EsperantoLingvojFakojktp.
a b c č d e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t u v w x y z ž ?

ĉeĥa n...

n. o nerostech: mineralogio
N: nitrogeno
na: en, je, per, por, sur
Na: natrio
nabádat: admoni, instigi
nabarvit: farbi
naběhnout: komenci
nabídka: oferto, propono
nabídnout: oferti, prezenti, proponi
nabíraná látka: pufo
nabírat vodu: liki
nabízet k užívání: disponigi
nabob: nababo
nabodnout na kůl narazit na kůl: palisumi
náboj kola: aksingo, nabo
nábojnice: kuglingo
nábojová komora: kulaso
na bok: flanken
nábož. řád: ordeno
náboženský: religia
náboženství: religio, sinkretismo
nábožný čl.: religiulo
nabrat dech: enspiri
nabrousit: akrigi
nabýt: akiri, ricevi
nábytek: meblaro, meblo
nabytí vědomí po anestezii: apero
nabýt převahu: superi
nacionalizmus: nacionalismo
nacismus: naziismo
nacista: nazio
nactiutrhání: kalumnio
nactiutrhat: kalumnii
nácvik: ekzercado
načechraný: pufa
na čele: frontalfronte, fronte
náčelník: estro
náčelník kmene: tribestro
náčelník policie: policestro
načepovat tekutinu z kohoutu: elkrani
načernalá kůže od sněti nebo žíraviny: eskaro
načernit: nigrigi
načervenalý jíl: boluso
načínat: komenci
náčinek: kompreso
náčiní: ilaro
náčrt: dizajno, skizo
načrtnout: skizi
nadále: plu, plue
na dálku: fora
nadání: kompleksio, talento
nadaný: kapabla, talenta
nadávat: insulti, sakri
nadávka: blasfemo, insulto
nadbřišek: epigastro
nadbřišní: epigastra
nadbytečnost: abundeco
nadbytečný: superflua
nadbytek: abundo
nadčlověk: superhomo
nádech: nuanco
nadechnout se: enspiri
naděje: espero
nadějný: esperiga
nadělat: fari
nadepsat: titoli
nadgraf: supergrafeo
nádherný: belega, brila, impona, pompa, superba
nadhlavník: zenito
nadhodit v řeči: aludi
nadhodnota: plusvaloro
nadchnout: ekzalti, entuziasmigi, ravi
nadílka: donaco
nadir: nadiro
nadkošová plachta: bramvelo
nadledvina: surrena glando
nadlidský: superhoma
nadloktí: humero
nadložní humus: moro
na dluh: kredite
nadměrnost: abundeco
nadměrný: enorma, troa
nadměrný úrok: procentego
nadměrný zisk: procentego
nadmnožina: superaro
nadmořská výška: altitudo
nadnesený: aera
nádoba: tenujo, ujo, vazo
nádoba na odpadky: rubujo
nádoba na pití: trinkujo, trinkvazo
nádoba na vaření: kuirpoto
nádobí: vazaro
nadobro: tute
nádor: tubero
nadpis: epigrafo, titolo
nadpřirozený: supernatura
ňadra: brusto
nádraží: stacidomo
nadrovina: hiperebeno
na druhé straně: aliflanke
nádrž: cisterno, tenujo
nádrž fontány: eŭsko, vasko
nádržka: tenujo
nádrž na benzin: benzinujo
nádrž na polygr. barvu: inkujo
nádrž na praní: lavokuvo
nadržovat: fervori
nadržovat někomu: privilegii
nadřazený: supra
nadřízený: supera, superulo
nadsadit: trograndigi
nadsázka: troigo
nadsazovat: trograndigi
nadsmyslný: transcenda
nadšenec: entuziasmulo
nadšení: ekstazo, entuziasmo
nadšený: entuziasma
nadšený přednes: patoso
nadto: krome, plie
nadutec: dando
nadutost: orgojlo
nadutý: orgojla
nadužít: trouzi
nadužívat: trouzi
nadvláda: hegemonio, supremo
nádvoří: korto
nadýchaný: pufa
nadýmání: meteorismo
nadzemský prostor: etero
nafilmovat: filmi
nafoukaný: orgojla
nafouklý: pufa
nafouknout: plenblovi
nafta: oleo, petrolo
naftalin: naftalino
naftalín: naftalino
nafta surová: nafto
naftol: naftolo
nafukovat: plenblovi
nahánějící hrůzu: horora
nahánět hrůzu: hororigi
nahlásit: anonci
nahlédnout: enrigardi
náhle se oddělit: dissalti
nahlížet: enrigardi, rigardi
náhlý: subita
náhlý zbohatlík: elsaltulo
nahnout: klini
náhoda: okazo, sorto
nahodilý: hazarda, okaza
náhodná proměnná: hazarda variablo, stokasta variablo, stokasto
náhodná veličina: hazarda variablo, stokasta variablo
náhodné číslo: stokasto
náhodný: aleatora, hazarda, loteca, okaza
nahoru: supren kaj malsupren
nahoře: supre
nahosemenné: gimnospermoj
nahosemenný: gimnosperma
náhrada: surogato
náhrada škody: kompenso
nahradit: kompensi, substitui
náhradní: rezerva
nahrazovat: substitui
náhražka: surogato
náhražkový: surogata
náhrdelník: koliero
náhrobní kámen: steleo
náhrobní nápis: epitafo
nahromadění ušního mazu: cerumeno
nahromadit: arigi, reteni
nahřívání: fomento
nahřívat: fomenti
nahý: nuda
nahýbat: klini
nach: skarlato
nacházet se: sin etendi
nachladit se: malvarmumi
nachlazení: malvarmumo
nachýlit: klini
náchylnost: emo, inklino, simpatio
náchylný: ema, inklina
nachytat: surprizi
naiva: naivulo
naivně koukat: gapi
naivní: naiva
najáda: najado
najatý vrah: sikario
nájem: farmejo , farmo
nájezd: atako
naježit: hirtigi
najímatel: dunganto
najisto: nepre
najít: trovi
najmout: lui, lupreni
najmout do práce: dungi
najmout si dopravní prostředek: frajti
nakadeřit: frizi
nákaza zvířat: epizootio
nakazit něčím: infekti
nakažlivý: infekta
náklad: eldonkvanto, kosto
nakládané ovoce: kompoto
nakládat: konfiti
nakládat do soli: pekli
nakladatel: eldonisto
náklad lodi: kargo
nákladní automobil: kamiono
nákladní člun: kargboato
nákladní list: frajtletero
naklánět: klini
nakloněná plošina: ramplo
nakloněn dávat almužnu: almozdonema
naklonění: deklinacio
naklonit: emigi
náklonnost: dispozicio, emo, favorkoreco, inklini, korfavoro, korinklino, simpatio, sindono
nakonec: fine, finfine
nakopat: elfosi, piedbati
nákres: desegno, diagramo, plano
nakreslit: desegni
nakupit: amasigi
nákyp: kamaboko, pudingo
nálada: humoro
naladit: agordi
náladový: humora, kaprica
naléhání: insisto
naléhat: impeti
naléhat na někoho: insisti
naléhavě prosit: petegi
naléhavý: aktuala, insista
nalepit: alglui
nálepka: vinjeto
nálev: irigacio, tizano
na levé straně těla: maldekstra
nálevka: funelo
nálevna: drinkejo
nálevník: infuzorio
nález: trovo
nalézání: trovo
nalézat se: stari
naleziště: kieo
naleziště zlata: orejo
nalézt: trovi
náležet: aparteni
náležitost: bezono
nalhat: blagi
nalít do nádoby: enujigi
nalít do sudu: enbareligi
naložit: konfiti, surmeti
naložit zboží na loď: kargi
namáčet: trempi
námaha: klopodo, penego, peno
namáhat: lacigi
namáhat se: penegi, peni
namáhavě číst: literumi
namáhavý: klopoda, peniga
namátkou: divenprove, trafe-maltrafe
náměsíčník: somnambulo
náměstí: placo
námět: sugesto, temo
námezdní pracovník: salajrulo
namísto: anstataŭ
namítat: oponi, protesti, repliki
námitka: ekscepcio, repliko, rezervo
namlouvat: insinui
namlouvat si: amindumi
námluvy: svato
namnoze: grandparte
namočit: trempi
námořní armáda: mararmeo
námořní lupič: kaperisto, pirato
námořní síly: mararmeo
namydlit: sapumi
namyšlenec: fierulo
nanášet: surmeti
nankin: nankeno
nános: aluvio
nános ledovce: moreno
nanovo: denove
naolejovat: olei
naopak: inverse, male
naostřit: akrigi, pintigi
nápad: ideo, penso
napadání parazity: infesto
napadení: atako, invado
nápadník: svatulo
nápadný: okulfrapa
napalm: napalmo
naparovat se: fanfaroni, pranci
napařování: fomento
napařovat: fomenti
napěnění: efervesko
napětí: tensio
nápěv: melodio
Napierův logaritmus: nepera logaritmo
napínací lano stožáru: stajo
napínavá situace: dramo
nápis: epigrafo, surskribo
napít se: trinki
naplano: vane
náplast: diakilo
náplav: aluvio
naplněný: plena, plenplena
naplnit: plenigi
naplňovat: plenigi
na plyn: gasa
na počest: honore
napodobenina: faksimilo, plagiato
napodobit: imiti, simuli
napodobitel: epigono
napodobování: imito
napodobovat: kopii, simii, simuli
napodobovat cizí dílo: plagiati
na pohled: aspekte
nápoje a j.: ingredienco
napomádovat: pomadi
napomáhat: helpi, subteni
napomenutí: admono, kohorto
napomínat: admoni, prudentigi
nápomocný: helpema
napouštět: enlasi, impregni
nápověda: helpilo, sufloro
napovědět: aludi
napovídat: blagi, suflori
náprava: riparo
napravit: plibonigi, rebonigi, ripari
nápravně výchovný ústav: malliberejo
nápravný: korekta
napravo: dekstre
napravo od: dekstre de
napravovat: korekti
naprosto: nepre
naprostý: absoluta, nepra
naproti: renkonte al
naproti tomu: kontraste al
náprstek: fingringo
náprstník: digitalo
na př.: ekzemple
napříč: transe, transverse
na příklad: ekzemple
napřímit: rektigi
napsat: komponi
napustit do sudu: enbareligi
náramek: braceleto, brakringo
nárameník: epoleto
náramný: ega, elstara
narazit: trafi
narazit na něco: maleviti
narazit sud: spili
narazit v řeči: aludi
narcis: narciso, Narciso
narcisizmus: narcisismo
nargilé: nargileo
narkotikum: narkotiko
narkotizovat: narkoti
náročný: ambicia, klopoda
národ: nacio, popolo
národní: nacia
národní park: naturparko
Národní shromáždění: parlamento
národnost: nacieco
národopis: etnografio
národopisec: etnografo, folkloristo
národopisný: folklora
národovec: naciisto
národovectví: naciismo
nárokovat: pretendi
narovnání: kompromiso
narovnat: rektigi
narovnat do skladu: stapli
na rozdíl od: kontraste al
nároží: stratangulo
narůstat: elkreski, kreski
narýsovat: desegni
nářadí: ilaro
nářečí: dialekto
nářek: plendo
nařídit: komandi, ordoni
naříkat: lamenti, plendi, vei
nařízení: dekreto, edikto, instrukcio, ordono, preskribo
naříznout: incidi
nařizováním poručit: ordoni
nařknout: kulpigi
násada: tenilo
násada rybího potěru: alvuso
násadec: tenilo
nasadit: surmeti
nasadit uzdu: bridi
násadka: ingo
násadka na pero: plumingo
nasát: ensorbi, sorbi
nasát nosem: enflari
nasázet rostliny: planti
nasazovat: inserti, surmeti
nasekat: haki
násep: remparo
násilí: perforto, violento
násilně připojit: aneksi
násilnický: brutala
násilný: perforta
násilný čin: violento
naskrz: trae
následek: sekvo
následkem: sekve
následník: posteulo
následný člen: postanto
následovat: sekvi
následovník: epigono, postanto
následující: jena, jeno
následující člen: postanto
naslinit: salivi
naslouchací přístroj: stetoskopo
naslouchat: stetoskopi
nasnadě: evidente
násobek: oblo
násobenec: multiplikato, multiplikendo
násobení: multipliko
násobit: multipliki
násobitel: multiplikanto
násobnost: obleco
nasolená ančovička: sardelo
nasolovat: pekli
násoska: sifono
nastartovat: startigi
nastat: eki
nastávat: ekesti, okazi
nastavení: aro
nastavit: akomodi, almeti
nastavit do předešlé pozice: redukti
nástěnka: murgazeto
nástěnné noviny: murgazeto
nástin: skemo
nastínit: skizi
nastolit: instali, surtronigi
nastoupit: komenci
nastražit léčku: embuskigi
nastrčený funkcionář: pajlohomo
nastrčit: surmeti
nástrčka: ingo
nastrkovat: surmeti
nástroj: ilo, instrumento
nástroj na obdělávání půdy: fosilo
nástroj ničení: detruilo
nastrouhat: raspi
nástup: alveno
nástupce: posteulo
nástupiště: kajo, perono
nasycený: sata
násypka: funelo
nasytit: satigi, saturi
náš: nia
našít lemovku: borderi
naškrobit: ameli
natáčet: startigi
natáčet kamerou: kamerai
natáčet vlasy: bukli
natáčka na vlasy: frizpinglo
natáhnout: etendi
natáhnout se: sin etendi
natěrač: farbisto
na této straně: cis
natírat: laki
natírat barvou: farbi
natírat dehtem: gudri
natírat fermeží: vernisi
natírat lakem: laki
natírat štětcem: peniki
natírat vápnem: kalki, kalkumi
nátlak: premo
nátlaková skupina: premgrupo
nátlakový: impetega
natlouci: enbati
natočit na magnetofonový pásek: surbendigi
natočit tekutinu z kohoutu: elkrani
natrium: natrio
natron: natro
nátura: naturo
naturalizmus: naturalismo
naturalizovat: nacianigi
naturální: natura
naturel: kompleksio
naturista: naturisto
nauč. slovník: enciklopedio, leksikono
naučit se: ellerni
nauka: doktrino, skolo
nauka o beletrii: beletristiko
nauka o člověku: antropologio
nauka o dědičnosti: genetiko
nauka o dialektech: dialektologio
nauka o harmonii: harmoniko
nauka o informacích: informatiko
nauka o jedech: toksologio
nauka o kůži: dermatologio
nauka o metodách: metodologio
nauka o světle: optiko
nauka o trhu: merkatiko
nauka o tvarových vlastnostech živočichů a člověka: morfologio
nauka o ulitách: konkologio
nauka o výchově: didaktiko
náušnice: orelpendaĵo, orelringo
na úvěr: kredite
nauzea: marmalsano
navádění: instigo
navádět: instigi
nával: tumulto
nával krve: sangalfluo
navázat: kontaktigi
návaznost: sinsekvo
návazný: sinsekva
navazovat styk: kontaktigi
náves: placo
návěst: premiso
návěští: avizo, etiketo
naveta: navedo
navíc: krome, plia, plie
navigace: navigacio, navigado
navigátor: navigisto
navigovat: navigi
navíjecí bubínek: rulcilindro
navíjet: volvi
navíjet na cívku: bobeni
navinout: volvi
návladní: prokuroro
navléknout na nit: surfadenigi
navlhčit: malsekigi
návod: instrukcio
navonět: aromigi, parfumi
návrat: reveno
navrátit: restarigi
návrat symptomů: malprogreso
návrh: plano, propono, sugesto
navrhnout: oferti, prezenti, proponi
navrhovat: projekti
navrstvit: tavoligi
návrší: monteto
návštěva: vizito
navštěvovat: frekventi, viziti
navštívenka: vizitkarto
navštívit: viziti
navštíviť: viziti
na východ: orienten
na východě: oriente
návyk: kutimo
navykat: kutimigi
na vysoké úrovni: altnivela
navzájem: reciproke
na základě: surbaze de
nazála: nazalo
název: titolo
název písmene x || římská číslice || symbol neznámé: ikso
naznačit: aludi
názor: koncepto, vidpunkto
názorná ukázka: demonstracio
názorný výklad: demonstro
nazpaměť: parkere
nazpátek: returne
nazpět: returne
na zvířeti: rajde
názvosloví: terminologio
naživu jsoucí: viva
nažloutlý: flaveta
ne: ne
ne a ne: neniel
neautentický: apokrifa
nebát se: maltimi
nebe: ĉielo, firmamento
nebesa postele: baldakeno
nebeská klenba: firmamento
nebeské těleso: astro
nebezpečný: danĝera, timinda
neběžný: neordinara
nebiti: malesti
neblahý: fatala
nebo:
nebojácný: maltima, riskema
neboť: ĉar
nebozez: borilo
nebožtík: mortinto
Nebraska: Nebrasko
nebytí: neesto
necesér: necesujo
necky: lavokuvo
něco: io, iomete, iom post iom
něco jiného: alio
něco znamenat: valori
nectný: malhonora, senhonora
necudnost: lascivo
necudný: lasciva, obscena
nečestnost: malhonesto
nečestný: malhonesta
něči: iĝi
něčí: ies, onia
něčím: pere de
nečinnost: inercio, inerteco, nenifaro, senagado
nečistá služebnice: cindrulino
nečistý: malpura
nedávno: nelonge
nedbalý: maldiligenta, malserioza
nedbat: ignori, malatenti, malobservi
nedělat: malfari
neděle: dimanĉo
nedělitelné číslo: primo
nedílný: integra
nedlouho: nelonge, pase
nedochůdče: abortaĵo
nedokončit slovo: apostrofi
nedopatření: eraro
nedorostlý: gracila
nedorozumění: malkompreno, nekompreno
nedosažitelný: neatingebla
nedospělý: juna
nedostatečný: malabunda
nedostatek: manko
nedostižný: neatingebla
nedotčenost: virgeco
nedotknutelnost: imuneco
nedotknutelný: pario, tabuo
nedůležitý: bagatela
nedůstojný: malhonora, malinda, senhonora
nedůvěra: malfido, malkonfido
nedůvěřovat: malkonfidi
neexistence: nenieco
neexistující: nula
nefritis: nefrito
negace: negacio, nego
negativní: negativa
negativum: negativo
negatron: negatrono
negovat: negi
negr: negro, nigrulo
negramotný: analfabeta
negramotný člověk: analfabeto
nehašené vápno: kalko
nehet: ungo
nehetnatec: primato
nehladký: malglata
nehoda: akcidento, incidento
nehodnotný: senvalora
nehojný: malabunda
nehorázný: monstra
nehýbat se z místa: stagni
nehybný: senmova
nehynoucí: senmorta
nechat: lasi, restigi
nechat dopravit: frajtigi
nechat natřít: kolorigi
nechat objednat: abonigi
nechat odpočívat: ripozigi
nechat omalovat: kolorigi
nechat profitovat: profitigi
nechat projít: preterlasi
nechat projít hlavou: cerbumi
nechat sečíst: sumigi
nechat setřídit: klasigi
nechat si: teni
nechat trvat: kontinuigi
nechat ujít: preterlasi
nechat vykrvácet: sensangigi
nechat vytisknout: presigi
nechat zakódovat: kodigi
nechat založit: bazi
nechat zmrznout: glaciigi
nechť: ke
nechtěně: senintence
nechtěný: nevola, senvola
nechtít něco: malvoli
nechuť: antipatio
nechutenství: anoreksio
nechutný: abomena, abomeninda, sengusta
neinteligentní: malinteligenta
neinverzibilní: neinversigebla
nějaký: ajna, ia, kelka
nejasný: malakuta, malklara, malpreciza, nebula, svaga
nejčastější hodnota statistického souboru: modo
nejdříve: unuavice, unue
nejeden: pli ol unu, pluraj
nejednotnost: malkonkordo
nejednotný: malakorda
nejen na teorii: aposteriora
nejistý: malcerta
nejkrajnější: ekstrema
nejméně: malplej, malpleje
nejmenší: minimuma
nejmenší část něčeho: ero
nejmenší interval v Západní hudbě: duonduto
nejmenší společný násobek: plej malgranda komuna oblo
nejraději: prefere
nejsvětější místo chrámu: plejsanktejo
největší: maksimuma
největší interval: plenduto
největší společný dělitel: plej granda komuna divizoro
nejvíce: plej, pleje
nejvyšší: maksimuma
nejvyšší dosažitelná výška: plafono
nekalý: malhonesta
nekatolík: protestanto
někdejší: eksa, iama
někdo: iu
někdo jiný: aliulo
někdy: iafoje , iam
neklamný: senduba
neklidný: malkvieta, maltrankvila
někoho): imposto
několik: kelkaj, pluraj
nekompaktní: malkompakta
nekompetentní: nekompetenta
nekompromisní: rigora
nekonečno: infinitezimo, infinito
nekonečný: infinita, infinitezima, senfina
nekrolog: nekrologo
nekropole: nekropolo
nekropsie: nekropsio
nekrystalický: amorfa
nektar: nektaro
nektarinka: nektarino
některý: iu, kelka
někteří: kelkaj
neléčitelný: nekuracebla
nelenit: vigli
nelibost: indigno
nelíčený: senartifika
nelítostný: feroca, malkompata, senkompata
neloajální: mallojala
nemajetný čl.: senhavulo
Německo: Germanio, Germanujo
německý: germana
nemehlo: senindulo
neměnný: konstanta, permanenta
nemíchaný: senmiksa
nemilosrdný: senkompata
nemírně pít: drinki
nemírnost: eksceso
nemírný: ekscesa
nemít: malhavi
nemít rád: disdegni
nemnohý: malmulta
nemoc: malsano
nemocnice: hospitalo, malsanulejo
nemocný: malsana
nemocný s horečkou: februlo
nemoc z podvýživy: mankomalsano
nemohoucí: nekapabla, senpova
němohra: pantomimo
nemorální: malmorala
nemotora: senindulo
nemotorný: malgracia, plumpa
nemožný: neebla
nemravnost: malmoraleco
nemravný: malmorala
němý: muta
nemyslitelný: neimagebla
nenáboženský: profana
nenadále: neatendite
nenáhlý: facila
nenápadně se dívat: subrigardi
nenapjatý: malstrikta
nenáročný: facila
nenasytný: nesatigebla
nenávidět: disdegni, hati, malami, malestimi
nenávist: disdegno, malamo
nenávist k ženám: mizogineco
nenávratně: senrevene
nenegativní: nenegativa
nénie: nenio
nenormální: anormala
nenucený: familiara, senafekta
neobdělané pole: senkulturejo
neobchodovatelný: senkurza
neoblomný: obstina, senindulga
neobřadný: senceremonia
neobsazený: libera, vaka
neobvyklý: kurioza
neobyčejný: neordinara
neocenitelný: netaksebla
neodborník: amatoro, diletanto
neodbornost: diletanteco
neodborný: diletanta
neodlučný: nedisigebla
neodolatelný: fascina
neodolný: nerezistebla
neodvislý: memstara, sendependa
neodvratný: neevitebla
neodym: neodimo
neoficiální kurz: eksterborsa kurzo
neohebné slovo: partikulo
neohebný: rigida
neohrabaný: plumpa
neohraničený: nebarita
neochotně: malvolonte
neochotný: malema
neochvějný: neskuebla
neolit: neolitiko
neolog: neologo
neologizmus: neologismo
neomalenec: krudulo
neomalený: impertinenta, sordida, vulgara
neomezenost: infinitezimo
neon: neono
neonatus: novnaskito
neonová lampa: neonlampo
neonová zářivka: neonlampo
neopodstatněný: senbaza
neoprávněnost: maljusteco
neoprávněný: maljusta, nekompetenta
neorientovaný graf: neorientita grafeo
neortodoxní: malortodoksa
neostýchavý: senceremonia
neosvětlený: malluma
neotesaný: rustika
neotřesný: neskuebla
nepálená cihla: adobo
nepatrný: bagatela, eta, modesta
neperspektivní: senperspektiva
nepevný: malfirma, malfortika
neplánovaný: senplana
neplecha: eksceso
neplnit: malplenumi
neplodný: malfekunda, senfrukta, sterila
neplodný čl.: impotentulo
nepoctivost: malhonesto
nepoctivý: malhonesta
nepodařenost: bastardeco
nepoddajný: rigida
nepodjatost: objektiveco
nepodníněný: kategoria
nepodstatný: akcesora
nepohodlný: malkomforta, maloportuna
nepohyblivost: inercio
nepochopitelný: mistifika
nepochybně: certe, evidente, sendube
nepochybnost: certeco, evidenteco
nepochybný: certa, evidenta, senduba
nepochybný předpoklad: aksiomo
nepochybující: certa
nepokojný: maltrankvila
nepopiratelný: nekontestebla
neporazitelný: nevenkebla
neporovnatelný: nekomparebla, senkompara
neporozumět: miskompreni
neporušený: sendifekta, senmanka
nepořádek: konfuzo, pelmelo
neposeda: friponeto
neposedný: petolema
neposkvrněný: senmakula
neposlušný: malobeema
nepostradatelný: nemalhavebla
nepoškozený: sendifekta
nepotizmus: nepotismo
nepotřebný: nenecesa, senbezona
nepotvrdit: malkonfirmi
nepovinný: fakultativa, nedeviga
nepovolaný: nekompetenta
nepovolit: elteni, toleri
nepovolovat: persisti
nepoznatelný: agnostika
nepozorný: senatenta
nepravdivý: falsa
neprávem přičítat: imputi
nepravidelnost: anomalio
nepravost: malvirto
nepravověrný: heterodoksa
nepravý: falsa
nepravý rým: adasismo, rimoido
neprodleně: senprokraste, tuj
neprodyšný: hermeta, hermetika
neproměnný: konstanta
neproniknutelný: nepenetrebla
nepropustný: likimuna
neprospívat: malprogresi, malutili, regresi
neprovádět: malfari
neprůbojný: pasiva
neprůhledný: netravidebla, opaka
neprůsvitný: maldiafana
nepružný: inercia
nepředložený: senpripensa
nepředpojatost: objektiveco
nepředpojatý: objektiva, senbiasa
nepředstavitelný: neimagebla
nepřehledný: vastega
nepřechodný: netransitiva
nepřekonatelný: nevenkebla
nepřemožite1ný: nevenkebla
nepřetržitý: konstanta, kontinua, senhalta, senrompa
nepříčetný: furioza
nepříjemnost: malplezuro
nepříjemný: fatala, malagrabla
nepříjemný výpar: efluvo
nepřijmout: malakcepti
nepřímý: nerekta, pera
nepřipustit: forteni
nepřirozený: afekta
nepříslušný: nekompetenta
nepřístojný: maldeca
nepřítel: malamiko
nepřítel Krista a křesťanství: antikristo
nepřítomnost: foresto
nepřívětivý: malafabla
Neptun: Neptuno
neptunium: neptunio
Neptunus: Neptuno
nepůvodní: apokrifa, falsa
nepůvodní spis: apokrifo
nereagující na nic: inerta
nereálná věc: utopio
nereálný: aera, nereala
nerespektování: malrespekto
nerizikový: senriska
nerost: mineralo
nerovnost: neekvacio
nerozborný: nedisigebla
nerozdílný: sama, sendiferenca
nerozlučný: nedisigebla
nerozuma: sencerbulo
nerozumný: malprudenta
nerozumný člověk: sencerbulo
nerozvážný: senpripensa, temerara
nerv: nervo
nervatura: nervuro
nervová uzlina: ganglio
nervový podnět: nervimpulso
nervový zápoj: sinapso
nervózní: nervema, nervoza
nerv sedací: iskiatiko
nervstvo: nervaro, nervosistemo
neřest: malvirto
neřestný: malvirta
nesčíslné množství: miriado
neshoda: malharmonio, malkonkordo
neschopnost: nekompetenteco
neschopný: impotenta, nekapabla
neskonalý: senfina
neskromný: malmodesta
neskutečný: iluzia, nereala, romaneca
neslučitelný: neakordigebla
neslušný: maldeca
neslýchaný: senekzempla
nesmírně: treege
nesmírně velký: enorma
nesmiřitelný protiklad: antagonismo
nesmísený: senmiksa
nesmrtelný: senmorta
nesmyslný: sensenca
nesnadno srozumitelný: enigma
nesnadný: malfacila
nesnesitelný: netolerebla
nesobecký: altruisma
nesobectví: malegoismo
nesolventní: senmona
nesoudržný: malkompakta
nesouhlas: paradokso
nesouhlasit: malkonsenti
nesoulad: disonanco, malharmonio, malkonkordo
nesouměrný: malsimetria
nesoustředný: discentra
nesouzvuk: disonanco, kakofonio
nespavost: sendormeco
nespolečenský: malsocietema
nespolehlivý: nefidinda
nesporný: nedisputebla
nespoutaný: malsevera
nespravedlivý: maljusta
nespravedlnost: maljusteco
nesprávně: mise
nesprávně přeložit: misprezenti
nesprávně rozumět: miskompreni
nesprávně užít: misuzi
nesprávný: erara, malkorekta
nesrovnatelný: senegala
nést: porti, teni
nestabilita: malstabileco
nestálost: malstabileco
nestálý: malstabila, variema
nestejný: senegala
nestoudnost: insolento
nestoudný: hontinda, impertinenta, insolenta, senhonta
nést ovoce: frukti
nestranický: senpartia
nestrannost: objektiveco
nestranný: objektiva, senpartia
nestravitelný: nedigestebla
nestřídmý: malmodera
nestvůra: ogrino, ogro
nestvůrný: monstra
nestydatý: hontinda, obscena, senhonta
nesvobodný: mallibera
nesvornost: malkonkordo
nešetřit: disipi
nešika: senindulo
nešikovný: mallerta
neškodný: senkulpa
nešlechetný: malhonora, malnobla, senhonora
nešpory: vespro
neštěstí: katastrofo, plago
nešvar: eksceso
netečnost: inercio, torporo
netečný: inerta, malvigla
neteř: nevino
netopýr: vesperto
netrpělivý spěch: hasto
netřesk: sempervivo
netto: neta, sentara
netvor: monstro, ogrino, ogro
neuctivý: malrespekta
Neufundland: Novlando
neukázněný: petolema
neukončený: nefinita
neumělý: primitiva
neúmyslně: senintence
neúmyslný: pretervola, senvola
neúplný: nekompleta
neuposlechnout: malrespekti
neuposlechnutí: malrespekto
neúprosný: senkompata
neupřímný: falsema, malsincera
neurčité osobní zájmeno: oni
neurčitý: malpreciza, mistera, svaga
neurčitý integrál: nedifinita integralo
neúrodný: malfekunda
neúspěch: fiasko
neuspět: fiaski, malsukcesi
neustoupit: malcedi
neústupný: malcedema
neutěšený: nekonsolebla, senkonsola
neutrální: neŭtrala
neutuchající: senhalta
neuvěřitelný: nekredebla
neužitečný: malutila, neutila
nevábný: plumpa
Nevada: Nevado
nevázaný: malsevera, petolema, senbrida
nevážný: malserioza
nevděčný: sendanka
nevěrecký: ateista
nevěrný: malfidela, perfida
nevěřící: dubema
nevěstinec: bordelo, prostituejo
nevěstka: amoristino, publikulino, putino, stratulino
nevh. proměnná: varianto
nevhodný: malinda, maloportuna
nevhodný člověk: senindulo
nevídaný: eksterordinara, rara
nevidomý: blindulo
nevina: senkulpeco
nevinnost: senkulpeco
nevinný: senkulpa, senpeka
nevíra v úspěch: defetismo
nevkusný: banala, maleleganta, sengusta
nevlastní: malpropra
nevlastní bratr: duonfrato
nevlastní dcera: duonfilino
nevlastní matka: duonpatrino
nevlastní otec: duonpatro
nevlastní syn: duonfilo
nevlídně zacházet: malkaresi
nevlídný: malafabla, malmilda
nevod: sejno, Sejno
nevodivé prostředí: dielektriko
nevoják: civilulo
nevolník: servutulo
nevrlost: morozo
nevrlý: malafabla, moroza
nevšední: eksterordinara, fenomena
nevšímat si: ignori
nevšímavý: indiferenta
nevšimnout si: pretervidi
névus: marko, nevuso
nevybíravý: senskrupula
nevyhnutelný: necesa, neevitebla, nepra
nevyléčitelný: nekuracebla
nevypočitatelný: kaprica
nevýrazný: pala, senreliefa
nevýslovný: nedirebla
nevýznamný: sensignifa
nevzdělaný: malklera, mallerta
nevzhledný: plumpa
nezabudka: neforgesumino
nezahrnovat v sobě: ekskludi, ekskluzivi
nezachovávat: malobservi
nezájem: indiferenteco
nezáludný: senartifika
nezaměstnanost: senlaboreco
nezaměstnaný: senlabora, senlaborulo
nezapomenutelný: neforgesebla
nezáslužný: senmerita
nezastavující: senhalta
nezastihnout: maltrafi
nezasvěcenec: profanulo
nezaujatost: objektiveco
nezaujatý: senpartia
nezávadný: sendifekta
nezávazný: nedeviga
nezávisle proměnná: argumento
nezávislost: sendependeco
nezávislý: nedependa, sendependa, suverena
nezáživný: enua, nedigestebla
nezbeda: friponeto, petolulo
nezdařený: misa
nezdvořilý: abrupta
neziskový: neprofitema
nezištný: altruisma
nezištný člověk: altruisto
nezjistitelný: nesondebla
nezkalený: serena
nezkrotný: senbrida
nezkušenost: malsperteco
nezměrný: senmezura
neznaboh: ateisto, malpiulo
neznámý člověk: nekonato
nezručný: mallerta
nezřetelný: malakuta, malklara
nezřízený: malmodera
nezúčastněná osoba: krompersono
než: ol
nežehlivý: negladenda
nežit: absceso, furunko
neživotný: skema
neživý: malviva, senviva
něžně: delikate
něžný: beleta, delikata, tenera
nic: nenio
nicméně: tamen
nicnedělání: farniento, nenifaro
nicota: nenieco
nicotnost: bagatelo
nicotný: bagatela, frivola, vanta
ničemný: fia
ničení: detruo, frakaso
ničí: nenies
ničit: detrui, neniigi, pereigi
ničitel: vandalo
ničivost: detruemo
ničivý: detrua
nielsbohrium: hafnio
nihilizmus: nihilismo
nijak: neniel
nijaký: nenia
nikáb: nikabo
nikde: nenie
nikdo: neniu
nikdy: neniam
nikl: nikelo
niklovat: nikeli
Nikodemus: Nikodemo
nikoli: ne
nikoli kněz nebo mnich: laiko
nikoliv: ne
nikotin: nikotino
nikterak: neniel
Nil: Nilo
nimbus: nimbuso
ninja: ninĵo
niobium: niobo
nit: fadeno, nito
nitka: filamento
nit myšlenek: pensfadeno
nit osnovy: varpero
nitrid: nitrido
nitro: interno
nitrogen: nitrogeno
nitrogenium: nitrogeno
nitroglycerin: nitroglicerino
nivelizační přístroj: nivelilo
nízký: basa, malalta
nízký lesní porost: arbetaro
Nizozemí: Nederlando, poldero
Nizozemsko: Nederlando
nižší: malsupra
no!: ba
no: ba, noo, nu
nobelium: nobelio
noblesa: elito
noc: nokto
nocenkovité: nimfeacoj
nocovat: nokti
noční hlídač: noktogardisto
nočník: noktovazo, pispoto
noční motýl: noktopapilio
nodus: nodo
noetika: epistemologio
Noh: grifo
noha: kruro
   noha (od kotníku dolů): piedo
noha houby: stipo
nohavice: krurumo, pantalontubo
no-hra: noo
nokturno: nokturno
noky: nokoj
nomádizmus: nomadismo
nomádský: nomada
nomádství: nomadismo
nomarch: nomarko
nomarcha: nomarko
nomarchie: nomeso
nomenklatura: nomenklaturo
nominace: nominacio
nominalizmus: nominalismo
nominální: nominala
nominální hodnota: alparo, nominala valoro
nominativ: nominativo
nominovat: nomi, nomumi
nomogram: abako
nonius: verniero
Nor: norvego
norek: lutreolo
noremní: norma
norma: normo
normál: normalo
normalizovat: normumi, ununormigi
normální: norma, normala
normový: norma
norník: terhundo
Norsko: Norvegio
norský: norvega
nořit se: sinki
nos: nazo
nosatec: kurkulio
nosič: portilo, portisto
nosit: porti, surhavi
nositel: portisto
nositel ceny: premiito
nosítka pro nemocné: brankardo
nosná plocha helikoptéry: rotoro
nosní: naza
nosní dírka: naztruo
nosní hlen: nazmuko
nosní otvor: naztruo
nosorožec: rinocero
nosovka: nazalo, nazsono
nosovky: nazalo
nosový: naza
nostalgie: hejmveo, nostalgio
notář: notario
notes: notlibro
notný: abunda
notová osnova: liniaro
notovat: kanteti
notové znaménko b: beo
notový sešit: notlibro
notýsek: notlibro
nouze: mizero, necesbezono
nov: novluno
nova: novao
nováček: novico, novulo, rekruto
Nová Země: Novtero
nové koření: pimento
novela: novelo
noveleta: noveleto
novelizovat: renovigi
Nové Skotsko: Nova Skotio
nové stříbro: alfenido
novic: novico, novulo
novicka: novicino
novinář: gazetisto, publicisto
noviny: gazetaro, ĵurnalo
novodobý: moderna
novokřtěnec: anabaptisto, menonito
novoluní: novluno
novomanžel: novedzo
novomanželé: novgeedzoj
novomanželka: novedzino
novorozenec: novnaskito
novotvoření tkáně: prolifero
novověrec obecně: prozelito
nový: nova
nový měsíc: novluno
nový rok: Novjaro
nový stoupenec židovství: prozelito
Nový zákon: Nova testamento
Nový Zéland: Nov-Zelando
nozdra: naztruo
nožka číše: fusto
n-stěn: n-edro
nt: nito
n-tá odmocnina: n-a radiko
n- tého stupně: n-a-grada
nu: nu
nuance: nuanco
nuancovat: nuanci
nucená správa: sekvestro
nuceně: evakui
nucené práce: bagno
nucení: devigo
nucený: deviga
nuda: enuo, spleno, tedo
nudící: enuiga
nudista: nudisto
nudit: enuigi, tedi
nudit se: enui
nudizmus: naturalismo, nudismo
nudný: enuiga, obtuza, teda
nugát: nugato
n-úhelník: n-latero
nukleární: nuklea
nukleární syntéza: fuzio
nukleon: nukleono
nukleus: nukleo
nula: nuliganto, nulo
nulový: nula
nulový bod: nuliganto
nulový hudební interval: unuto
nulový vektor: nulvektoro
numerale: numeralo
numerický: nombra
numismatik: numismato
numismatika: numismatiko
nuncius: nuncio
nutící k zamyšlení: pensiga
nutit: devigi, trudi
nutkání: devigo
nutnost: neceseco
nutný: bezona, necesa, nepra
nutrie: kojpo
nuzný: mizera, povra
nuže: nu
nůžky: tondilo
ný: ni
nýbrž: sed
nylon: nilono
nymfa: nimfo
Nymfa: nimfo
nymfea: akvolilio, nimfeo
nynějšek: nuntempo
nynější: nuna
nyní: nun
nýtek: stifto, vinkto
nýtkem: vinkti
nýtovat: niti