EsperantoLingvojFakojktp.
a b c č d e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t u v w x y z ž ?

ĉeĥa j...

J. Calvin: Kalvino
J. Napier: nepero, Nepero
J: jo
jablečné víno: cidro
jablko: patelo, pomo
jabloň: pomujo
jacint: jacinto
jaderný: kerneca, nuklea
Jaderské moře: Adriatiko
Jadran: Adriatiko
jadrná básnička: epigramo
jádro: kerno
jádro elektromagnetu: vekto
jádrový: kerna, kerneca
jáhen: diakono
jahoda: frago
jahodník: fragujo
jachta: velboato
jak: kiel, kiele
jak divoký: gruntbovo, poefago
jaké neštěstí: ho
jak chrochtavý: gruntbovo, poefago
jakmile: kiam
jak nevhodné slovo: fi
jako: kiel
jakobín: jakobeno
jako had: serpenta
jakožto: estiel, kiel
jakva: jakvo
jaký: kia, kiela
jakýkoli: ajna
jakýsi: ia
jakž takž: iele-trapele
jalovcová: juniperbrando
jalovec: junipero
jalový: senfrukta, sterila, vanta
Jama: Jamao
jamajský pepř: pimento
jamb: jambo
jambus: jambo
jamník: vertago
jančit: kalcitri
Jansen: Janseno
jantar: sukceno
japonská meruňka: umeo
japonská slabiková abeceda: kanao
japonská švestka: umeo
japonská třešeň: sakuro
japonské počítadlo: sorobano
Japonsko: Japanio, Japanujo
japonsky: japana
japonský císař: mikado
japonský dřevák: getao
japonský resp. dálněvýchodní buddhistický mnich: bonzo
japonský sandál: zorio
japonský svátek mrtvých: Ulambano
jaro: primavero, printempo
jarost: viglo
jarý: vigla
jařmová kost: zigomo
jas: plenlumo
jasan: frakseno
jásání: jubilo
jásat: furori, jubili
jasmín: jasmeno
jasně: evidente
jasně vědoucí: klarmensa
jasnost: heleco, moŝto
jasnozřivý: klarvida
jasný: evidenta, hela, klara, lucida, luma, serena
Jason: Jazono
jásot: jubilo
jaspis: jaspo
jáství: egoismo
jatagan: cimitaro
jaternice: tripkolbaso
jatka: buĉejo
jatky: buĉejo
javor: acero
jazýček: langeto
jazýček kolejí: relkomutilo
jazýček přezky: bukdorno
jazyk. zvláštnost: idiomo
jazyk: lango, lingvo
jazyk Ido: Ido
jazykověda: filologio, lingvistiko, lingvoscienco
jazykovědec: filologo, lingvisto
jazykově vzorový: paradigma
jazykový: lingva
jazykový novotvar: neologismo
jazykový vzor: paradigmo
jazyk symbolických adres: asembla lingvo
jdoucí přes: transa
ječet: jelpi, stridi
ječmen: hordeo
ječmenice písečná: sablohordeo
jed: veneno
jeden: unu
jedináček: solinfano
jedině: sole
jedinec: ekzemplero, individuo
jedinečný: unika, ununura
jediný: sola, soleca, solsola, ununura
jedle: abio
jedle molucká: agatido
jedn. číslo: singularo
jedna: unu
jedna hra: partio
jednání: konduto
jednat: agi, procedi
jednatel: agento, komerca agento, sekretario
jednat jako tyran: tirani
jednat mezi stranami: intertrakti, trakti
jednat stereotypně: stereotipi
jednat tajně: sekreti
jednička: unuo
jedním slovem: unuvorte
jedno: unu
jednobožství: monoteismo
jednočlen: monomo
jednodenní: unutaga
jednoduchá bílkovina: proteino
jednoduchý: malluksa, simpla
jednoduše souvislý: simple koneksa
jednohlas: unisono
jednolitý: homogena
jednomyslný: konkorda
jednoplošník: monoplano
jednopohlavní: unuseksa
jednorožec: unikorno, unukornulo
jednosměrný: unuflanka
jednostěžník: lugro
jednostranný: arbitra, partia, partieca, unuflanka
jednota: asocio, harmonio, societo, unueco
jednotka: ento, objekto, unuo
jednotka informace: bito
jednotka prostorového úhlu: steradiano
jednotkový prvek: unuo
jednotlivec: individuo
jednotlivina: ekzemplero
jednotlivý znak kódu: kodero
jednotné číslo: ununombro
jednotnost: unueco
jednotónový: unutona
jednotvárný: monotona
jednou: foje
jednoznačnost: unueco
jednoženství: monogamio
jedovatost: sarkasmo
jedovatý: venena
jedový: venena
jehla: kudrilo, nadlo
jehla do šicího stroje: stebilo
jehlice do vlasů: harpinglo
jehlice na pletení: trikilo
jehličí: pinglo
jehličnan: konifero
jehličnany: koniferoj
jehličnatý strom: pinglarbo
jehlový rošt: rostostango
jehněda: amento
Jehova: jehovisto , Jehovo
jehož: kies
jej: ho
jejich: ilia
jejichž: kies
jejíž: kies
jek: bleko
jekot: bleko
jelen: cervo
jelimánek: dupo
jemně: delikate
jemnější: pli fajna
jemné mravy: bontono
jemnost: mildeco
jemný: delikata, fajna, milda, softa, subtila
jemný rozdíl: nuanco
jen: nur, sole
jenerál: generalo
Jenisej: Jenisejo
jen jestliže: nur se
jen když: nur se
jen tehdy když: nur se
jen za podmínky: nur se
jenž: kiu
jenže: sed
jer: jero
Jeruzalém: Jerusalemo
jeřáb: gruo, Gruo
jeřábek: tetrao
jeřábek lesni: tetrao
jeřabina: sorpo
jeřáb jedlý: sorparbo
jeřáb muk: alizarbo
jeřáb popelavý: gruo
jes: alozo
jeseter: acipensero, sturgo
jeseter hvězdnatý: sevrugo
jeseter malý: sterledo
jeseter velký: sturgo
jeskyňář: speleologo
jeskyně: groto, kaverno
jeskynní člověk: troglodito
jesle: infanvartejo, kripo, rako
jestliže: se
jestráb: akcipitro
jestřáb: akcipitro
jestřábovití: akcipitredoj
ješitnost: vanto
ješitný: orgojla
ještě: ankoraŭ
jet: funkcii, jeto, veturi
Jeti: jetio
jet na kole: bicikli
jet stopem: petveturi
jev: evento, fenomeno, okazo
jeviště: scenejo
jevit: elmontri, montri
jevnosnubné: fanerogamo
jezdecká promenáda: kavalkado
jezdecká skupina: rajdantaro
jezdecké kalhoty: kuloto
jezdecké umění: rajdarto
jezdecký bojovník vynikající odvahou: prodo
jezdec na kartách: rajdanto
jezdectví: rajdarto
jezdectvo: kavalerio, rajdantaro
jezdit na kole: bicikli
jezdit na koloběžce: skuti
jezdit na zvířeti: rajdi
jezerní panna: najado
jezero: lago
jezevčík: melhundo, vertago
jezevec: melo
jezinka: driado
jezírko: lageto
jezovita: jezuito
jezuita: jezuito
Jezulátko: Julo
ježatý: hirta
ježek: erinaco
Ježíš: Jesuo
Ježíšek: Julo
ježovka mořská: marerinaco
ježura: eĥidno
jho vychylovací cívky: jugo
jícen: aperturo, ezofago
jícen sopky: kratero
jidáš: perfidulo
jídel. miska: gamelo
jídelna: manĝoĉambro
jídelní lístek: menuo
jídelní stůl: tablo
jídelní vidlička: forketo
jih: sudo
jihnout: degeli
Jihovýchodní Asie: Orienta Azio
jíl: argilo
jílec: pomelo
jilm: ulmo
jílový: argila
jímat: kolekti, reteni
jinak: alie, alimaniere
Jindřich: Henriko
jíní: prujno
jinoch: junulo
jinochod: amblo
jinotaj: alegorio
jinovatka: prujno
jinověrec: alikredanto, alireligiano, disidento
jinověrný: heterodoksa
jinozemec: alilandulo
jiný: alia, alispeca
jinými slovy: alivorte
jiným způsobem: alimaniere
jiný nástroj léčby: kuracilo
jiřina: dalio, georgino
jiřinka: dalio, georgino
jiskra z ohně: fajrero
jiskrný: brila
jiskřit: scintili
jíst: manĝi
jistě: certe, vere, ververe
jistina: kapitalo
jistit: aserti, sekurigi
jistota: certeco
jistotný: certa
jistý: certa, sekura
jít: funkcii, iri
jít klikatě: zigzagi
jít kupředu: progresi
jít mimochodně: ambli
jít na výlet: ekskursi
jít po cestě: voji
jitrnice: tripkolbaso
jitro: akreo, mateno
jitrocel: plantago
Jitřenka: matenstelo
jitřit: inciti
jít v průvodu: procesii
jít zpátky: retroiri
jíva: saliko
jízda: kavalerio, rajdantaro
jízdárna: hipodromo
jízdenka: bileto
jízdní dráha: relvojo, veturejo
jízdní kolo: biciklo
jízdní rota: skadro
jízdní řád: hortabelo
jízdou nepřekonatelný: netransitiva
jízlivost: sarkasmo
jízlivý: acerba, malica, sarkasma
jizva: cikatro, stigmato
jizva pupeční: umbiliko
již: jam
jižně od: sude de
jižní: suda
Jižní Karolína: Suda Karolino
jmelí: visko
jmění: bieno, havaĵo
jmeniny: nomfesto
jmenný seznam: nomaro
jméno: nomo, reputacio
jméno uživatele: salutnomo
jmenování: nomado, nominacio
jmenovat členem delegace: deputi
jmenovat do funkce: nomi, nomumi
jmenovatel: denominatoro
jmenovec: samnomulo
jmenovitě: nome, precipe
jmenovitý: nominala
jod: jodo
jód: jodo
jodoform: jodoformo
jóga: jogo
jogurt: jahurto
jont: jono
Jordánsko: Jordanio
joystick: stirstango
jsoucí na dně: funda
jsoucí v kurzu: kurza
jsoucno: ekzistado
jsoucnost: ekzistado
juan: juano
jubileum: jubileo
jubiloso: jubile
jubilovat: jubili
judaizmus: judaismo, judismo
judicium: proceso
judikát: verdikto
judikatura: jurisprudenco
jujuba: jujubo
juka: jukao
junáctví: heroeco, juneco, skoltismo
junák: skolto
junior adolescent: adoleskulo
junker: junkro
Jupiter: Jupitero
juridický: jura
jurisdikce: jurisdikcio
jurisprudence: jurisprudenco
jurista: juristo
juristický: jura
jurta: jurto
justice: justico
juta: juto