EsperantoLingvojFakojktp.
a b c č d e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t u v w x y z ž ?

ĉeĥa s...

S. Morse: Morso
s: kun, kune kun
S: sulfuro
sabek: sabeko
sabotovat: saboti
sací papír: sorbopapero
sáčko: jaketo
sada: aro, kompleto
sada písmen: tiparo
sádlo: graso
sádra: gipso, plastro
sádrovat: gipsi
sádrový obvaz: plastro
saducej: sadukeo
saduceus: sadukeo
safír: safiro
sága: sagao
ságo: saguo
sáh: klafto
Sahara: Saharo
saké: sakeo
sako: jako
sakrament: sakramento
sakramentum: sakramento
sakristie: sakristio
sakrovat: sakri
sakura: sakuro
sál: salono
salám: kolbaso, salamo
salamandr: salamandro
salát: salato
saldo: saldo
saldovat: saldi
sálik: fakiro
salon: salono
salto mortale: saltomortalo
salva: pafaro, salvo
sám: mem, sola, sole, soleca, solsola
samarium: samario
samba: sambo
samčí: maskla
samčí semeno: spermo
samec: masklo
samet: veluro
samice: femalo, ino
samičí: femala, inseksa
samičí okvětí: gineceo, pistilo
samičí orgány květu: gineceo, pistilo
samideán: samideano
samizdat: samizdato
samočinně: propramove
samohláska: vokalo
samokonjugovaný: invarianta
samolibý: memkontenta
samopal: mitraleto
samorostlý: originala
samostatná část: fako
samostatný: aparta, memstara
samostříl: arbalesto
samotář: dezertulo, homevitulo
samotný: sola, soleca, solsola
samouk: aŭtodidakto, meminstruito, memlernanto, memlerninto
samovar: samovaro
samovazba: karcero
samovláda: despotismo
samovládce: despoto, tirano
samovládný: tirana
samovolný: spontanea
samozřejmě: kompreneble, memkompreneble
samozřejmý: komprenebla, natura
samuraj: samurajo
saň: drako, Drako, furio
sanatorium: kuracejo, sanatorio
sanatoř: sanatorio
sandál: sandalo
saně: glitveturilo, sledo
sangria: sangrio
sangvinický: sangvina
sangvinik: sangvinulo
sanice: mandiblo
sanita: ambulanco
sanitka: ambulanco
sanitní auto: ambulanco
sankce: sankcio
sanktuárium: tabernaklo
sanktuář: tabernaklo
sáňky: glitveturilo, sledo
santal: santalo
sapa: sapeo
sarabanda: sarabando
sarafan: sarafano
saranče: akrido
sardinka: sardino
sardonický: sardona
sárí: sario
sarkastický: sarkasma
sarkazmus: sarkasmo
sarkofág: sarkofago
sarong: sarongo
Sas: sakso
sasanka: anemono
saský: saksa
satan: satano
satanáš: satano
satanista: satanisto
satanizmus: satanismo
satira: satiro
satrapa: satrapo
saturejka: satureo
Saturn: Saturno
saturovat: saturi
satyr: satiruso
savana: savano
savce: mambestoj, mamuloj
savec: mamulo
savý papír: sorbopapero
sazárna: kompostejo
sazba: tarifo
saze: fulgo
sazebník: tarifo
sazeč: kompostisto
sazenice: plantido
sázet: komposti
sázet rostliny: planti
sázet se: veti
sázítko: kompostilo
sázka: veto
sbalek: grajno
sběr: kolekto
sběrač: troleo
sběratel: kolektisto
sběr plodů: plukado
sbírání na dobročinný účel: kvesto
sbírat: kolekti, pluki, rikolti
sbírat klasy: spikumi
sbírka: kolekto, kompleto, korpuso
sbírka básní: poemaro
sbírka dokumentů: teko
sbírka pohádek: fabelaro
sbírka vzorců: formularo
sbor: ensemblo, kolegaro, kolegio
sbor ministrů: registaro
sborník: almanako
sborový: kora
sbor pověřených: komisiono
sbor správců: administrantaro
Sc: skandio
scéna: sceno
scénárista: scenaristo
scénář: scenaro
sceptrum: sceptro
scink: skinko
scintigrafie: scintigrafio
scintilace: scintilo
scirocco: siroko
sčítanec: sumero
sčítání lidu: censo, popolnombrado
sčítání mnohočlenů: polinoma adicio
sčítat: adicii
sdělení: komuniko, sciigo
sdělit: komuniki, sciigi
sdělit si navzájem: interkomuniki
sdělování: komunikado
s drsným povrchem: raspa
sdružení: asocio, federacio, kompanio, komploto, kongregacio, rondo
sdružení států: konfederacio
sdružit: asocii, grupigi, kunigi, unuigi
sdružovat: asocii, grupigi, konjugi
se: kun, kune kun
sebedůvěra: aplombo, memfido, memkonfido
sebejistota: aplombo, memkonfido
sebekritika: memkritiko
sebeláska: memamo
sebelítost: memkompato
sebeobětavost: sindono
sebeobětování: sinofero
sebeobrana: sindefendo
sebepozorování: introspekto
sebeúcta: memdigno, memestimo, memrespekto
sebevědomí: aplombo, memfido
sebevražda: memmortigo, sinmortigo, suicido
sebezachování: memkonservo
sebrané spisy: verkaro
sebrat: forpreni
secese: secesia stilo
sečíst: adicii
sečítat: kunkalkuli
sečna: sekanto, sekcanto
sečtělý: dokta, erudicia
sedadlo: benko, sidilo
sedativum: sedativo
sedátko: sidilo
sedět: sidi
sedět modelem: pozi
sedět na bobku: kalkansidi
sedět v dřepu: kalkansidi
sediment: sedimento
sedlat: seli
sedlina po vyluhování: rekremento
sedlo: selo
sedm: sep
sednout si: eksidi
segment: segmento
sehnout: klini
sehnutí: deklinacio
seismograf: sismografo
seismologie: sismologio
seizmický otřes: terskuo, tertremo
sejít se: kunveni
sejmout: depreni
sejmout závoj: senvualigi
sek: hako
sekáč: bravulo
sekání: hakado
sekáním: tajli
sekanta: sekanto, sekcanto
sekat sekerou: haki
sekce: sekcio, sekco
sekční šéf: sekciestro
sekel: siklo
sekera teslice: adzo
seknutí: hako
sekret: sekrecio, sigelo
sekrét: sigelo
sekretariát: kancelario, sekretariejo
sekretář: sekretario
sekta: sekto
sektář: sektano
sektor: sektoro
sekularizmus: sekularismo
sekularizovat: sekularigi, sekularizi
sekulární: sekulara
sekunda: duto, sekundo
sekundant: sekundanto
sekundární: duaranga, sekundara
sekvence: sekvenco
sekvestr: sekvestro
sekvestrace: sekvestro
sekvestrovat: sekvestri
sekvestura: sekvestro
sekvoje: sekvojo
sekyra: hakilo
selanka: eklogo, idilio
selekce: selekto
selen: seleno
selenium: seleno
selhání: paneo
selhat: malsukcesi, panei
semafor: semaforo
sémantika: semantiko
semeník: ovario
semenit: frukti
semeno: semo
semestr: semestro
seminář: seminario
semínko: semo
sémiotika: semiotiko
semitizmus: judaismo, judismo
semknout: kunpremi
sen: revo, sonĝo
sena: seneso, seno
senát: senato
senátor: senatano
senes: seno
seník: fojnejo
senilita: atrofio
senilní: senila
senná horečka: fojnofebro
senná rýma: fojnofebro
sennové listy: seneso
seno: fojno
sentence: sentenco
sentiment: sentimento
sentimentální: sentimentala
senzace: sensacio, sensaco
senzační: sensacia
senzační věc: sensacio
senzila: sensilo
senzor: sentilo
senzualizmus: sensismo, sensualismo
sepalum: sepalo
separatista: separatisto
separativní: partikulara
separovat: apartigi, malmiksi
sépiová barva: sepio
sepisování: skribado
sepnout přezkou: agrafi
sepnout sponkou: agrafi
sepnutí: fermo
sepsat: konskripcii
sepsat protokol: protokoli
sepsat smlouvu: kontrakti
sepsat závěť: testamenti
septet: septeto
septický: sepsa
septima: septimo
Septuaginta: Septuaginto
septuor: septeto
seraf: serafo
serafín: serafo
serail: serajlo
serenáda: serenado
série: aro, serio, serio de funkcioj
serif: serifo
seriózní: serioza
serpent: serpento
serpentina: serpentumo
sérum: sero, serumo
server: servilo
servilní: servila
servis: servico
seřadit do pochodového tvaru: deploji
seřadit podle druhů: specigi
seřadit stránky: impozi
seřídit: agordi, akomodi, precizigi
seřizovat: akordigi
sesadit: degradi, eksigi
sesazení: eksigo
seskakovat: desalti
seskočit: desalti
seskupit: grupigi
sesouhlasit: jesigi
sesout se: disfali
sestava: konsisto, opo
sestávat: konsisti
sestavit: kompili, munti
sestavit rovnici: ekvaciigi
sestavování: kompilo
se stejným středem: samcentra
sesterce: sesterco
sestra: fratino
sestrojit: konstrui
sestřenice: kuzino
sešit: kajero
sešít tkáň: suturi
seškrabat: skrapi
seškrábat: skrapi
seškrábnout: skrapi
seškrabovat: skrapi
sešlost: kadukeco
sešlý: kaduka
sešlý stařec: kadukulo
setba: semado
setí: semado
setina: centono
setinný: centezimala, centuma
setkat se: revidi
setník: centestro, kapitano, rotestro
setnina: roto
setnout: senkapigi
setrvačný: inercia, inerciuma
setrvat: postresti, resti
setrvávat: persisti
setřást: deskui, forskui
setřídit: klasi
setřít: defroti, forfroti
set v tenise: serio, serio de funkcioj
sever: nordo
Severní Karolína: Norda Karolino
Severní ledový oceán: Arkta Oceano
Severní Makedonie: Nord-Makedonio, Nordmakedonujo
severní polární záře: nordlumo
severský: norda
Sevillský pomeranč: bergamoto
sevření: fermo
sevřít: kunpremi
sex: sekso
sexta: seksto, sesto
sextant: sekstanto
sexuálně přitahovaný jiným pohlavím: aliseksema
sexuální: seksa
sexuální akt: koito
sexuální stud: pudoro
sexuologie: seksologio
sexus: sekso
sezam: sezamo
sezamovité: pedaliacoj
seznam: etato, indekso, listo, tabelo, tabuleto
seznam adres k rozeslání: dissendolisto
seznam dat: ligillisto
seznámit: riveli
seznam literatury: bibliografio
seznam naložených věcí: kargo
sezóna: sezono
se zpětnou účinnostá: retroaktiva
sféra: sfero
sférická souřadnice: sfera koordinato
sférický: sfera
sfinga: sfinkso
sfinkter: sfinktero
sfinx: sfinkso
shledat: retrovi, revidi, trovi
shluk: tumulto
shlukovat: arigi
shlukovat se: aglutini
shnilý: putra
shoda: interakordo, konkordo
shodnost: homologeco, kongrueco
shodnout se: kongrui
shodný: konforma, kongrua
shodovat se: akordi, koincidi, kongrui
shon: galopo, tumulto
shovívavost: indulgo
shovívavý: indulgema, malsevera, pardonema
shrabat: rasti
shrabávat: rasti
shrabovat: rasti
shrnout: refi
shrnout na hromadu: amasigi
shrnovací plachta: refo
shrnovat: paki
shrnutí: resumo
shromáždění: kolekto, kongreso, kunveno, sinodo
shromáždit: arigi
shromáždit se: kunveni
shromažďovat: kolekti
scházet: malesti
scházet se: kunveni
schéma: skemo
schematický: skema
scherco: skerco
schizma: skismo
schizofrenie: skizofrenio
schizofrenik: skizofreniulo
schlíplý: velka
scholastik: skolastikulo
scholastika: skolastiko
scholastikus: skolastikulo
schopnost: fakulto, forto, intelekto, kapableco, kapablo, povo
schopnosti: kompleksio, talento
schopnost pamatování: memoro
schopnost vnímat: senso
schopný: kapabla, kompetenta
schopný platit: solventa
schránka: kesto, tenejo, ujo
schránka na dary: almozkesto
schránka na dopisy: leterkesto
schránka na lístky: biletujo
schránka na máslo: buterujo
schránka na šperky: juvelujo
schůze: kunveno, seanco
schůzovat: kunveni
schválení: aprobo, sankcio
schválit: aprobi
schýlit: klini
sibilanta: siblanto
Sibiř: Siberio
sice: ja
sídlištní mohyla: telo
sídlo: restadejo, sidejo
sídlo velvyslanectví: ambasadejo
siesta: siesto
sifon: sifono
sigla: siglo
signál: signalo
signalizovat: signali
signalizovat telegrafním klíčem: manipuli
signální raketa: petardo
signor: sinjoro
signora: sinjorino
signore: sinjoro
Sikkim: Sikimo
síla: forto, povo
silentium: silento
silně: forte
silně bručet: murmuregi
silně pršet: pluvegi
silně rozrušit: afekcii
silně souvislý: koneksega
silnice: veturejo, vojo
silniční daň: vojimposto
silný: forta, fortika, intensa
silo: silo
silueta: silueto
silur: silurio
simonie: simonio
simplifikovat: simpligi
simulace: simulado
simulátor: simulilo
simulovat: hipokriti, preteksti, simuli
simultánní: simultana
sinekura: sinekuro
Singapur: Singapuro
singulár: singularo
sinusitida: sinusito
Sión: Ciono
Sioux: siuo
sípat: anheli
síra: sulfo, sulfuro
siréna: sireno
Sírius: Siriuso
sirka: alumeto
sirop: siropo
sirotčinec: orfejo
sirotek: orfo
sirup: siropo
sirý: dezerta
sisal: sisalo
sistr: sistro
sistrum: sistro
sít: prisemi
síť: reto
síť na zavazadla: rako
sítnice: retino
síto: kribrilo
síťová adresa: retadreso
síťová mřížka: latiso
síťovka: retsako
situace: situacio, stato
situativní: situacia
sivý: griza
sjednání: interligo, ligo
sjednat: ligi
sjednotit: unuigi
sjezd: kongreso
skabies: skabio
skabióza: skabiozo
skácet: faligi, renversi
skadrona: skadro
skafandr: skafandro
skákání "panáka": hopludo
skákat: salti
skalára: skalaro
skald: skaldo
skalice: vitriolo
skalp: skalpo
skalpel: skalpelo
skandál: skandalo
skandalizovat: skandali
skandinávský skřítek: elfo
skandium: skandio
skandovat: deklami, skandi
skapávat: deguti
skarifikovat: skarifi
skarlatina: skarlatino
skasat: refi
skasávací pruh plachty: refo
skaut: skolto
skauting: skoltismo
skelet: ostaro
skelný: vitreca
skelný papír: sablopapero
skepse: skeptiko
skepticismus: skeptikismo
skeptický: dubema, skeptika
skeptičnost: dubemo
skerzo: skerco
ski: skio
skica: skizo
skicovat: krokizi
skip: skipo
sklad: provizejo, tenejo
skládací: faldebla
skládačka ,, hádanka: puzlo
skládání básní: versfarado
skládat: komponi, konsistigi
skládat do záhybů: faldi
skládat poklony: komplimenti
skládat se: konsisti
skládat se z ...: konsisti
skladba: kombino, kompozicio, sintakso, sintezo, strukturo, verko
skladba ve středním tempu: andanto
skladební: sintaksa
skladiště: deponejo, magazeno, staplo
skládka: deponejo, rubejo
skladovat: stapli
sklad zboží: staplo
sklad zbraní: arsenalo
sklánět: klini
sklápěcí auto: baskulkamiono
sklápěcí dveře: klappordo
sklápěcí most: baskulponto
sklápět: klini
skleněný: vitra
sklenice: glaso
skleník: forcejo
skleníkový efekt: forceja efiko
sklep: kelo
sklepník: kelisto, kelnero
skléra: sklero, skleroto
skleróza: sklerozo
skleslost: depresio, deprimo
sklíčenost: aflikto, depresio
sklíčený: angora
skličovat: deprimi, korpremi
sklípek: alveolo
sklivec: vitreo
sklizeň: rikolto
sklízet: rikolti
sklo: vitro
sklon: angula koeficiento, deklinacio, emo, inklino
sklonit: klini, mallevi
skloňování: kazaro
skloňovat: deklinacii
skloubit: artikigi
sklouznout: degliti
sklovitý: vitreca
skluz: glito, prokrasto
skluzavka: deglitejo
skoba: hoko
skočit: salti
skok: salto
skokan: rano
skokanský můstek: trampolino
skolióza: skoliozo
skolit: mortigi
skončení: fermo
skončený: finita
skončit: fini
Skopje: Skopjo
skorbut: skorbuto
skóre: poentaro
skořec: ricino
skořice: cinamo
skořicovník: cinamujo
skot: bovo, Bovo
Skot: skoto
skotačení: petolo
skotačit: petoli
skráň: tempio
skrblit: avari
skromný: malluksa, modesta
skrupule: skrupulo
skrytý: latenta, okulta, sekreta
skrz: tra
skrze: tra, trae
skřele: brankokovrilo
skřet: orko
skříň: ŝranko
skříňka: kesto
skříňka na hostie: tabernaklo
skřípat: grinci, knari, pinĉi
skřipec: nazpinĉilo, nazumo
skřípnout: pinĉi
skřítek: feo, gnomo
skřivan: alaŭdo
skřivan polní: alaŭdo
skučet: jelpi
skuhrání: murmuro
skuhrat: murmuri
skulina: fendeto, lakuno, liko
skulptor: skulptisto
skunk: mefito, skunko
skupenství: stato
skupina: aro, fasko, grupo, opo, partio
skupina letadel: aviadilaro
skupina muzikantů: bando
skupina ostrovů: arkipelago
skupinové slovo: kapvorto
skupinový: opa
skupovat zboží: akapari
skutálet se: rulfali
skutečně: efektive, fakte
skutečno: realo
skutečnost: efektiveco, fakto
skutečný: efektiva, fakta, reala, vera
skutek: ago, faro
skutkový: fakta
skútr: skotero
skvělý: belega, brila, elstara, sublima, superba
skvět se: brili
skvost: juvelo
skvostný: luksa, pompa
skvrna, kaňka: makulo
skvrna: makulo, marko, stigmato
Skylla: Scilo
Skythie: Skitio
skythský: skita
skýva chleba: panero
slabičný: silabiga
slabika: bajto, silabo
slabikář: abocolibro, alfabetumo
slabikotvorná hláska: sonanto
slabikotvorný: silabiga
slabikovat: literumi
slabina: ingveno
slábnout: dekadenci, fadi
slabomyslnost: idioteco
slabý: febla, malfirma, malforta, softa
slabý náznak: nuanco
slad: malto
sladit cukrem: sukeri
sladký: dolĉa
sladký brambor: batato
sladoš: mangarbo
sladovat: maltigi
slaďovat: konformigi
sladový cukr: maltozo
sláma: pajlo
slaměný: pajla
slaměný panák: pajlohomo
slang: slango
slaný: sala
slaný preclík: kringo
slap: kaskado
slast: delico, volupto
slastný: voluptema
slátanina: galimatio, salato
slatina: torfejo
slatinné rašeliniště: torfejo
slav. přehlídka: parado
sláva: famo, gloro
slavik: najtingalo
slavík obecný: najtingalo
slavista: slavisto
slavit: celebri, festi, glori, soleni
slavn. průvod: procesio
slavně: glore
slavnost: festeno, festo, soleno
slavnostně osvětlit: ilumini
slavnostně pochodovat: paradi
slavnostní: solena
slavnostní osvětlení: iluminado
slavnostní projevy: festparolado
slavnostní ráz: soleneco
slavnostní řeč: panegiro
slavnostní sál: festosalono
slavný: fama, glora
slavný člověk: famulo
slavomam: megalomanio
sled: sekvenco
sleď: klupeo
sleď obecný: haringo
sledování: observado, observaĵo
sledovat: observi, pririgardi, sekvi, spuri
sledovat televizi: televidi
slepá ulice: sakstrato
slepě: blinde
slepec: blindulo
slepě nábožný člověk: bigoto
slepenec: konglomerato
slepé střevo: cekumo
slepit: kunglui
slepota: blindeco
slepý: blinda
slepýš: angviso
slétnout dolů: deflugi
sleva: rabato
slévač: fandisto
slévač litiny: gisisto
slévat: aloji
slévat kov: gisi
slevit: pardoni, rabati
sléz: alteo
slezina: lieno
sléz léčivý: alceo
slézovité: malvacoj
Slezsko: Silezio
slib: promeso
slíbit: promesi
slída: glimo
slídit: subrigardi
slín: kalkargilo
slina: salivo
slinit: salivi
slinivka břišní: pankreato
slintat: salivumi
slintavka a kulhavka: afto
slípka zelenonohá: akvokoko, galinulo
slít: dekanti
slitování: kompato, mizerikordo
slitovat se: korfavori
slitovat se nad někým: kompati
slivoň trnitá: prunelarbo, prunelo
slivovice: prunbrando
sliz: muko
sliznice: mukmembrano, mukozo, serozo
slíznout: forleki
slogan: frapfrazo, slogano
sloh: stilo
sloha: stratuso
sloj: tavolo
sloka: strofo
slon: elefanto
slonová kost: eburo
slonovina: eburo
slonovinový: ebura
sloučit: kunigi, unuigi
sloučit s vodou: hidratigi
sloup: fosto, masto
sloupec: kolumno, rubriko
sloupek: paliseto
sloupoví: kolonaro, peristilo
sloužení: servado
sloužit: servi
sloužit na vojně: militservi
Slovák: slovako
Slovan: slavo
slovanský: slava
slovenský: slovaka
slovesný rod: diatezo
sloveso: verbo
Slovinec: sloveno
slovně napadnout: insulti
slovní: parola
slovní druh: vortospeco
slovní figura: vortfiguro
slovní hříčka: vortludo
slovník: vortaro
slovníkář: leksikografo, vortaristo
slovníkářství: leksikografio
slovníkové heslo: kapvorto
slovník rýmů: rimaro
slovní obrat: parolturno
slovní prvek: vortero
slovní tvar: vortformo
slovní útvar ze sémantického hlediska: vortfiguro
slovní zásoba: leksiko, vortoprovizo
slovo: vorto, Vorto
slovo opačného významu: antonimo
složené slovo: kompozito, vortkunmeto
složení: kombino, konsisto, strukturo
složenina: kompozito, vortkunmeto
složený: divizorhava, konsista
složit: formi, komponi, strukturi
složit slib: promesi
složitý: malsimpla
složka: komponanto
složnokvěté: asteracoj, kompozitoj
slučitelná: kongrua
slučitelný: akorda, akordigebla
slučovací: aglutina
slučovací schopnost: afineco
slučování: sintezo
slučovat: integri, sintezi
sluha: servisto
absolutní sluch: absoluta sonsento
sluj: groto
sluka lesní: skolopo
slukovití: skolopedoj
slunce: suno
slunéčko: kokcinelo
slunečnice: helianto, sunfloro
slunečnice topinambur: terpiro, topinamburo
sluneční energie: sunenergio
slunečník: ombrelo, sunombrelo
sluneční lázeň: sunbano
sluneční soustava: sunsistemo
slunit se: sunumi
slunovrat: solstico
slupka: epikarpo
slušet se: deci
slušně: dece, delikate
slušný: bonkonduta, deca, honesta
služba: servado, servo
služebně nejstarší člen: dojeno
služebnictvo: servistaro
služebník: servisto
služební třída: rango
služné: soldo
slyšet: aŭdi
slza: larmo
slzet: larmi
slzná kost: lakrimalo
Sm: samario
smalt: emajlo, glazuro
smaltovat: emajli
smaragd: smeraldo
smát se: ridi
smát se v duchu: subridi
smažit: friti, rosti
smegma: smegmo
smekat se: gliti
smeknout se: degliti
smeknout se a upadnout: glitfali
smělý: riskema, temerara
směna: teamo
směnečné ručitelství: avalo
směnečník: tratato
směnečný makléř: kambia makleristo
směnka: bilo, kambio
směnkovatel: tratanto
směr: direkto, senco, sencumo
směrnice: angula koeficiento, direktanto, direktivo, direktrico, inklino, instrukcio
směrnice přímky: angula koeficiento
směrování: kanalo
směrovat: direkti, stiri
směrový: direkta
směrový úhel: azimuto
směřovat: celi
směřovat na východ: orienti, orientiĝi
směs názorů: sinkretismo
smést: balai
směšný: komika, mokinda, ridinda
směšovat: miksi
smět: lici, rajti
smeták: brosbalailo
smetánka: elito, mondumo
smetí: fatraso
smetiště: formetejo, rubejo
smích: rido
smíchat: intermiksi
smilnit: adulti
smilný: adultema
smilování: indulgo, kompato
smil písečný: helikrizo
smírčí řízení: arbitracio
smirek: smirgo
smirkovat: smirgi
smirkový papír: sablopapero
smírný: paca, pacema
smířit: pacigi, repacigi
smířit se: konsoli
smísit: miksi
smíšené: korpa, miksa
smíšenina: konglomerato
smíšený: gea, miksospeca
smlouva: kontrakto, konvencio
smluvit předplatné: ekaboni
smočit: trempi
smola: rezino
smolné dřevo: keno
smotat: kunvolvi
smrad: fetoro
smrdět: fetori
smrdutý: fetora
smrk: piceo
smrkat: mungi, nazpurigi
smrt: morto
smrťák: morto
smrtelník: karnulo
smrtelný: morta, mortema
smrtelný hřích: morta peko
smrtelný zápas: agonio
smrtící: mortiga
smrtící nástroj: mortigilo
smrtka: morto
smůla: rezino
smuteční: funebra
smuteční řeč: oracio
smutek: funebro, hejmveo, malgajo
smutný: elegia, malgaja, morna, trista
smýčit: senpolvigi
smyk: glito
smysl (čeho): senco
smysl: senco, sencumo, senso, sentumo, spirito
smyslný: voluptema
smysl pro družnost: sociemo
smyšlenka: fikcio
smyšlený: fikcia, mita
smýšlet: opinii
smýt: forlavi
Sn: stano
snad: supozeble
snadno poškoditelný: malfortika
snadný: facila
snadný odbyt: debito
snaha: klopodo, strebo
snaha o převahu: superemo
snacha: bofilino
snášenlivý: liberala, tolerema
snášet: indulgi
snášet na hromadu: amasigi
snášet se: kongrui
sňatek: nupto
sňatkové zprostředkování: svato
snažení: celado, strebo
snažit se: aspiri, peni, strebi
snaživý: diligenta
snažně prosit: petegi
snědý: bruna
sněhová pusinka: meringo
sněhové kroupy: grajlo
sněhové krupky: grajlo
sněm: parlamento, sinodo
sněmovat: kongresi
sněmovna: parlamentejo, parlamento
snesitelný: tolerebla
sněť: gangreno
sněť slezinná: antrakso
sněženka: galanto
sněžnice: neĝŝuo
sníh: neĝo
snílek: revulo
snílkovský: reva, revema
snímací kamera: kamerao
snímač: legilo, sentilo
sníst: konsumi
snít: revi
snítka: frondo
snivý: reva, revema
snížení: dekremento
snížit: malaltigi, mallevi, redukti
snížit hodnost; zbavit funkce: degradi
snob: snobo
snobizmus: snobismo
snobství: snobismo
snovat: teksi
sob: norda cervo
sobec: egoismulo, egoisto
sobecký: egocentra, egoisma, egoista
sobectví: egoismo, memamo
sobol: zibelo
sobota: sabato
socializmus: socialismo
sociální: sociala
sociolog: sociologo
soda: sodo
sodík: natrio
sodová voda: sodakvo
sodovka: sodakvo
sofista: sofisto
sofistika: sofistiko
sofizma: sofismo
sofrologie: sofrologio
software: programaro
socha: statuo
sochař: skulptisto
sochařství: skulptarto
sochor: stango
sója: sojo
sojka obecná: garolo
sojový sýr: sojkazeo
sojový tvaroh: sojkazeo
sok: antagonisto, rivalo
sokl: soklo
sokol: falko
sokolovití: falkedoj
Sokrates: Sokrato
soldát: soldulo
solecizmus: solecismo
solidární: solidara
solidní: solida
solidnost: solideco
solipsizmus: solipsismo
sólista: solisto
solit: sali
solná daň: salimposto
sólová píseň: ario
solsticium: solstico
solventní: solventa
somár: azeno
somnambul: somnambulo
sonanta: sonanto
sonantní: silabiga
sonantní souhláska: likvido
sonáta: sonato
sonda: katetero, provbalono, sondo
sondovat: sondi
sonet: soneto
sonorní souhláska: likvido
sopka: vulkano
soprán: diskanto, soprano
sopranista: sopranulo
soptit: erupcii
sorbující: sorba
sorta: speco
sortiment: sortimento
sotva: apenaŭ
souběžnost: kunrulo
souběžný: paralela, simultana
souboj: duelo
soubor (členů): familio
soubor: aro, ensemblo, fasko, garnituro, kolekto, kompleto
soubor alfanumerických znaků: tiparo
soubor článků: artikolaro
soubor dat: datumbazo, ligillisto
soubor dogmat: dogmaro
soubor map: atlaso, Atlaso
soubor námětů: temaro
soubor návodů: metodaro
souborný: kolektiva, kompleksa
soubor orgánů: organaro
soubor právních norem: juro
soubor příznaků: simptomaro, sindromo
soubor souřadnic: koordinatsistemo
soubor zásad: platformo
soucit: kompato, kunsento
soucitnost: kompateco
současné období: nuntempo
současně probíhající: paralela
současník: samtempulo
současnost: koincido, nuntempo
současný: samtempa
součást: komponanto
součástka: parto, partuma parto
součástka léku: ingredienco
součet: sumo
součin: produto
součinitel: indico, koeficiento
součinnost: kunlaboro, kunrulo, sinergio
soud: kortumo, tribunalo
souděj: epifenomeno
soudek: bareleto
soudit: konkludi, opinii
soudit se: procesi
soudně předvolat: asigni
soudně stíhat: procesi
soudnictví: justico
soudní dvůr: tribunalo
soudní exekutor: persekutisto
soudní pravomoc: jurisdikcio
soudní pře: proceso
soudní přísedící: asesoro
soudní řízení (závažnější): proceso
soudní spor: proceso
soudní vykonavatel: ekzekuciisto, persekutisto
soudní výrok: verdikto
soudný: prudenta
soudobý: simultana
soudruh: kamarado
soudržnost: kohereco, kohero
souhlas: jeso, konsento
souhlasit: jesi, konsenti
souhláska: konsonanto
souhlasnost: homologeco
souhlasný: konsenta
   souhlasný (úhel): responda
souhrn: aro, resumo
souhrn myšlenek: idearo
souhrnně: sume
souhrnný: kompleksa
souhrn obrazů: bildaro
souhrn okolností: cirkonstancaro
souhrn pravidel: regularo
souhvězdí: stelaro, stelfiguro
souchotinářský: hektika
soukat: bobeni
soukmenovec: samgentano
soukromá garáž: remizo
soukromník: privatulo
soukromý: privata
soulad: harmonio, konformeco
soulož: fiko, koito
souložit: fiki, koiti, seksumi
souměrnost: simetrieco, simetrio
souměrný: simetria
souměřitelný: racionala
souostroví: arkipelago, insularo
soupeř: rivalo
soupeření: antagonismo
soupeřit: konkursi, rivali
soupis: etato, inventaro, listo, tabelo
soupis pojistek: asekurlibro
soupis pozemků: katastro
souprava: garnituro
souprava stolního nádobí: servico
souputník: trabanto
sourodý: homogena
sourozenci: gefratoj
sourozenci manželky: bogefratoj
sourozenci obojího pohlaví: gefratoj
sourozenec: gefrato
souřadnice: koordinatsistemo
soused: najbaro
sousedit: apudi, limi
sousední: apuda, najbara
sousední třída: flanka klaso
soustátí: konfederacio
soustava: aro, familio, sistemo
soustava rovnic: ekvaciaro
soustavný: metoda
soustrast: kondolenco
soustrojí: kompleto
soustruhovat: torni
soustružit: torni
soustředěný: atenta
soustředit: koncentri
soustředný: samcentra
soustřeďování: koncentrado
soutěska: interkrutejo
soutěž: konkurso
soutěžení: konkuro
soutěžit: konkuri, konkursi
soutok: kunfluejo
související: kohera
souviset: koheri
souvisící: koneksa
souvislost: fadeno, interrilato, kontinueco
souvislý: kohera, koneksa, kontinua
souvztažnost: korelacio, korelativeco
souvztažný: korelativa
souznačné slovo: sinonimo
souznačnost: sinonimeco
souznění: asonanco
souzvuk: agordo, harmonio, harmono, unisono
souzvuk alespoň tří tónů: akordo
soužení: aflikto, turmento
soužit: aflikti, korodi, turmentegi, turmenti
soužít: kunesti
soužití: simbiozo
soužit se: langvori
sova: strigo
sovět: soveto
sovětový: soveta
Sovětský svaz: Sovetio
sovy: strigoformaj
spací pytel: dormosako
spád: gradiento
spadat: fali
spadiště: falilo
spadnout: disfali, fali
spáchat: fari, kulpi
spáchat sebevraždu: memmortigi
spála: skarlatino
spálení: kremacio
spálenina || úžeh: sunfrapo
spaliny: gaso
spálit: bruligi, brulvundi, cindrigi
spálit mrtvého: kremacii
spalničky: morbilo
spalovat: bruligi
spánek: dormo, tempio
spaní: dormo
spánková kost: temporalo
spár: krifo
spára: fendo, interspaco, junto
spářit: geigi, parigi
spása: savo
Spasitel: Kristo
spát: dormi
spát hlubokým spánkem: dormegi
spatření: vido
spatřit: ekvidi, pririgardi
spavá nemoc: dormomalsano
spazmus: spasmo
specialista: ekspertizisto, eksperto, specialisto
speciální: speciala
specifická hmota: specifa maso
specifický odpor: rezistivo
specimen: specimeno
speditér: liveranto
spěch: galopo
spěchat: hasti, rapidi
spektátor: spektanto
spektrální fotometrie: spektrofotometrio
spektrofotometrie: spektrofotometrio
spektrometrie: spektrometrio
spektroskop: spektroskopo
spektrum: spektro
spekulovat: spekulacii, spekuli
speleolog: speleologo
speleologie: speleologio
sperma: spermo
spermatozoon: spermatozoo
spermie: spermatozoo
spes: speso
spěšně provedený: hasta
spěšný: ekspresa
s pevně určenou lhůtou: fiksa
s pevně určeným dnem: fiksa
s pevně určeným termínem: fiksa
s pevnou desetinou čárkou: fikspunkta
spěž: bronzo
spěžový: bronza
spiknout se: komploti, konspiri
spiknutí: komploto, konspiro
spílat: insulti
s pílí konaný: fervora
spínací špendlík: fibulo
spínací zařízení: kuplilo
spínač: kontaktilo
spínadlo: agrafo
spínání: kuplo
spinový moment: spinmomanto
spirála: spiralo
spiritista: mediano, spiritisto
spiritizmus: spiritismo
spiritualista: spiritualisto
spiritualizmus: spiritualismo
spirochéta: spiroĥeto
spis: skribo, verko
spisovat: verki
spisovatel: verkisto
spisovný: skriba
spisový obal: dosiero
spíše: prefere
splácet: amortizi, repagi
spláchnout: forlavi
splachovací záchod: klozeto
splasklý: plata
splašit: paniki, teruri
splatit: amortizi, repagi
splátka: anuitato
splavnit: kanaligi
splavný: navigebla
splést: erarigi
splést se: erari
splétat: plekti
splín: spleno
splnit: efektivigi, plenumi
splnit kontingent: kontingenti
splynutí: koincido
splývat: flosi, flui, koincidi, pendi
spočetný: nombrebla
spočítat: prikalkuli
spodek: fono, fundo
spodina orgánu n. dutiny: planko
spodky: kalsono
spodní: malsupra, suba
spodní část sloupu: plinto
spodnička: subjupo
spodní hranice: suba baro
spodní prádlo: subvesto
s pohyblivou desetinou čárkou: glitpunkta
spoj: junto, konekso
spoje: komunikado
spojenec: aliancano
spojení: kanalo, konekso, kontakto, koplo, ligilo, sintezo
spojit: asocii, interkomunikigi, konjugi, kontaktigi, kunigi, kuntiri
spojitě se měnící: analoga
spojit kloubem: artikigi
spojit mezi sebou: kunligi
spojitost: fadeno, kohereco, kohero, kontinueco
spojit sponou: vinkti
spojit svorníkem: bolti
spojit teplem: aglomeri
spojit tlakem: aglomeri
spojitý: analoga, kohera, koneksa, kontinua, lineara
spojitý prostor: vektora spaco
spojka: konjunkcio, kuplilo
spojka podřadící: subjunkcio, subordiga konjunkcio, subordigilo
spojník: fitingo
spojovací článek: konektilo
spojovací program: bindilo
spojovací způsob: subjunktivo
spojovat: aglutini, asocii, bindi, konjugi, kupli
spokojený s: kontenta
spokojený se sebou: memkontenta
spolčení: komploto
spolčit: asocii
společenská přednost: precedenco
společenský: degenero, komuna, socia, sociala, societema
společenský takt: takto
společenství: kolegaro, komuneco, komunumo, kuneco, societo
společná mísa: gamelo
společná vlastnost: komuneco
společně: komune, kune
společníci: kunularo
společník: akompananto, kompaniano, kompaniulo, kunulo, kunvivanto, partnero
společnost: kompanio, societo
společnost s ručením omezeným: kompanio kun limigita respondeco
společnost vynikajících osobností: eminentularo
společný: komuna, komunuma, kuna
společný a nerozdílný: solidara
společný všem lidem: komunhoma
spoléhání: fido
spoléhat se: fidi
spolehlivý: fidinda, kredinda, solida
spolek: asocio, kompanio, societo
spolknout: gluti
spolkový: federacia
spolu: kune
spolubojovník: kunbatalanto
spolubydlící v pokoji: samĉambrano
spolukojenec: laktofrato, mamfrato
spolupachatel: komplico
spolupracovat: kunagi
spolupůsobení: sinergio
spolupůsobit: kunagi
spolu s něčím jiným: kunalie
spolužák ve třídě: samklasano
spolužák ze třídy: samklasano
spolužití: simbiozo
spona: agrafo, kopulo, pinglo
spondej: spondeo
sponka: vinkto
sponka na vlasy: harpinglo
sponové sloveso: kopulo
spontánní: spontanea
sponzor: sponsoro
sponzorovat: sponsori
spor: konflikto
spora: sporo
sporadický: sporada
sporák: kuirforno
sporangie: pustulo
sporné řízení soudní: proceso
sporný: diskutebla
sport. fleret: rapiro
sport. překážka: bariero
sport: sporto
sportovat: sporti
sportovec: sportisto
sportoviště: sportejo
sporý: malabunda
sporýš: verbeno
spotřebitel: konsumanto
spotřebovat: forkonsumi, konsumi
spotřebovat se užíváním: foruzi
spousta: maso, multe, multo
spouštět vlajku: malhisi
s povrchu: de sur
správa: administracio, administrantaro
správce: intendanto, sindiko
správce konírny: stalisto
správce konkursní podstaty podniku: sindiko
správce majetku: aferisto
správce souborů: dosiersistemo
spravedlivý: justa
spravedlnost: justeco
spravit: fliki, ripari
správka: riparo
správkař: flikisto
správně: ĝuste, prave
správné myšlení: prudento
správní budova: administrejo
správní poplatek: stampimposto
správní úřednictvo: administrantaro
správní území: distrikto
správnost: pravo
správný: korekta, prava
správný zvuk: bonsoneco
spropitné: trinkmono
sprosťáctví: vulgareco
sprostý: obscena, sordida, vulgara
sprovodit: ekstermi
spřáhlo: kuplilo
spřáhnout: kupli
spřažení: koplo, kuplo
spřežení: jungitaro
spřízněný: parenca
spustit: ekigi, startigi
sputnik: sputniko
Sr: stroncio
srazit: depreni
srazit se: karamboli, kolizii
sráznost: abrupteco
srázný: kruta
srážet: humiligi, koaguli, precipiti
srážet z účtu: diskonti
srážka: karambolo, kolizio
srážka z účtu: diskonto
Srb: serbo
srbský: serba
srdce: kardio, koro
srdce v kartách: kero
srdce zvonu: svingilo
srdcovka: kardioido
srdečnice: aorto
srdeční systola: sistolo
srdečnost: koreco
srdečný: elkora
srdečný vztah: korfavoro
srocení: tumulto
srolovat: kunruli, volvi
srovnaná hromada: staplo
srovnání: komparo
srovnat: egaligi
srovnat povrch: ebenigi
srovnávání: komparado
srovnávat: kompari
srozumitelně: kompreneble, memkompreneble
srozumitelný: klara, komprenebla
srpek měsíce: lunarko
srpen: aŭgusto
srst: hararo, vilo
srstka: groso, grosujo
sršeň obecná: krabro
srůst: adhero
stabilita: stabileco
stabilizační klapka: alerono
stabilizovat: stabiligi
stabilnost: stabileco
staccato: stakate
stáčení: rotacio
stáčet tekutinu z pípy: elkrani
stačit: sufiĉi
stačit něco udělat: sukcesi
stadión: stadiono
stadium: stadio
stádium: etapo, fazo
stádo: anaro, grego
stádo skotu: brutaro
stádový: grega
stagnovat: stagni
stáhnout: detiri, kuntiri
stáhnout drátem: drati
stáhnout obočí: kuntiri la brovojn
stáhnout plachtu: ferli
stáhnout z kůže: senfeligi
stáhnout zpět: retiri
stahovací stěna: ekranego
stahující: adstringa
stáj: stalo
staktum: stakto
stalagmit: stalagmito
stalaktit: stalaktito
stálá veličina: konstanto
stále: konstante
stálost: fikseco, stabileco
stálý: fortika, konstanta, kronika, permanenta
stan: jurto, tendo
stance: stanco
standard: normo
standardní odchylka průměru: varianca devio
standardní průběh: proceduro
stánek: kiosko, stando
stanice: stacio
stanice metra: metrostacio
stanice první pomoci: sukurejo
staniční dům: stacidomo
staniol: staniolo
stanout: ekstari
stanovat: tendumi
stanovení: difino
stanovisko: starpunkto
stanoviště: posteno
stanovit: difini, fiksi, starigi
stanovit diagnózu: diagnozi
stanovit měřítko: skali
stanovovat body: punkti
stanovy: regularo
stanum: stano
stará francouzská stříbrná mince: eskudo
starat se: prizorgi, zorgi
stará viola: vjolo
staré železo: ferrubo
starobylost: antikveco
starobylý: antikva
staromilství: paseismo
staromódní: eksmoda, malmoderna
starořecký básník: aedo
starořecký peníz: obolo
starost: klopodo, zorgo
starosta města: urbestro
starostlivý: zorga, zorgema
starověk: malnovepoko
starší: presbitero
starý: maljuna, malnova, olda
starý portugalský zlatý peníz: kruzado
starý Řek: heleno
Starý zákon: Malnova testamento
stařec: maljunulo
stařecká demence: atrofio
stařecký: senila
stařecký marasmus: atrofio
stáří: aĝo, maljuneco
stát (o ceně): kosti
stať: artikolo
stát: lando, regno, stari, ŝtato
statečně: brave
statečnost: braveco
statečný: brava
statek: bieno, farmejo , farmo
stater: statero
statika: statiko
statista: figuranto, statisto
statistika: censo, statistiko
stativ: stativo
statkář: bienmastro, bienulo
stát Mississippi: Misisipio
stát modelem: pozi
stát na stráži: gardestari
stát nehybně: stagni
státní pokladna: fisko
státní poznávací značka: numerplato
státní poznávací značka auta: licencplato
státní prezident: prezidento
státní příslušník: civitano, regnano
státní správa: regio
státní zástupce: prokuroro
statný: firma, fortika
stát se (nějakým): iĝi
stát se: okazi
stát se knězem: pastriĝi
státu: landlimo
statue: statuo
stát za něco: valori
stav: kiomo, pozicio, situacio, stadio, stato
stavař: konstruisto
stávat se: okazi
stavba: konstruo
stavbař: konstruisto
stav duše: animstato
stavebnice: garnituro
stavební dělník: konstrulaboristo
stavební sádra: alabastro
staveniště: konstruejo
stavět: haltigi, konstrui
stavět barikády: barikadi
stavět hnízdo: nesti
stavět se na zadní nohy: obstini
stavit: kunfandi
stavitelství: konstruarto
stávka: striko
stávkovat: striki
stéblo slámy: pajlero
stéci: deflui
steh: kudrero
stehlík obecný: kardelo
stehno: femuro
stěhovat se: migri
stejná hodnota: ekvivalento
stejné hodnosti: samranga
stejného pohlaví: samseksa
stejného postavení: samranga
stejného středu: samcentra
stejného znaménka: samsigna
stejně mocný: sampova
stejnokroj: uniformo
stejnolehlost: homotetio
stejnoměrný: homogena, takta
stejnopis: duplikato, ekzemplero, pareo
stejnorodý: homogena
stejnosměrný: rekta
stejnosměrný proud: kontinua kurento, rekta kurento
stejnoznělost: paronimio
stejný: egala, sama
stéla: steleo
stěna: muro, septo
stěna tělesa: edro
stenografie: stenografio
stenografovat: stenografi
stenogram: stenogramo
stenotypie: stenotipio
stenotypistka: stenotipisto
step: klakdanco, stepo
steradián: steradiano
stereotyp: stereotipo
sterilizovat: steriligi
sterilní: sterila
stěrka: spatelo
sternum: sternumo
stesk: melankolio, nostalgio, sopiro
stesk po domově: hejmveo
stětím popravit: senkapigi
stetoskop: stetoskopo
stevard: stevardo
stevardka: stevardino
stezka: pado, vojeto, vojstreko
stěžeje: pordhoko
stěžňová plošina: topo
stěžňoví: mastaro
stěžňový koš: topo
stěžovat si: plendi
stigma: stigmato, stigmo
stíhat: persekuti
stihnout: trafi
stilus: stileto
stimul: stimulo
stimulace: stimulo
stimulovat: aktivigi, stimuli
stínítko: ekrano
stínovat: stompi
stínové divadlo: ombroteatro
stipendista: stipendiato
stipendium: stipendio
stírat houbou: spongi
stisknout: kunpremi
stisknutí ruky: manpremo
stisk ruky: manpremo
stísněnost: korpremo
stísněný: angora
stížnost: plendo
stlačovač: premilo
stlačovat: kunpremi
stmelit: kunigi
sto: cent
stočit: turni, turniĝi, volvi
stočit stranou: deviigi
stodola: garbejo
stof: stofo
stohovat: stapli
stoicismus: stoikismo
stojan: rako, stablo, stativo
stojan na noty: pupitro
stojatý: senmova
stojící vedle: apuda
stojící za námahu: peninda
stojící za zmínku: menciinda
stolař: meblisto
stoleček: tableto
stolek: katedro, tableto
století: centjaro, jarcento
stolice: ekskremento, feko, instanco, katedro
stolička: molaro
stolička bez opěradla: tabureto
stolička pod nohy: piedbenketo
stolní hra: tabloludo
stolní hra imitující válečnou bitvu: strategiludo
stolní lampa: tablolampo
stonek: trunketo
stonek trávy: herbero
stonoha: skolopendro
stonožky: miriapodoj
stopa: futo, piedo, postsigno, premsigno
stopa magn. pásky (el.): trako
stopa nohy na zemi: piedosigno
stopa vozu: vojsulko
stopka: tigo
stotinka: stotinko
stoupat: elkreski, flusi, kreski
stoupenec: adepto
stoupenec řeči: lingvano
stožár: masto
strabizmus: strabismo
Strabo: Strabono
Strabon: Strabono
strádat: suferi
strach: angoro, timo, timosento
strachovat se: timi
straka: pigo
straka obecná: pigo
strakatý: diverskolora
stráň: deklivo
strana "má dát": debeto
strana (politická): partio
strana: latero
stranický: partia, partieca
straník: partiano
stranit: favori
stranit se: eviti
stránka: paĝo
stranou: flanke de, flanken
strass: straso
strast: plago
strašidlo: fantomo
strašit: fantomi, hanti
stratég: strategiisto
strategie: stratagemo, strategio
strategos: strategiisto
stratigrafická vrstva: stratumo
stratigrafie: stratigrafio
stratosféra: stratosfero
stratum: stratumo
stratus: stratuso
strava: nutro
strávit: konsumi, pasigi
stravitelný: digestebla
stravovna: nutrejo
stráž: gvardio
strážce: gardisto, gardostaranto
strážení: gardado, gardo
strážnice: gardistejo
strážník: policano, policisto
strážní nebo vězeňské lůžko: tabullito
strážný: gardisto, gardostaranto
strefovat se: trafi
strhnout: depreni
striktní: strikta
striptýz: striptizo
strkat: puŝi
strmost: abrupteco
strmý: abrupta, apika, grimpiga
strn: stoplo
strnad: emberizo
strnad zahradní: hortulano
strnisko: stoplo
strnulost: katalepsio, letargio
strnulý: rigida
strofa: strofo
strohý: strikta
stroj: maŝino
strojenost: afekto
strojený chováním: afekta
strojit: vesti
strojit úklady: insidi
strojovna: maŝinĉambro
strom: arbo
stromeček: arbeto
stromek: arbeto
strom japonského ovoce: umearbo
stromořadí: aleo
strom rodokmenu: genealogia arbo
stroncium: stroncio
strop: plafono
strouhat: grati, raspi, skrapi
strpění: indulgo
strpět: elteni, toleri
stručně: unuvorte
stručné sdělení: notico
stručně výstižný: lapidara
stručnost: koncizeco
stručný: konciza
struhadlo: raspilo
struktura: strukturo
strukturovat: strukturi
struna hřbetní: kordo
strunný nástroj: kordinstrumento
strup: krusto
struska: skorio
stružka: sulko
strýc: onklo
strýc manželky: boonklo
strýčkování: nepotismo
strychnin: striknino
strž: ravino
střadač: nombrilo
střádač: akumulejo
střádat: amasigi, hamstri
střapec: kvasto
střásání: vibro
střeček: ojstro
střed: centro, mezo, mezpunkto
středa: merkredo
střední: centra, meza
Střední Asie: Interna Azio
střední hodnota: ekspekto, meznombro
středník: punktokomo
střední kvadratická odchylka: varianco
středním tempem: andante
střední škola: liceo, mezlernejo
střední velikosti: mezgranda
středověk: mezepoko
středověká přilba: helmo
středové promítání perspektiva: perspektivo
středový: centra
středový úhel: centra angulo
Středozemní moře: Mediteraneo
střecha: tegmento
střel. zbraň: pafilo
střela: kuglo
střelec: pafisto, Pafisto
střelec v šachu: kuriero
střelec z pušky: fusilisto, fuziliero
střelit: pafi, pafiĝi
střelivo: municio
střelka: nadlo
střelnice: pafejo
střelný prach: pulvo
střemcha: paduso
střep: rompitaĵo, splito
střešní okno: luko
střešní taška: tegolo
střet: kolizio
střetnutí: konflikto
střeva: intestaro
střevíc: ŝuo
střevo: intesto
střevo kyčelní: ileo
střežit: gardi, varti
střežit se: eviti
stříbrem nebo zlatem: broki
střídání: alternanco
střídat se s někým: alterni
střídavý: alterna
střídavý proud: alterna kurento
střídmý: sobra
střih: fasono
stříhat: munti, tondi
stříhavka: forfikulo
střílet: pafi, pafiĝi
střílna: embrazuro
stříška nade dveřmi: alero
stříška nad oknem: alero
střízlivý: proza, realisma, sobra
stud: honto
studánka: fonto
studená válka: malvarma milito
student: studento
studený: frida, friska, frosta, malvarma
studie: etudo, studo
studijní skupina: studgrupo
studio: studio
studit: frosti, malvarmigi
studna: puto
studovat: studi
studující: studento
stuha: rubando
stůl: tablo
stůl s občerstvením: bufedo
stupa: stupao
stúpa: stupao
stupeň: gradiento, grado, kvanto, nivelo, rango
stupínek: podio
stupnice: gamo
stupnice přístroje: skalo
stupňování: komparacio
stupňovat: gradigi
stupňovitý: grada
stupňovitý vodopád: katarakto
stupňový: grada
stupor: stuporo
s tupým nosem: stumpnaza
stvořit: estigi
stvrdit: atesti
stvrzenka: atestilo
stvrzenka o úschově: deponatesto
stydět se: honti
stydké pysky: vulvo
stydlivost: prudeco
stydlivý: hontema, pruda, pudora
stydlivý muž: prudulo
styk: interfaco, interrilato, kontakto, rilato
stýkat se: kontakti, rilati
styl: gusto, stilo
stylistický útvar: stilfiguro
stylistika: stilistiko
stylizace: formulo
stylus: stiluso
subalterní: subalterna
subjekt: subjekto
subjektivní: subjektiva
subjektivní já: egoo
subjunktiv: subjunktivo
sublimace: sublimo
sublimát: sublimato
sublimovat: sublimi
submatice: submatrico
subspecies: subspecio, subspeco
substance: substanco
substantivum: substantivo
substituent: surogato
substituovat: substitui
substrát: substrato
subtext: subteksto
subtilní: subtila
subvence: subvencio
subvencovat: subvencii
sud: barelo
Súdánec: sudano
sudba: fatalo
sudokopytníci: parhufuloj
sudý: para
sufigace: sufiksado
sufixace: sufiksado
suflér: sufloro
suflovat: suflori
sufokace: sufoko
sufragán: sufragano
sugerovat: sugestii
sugestibilně ovlivňovat: sugestii
sugestivní vliv: sugesto
suchar: biskvito
suchopýr: erioforo
suchý: seka, sensuka
suchý slaný prclík: krakeno
suchý záchod: latrino
suchý zip: lapfermilo
suicidium: suicido
suita: suito
sukces: sukceso
sukcinit: sukceno
sukně: jupo
sukno: drapo
sůl s krystalickou vodou: hidrato
sultán: sultano
suma: sumo
sumec: siluro
summit: pintkunveno
sumo: sumoo
sundat: depreni
sunout se: krabli
sup: grifo, vulturo
super: super
superficiální: surfaca
superlativ: superlativo
supermarket: superbazaro
supernova: supernovao
supervodič: superkonduktanto
sup kondor: kondoro
suplement: suplemento
suplementum: suplemento
suplika: petskribo
supr: super
supremace: supremo
súra: surao
surfovat po internetu: retumi
surfové prkno s plachtou: veltabulo
Surinam: Surinamo
surjekce: surjekcio
surjektivní zobrazení: surjekcio
surogát: surogato
surová kůže se srstí: felo
surovina: krudmaterialo, materialo
surový: barbara, kruda
surový humus: moro
surrealismus: superrealismo
surrealistický: superrealisma
surrealizmus: surrealismo
suřík: minio
suspendace: suspendo
suspendovat: suspendi
sušená nesolená treska: gado
sušenka: biskvito
sušit: sekigi
sutana: sutano
suterén: kelo
sutiny: rubo
sútra: sutro
suvenýr: suveniro
suverén: suvereno
suverenita: suvereneco
suverénní: suverena
suverénnost: suvereneco
suzerén: suzereno
sužovat: opresi, turmentegi, turmenti
sv. příjímání: komunio
sv. Tří králů: Epifanio
svačina: kolaziono
svačit: kolazioni
svádění: tentado
svádět: delogi, imputi, tenti
svádět k hříchu: pekigi
svádivý: tenta
svah: deklivo
sval: muskolo
svalit: faligi, renversi
svalnatý: muskola
svalová křeč: tetano
svalový: muskola
svalový obal arterie: mezo
sval rozšiřovač: dilatanto
svalstvo: muskolaro
svaly: muskolaro
svar: veldo
svár: konflikto
svářeč: veldisto
svářet: veldi
svastika: hokokruco, svastiko
svát: forblovi
svatba: nupto
svatební hostina: nupto
svátek: festo
svatojanský chléb: karobo
svatokrádež: sakrilegio
svatokrádežný: sakrilegia
svatokupectví: simonio
svátost: sakramento
svatostánek: tabernaklo
svátost oltářní: komunio
svatozář: glorkrono, nimbo
svatý: sankta
svatyně: sanktejo
svaz: asocio, federacio
svázat: bindi, kunligi
svázat do snopů: garbigi
svazek: bloko, fasko, garbo
svazek knihy: volumo
svazek spisů: dosiero
svazek vláken: fadenfasko
svažovat se: deklivi
svěcení na kněze: ordinacio
svědčit: atesti, depozicii, prosperi
svědecká výpověď: depozicio
svědectví: atesto
svědek: atestanto, sekundanto
svědění: juko
svědit: juki
svědivý: juka
svědomí: konscienco
svědomitý: konscienca
svéhlavý: obstina
svého času: iam, siatempe
svého druhu: siaspeca
svěrací kazajka: trudkitelo
svěrací sval: sfinktero
svěrač: sfinktero
svěrák: vajco
svérázný člověk: originalulo
svěrka: krampo
svěřenec: zorgato
svěření: konfido
svěřit: konfidi
svěřit provedení: mendi
svést: dekonduki, deviigi, igi, imputi
svést k cizoložství: adultigi
svést z cesty: devojigi
svět. návěstidlo: semaforo
svět: mondo
světadíl: kontinento, mondoparto, terparto
světec: sanktulo
světélkování: fluoresko, luminesko
světélkovat: fluoreski, lumineski
světélkující: fluoreska, fosforeska, lumineska
světelný: luma
světelný rok: lumjaro
svět esperanta: Esperantio, Esperantujo
světící biskup: sufragano
světit: konsekri
světlezelený povlak mědi n. bronzu: patino
světlík: luko
světlo: lumo
světlorytec: fotogravuristo
světlorytectví: fotogliptiko
světlorytina: fotogravuro
světlost: heleco, kalibro
světlovlasý: blonda
světluška: lampiro
světlý: hela, lucida, luma
světoobčan: kosmopolito, mondcivitano
světoobčanství: homaranismo, mondcivitaneco
světová válka: mondmilito
světově proslulý: mondfama
světový: universala
světový názor: mondbildo, mondkoncepto
světový oceán: mondoceano
světoznámý: mondfama
svetr: svetero
světský: monda, profana, sekulara
svévole: arbitro
svévolný: arbitra, obstina
svíce: kandelo
svícen: kandelingo
svíčka: kandelo
svíčka motoru: sparkilo
svidřík: drilo
svinout: kunruli
svinout do klubka: buligi
svinutý pás vymezený volutami jónské hlavice: balteo
svíravý: acerba
svislice: perpendikularo
svišť: marmoto
svištět: sibli, zumi
svita: suito
svítat: mateni
svítek: patkuko
svítilna: lampo, lumigilo, lumilo
svítit: bruli, lumi
svízel: galio, penego, peno
svižný: rapidmova
s vlastnostmi jako má orel: agleca
svlažit: malsekigi
svléci: malvesti
svléknout: senvestigi
svoboda: libereco, libero
svobodně: libere
svobodné umění: libera profesio
svobodný (přístav): senimposta
svobodný: libera
svobodný muž: fraŭlo
svobodný zednář: framasono
svobodomyslný: liberala
svolat: kunvoki
svolávat trubkou: klarioni
svolení: konsento
svolit: koncedi, konsenti, permesi
svorka: borno, klemo, krampo, vinkto
svorková závorka: kuniga krampo
svorník: bolto
svorný: konkorda
svrab: juko, skabio
svraštit: sulki
svraštit obočí: kuntiri la brovojn
svrbění: juko
svrbět: juki
svrhnout z trůnu: detronigi
svrchní část: supro
svrchní část dvojdílného stěžně: topmasto
svrchník: supervesto, surtuto
svrchní stěžňová plachta: topvelo
svrchní vrstva orgánu: kortiko
svrchovanost: supremo, suvereneco
svrchu řečený: supremenciita
svržení: eksigo
svůdný: pimpa
svůj: sia
s výjimkou něčeho: escepte de
swap: svopo
swapový obchod: svopo
sybarita: sibarito
sybaritství: sibaritismo
sýc obecný: noktuo
sýček obecný: noktuo
syčet: sibli
syfilida: sifiliso
syfilis: sifiliso
sykavka: siblanto
sykomora: sikomoro
sýkora: paruo
sýkorovití: paruedoj
sylaba: silabo
sylf: silfo
sylfa: silfo
sylfida: silfo
sylogizmus: silogismo
symbióza: simbiozo
symbol: atributo, signo, signumo, simbolo
symbolizovat: simboli, simboligi
symetrický: simetria
symetričnost: simetrieco, simetrio
symetrie: simetrieco, simetrio
symfonie: simfonio
sympatický: simpatia
sympatie: korinklino, simpatio
sympozium: simpozio
symptom: simptomo
syn: filo
synagoga: sinagogo, templo
synapse: sinapso
syndik: sindiko
syndikalizmus: sindikatismo
syndikát: sindikato
syndrom: simptomaro, sindromo
synedrium: sinedrio
synergie: sinergio
synkopa: sinkopo
synkretizmus: sinkretismo
synkreze: sinkretismo
synod: sinodo
synoda: sinodo
synonymičnost: sinonimeco
synonymnost: sinonimeco
synonymum: sinonimo
synoptický: sinoptika
synovec: nevo
syntagma: sintagmo
syntaktický: sintaksa
syntax: sintakso
syntetická pryskyřice: arta rezino
syntetický: arta, artefarita
syntetizátor: sintezilo
syntetizovat: sintezi
syntéza: sintezo
syntéza jader: fuzio
syntezátor: sintezilo
sýpka: grenejo
sypmozion: simpozio
sýr: fromaĝo
Syrakusy: Sirakuzo
Sýrie: Sirio
syrovátka: selakto
sýrovina: kazeino
systém: familio, sistemo
systematik: sistematikisto
systematika: sistematiko, taksonomio
systém hospodaření: mastruma sistemo
systemický: tutkorpa
systém ochranných cel: protektismo
syškorovitiá: paruedoj
sytit: saturi
sytý: sata
sžírat: konsumi, korodi
sžíravý: sarkasma