EsperantoLingvojFakojktp.
a b c č d e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t u v w x y z ž ?

ĉeĥa u...

u: apud, ĉe
U: uranio
ubíhat: forpasi, pasi, preterpasi
ublížení na cti: ofendo
ublížit: difekti, malutili
ublížit na cti: ofendi
ubohost: mizero
ubohý: kaduka, kompatinda, mizera, povra
úbor: kostumo
ubožák: kompatindulo, mizerulo
ubrat: depreni
ubrus: tablotuko
úbytek: dekremento
ubytování vojska: kantonmento, kvartiro
ubytovna: barako, pensiono
ucelený: kohera
ucítit: senti
ucpání: obstrukco, ŝtopiĝo
ucpat: ŝtopi
ucpat se: ŝtopiĝi
ucpávat: kalfatri, ŝtopi
ucpávka: ŝtopilo
úcta: estimo, honoro, reputacio, respekto
uctít: regali
uctívání: kulto
uctívat: kulti
uctivý: respekta
úctyhodný: estiminda, honorinda, respektinda
učarování: envulto
učarovat: envulti
účast: kondolenco
účastník kurzu: kursano
účastník sjezdu: kongresano
účastník souboje: duelanto
účastník v síti: retano
účastnit se: partopreni, partumi
účastnit se honu: batui
účastnit se konkursu: konkursi
účastnit se pochodu: procesii
účastnit se procesí: pilgrimi
účastnit se průvodu: procesii
účastnit se sjezdu: kongresi
učebna: instruejo, klasĉambro
učebnice: lernolibro
učební pomůcka: lernilo
učedník: lernanto
účel: celo
účelně uspořádat: strukturi
účelný: celkonforma
učenec: sciencisto, scienculo
učené pojednání: traktato
učení: doktrino, instruado, instruo
učenost: instruiteco
učený: dokta
učesat: frizi
účet: kalkulo
účetní: librotenisto
účetnictví: librotenado
účetní uzávěrka: bilanco
účet v bance: konto
účinek: efekto, efiko, impreso
učinit: igi
učinit kompromis: kompromisi
učinit krásným: plibeligi
učinit mučedníkem: martirigi
učinit nezkrotným: senbridigi
učinit nutným: neprigi
učinit oficiální: oficialigi
učinit předem: anticipi
učinit přemet: lopi
učinit sirotou: orfigi
učinit spojitým: kontinuigi
účinkovat: agi, efiki, roli
účinkovat na něco: influi
účinkující: aktoro
učinlivý: helpema
účinnost: aktiveco, aktivo, efektiveco, efikeco
účinný: aktiva, efika
učit: instrui, lernigi
učit číst: alfabetigi
učitel církve: doktoro de la Eklezio
učit se: lerni
účtárna: librotenejo
účtování: librotenado
účtovat: bilanci, fakturi
úd: membro, virilo
údaj: indiko, informo
událost: evento, okazo
udat: denunci, indiki
udatný: brava
udát se: okazi
udavač: denuncanto
udělat: fari
udělat bankrot: bankroti
udělat díru: tratrui
udělat piruetu: pirueti
udělat si bene: beno
udělit: doni
udělit diplom: diplomi
udělit koncesi: koncesii
udělit občanství: civitanigi
udělit oprávnění: koncesii
udělit peněžní odměnu ,, poskytnout slevu z ochoty: gratifiki
udělit řád: ordeni
úder: frapo
úderem oddálit: derompi
udeřit: bati
úděs: timo
udit: fumaĵi
údiv: furoro, mirego
udivit: mirigi
udivovat: mirigi
udivující dítě: mirinfano
údobí: epoko
udolat: superi
údolí: valo
údolíčko: valeto
údolní ledovec: glacirivero
údržba: konservo
údržbářská dílna: konservejo
udržet: konservi, subteni
udržování: konservo
udržovat: konservi, teni
udusat do roviny: ebenbati
udusit: sufoki
udušení: sufoko
udýchat se: anheli
UFO: nifo
uhasit: estingi
uhel: karbo
úhel: angulo
úhelník: ortilo
uher: aknero, komedono
Uhersko: Hungario
uherský: hungara
uhladit: glatigi
uhlák: antrakso
uhlazenost: eleganteco
uhlazený: bonkonduta, precioza
uhlazovat: glatigi
uhlí: karbo
uhlídat: ekvidi
uhlík: karbeto, karbono
uhlohydrát: glucido
úhloměr: angulmezurilo
úhlopříčka: diagonalo
úhlová skoba: angula krampo
úhlová vzdálenost: angula distanco
úhlové měřítko: angulmezurilo
uhlovodík: karbonhidrato
uhodit blesk: fulmobati
uhodnout: diveni
úhona: malutilo
úhor: novalo, senkulturejo
úhoř: angilo
úhoři: angiloformaj
úhrada: kompenso, pago
úhrada osobních potřeb: alimento
uhradit: kompensi, pagi
úhrn: sumo
úhrnem: sume
uhry: akno
Uhry: Hungario
uhynout: perei
uhynulé zvíře: kadavro
ucházení se: aspiro
ucházet se: aspiri
ucho: orelo
ucho nádoby: anso
uchovat: konservi, savi, skribi
uchovávání: konservo
uchovávat: kovi
uchvátit: ravi, uzurpi
úchvatný: superba
úchylka: anomalio, devio
uchystat: prepari
ujařmit: subjugigi
ujasňovat: klarigi
ujednání: interkonsento
ujednat: fiksi
ujet: traveturi
újezd: distrikto
ujistit: certigi
ujištění: aserto, garantio
ujišťovat: aserti, certigi
újma: malprofito, malutilo
ujmout: depreni
ujmout se držby: ekposedi
ukázat: aperigi, elmontri, indiki, montri, prezenti, vidigi
ukazatel: indico, indikatoro, montrilo
ukazatel cesty: vojmontrilo
ukazatel směru: vojmontrilo
ukázka: specimeno
ukázkový: modela
ukázněnost: disciplinemo
ukazovací: montra
ukazovací zájmeno: demonstrativo
ukazováček: montra fingro
ukazovák: montra fingro
ukazovátko: montrilo
ukecaný: babilema
úklad: atenco
ukládat o život: atenci
úkladný: insidema
uklidňovat: kvietigi, trankviligi
úklon: riverenco
uklouznout s pádem: glitfali
ukojit: kontentigi
úkol: leciono, tasko
ukolébat někoho: forrevi
ukolébavka: lulkanto
úkon: ago, faro, operacio
ukončení slabiky: silabolimo
ukončit: fini, finigi
úkos: bevelo
ukousnout: demordi
Ukrajinec: ukraino
Ukrajinka: ukrainino
ukrutník: tirano
ukrutný: brutala
úkryt povstalců: makiso
úkryt útočníka k přepadení: embusko
ukřižovat: krucumi
ukřižovávat: krucumi
ukulele: ukulelo
ukvapený: hastema, senpripensa
úl: abelujo
uleknout se: ektimi
ulema: ulemo
uletět: forflugi
ulétnout: forflugi
ulevit: senbalastigi
ulevit si: ripozi
ulice: strato
uličnický: frivola
uliční lampa: strata lanterno
uliční rigol: stratkanaleto
úlisný: ruza
ulna: ulno
úloha: ekzerco, problemo, rolo, tasko
úlomek: splito
ulomit: derompi
uloupit: forkapti
úlovek: preno
ulovit: predi
uložení do hrobu: entombigo
uložit: savi, skribi, taski
uložit do hrobu: entombigi
uložit do země: enterigi
uložit trest: puni
ulpět: adheri
ultimátum: ultimato
ultrafialový: transviola, ultraviola
ultramarín: ultramaro
ultrazvuk: ultrasono
umačkat: premmortigi
umbela: umbelo
umělá družice: sputniko
umělá inteligence: artefarita intelekto
umělá líheň: inkubatoro, kovilo
umělá pryskyřice: arta rezino
umělec. úvaha: eseo
umělec: artisto
umělecká dílna: ateliero
umělecké zpracování ebenu: ebonarto
umělecký směr: skolo
umělecký tisk: presarto
umělecký zájezd: turneo
uměle přerušit těhotenství: abortigi
umělohmotný: plasta
umělý: arta, artefarita
umělý úd: protezo
umění: arto
umění jízdy: rajdarto
umění léčit: kuracarto
umění mimiky: mimiko
umění tisku: presarto
úměra: proporcio
úměrný: proporcia
umět: kapabli, povi, scii, scipovi, sukcesi
umíněnec: obstinulo
umíněnost: obstineco, obstino
umíněný: kaprica, obstina
umírání: mortado
umírat: morti
umírněně: delikate
umírněný: kvieta, modera
umístění: instalado, loko, situo
umístit: enlokigi, instali, lokumi
umlčet: mutigi, silentigi
úmluva: interkonsento, konvencio, pakto
umluvit se: interkonsenti
umocnit: potencigi
úmorný: laciga
umořit: amortizi, mortigi
umořovat: amortizi, mortigi
umožnit: ebligi, permesi
umožňovat: ebligi
umrlčí: makabra
umrlec: kadavro
umřít: morti
umučit vpletením do kola: radumi
úmysl: celado, intenco
úmyslný: intenca
umyvadlo: lavujo
umyvadlová baterie: mikskrano
umývárna: lavĉambro, lavejo
umývat: lavi
únava: tedo
unavený: laca
unavit: lacigi
únavný: laciga, teda
unavovat: lacigi, tedi
unce: unco
unciála: uncialo
u některých jazyků sloužící jako abeceda: silabaro
unést: forkapti, forporti, kidnapi
unguentum: ungvento
uniat: uniato
uniforma: uniformo
únik: fado
unikat: fadi
unikátní: unika
uniknout: eskapi
Unikodo: Unikodo
univerzální: universala
univerzita: universitato
univerzitní a soudní sluha: pedelo
únor: februaro
unudit: enuigi
upadat: dekadenci, fali, malprosperi
upadat do halucinací: halucini
úpadek: bankroto, malprospero
úpadek mravů: dekadenco
upadnout: fali
upálit: bruligi
upěchovat: kalfatri
úpěnlivě prosit: petegi
upevnit: enradikigi, fiksi, firmigi
upevnit kolíčkem: stifti
upevňovat: cementi, firmigi, inserti
upevňovat lodní náklad: stivi
upínací čelist: krampo
upínadlo: krampo
upínat: bindi
upírat: fiksi
upjatý: pruda
úplata: pago
uplatnit: utiligi
uplatňovat nadvládu: superregi
úplavice: diabeto
úplavice střevní: disenterio
úplná neshoda: malakordo
úplná neznalost: malscio
úplněk: plenluno
úplnost: kompleteco
úplný: kompleta, plena, plenplena, totala, tuta
uplynout: forpasi, pasi, preterpasi
upomenutí: admono
upomínka: admono, reklamacio
úpon: inserto
úporný: persistema
uposlechnout: obei
upotřebení: uzado, uzo
upotřebit: apliki, utiligi, uzi
upotřebitelnost: disponebleco
upozornění: averto, avizo, rimarko
upozornit: atentigi, averti, rimarki, rimarkigi
upozornit návěštím: avizi
uprášený: polva
úprava: projekto
úprava zevnějšku ženy: tualeto
upravený: malkruda
upravit: akomodi, alfari, ellabori, plibonigi, prepari, prilabori, rebonigi, reguligi
úpravný: eleganta
upravování: redakcio
upravovat: redakti
uprázdněný: vaka
uprázdnit: senhomigi
upražit: rosti
uprchnout: dizerti, forkuri
upřednostnění: prefero
upřeně se dívat: fiksrigardi
upřesnit: precizigi
u příležitosti: okaze de
upřímnost: sincero
upřímný: senartifika, sincera
upustit: delasi, faligi
upustit od...: rezigni
uragán: uragano
uran: uranio
Uran: Urano
Uranos: Urano
úraz: vundo
urazit: deigi, derompi, insulti, ofendi
urazit cestu: traveturi
urážení: blasfemo
urážet: insulti
urážka: insulto, ofendo
urážlivě napadat: molesti
urážlivě úsečný: bruska
urážlivý: insultema, ofenda
Urban: Urbano
určená částka: kvoto
určení: destino, difino
určený: elektita
určit: destini, difini, fiksi
určit do funkce: nomi, nomumi
určitě: certe, nepre
určití: difini
určitost: certeco
určit poplatek: taksi
určit předem: anticipi
určit sazbu: tarifi
určitý: certa, decida, nepra
určitý integrál: difinita integralo
určovat: determini
ureter: uretero
ureus: ureuso
urgence: reklamacio
urna: urno
úrodnost: fekundeco
úrodný: fekunda
úrody: plukado
úrok: interezo
urostlý: belkreska
úroveň: nivelo
urovnat: akordigi, alniveligi, ebenigi, egaligi, glatigi, likvidi
urozený: nobela
Uruguay: Urugvajo
urychlení: akcelo
urychlit: akceli, forci
úryvek: fragmento
úryvkovitý: fragmenta
úřad: buroo, ofico
úřadovat: ofici
úřadovna: oficejo
úředně podat: prezenti
úředně povolovat: koncesii
úředně zabavit: rekvizicii
úředně zavést: oficialigi
úřední: oficiala
úřední dozorce: inspektanto
úředník: oficisto
úřední místnost: oficejo
úřední osoba: oficialulo
úřední souhlas: aprobo
úřední životopis: vivprotokolo
usadit: enradikigi, sidigi
usazenina: sedimento
úsečka: absciso
úsečný: konciza
usedat: eksidi
usedlost: bieno
usedlý: fikshejma
úsek: segmento, sektoro
úsek cesty: etapo
useknout: dehaki
useň: ledo
úschovna: deponejo, tenejo
úsilí: aspiro, klopodo, strebo
usilovat: avidi, celi, klopodi, penegi, peni, strebi
usilovat o: klopodi
usilovně přemýšlet: mediti
usilovný: penema
úskalí: obstaklo, rifo
uskladnit: enkolekti
uskočit: forsalti
úskočný: ruza
úskok: artifiko, sofismo
uskutečnění: realigo
uskutečnit: efektivigi, okazigi, realigi
úslužnost: komplezo
úslužný: afabla, helpema, komplezema, servema
usmažit: friti
usměrňovač: rektifilo
usměrňovat: direkti
úsměv: rideto
úsměvný: ridiga
usmířenost: kvieto
usmířit: pacigi, repacigi
usmířit se: konsoli
usmívat se: rideti
usmrcovat: mortigi
usmrkanec: flavbekulo
usmrtit: mortigi
usnadnit: faciligi
usnášet se: rezolucii
usnesení: decido
usnést se: decidi, rezolucii
usoudit: opinii, pripensi
uspat: dormigi, endormigi, hipnotigi, narkoti
úspěch: fortuno, Fortuno, furoro, sukceso
uspěchaný: hasta, hastema
úspěšný: sukcesa
uspět: sukcesi
uspíšit pokrok: progresigi
uspokojit: kontentigi, verigi
uspokojovat (poptávku): saturi
úsporný: ekonomia
uspořádaná množina: orda aro
uspořádání: strukturo
uspořádat: akordigi, malkonfuzi, okazigi, organizi, reguligi
uspořádat dle pořadí: vicigi
uspořádat do seznamu: listigi
ústa: buŝo
ustálené rčení: idiomo
ustálit: stabiligi
ustalovací lázeň: fiksbano
ustanovit: dekreti, destini
ustanovit do funkce: nomi, nomumi
ustanovit v závěti: testamenti
ústav: instituto
ustavičně: konstante
ustavičný: konstanta, kontinua
ustavit: konstitui, starigi
ustavit se: ekstari
ústav nápravného zařízení: malliberejo
ústav výkonu trestu: malliberejo
ústí: enfluejo, orifico
ustlat: sterni
ústní: parola
ustoupení: cedo
ustoupit: cedi
ústrk: neglekto
ustrnout: stupori
ustrnulý: stupora
ústrojenec: organismo
ustrojit: vesti
ústředí: centro
ústředna: centralo
ústřední: centra
ústřední síň: atrio
ústřel: lumbago , lumbodoloro
ústřice: ostro
ústřicovité: ostredoj
ustřihnout: detondi
ústřižek: kupono
ústup: cedo, malprogreso
ústupek: cedo, kompromiso, koncedo, koncesio
ústupnost: rezignemo
ústupný: cedema
ustupovat: cedi
usucapio: uzukapo
úsudek: bontrovo, konkludo
usušená otava: postfojno
usuzovat: opinii, rezoni
usvědčovat z: konvikti
ušít: kudri
úšklebek: grimaco
ušklíbat se: grimaci
ušklíbnout se: grimaci
uškodit: damaĝi, malutili
ušlechtile působit: edifi
ušlechtilý: fajna, nobla
ušlechtilý šlechetný: humana
ušní: orela
ušní blána: timpano
ušní bubínek: oreltamburo, timpano
ušní šelesty: tinto
ušní šum: orelbruo
ušní zánět: otito
uštěpačný: sarkasma
uštknout: mordi
Utah: Utaho
utáhnout: kuntiri
utajit: sekretigi
utajovat: sekretigi
utéci: dizerti, eskapi, forkuri
útěcha: konsolo
úterý: mardo
útes: klifo
utěsnit: kalfatri
utíkat: kuri
utilitarizmus: utilismo
utilizmus: utilismo
útisk: teroro
utiskovat: subpremi
utišovat: kvietigi
utišující droga: sedativo
utkat: teksi
útková nit: veftero
utkvělá myšlenka: fiksa ideo
utlačovat: subpremi, sufoki
útlak: opreso
útlum: inhibo
utlumit: dampi, inhibi, malhelpi, sufoki
utlumovat: inhibi, malhelpi
útlý: gracila, subtila
utnout: dehaki
utnout hlavu: senkapigi
útočiště: azilo
útočit: impeti
útočit ztečí: sturmi
útočný: atakema
útok: agreso, atako, ofensivo
utopenec: droninto
utopie: utopio
utopismus: utopiismo
utopista: utopiisto
utopit: dronigi
utopit se: droni
utrácet: elspezi
utrácivý: elspezema
útrata: elspezo
utratit: elspezi
utrejch: arseniko
útroby: ventro, viscero
utrpět: suferi
utrpět fiasko: fiaski
utrpět kolaps: kolapsi
útrpnost: kompateco
utřít houbou: spongi
útulek: pensiono
útulný: hejma, hejmeca, intima
ututlat: sekretigi, subpremi, vuali
utužit: hardi
utužovat: hardi
útvar: figuro, formacio
utvářet: formuli, konsistigi
utvořit: formi
utvořit čtverec: kvadratigi
utvrzovat: cementi, tani
uvádět: inici, prezenti
uvádět ve známost: diskonigi, konigi, sciigi
uvádět v omyl: erarigi
uvádět v život: realigi
uvadnout: forvelki
úval: valo
uvalit embargo: embargi
uvalit klatbu: anatemi
uvalit vazbu: aresti
uvázání plachet: enverguro
úvazek: sindevigo
uvážit: konsideri, pripensi
uvážlivý: konsiderema
uvažování: konsidero, meditado, rezono
uvažovat: rezoni
uvedení: enkonduko, prezentado, prezento
uvědomělý: konscia
uvědomení: sciigo
uvědomění: informo, konscio
uvědomit: sciigi
úvěrní akreditiv: kreditletero
úvěrová karta: kreditkarto
úvěrovat: krediti
úvěrové ručení: delkredero
úvěrový doklad: akreditivo
uveřejnění: publiko
uveřejňovat: publici
uvěřitelný: kredebla, kredinda
uvést: citi, enkonduki, inici, mencii
uvést do funkce: postenigi
uvést do pohybu: movigi
uvést do provozu: instali
uvést do původního stavu: restarigi
uvést do rovnováhy: ekvilibrigi
uvést do úřadu: enoficigi, investi
uvést do vztahu: relativigi
uvést jako záminku: preteksti
uvést na trh: surmerkatigi
uvést ve známost: disdiri, disfamigi
uvést v nadšení: entuziasmigi
uvést v úřad: instali
uvěznění: aresto
uvězněný: mallibera
uvěznit: aresti, enprizonigi, malliberigi
uvidět: ekvidi
uvidět znovu: revidi
uvítat: bonvenigi
uvnitř: ene, ene de, interne de
uvnitř jsoucí: imanenta
úvod: enkonduko, prefaco, prologo
uvolit se: konsenti
uvolnění se: eligo, elimino, emano
uvolněný: loza, malsevera, vaka, vaki
uvolnit: malŝtopi
uvolnit kolíček: malstifti
uvolnit šrouby: malbolti
uvolňovat: izoli, liberigi
uvolňovat se: emani
uvozovat: enkonduki
uvozovka: citilo
uvula: uvulo
uzamknout: enŝlosi
uzance: kutimo, uzanco
uzávěr: kapsulo
uzavírat: konkludi
uzavření: fermo, interligo, ligo
uzavření přístupu: blokado
uzavřený mnohoúhelník: poligono
uzavřít: fermi, ligi
uzavřít dohodu: interkonsenti
uzavřít kompromis: kompromisi
uzavřít narovnání: kompromisi
uzavřít smlouvu: kontrakti
uzavřít uvnitř: enfermi
Uzbek: uzbeko, Uzbeko
uzda: brido
uzdravit: resanigi, sanigi
uzdravující: saniga
uzdravující prostředek: resanigilo
uzel: kluzo, mansako, nodo
území: lando, tereno, teritorio
uzemnění: terkonekto, terkontakto
územní: regiona
uzenka: kolbaso
úzkoprsý člověk: filistro
úzkost: angoro, timo
úzkostlivost: skrupulo
úzkostlivý: angora, anksia, skrupula
úzký: malvasta, streta, strikta
úzký záliv: fjordo
uzlina: nodo
uznání: agnosko, distingo, konfeso, rekono
uznat: rekoni
uznat za vlastního: estkonfesi
uznávání: rekonado
uznávat: akcepti, koncedi
uzura: uzuro
uzurpátor: uzurpatoro, uzurpulo
uzurpovat: uzurpi
už: jam
úžas: mirego
úžasný: mirinda
užít: uzi
užitečný: profita, utila
užitek: profito, utilo
užitná hodnota: uzvaloro
užívání: uzado, uzo
užívat: uzi
uživatelsky přívětivý: afabla
uživatel sofizmů: sofisto
užívat ironii: ironii
uživit: vivteni
úžlabina: muldado, ravino
užovka: kolubro