi 4
633: divido 1
634: dividato
635: ĉeldividiĝo
636: divido kun resto
637: eŭklida divido
638: bisino
639: forĵongli
640: balado 1
641: rulcilindro
642: ŝiriĝi 1
643: ŝiriĝi 2
644: ŝiriĝi 3
645: funkcii 1
646: funkcio 1
647: funkcio 2
648: funkcio 3
649: funkciado
650: analitika funkcio
651: ĝeneraligita funkcio
652: hevisida funkcio
653: inversa hiperbola funkcio
654: inversa trigonometria funkcio
655: karakteriza funkcio
656: n-argumenta funkcio
657: plursenca funkcio
658: ŝtupara funkcio
659: testa funkcio
660: unusenca funkcio
661: absolvi 1
662: absolvi 2
663: endokrinologio
664: diplomi
665: bobsledo
666: Babilonio
667: avari 1
668: avari 2
669: avarulo
670: malavara
671: kazeigaĵo
672: diagonalo 1
673: diagonalo 2
674: diagonaligebla 1
675: diagonaligebla 2
676: draŝo 1
677: draŝo 2
678: draŝaĵo
679: draŝejo
680: tradraŝi 1
681: tradraŝi 2
682: fera draŝilo
683: vintra sporto
684: loza 2
685: ĝis
686: ĝis
687: ĝisi
688: ĝis ke
689: uniato
690: uniata
691: delkredero
692: vibrafono
693: kaŝbuo
694: falanstero
695: encefalopatio
696: lustro
697: palafito
698: haĉi 1
699: haĉi 2
700: amasmurdisto
701: infanmurdinto
702: bebomurdinto
703: edzomurdo
704: edzinmurdo
705: edzomurdinto
706: edzinmurdinto
707: ergotino
708: konkludigi
709: paliativo 2
710: paliativa
711: paliativi
712: mistifika
713: bandano
714: ĵazbando
715: Tifono
716: astigmata
717: astigmateco
718: astigmatismo
719: administri
720: administra
721: administranto
722: administrejo
723: incidi
724: incida 1
725: incida 2
726: traŭmato 1
727: homopteroj
728: upaniŝado
729: elŝrankiĝi
730: enŝrankigi
731: litŝranko
732: manĝoŝranko
733: aksiomo 3
734: farmi
735: farmo 1
736: farmejo
737: farmigi
738: barelo 2
739: barelo 3
740: barelejo
741: bareleto 1
742: bareleto 2
743: enbareligi
744: tabio
745: vitreo
746: palpe
747: ĉirkaŭpalpi
748: apopleksio
749: muĵiko
750: bildo 2
751: bildo 3
752: bildaro 1
753: bildaro 2
754: bildigi 2
755: bildigo 2
756: antaŭbildo
757: malbildo
758: bitbildo
759: glubildo
760: idealbildo
761: membildo
762: memorbildo
763: mokbildo
764: mondbildo
765: movbildo
766: sanktulbildo
767: sonĝobildo
768: stelbildo
769: tonbildo
770: totalbildo
771: idento-bildigo
772: subbildigo
773: inversa bildigo
774: inversa bildo
775: rekta bildo
776: novembra
777: cirkulero