EsperantoLingvojFakojktp.
a b c č d e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t u v w x y z ž ?

ĉeĥa ž...

žába: rano
žábra: branko, operkulo
žábry: branko
žáby: anuroj, ranedoj
žádat: aspiri, peti, pretendi
žádat opakování: bisi
žádat o příspěvek: kvesti
žádat o radu: konsulti
žádný: nenia, neniu
žádným způsobem: neniel
žadonit: petegi
žádost: deziro, peticio, peto, petskribo, sopiro
žádostivý: avida
žák: lernanto, studento
žaket: jaketo
žák lycea: liceano
žák školy: lernejano
žal: kontricio
žalář: malliberejo, prizono
žalm: psalmo
žaloba: plendo
žalostivý: elegia
žalostný: trista
žalování: akuzaĵo
žalovat: plendi
žalozpěv: elegio
žalud: balano
žaludek: stomako
žaluzie: latkurteno
žampion: agariko
žár: ardo, varmego
žárný: arda
žároviště: ardejo
žárovka: ampolo
žasnout: miregi
žatva: rikolto
žbluňkat: glugli, klukkluki
žbluňknutí: gluglo
ždímat: tordi, vringi
že: ke
žebrácká mošna: almozsako
žebrák: almozulo
žebrat: almozi
žebro: modluro, ripo
žebro římsy: cimatio
žebřík: eskalo
žeh: ardo, kremacio
žehlící prkno: gladotabulo
žehlička: gladilo
žehlit: gladi
žehnat: beni
žehnat křížem: krucosigni
žejdlík: sitelo
želatina: gelateno
želatinovitý: gelateneca
železitý: fereca
železná rukavice: ferganto
železnice: fervojo
železniční dráha: fervojo
železniční trať: relvojo
železný: fera
železný plech: ferlado
železný šrot: ferrubo
železo: fero
železobeton: ŝtalbetono
železový beton: ŝtalbetono
železo zn. Fe: fero
žena: edzino, femino, homino, ino, virino
ženiální: genia
ženijní: pionira
ženista: pioniro
ženit: edzigi
ženská: homino, ino
ženské hnutí: feminismo, inismo, virinismo
ženské vnady: logo
ženské vnější pohl. ústrojí: vulvo
ženský: femala, inseksa, virina
ženšen: ginsengo
ženština: ino
žerď: stango
žert: burlesko
žertem lhát: blagi
žertovný: amuza, burleska
žertva: oferdono
žertvovat: oferdoni
žeton: ĵetono
žezlo: sceptro
žhavý: blankarda
žhnout: ardi, inkandeski
žhoucí: blankarda
Žid: judo
židle: seĝo
židovská modlitebna: sinagogo
židovské geto: judejo, judkvartalo
židovské náboženství: judaismo, judismo
židovsko-německý jazyk: judgermana lingvo
židovský: juda
židovství: judaismo, judismo
židovstvo: judaro
žihadlo: pikilo, piko
žíhat: kalcini
žíla: vejno
žilnatina: nervuro
žíně: harego, krino
žít: vivi
žito: sekalo
žít příživnicky: paraziti
žít spolu: kunesti
žít vandráckým životem: vagabondi
živ: viva
živá bytost: vivulo
živec: feldspato, spato
živel: elemento
živice: bitumo
živit: nutri, vivteni
živitelka: nutristino
živnostenský: industria
živočich: animalo
živočišný: animala
živočišný druh: specio
živočišný tuk: sebo
živost: viveco
život.zásada: maksimo
život: talio, vivo
životaschopný: vivipova
životní standard: vivnivelo
životní styl: vivmaniero
životní úroveň: vivnivelo
životopis: biografio
životopisec: biografo
životospráva: vivmaniero
živoucí: viva
živý: vigla, viva
živý model: pozisto
živý tvor: vivulo
žíznit: soifi
žíznivý: soifa
žížala: tervermo
žlab: kripo
žlábek: foldo, kanelo
žláza: glando
žláza předstojná: prostato
žloutenka: flavmalsano, iktero
žluč || něco velmi hořkého: galo
žlučník: galveziko
žlučovod: koledoko
žlučový měchýř: galveziko
žluklý: ranca
žluna: pego
žluť: flavo
žlutá horečka: vomito
žlutá měď: latuno
žlutá zimnice: flava febro, vomito
žlutý: flava
žluva: oriolo
žluva hajní: oriolo
žluva obecná: oriolo
žmolek: grumelo
žně: rikolto
žnout: rikolti
žold: soldo
žoldák: soldulo
žoldnéř: batalisto, dungosoldato, soldulo
žonglér: prestidigitatoro
žonkyla: jonkvilo
žoviální: joviala
žoviálnost: jovialeco
žrát: vori
žula: granito
žulový: granita
župa: distrikto
župan: noktosurtuto
žvanit: blablai
žvást: blago
žvýkat: maĉi