EsperantoLingvojFakojktp.
a b c č d e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t u v w x y z ž ?

ĉeĥa z...

z (něčeho): disde
z: de, el
za (předložka neurčitých vztahů): je
za: por, post, trans
zábal: kompreso
zabalit: enpaki, kunvolvi
zabalit do pozlátka: orumi
zabarikádovat: barikadi
zabarvení: tendenco
zabarvení hlasu: tembro
zábava: distro
zabavení: konfisko, sekvestro
zabavit: aktivigi, reteni, sekvestri
zabavit soudně: ekzekucii
zabavit ve prospěch státu: konfiski
zábavná věc: amuzilo
zábavný: amuza, gajiga, plezura, plezuriga
zabedněný: obtuza
zabezpečení: asekuro, sekureco
zabezpečit: sekurigi
zabezpečování: asekurado
zabezpečovat: sekurigi
zabíjet: buĉi
zabít: enbati, mortigi
zabití člověka: hommortigo
zablokování: ŝtopiĝo
zabloudit: erari
zábor: konfisko, preno, rekvizicio
zabouchat: frapi
zábradlí: balustrado
zábrana: brido, malhelpo
zabránění: profilaktiko
zabrání: okupacio, okupado
zabránit: eviti, evitigi
zabrání ve prospěch státu: konfisko
zabraňovat: preventi
zabraňující: malhelpa
zabrat: aneksi, okupi, preni, rekvizicii
zabrat ve prospěch státu: konfiski
zábst: frostigi
zabušit: bati, frapi
zabývání se: okupo
zabývat se obchodem: negoci
zacelit: fermi
zacelovat: fermi
za cenu: koste de
záclona: kurteno
zácpa: obstrukco
zacpat: ŝtopi
začadit: fulgigi
začáteční: rudimenta
začátečník: komencanto
začátek: komenco, origino
začepovat: stifti
začínat: komenci
začištěný: neta
začít: eki, ekigi, komenci
začít foukat: blovi
začít pracovat: eki
za čtvrté: kvare
zadaptovat: adapti, alikonstrui
zadat: mendi
zadek: pugo, pugtruo
zadělat: fermi
za desáté: deke
zadnice: pugo
zadní část: fundo
zadní část těla hmyzu: abdomeno
zadní kýl lodi: posta steveno
zadní paluba: pobo
zadní stěžeň: postmasto
zadní voj: ariergardo
zadrhávat: balbuti
za druhé: due
zadržení: halto, teno
zadržet: deteni, ekkapti, haltigi, kapti, reteni
zadržovat: reteni
záducha: astmo
zadupat: piedbati
zadusit: asfiksii, estingi, sufoki
zadušení: sufoko
zádušní mše: rekviemo
zafoukat: blovi
záhada: dilemo, enigmo, problemo
záhadný: enigma, mistera, problema, sfinksa
zahájení: komenco
zahájit: ekigi, komenci, malfermi, starti
zahálčivec: pigrulo
zahaleč: pigrulo
zahalit: drapiri, vuali
zahanbit: hontigi, malglori, malglorigi
zahladit: forigi, glatigi
záhlaví: kapo, titolo
zahlcení: ŝtopiĝo
zahlédnout: ekvidi
zahnat: forpeli, postenigi
zahnout: kurbigi
zahnout okraje: orli
zahnutí: orlo
zahnutý: hoka, kurba
zahojit: resanigi, sanigi
záhon: bedo, plantejo
zahořklý: amara
zahoukat: hupi
zahrabat: enfosi
zahrada: ĝardeno, plantejo
zahradnictví: hortikulturo
zahradník: hortikulturisto
zahradní maceška: violego
zahraničí: eksterlando
zahraniční: eksterlanda
zahrnovat: ampleksi, inkludi, inkluzivi
zahrnovat v sobě: implici
zahrnutý: implica
zahrotit: pintigi
zahřát: varmigi
zahubit: mortigi, pereigi
zahustit: densigi
zahušťovat: densigi, paki
záhy: frue
záhyb: falbalo, kanelo, sinuo, sinuso
zahynout: forperei, perei
záchod: necesejo
zachovalost: honesto
zachovalý: bonfama, honesta, sendifekta, senmakula, senmanka
zachování: observado, observaĵo
zachovat: konservi, obei, teni
zachovávání: konservo
zachovávat: konservi
záchrana: savo
záchranka: ambulanco
záchranný: profilaktika
záchranný člun: savboato
záchranný pás: savzono
zachvátit: obsedi, pereigi
zachvět se: ektremi
zachvívat se: tremi
zachycovač: kaptilo
zachycovat: reteni
zachycovat na povrchu: adsorbi
zachytit: ekkapti, kapti
zajatec: malliberulo
zajatý: mallibera
zaječí pysk: leporlipo
zájem: atento
zajíc: leporo, Leporo
zajíci: leporuloj
zajícovci: leporuloj
zajíkat se v řeči: balbuti
zajímat: interesi, interesiĝi
zajímavý: interesa
zajisté: certe, kompreneble, memkompreneble
zajistit: certigi, sekurigi
zajišťovat: certigi
zajít: viziti
zájmeno: pronomo
zajmout: ekkapti, kapti
zakalený: opaka
zákaz: interdikto
zakázaný: tabua
zakázat: malpermesi, prohibi, tabui
zákazník: gasto, kliento
zákaz obchodu: embargo
zákeřný: insida, insidema
základ: fundamento, kerno, substrato
zakládat: fundamenti, konsistigi
zakladatel: fondinto
základna: bazo, platformo
základní: baza, elementa, fundamenta, kerna, rudimenta
základní škola: bazlernejo
základ znalostí: rudimento
zaklínač: ekzorcisto
zaklínovat: kejli, kojnumi
záklopka: klapo, valvo
zakódování: kodoprezento
zákon: leĝo
zakončit: fini
zákonodárné shromáždění: asembleo
zakopat: enfosi
zakopat se: sapei
zakopávat: enterigi
zákopník: sapeisto
zakořeněná odnož: markoto
zakořenit: enradikigi
zakořeňovat: radiki
zakotvit: fiksi
zákristie: sakristio
zakrnělý: atrofia, atrofii
zakrnění: aborto
zakrněný: rudimenta
zakrňovat: degeneri
zakročit: interveni
zakroucený: torda
zákrut řeky: meandro
zakrýt: vuali
zakrývat: kovri
zakřivení: kurbeco, kurbo
zakřivený: kurba
zakřivit: kurbigi
zaktualizovat: aktualigi
zákusek: deserto, torteto, zakusko
zakusit: sperti
zákvas: fermento
zaleknout se: ektimi
záletný: flirtema
záležitost: afero
záliba: inklino
záliv: golfo
záloha: depoto, embusko
založení: enigo
založený na teorii: apriora
založený na zkušenosti: aposteriora
založit: fondi, fundamenti, konstitui
záložní: rezerva
záložní soubor: savkopio
záludný: artifika, insida, malsincera
zamazat: makuli
zámek: kastelo, palaco
zámek u dveří: seruro
záměna: komuto
Zamenhof L.L.: Zamenhofo
zaměnit: substitui
zaměnitelný: komutebla
záměr: celado, intenco, plano, tendenco
záměrný: intenca
zaměření: celado, tendenco
zaměřený na minulost: retrospektiva
zaměřovač: celilo
zamést: forbalai
zaměstnanci: dungitaro
zaměstnanec: dungito, salajrulo
zaměstnání: okupo, posteno
zaměstnanost: okupiĝo
zaměstnat: dungi, okupi
zaměstnavatel: dunganto, labordonanto, mastro
zameškat: preterlasi
zametat: balai
zamezení: inhibo
zamíchat: almiksi, enmiksi
zamilovaní: amantoj, geamantoj
záminka: preteksto
zamítnutí: rifuzo
zamknout: ŝlosi
zamlčet: prisilenti, sekretigi
zamlčovat: sekreti
zamlouvat: rezervi
zamluvit: rezervi
zamlžit: vuali
zamlžovat: nebuligi
zámotek housenky: kokono
zámožný: bonhava
zamrkat: palpebrumi
zamřížovaný: kradita
zamřížovat: kradi
zamýšlet: intenci, pensi
zánártí: tarso
zanedbat: neglekti, preterlasi
zanedbatelný: neglektinda
zanedbávat: malzorgi
zanechat: forlasi, lasi, postlasi, preterlasi, restigi
zanechat posl. vůli: testamenti
zanést: enporti
zanést choroboplodné zárodky: infekti
zánět červovitého přívěsku: apendicito
zánět hrtanu: laringito
zánět kloubů: artrito
zánět ledvin: nefrito
zánět mozku: encefalito
zánět průdušek: bronkito
zánět slepého střeva: apendicito
zánět sliznice: kataro
zánět spojivek: konjunktivito
zánět střev: enterito
zánět vnitřní blány srdeční: endokardito
zanícený: entuziasma, inflama, verva
zánik: fino
zaniknout: perei
zanítit se: inflami
zaoblení: kurbeco
zaokrouhlovat: rondigi
zaopatřit: sekurigi
za osmé: oke
zaostřit: enfokusigi
záp.: okcidento, Okcidento
západ: okcidento, Okcidento
západka: kliko
západní: okcidenta
Západní Asie: Okcidenta Azio
zapadnout: forfali
západ slunce: sunsubiro
zápach: fetoro, odoro
zapáchající: malbonodora
zápal: brulumo, vervo
zapálení: inflamo
zapálený: verva
zapálit: bruligi, ekbruligi, entuziasmigi, fajrigi, flamigi
zápalka: alumeto, prajmo
zápalná oběť: brulofero
zápalný: bruligebla
zapalovač: fajrilo
zapalovat: bruligi
zapalovat se zažehovat se: ekflami
zápal plic: pulminflamo
zápal pokožky: dermito
zapamatovat: encerbigi
zápas: lukto, maĉo, paleo
zápasiště: areno
zápasit: barakti, interbatali, lukti
zápasit se smrtí: agonii
zápasník v Sumo: sumoisto
zapéci: grateni
zapečetit: sigeli
zapékat: grateni
zápěstí: karpo, manradiko
zapínat na knoflíky: butonumi
zapírat: nei
zápis: protokolo, skribo
zápis čísla: n-uma prezento
zápisek: noto
zápisník: agendo, notlibro
zapisovat: protokoli
zapít: trinki
záplatář: flikisto
zaplatit: elspezi, pagi
záplatovat: fliki, ŝtopi
záplava: superakvego
zaplavit: inundi, superakvi
zaplavovat: inundi
zaplést: impliki
zapletení: implikacio, implikeco
zápletka: implikacio, implikeco
zaplňovat: kovri, plenigi
zapnout na přezku: bukfermi, buki, kunbuki
zapnout na zip: zipi
zapnout zip: zipi
započíst: enkalkuli
započítat: enkalkuli
započítávat: enkalkuli
započít se: eki
zapojení: cirkvito
zapomenout: forgesi
zapomenutí: forgeso
zapomětlivý: forgesema
zapomínat: forgesi
zapomínat naučené: mallerni
zapomnění: forgeso
zápor: negacio, neo
záporná elektroda: katodo
záporný: nea, nega, negativa
záporný ion: anjono
záporný přenos: prunto
zaprášený: polva
zaprodat: perfidi
zaprotokolovat: protokoli
za prvé: unue
zapřáhnout: jugi, jungi
zapříčinit: okazigi
zapřít: fornei, malkonfesi, nei, neigi
zapsat do paměti: savi, skribi
zapsat do protokolu: protokoli
zapsat do rejstříku: registri
zapsat do seznamu: enlistigi
zapsat do zápisu: protokoli
zapudit: forpeli
zapůsobit: impresi
zapuzení manželky: repudio
zarámovat: enkadrigi, kadri
zarazit: enbati, senmovigi
zaražený: embarasa, perpleksa
zarážka: buteo
zarděnky: rubeolo
zarmoucený: trista
zármutek: aflikto, kondolenco
zárodek: feto, ĝermo
zárodek na počátku vývoje: embrio
zárodek plodu: feto
zarovnat: alniveligi
zarputilost: obstineco, obstino
zaručeně: certe
zaručit: garantii
zaručit se (za někoho / něco): garantii
zarudnutí kůže: efloresko
záruka: garantio
zarzuela: zarzuelo
zář: brilo
zařadit do seznamu: enlistigi
zařazení: enigo, rango
záře: brilo, plenlumo
záření: emano
září: septembro
zařídit: agordi, ekipi, establi
zářit: brili, lumi
zářivě čistý: brilpura
zářivě rudý: karmezina
zářivý: brila
zařízení: aparato, establo, ilo, institucio
zařízení k převodu vstupního signálu do číselné formy: ciferecigilo
zařízení pro snímání dat: sentilo
zařizování: instalado
zas: denove, ree, refoje
zásada: alkalo, principo, tezo
zasadit: enplanti
zasadit rostliny: planti
zásaditý: alkaleca
zásadně: principe
zasádrovat: gipsi
zasáhnout: interveni, trafi
zasazovat se: klopodi
zase: denove
za sebou: anservice
zasedání: kunsido, seanco
zasedat: kunsidi
zásedka: embuskejo
za sedmé: sepe
zasílat: ekspedi, sendi
zasilatel: frajtisto, liveranto
zasít: prisemi
zasklená nástěnka: vitrino
zasklívat: vitri
zaskočit: surprizi
zaslat: forsendi
zaslepit: blindigi
záslib: voto
zaslíbení: promeso, voto
zaslíbit se: voti
zasloužená věc: meritaĵo
zasloužilý: arhato, merita
zasloužit: meriti
zasloužit si: meriti
zásluha: indeco, merito
zasluhovat: indi, meriti
zasluhující diskusi: diskutinda
záslužný: merita
zasmušilý: morna, sombra, trista
zásoba: provizo
zásoba potravin: provianto
zásobárna: provizejo
zásobit: provizi
zásobník: cisterno, silo, stako
zásobník na kasety: kasedujo
zásobníková paměť: stako
zásobník zbraně: magazeno
zásobování: provizado
zásobovat: nutri, provianti, provizumi
zásobovatel: proviantisto
zásobovat elektřinou: elektrumi
zásobovat zbožím: sortimenti
zásoby potravin: viktualio
zasouvací dalekohled: teleskopo
zaspat: fordormi
zast. cukrkandl: kando
zast. konduktér: konduktoro
zast. regiment: regimento
zast. rekrut: rekruto
zast. rozhlas: radiofonio
zastánce: probatalanto, proparolanto
zastaralý: eksmoda
zastat se: defendi
zástava: bubo, fanto, halto, standardo
zastávat: fari, okupi
zastávat funkci: rangi
zastávat názor: opinii
zastávat se: pledi, protekti
zastavení: halto
zastavení nemovitosti: hipoteko
zastavit: haltigi
zastavit se: halti
zastavit soudní řízení: aboli, abolicii
zastávka: haltejo
zástavní nucené právo: antikrezo
zastavovat se: haltadi
zástěna: ekrano, fendro
zastihnout: atingi, trovi
zastírání: kamuflado
zastoupit: bari
zastrašit: fortimigi, timigi
zastrašování: teroro
zástrčka: kliko, kontaktilo
zástrčka dveří: riglilo
zastřelit: mortpafi, pafi, pafiĝi, pafmortigi
zastřešit: tegmenti
zástřih: stuco
zastřihávat: stuci
zástup: legio, vico, vico de funkcioj
zástupce: agento, peranto, prokuristo, sindiko
zástupka: tropo
zastupovat: reprezenti
zásuvka: kontaktingo, ŝtopilingo, tirkesto
zasvěcovat: konsekri
zasvětit: adeptigi, inici
zasvětit do tajemství: ensekretigi
zásyp: pudro
zásyp pudr: pulvoro
zašeptat: flustri
zašeřený: krepuska
zašít: fliki
zašívat: fliki
záškodník: marodero, sabotisto
záškrt: difterito
zaškrtit: stringi, sufoki
zaškrtnout: marki
zašlapat: piedpremi
zašlápnout: piedpremi
zašpičatělý kůl: paliso
zašpičatit: pintigi
zašpinit: malpurigi
zášť: malamo, rankoro
záštita: egido, patronado, patroneco
zatáčka: sinuo
zatajit: prisilenti, sekretigi
zatajovat: sekretigi
zatarasit: bari
zatažený: nuba
zatčení: aresto
zatčený: arestito
zatékat: traguti
zatemnit: eklipsi
zatemňovat: eklipsi
zátěž: balasto, pezo
zatěžkat: pezigi
zatím: dume
zatížit: balasti, debeti, pezigi
zátka: ŝtopilo
zatknout: aresti, malliberigi
zatlouci: enbati
zatmění: eklipso
zatočit: volvi
zátoka: golfo
zátopa: superakvego
zatopit: superakvi
zatracení: damno
zatracovat: kondamni
zatratit: damni, kondamni
zatrhnout: marki
zatřást: ekskui
zatřást se: ektremi
zatřepat: agiti
za třetí: trie
zatřídit: enklasigi
zatuchlý: mucida
zatvrdit: obstinigi
zatvrzelý: malmolnuka
zatýkání: arestado
zátylí: okcipito
zaúčtovat: enkalkuli
zaujatost: okupo, tendenco
zaujatý: partia, partieca, subjektiva
zaujetí: atento
zaujmout: altiri, okupi, preni
zaujmout postavení: ekokupi
závada: difekto, paneo
zavádět: enkonduki
zavádět plyn: gasigi
závan: blovo
zavanout: blovi
zavařit: konfiti
zavařovat: konfiti
zavázat: devontigi, vindi
zavázat se: promesi
závazek: sindevigo
závazná dohoda: pakto
závazný: deviga
závaží: pezilo
závažnost: graveco, signifo
závažný: decida, grava
zavedení: enkonduko, komenco
závěr: epilogo, fermo, fino, konkludo
závěrečný: fina, finofara
závěrem: fine, finfine, konklude
závěr skladby: kadenco
závěs: kurteno, pendigilo, skarpo, suspensio
závěs dveří: pordhoko
zavěsit: pendigi, pendumi
závěsná houpačka: hamako
závěsná loutka: marioneto
závěsná svítilna: lanterno
závěsné lůžko: hamako
závěsné zařízení: pendigilo
zavést: alkonduki, enigi, enkonduki, instali, malfermi, starigi
zavést na správnou cestu: envojigi
zavést někam pryč: fordirekti
zavěšení: suspensio
závěť: testamento
závětek: kodicilo
záviděníhodný: enviinda
závidět: envii
zavinění: kulpo
zavinit: kulpi
zavinout: kunvolvi, vindi, volvi
zavírací špendlík: fibulo
zavírat: fermi
zavírat na zástrčku: rigli
zavírat na závoru: rigli
záviset: dependi
závislost na čaji: teismo
závislost na kokainu: kokainismo
závislý: dependa
závist: envio
závistivý: enviema
závit: voluto
závlačka: buteo
zavlažit: traakvigi
zavlažovat: akvi, akvumi
závod: entrepreno, establejo, fabriko, konkurso, uzino
závodit: konkuri, konkursi
závodní jídelna: kantino
závod v běhu: vetkuro
závoj: skvamo, velo
závoj proti hmyzu: kulvualo
zavolat: alvoki, voki
závora: bariero, klinko, riglilo
zavraždit: murdi
zavrhnout: forkonfesi, kondamni, proskribi
závrt: dolino
zavrtět hlavou: kapnei
zavrženíhodný: kondamninda
zavřít: fermi
zavřít někomu ústa: silentigi
zazátkovat: ŝtopi
záznam: noto, rikordo
zaznamenat: elmontri, enskribi, montri, noti, registri
záznamník: taglibro
záznamové nebo čtecí zařízení: kapeto
zazpívat: ekkanti
zázračné dítě: mirinfano
zázrak: miraklo
zazvonit: sonorigi
zázvor: zingibro
zázvorovník: zingibro
zážeh: inflamo
zažehnat: forbeni, preventi
zažehnávač: ekzorcisto
zažehovat: bruligi
zážehový motor: eksplodmotoro
zažít: travivi
zažívací cesta: nutrokanalo
zažívat: digesti
zbaběle krutý: kovarda
zbabělý: kovarda, poltrona
zbankrotovat: bankroti
zbarvit: farbi
zbavení funkce: eksigo
zbavit: senigi
zbavit důvěry: diskrediti
zbavit iluzí: seniluziigi
zbavit majetku: senhavigi
zbavit moci: faligi, renversi
zbavit nákazy: asepsi
zbavit obyvatel: senhomigi
zbavit oděvu: senvestigi
zbavit panenství: malvirgigi
zbavit prachu: senpolvigi
zbavit rozpaků: malembarasi
zbavit se: fordoni, fordoniĝi
zbavit síly: malfortigi
zbavit svobody: malliberigi
zbavit trůnu: detronigi
zbavit viny: senkulpigi
zbavit vlastnictví: eksproprietigi
zbavit zátěže: senbalastigi
zbavovat se nehodnotného zboží: forkomerci
zběhlost: ekzerciteco, erudicio, rutino
zběhlý: lerta, sperta
zběhlý člověk: erudiciulo, erudito
zběhnout: dizerti, forkuri
zběsilý: furioza, perforta, violenta
zblbnout: idiotigi
zbořit: detrui, ruinigi
zboží: artiklo, varo
zbožnění: apoteozo
zbožně uctívat: adori
zbožnit: apoteozi
zbožnost: pieco
zbožňování: kulto
zbožňovat: adori
zbožný: pia
zbraň: armilo, armo, batalilo
zbraně: armilaro
zbraň hromadného ničení: amasdetrua armilo
zbrázdit: sulki
zbrklý: senpripensa
zbroj: armilaro, arsenalo
zbrojit: armi
zbrojnice: armilejo , arsenalo
zbýt: postresti, resti
zbytečně: vane
zbytečnost: vaneco
zbytečnosti: rubo
zbytečný: senbezona, superflua
zbytek: cetero, resto, reziduo, stumpo
zbytek po lisování: rekremento
zbytky: rubo
zbývající: kroma
zbývat: postresti, resti
zcela: tute
zcela se opotřebit: foruzi
zcela určitě: nepre
zda: ĉu
zdanění (něčeho: imposto
zdání: fikcio
zdanit: imposti
zdánlivý: fikcia, imaga
zdar: prospero, sukceso
zdatnost: kapableco, kapablo
zdatný: kapabla
zdát se: ŝajni
zde: jen
zdědit: heredi
zdechlina: kadavro
zdeptaný: velka
zděšení: teruro
zdířka: ŝtopilingo
zdobení: ornamado, ornamo
zdobit: dekoracii, dekori, ornami
zdokonalit: ellabori, perfektigi, prilabori
zdola: de sub
zdramatizovat: dramigi
zdraví: sano
zdraví prospěšný: sanfavora
zdravit: gesti, saluti
zdravotní: medicina
zdravotnické středisko: kuracejo, polikliniko
zdravotnický pracovník: sanitaristo
zdravotník: sanitaristo
zdravotní stav: sanstato
zdravý: salubra, sana, sanfavora
zdrcovat: korpremi
zdrhovadlo: fulmofermilo, zipo
zdrobnělina: diminutivo, karesnomo
zdroj: fonto
zdrojový jazyk: fontolingvo
zdrtit: frakasi, frakasiĝi
zdržení: prokrasto
zdrženlivě: delikate
zdrženlivost: abstinenco, forteno, modereco
zdrženlivý: sobra
zdržet: deteni, reteni
zdržet se: postresti, resti
zdržovat: forteni
zdržovat se: abstini
zdůrazněný: akcenta
zdůrazňovat: akcenti, emfazi
zdůvodnit: kialigi, motivi, pravigi
z důvodu: pro
zdvih: levo
zdvihací most: baskulponto
zdviž: elevatoro, lifto
zdvižení: levo
zdvořilý: ĝentila, respekta
ze: de, el
zebra: ekvo, zebro
zebu: zebuo
zecchino: zekeno
zeď: muro
zednická lžíce: trulo
zefír: zefiro
zejm. automobilní: akcidento
zejména: precipe, speciale
zeleň: verdo
zelenáč: flavbekulo
zelená plocha ve středu náměstí: skvaro
zelenat se: verdi
zelené řasy: verdalgoj
zelenina: legomo
zelený: verda
zelený citrón: limeo
zelený mužík: nikso
zelí: brasiko
zem: tero
země: lando, tero
zemědělec: agrikulturisto, kamparano, kultivisto
zemědělský dělník: kamplaboristo, terlaboristo
zemědělství: agrikulturo
zeměkoule: terglobo
zeměměřič: termezuristo, topografo
zeměměřičství: geodezio
země nikoho: nenieslando
zeměpán: landestro
zeměpis: geografio
zeměpisné pásmo: terzono
zeměpisný atlas: kartaro
zemětřesení: sismo
zemina: tero
zemní: tera
zemní plyn: tergaso
zemní rýha: foskavo
zemní vosk: bitumo
zemřelý čl.: mortinto
zemřít: morti, perei
zemská kůra: terkrusto
zemská přitažlivost: gravito
zemská šíje: terkolo
zemské pásmo: terzono
zemský plášť: termantelo
zen: zeno
zenit: zenito
zenový buddhismus: zeno
zepelín: zepelino
zeptat se: demandi
zerav: tujo
zesílit hlas: amplifi
zesilovač: amplifikatoro, amplifilo
zesilovat: amplifi, gradigi
zeslábnout: velki
zesměšnit: ridindigi
zespod: el sub
ze své strany: siavice
zesvětlit: heligi
zesvětštit: sekularigi, sekularizi
zet: kavi
zeť: bofilo
zevloun: gapulo
zevlovat: gapi
zevně: ekstere
zevní: ekstera
zevní vrstva sliznice: epitelio
zevšednit: oftigi
ze žuly: granita
zformovaný: forma
zformovat: formi
zhasit: estingi
zhasnout: estingi
zhlédnout: pririgardi
zhltnout: forgluti
zhmožděnina: kontuzo
zhodnocovat: valorizi
zhola nic: neniom
zhoršit: malbonigi
zhotovit: fari, pretigi
zhoubný: maligna
zhroucení: kolapso
zhroutit se: kolapsi
zhudebnit: muzikigi
zhuštěný: konciza
zhýčkanec: sibarito
zhýčkat: eldorloti
zhýralost: malvirto
zhýralý: malvirta, voluptema
zchytralý: rafinita
zikkurat: zigurato
zima: vintro
zimní: vintra
zimolez kozí list: kaprifolio
zimolézovité: kaprifoliacoj
zimomřivý: fornosida
zimostráz: bukso
zinek: zinko
Zion: Ciono
zip: fulmofermilo, zipo
zips: zipo
zirkonium: zirkonio
zisk: gajno, procento, profito, utilo
získat: akiri, gajni, profiti, ricevi
získat válkou: militakiri
získat výtažek: ekstrakti
získat za člena: adeptigi
získávat: eltiri, varbi
získávat životní prostředky: vivteni
ziskový: profita
ziskuchtivý: profitavida, profitema
zištný: profitavida, profitema
zítra: morgaŭ
zívat: oscedi
z jakéhosi důvodu: ial
zjasnit: heligi
zjednat: havigi
zjednodušený: vulgara
zjednodušit: faciligi, simpligi, vulgarigi
zjemnělý: malkruda
zjev: aspekto
zjevení: revelacio
Zjevení Páně: Epifanio
zjevit: revelacii
zjevný: evidenta
zježený: hirta
zježit: hirtigi
zjistit: trovi
zjistit totožnost: identigi, legitimi
zjišťování schopností a znalostí: ekzameno
zjišťovat el. vlny: detekti
zjišťovat pravost: ekzameni
zjišťovat váhu: pesi
zkamenělina: fosilio
zkapalnit: fluidigi
zkapalňovat: likvigi
zkažený: kripla, ranca
zklamat: elrevigi, trompi
zkomolit smysl: misprezenti
zkosit hrany: beveli
zkostnatělost: inerteco
zkoumání: observado, observaĵo
zkoumání vlastního nitra: introspekto
zkoumat: ekzameni, esplori, sondi, studi
zkoumavý: esplorema
zkoušení: provado, provo
zkoušet: ekzameni, provludi, testi
zkouška: eksperimento, ekzameno, provo
zkouška dospělosti: abiturienta ekzameno
zkr. např.: ekzemple
zkr. s.r.o.: kompanio kun limigita respondeco
zkr. t: tuno
zkracovat: stuci
zkrachovat: bankroti
zkrásnit: plibeligi
zkrášlit: plibeligi
zkrátit: mallongigi, stumpigi
zkratka: mallongigo
zkreslit: distordi, misprezenti, vulgarigi
zkroucení: distordo
zkřivení: distordo
zkřivit: kurbigi
zkřížený: hibrida
zkřížit: krucigi
zkumavka: provtubo
zkusit: ekprovi, provi
zkušební: prova
zkušební doba: provtempo
zkušební vzorek: provekzemplero
zkušenost: empirio, sperto
zkušený: sperta
zkvasit na alkohol: alkoholigi
zkvašování: fermentado
zlákat: delogi
zlámat: rompi
zlatit: ori, origi
zlatnictví: juvelejo
zlatník: floreno, juvelisto
zlato: oro
zlatobýl: solidago
zlatohlávek: cetonio
zlatý: floreno
zlatý déšť: laburno
zlatý řez: ora dispartigo
zlá žena: furio, megero
zlepšit: plibonigi, rebonigi
zlobit se: koleri
zločin: krimo
zločinec: kanajlego, krimulo
zločinecké podsvětí: kanajlaro
zločinný: krima
zloděj: latrono
zloduch: demono
zlomek: fragmento, frakcio, nombrono, parto, partuma parto
zlomit: rompi
zlomková čára: frakcistreko
zlomková část: frakcia parto
zlomkovitý: fragmenta
zlomyslný: malica
zlost: kolero
zlostný: kolera
zlotý: zloto
zlovolný: malica
zlý: diabla, kanajla, malbona
zlý skřítek: koboldo
zlý úmysl: dolo, malbonintenco
zmámit: mistifiki
zmar: fiasko
zmařit: vanigi
zmást: erarigi
zmatek: konfuzo, pelmelo, perplekso, tumulto
zmatený: konfuza
změkčující obklad: kataplasmo
změnit: aliigi, variigi
zmenšený: atrofia
zmenšit: etigi, malpliigi, redukti
zmenšovat se: malkreski
zmeškat: maltrafi, preterlasi
zmije: aspido, vipuro
zmínit se: aludi, mencii
zmínka: mencio
zmírnit: kvietigi, mildigi, moderigi
zmírňovat: mildigi, moderigi
zmítat se: barakti
zmizet: malaperi, vanui
zmlknout: mutiĝi
zmnožit: pliigi
zmocnění: komisio, preno
zmocnit: akreditivi, rajtigi
zmocnit se: ekokupi, ekposedi, konkeri, okupi
zmocnit se protiprávně: uzurpi
zmocňující listina: rajtigilo
zmodernizovat: modernigi
zmonopolizovat: monopoligi
zmrazit: frostigi, glaciigi
zmrazovat: frostigi
zmrtvělost: katalepsio
zmrzačený: kripla
zmrzačit: kripligi, mutili
zmýlit se: erari
zn. Ci: kurio
zn. ha: hektaro
zn. Ho: holmio
zn. l: litro
zn. lim: limeso
značit: marki, signi, simboli, simboligi
značka: etiketo, signo, signumo
značka na památku: memorsigno
značka pro zapamatování: memorsigno
značkovat: marki
značný: granda, signifa
znak: blazono, ĥaraktero, karaktero, kriterio, signo, signumo, simbolo, stigmato
znak hvězdička *: asterisko
znak integrálu: integralsigno, integrilo
znaková sada: signaro, tiparo
znakoznalství: heraldiko
znak podtržení: substreko
znak procenta: elcentosigno
znaky: stigmo
znak začátku: saluto
znak zavináč @: heliko, po-signo
znalec: ekspertizisto, eksperto, kompetentulo
znalecký nález: ekspertizo
znalecký posudek: ekspertizo
znalecky vyšetřit: ekspertizi
znalec více jazyků: plurlingvulo
znalost: scio
znalosti: sciado
znalý: sperta
znamenat: signifi
znamení: omeno, signo, signumo
znamenitý: eminenta, fierinda
znaménko: marko, signo, signumo
znaménko krásy: belgrajno
znaménko nad písmenem: supersigno
známka: marko, noto, stampo
známka něčeho: simptomo
známkovat: klasifiki
známost: konateco
známý: fama
známý člověk: konato
znání: konado
znásilnění: perforto
znásilnit: perforti, seksperforti, violenti
znásilňovat: seksperforti
znásobit: multobligi
znát: koni, scii, scipovi
znázornění: tabelo
znecitlivění: anestezo
znecitlivět: sensentigi
znecitlivit: anestezi
znecitlivující: sendoloriga
znečištění životního prostředí: polucio
znečišťovat život. prostř.: polui
znehybněný: stupora
znehybnět: stupori
znechutit: malplezurigi, tedi
z nějaké příčiny: ial
zneklidnit: maltrankviligi
znělá hláska: bruanto
znělka: soneto
znenadání: neatendite
znění: teksto
znepříjemnit: malplezurigi
znervózňovat: nervozigi
zneschopnit: kripligi
znesnadnit: impliki
znesvářit se: konflikti
znesvěcení: profanado, profano
znesvětit: profani
znetvořit: mutili
zneuctění: profano
zneuctít: malhonori
zneuznat: ignori
zneužít: ekspluati, misuzi, trouzi
zneužívat: misuzi
znevážení: malrespekto
znevážit: malgravigi, malrespekti
znevažování: blasfemo
zničit: detrui, likvidi, malaperigi, mortigi, neniigi, pereigi, ruinigi
zničit pohromou: plagi
znít: soni, teksti, vibri
znovu: denove, ree, refoje
znovu nalézt: retrovi
znovu oživit: revigligi
znovu tisknout: represi
znovu uhodit: rebati
zobák: beko
zobcová flétna: bekfluto
zobrazení: bildaro, bildigo, projekcio
zobrazení na...: surjekcio
zobrazit: bildigi, ilustri
zobrazování: bildigo
zobrazovaný diapozitiv: lumbildo
zobrazovat: figuri, ilustri
zodiak: zodiako
zohavit: kripligi
zóna: terzono
zoo: zoo
zoolog: zoologiisto, zoologo
zoologická zahrada: zoo
zoom: zomo
zoomovat: zomi
zopakovat: rediri
zorganizovat: organizi
zornice: pupilo
zosnovat komplot: komploti
zosobnění: prozopopeo
zostřit: akrigi
zotavování: konvalesko
zotavovat se: konvaleski
zotavovna: ripozejo
zoubkování: dentaro
zoufalství: malespero
zoufalý: despera, malespera
zoufat: malesperi
zpaměti: memore, parkere
zpátečnický: konservativa, konservema, reakcia
zpátečnictví: reakcio
zpátečník: filistro
zpátky: reen, returne
zpěnění: efervesko
zpeněžit: forvendi
zpěnit: eferveski
zpestřit: variigi
zpět: reen
zpětná vazba: retrokuplo
zpětně působící: retroaktiva
zpětné zrcátko: retrospegulo
zpěvák: kantisto
zpevnit: firmigi, fortikigi
zpěvný: melodia
zpitomit: stultigi
zpívání: kantado
zpívat: beki, kanti
zpívat žalmy: psalmi
z plastu: plasta
zplnomocněnec: sindiko
zplodina: produkto
zplodit: naskigi
zplodit novou generaci: reprodukti
zploštit: platigi
zplstění vlasů: pliko
zplynovat: gasigi
zpochybnit: dubigi
zpochybňovat: dubigi
zpomalit: inhibi, malhelpi
zpomalovat: inhibi, malhelpi
zpopelnit: cindrigi
zpoplatnit: imposti
zpopularizovat: vulgarigi
zpopulárnit: popularigi
zpověď: konfeso
zpovědnice: konfesejo
zpovídat: konfespreni
zpozdit: malfruigi
zpoždění: prokrasto
zpracování na počítači: komputado
zpracovat: ellabori, prilabori
zpracovatel ebenu: ebonisto
zpracovatel kůží: felisto
zpracovatel map: geografiisto, geografo
zpracovatelná informace: dateno
zpracovat expertizu: ekspertizi
zpracovat přibližně: aproksimi
zpráva: avizo, informo, komuniko, mencio, sciigo
zpravení: sciigo
zpravit: komuniki, sciigi
zpravodaj: raportisto
zpronevěra: malversacio
zprostit: senigi
zprostit obvinění: senkulpigi
zprostit viny: senkulpigi
zprostředkování: perado
zprostředkovaný: nerekta, pera
zprostředkovat: makleri, peri
zprostředkovatel: makleristo
zprostředkovatel manželství: svatisto
zprostředkovatel sňatků: svatisto
zprostředkovat manželství: svati, svatiĝi
zprostředkovávat svatbu: svati, svatiĝi
zprznit: malvirgigi
zpřísnit: akrigi
zpupný: aroganta
způsob: kielo, maniero, metodo, moduso, rimedo
způsobení ankylózy: ankilozigo
způsobený bodnutím: pika
způsobilost: kapableco, kapablo, kvalifiko
způsobilý: kapabla
způsobit: ekigi, estigi, okazigi, sekvigi
způsobit bledost: paligi
způsobit bolest: dolorigi
způsobit degeneraci: degenerigi
způsobit neplodnost: steriligi
způsobit ostudu: skandali
způsobit otřes: komocii
způsobit paniku: paniki
způsobit pohoršení: indignigi, skandali
způsobit poruchu: perturbi
způsobit skandál: skandali
způsobit spáleninu: brulvundi
způsobit škodu: malutili
způsobit úpadek: dekadencigi
způsob myšlení: pensmaniero, sinteno
způsobný: bonkonduta
způsobovat gangrény: gangreni
způsob přací: optativo
způsob psaní: skribkaraktero, skribmaniero
způsob rozkazovací a přací: volitivo
způsobující smrt: morta
způsob vyjadřování: dirmaniero
způsob života: vivmaniero
zpustošit: detrui, dezertigi, ruinigi
zpytovat: esplori
Zr: zirkonio
zracionalizovat: raciigi
zrada: perfido
zrádce: malfidelulo, perfidulo
zradit: perfidi
zrádný: malfidela, perfida
zrak: vido, vidpovo, vidsenso
zrakové: korpa, miksa
zrakový: okula, optika
zralost: matureco
zralý: matura
zranění: vundo
zranění se: vundo
zranění škrábnutím: skrapvundo
zranit: vundi
zraňovat: korupti
zrazovat: deadmoni, perfidi
zrazovat od úmyslu: averti
zrcadlení: reflekto
zrcadlit: speguli
zrcadlo: spegulo
zrcadlové sklo: glaco
zrcadlový dalekohled: reflektoro
zrcátko: spegulo
zrní: greno
zrnitá kůže: grajnoledo
zrno: grajno
zrno k setí: semgrajno
zrohovatělý: korneca
zrozenec: naskito
zrození: genezo, Genezo
zručnost: rutino
zručný: lerta
zručný člověk: lertulo
zrůdnost: anomalio
zruinovat: ruinigi
zrušit: nuligi, revoki
zrušit objednávku: malmendi
zrušit zákon: aboli, abolicii
zrychlení: akcelo
zrychlit: akceli, rapidigi
zrýmovat: rimi, rimiĝi
zrzavý: rufa
zředit: maldensigi
zřejmě: evidente
zřejmý: evidenta
zřeknutí se: abnegacio
zřetel: atento
zřetelný: klara
zřícenina: ruino
zříci se: abdiki, forkonfesi, rezigni
zřídit: establi, fondi, starigi
zřídit kanalizaci: kanalizi
zřídka: malofte, rare
zřídkavý: sporada
zříkat se: abstini
zřítelnice: pupilo
zřítit se: disfali
zřízení: establo
zteč: sturmo
ztepilost: gracieco, Gracio
ztepilý: gracia
ztěžovat: pezigi
ztížené dýchání: anhelo
ztížit: impliki
ztlumit: dampi
ztmavit: malheligi
ztopořený: erekta
ztotožnit: identigi
ztrácet: perdi
ztráta: dekremento, malprofito
ztráta napětí: atonio
ztráta v hospodaření: deficito
ztráta životních sil: krepusko
ztratit: perdi
ztratit se: vanui
ztrátový: deficita
ztroskotat: aborti, averii, fiaski
ztřeštěnec: fanfaronulo
ztřeštěný: temerara
ztuhlý: rigida
ztuchlý: mucida
ztupit: malakrigi
ztvárnit: komponi
ztvrdlý povrch: krusto
zuáv: zuavo
Zuáv: zuavo
zub: dento
zubatý: denta
zubní lékař: dentisto
zubožení: krepusko
zub stolička: mueldento
zub špičák: kanino
zúčastnit se: alesti
zúčtování: bilanco
zúčtovat: saldi
Zulu: zuluo
zúrodnit: fruktigi
zúrodňovat: fekundigi
zuřit jako uragán: uragani
zuřivec: berserko
zuřivost: furiozeco
zuřivý: furioza
zůstat: postresti, resti
zůstatek: resto, reziduo
zůstatek účtu: saldo
zůstavit dědictví: heredigi
zušlechťovat: katizi
zúžení: subbildigo
zužitkovat: utiligi
zvadnout: forvelki
zvát: inviti
zvážení: peso
zvážit: pripensi
zvažovat: pesi
zvěd: spiono
zvedací most: levponto
zvedací páka: levstango
zvedák: kriko, levilo
zvědavý: rigardema, scivolema
zvědět; zjistit: ekscii
zvednout: levi
zvelebit: progresigi
zveličování: troigo
zveličovat: trograndigi
zvěrokruh: zodiako
zvěrolékař: bestkuracisto, veterinaro
zvěř: bestaro
zveřejnit: promulgi, publikigi
zvěstování: evangelio
zvětralý: efloreska
zvětrávat: efloreski
z větší části: grandparte
zvětšit počet: pliigi
zvětšovací sklo: grandiga vitro, lupeo
zvětšování: kreskado, kresko
zvětšovat: gradigi
zvětšovat se: elkreski, kreski
zvídavost: scivolemo
zvídavý: esplorema, scivolema
zvíře: aborigeno, animalo, besto
zvířecí řiť: pugo
zvířecí zadek: gropo
zvířectvo: bestaro
zvířetník: zodiako
zvítězit: venki
zvítězit na body: elpoenti
zvláště: precipe, prefere, speciale
zvláštní: aparta, ekstra, escepta, kroma, neordinara, partikulara, speciala
zvlhčovač vzduchu: vaporigilo
zvlnit: ondumi
zvolání: eksklamacio
zvolat: ekkrii, krii
zvolený: elektita
zvolit: elekti
zvonek: kampanulo
zvonek jízdního kola a pod.: tintilo
zvonek u dveří: sonorilo
zvonění: sonoro
zvonice: kampanilo, sonorilejo
zvoník: sonorigisto
zvonit: soni, sonori
zvonivý: sonora
zvonkohra: sonorilaro
zvonkovité: kampanulacoj
zvr. zájmeno "se": si
zvracet: vomi
zvrátit: inversigi, renversi
zvratné zájmeno: refleksivo
zvratný: refleksiva
zvrhlý: perversa
zvrhnout se: degeneri
zvučet: soni, sonori
zvuk: amplifi, bruero, tono
zvuk bublající tekutiny "glo: glu glu
zvukomalebné slovo: sonimito
zvukoměr: fonometro
zvukosloví: fonologio
zvukový otvor: sontruo
zvulgarizovat: vulgarigi
zvyk: kutimo
zvyklost: konvencio
zvykový: kutima
zvýraznit: kontrastigi
zvýšení: levo
zvýšení zápraží: perono
zvýšit: altigi
zvýšit hodnotu: plivalorigi
zvýšit úroveň: promocii
zvyšovat hodnotu: valorizi
zygota: zigoto