EsperantoLingvojFakojktp.
a b c č d e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t u v w x y z ž ?

ĉeĥa v...

v: en, je
vábit: logi
vábivý: koketa
Václav: Venceslao
váček: burso, foliklo, sako
vačice: didelfo
vačicovití: didelfedoj
vačnatec: marsupiulo
vada: difekto, eraro
vádí: vadio
vadit se: disputi
vadnout: velki
vafle: vaflo
vagabund: vagabondo
vagabundovat: vagabondi
vaginální čípek: oblato
vagón: vagono
váha: pesilo, Pesilo, pezo
váha netto: neto
váhání: hezito
váha obalu: taro
váhat: heziti
váhavý: hezitema
váhu: da
váhy: pesilo, Pesilo
vaječník: ovario, ovujo
vajíčko: ovo
vak: sako, valizo
vakcína: vakcino
vakcinace: vakcinado
vakcinovat: vakcini
vakuola: vakuolo
val: remparo
válcovat: rulpremi
valčík: valso
válčit: militi
válec: cilindro
váleček na nudle: rulpremilo
váleček pod posunovaným předmětem: rulbloko
válečná kořist: militakiro
válečná loď: veselo
válečná sekera: batalhakilo
válečný pokřik: batalkrio
válečný zajatec: militkaptito
válečný zločin: militkrimo
valence: valento
valeriána: valeriano
válet: rulumi
valchovat: fuli
validní: valida
valit: ruli
valit se: rulfali
valivý: rula
válka: malpaco, milito
vál na těsto: rultabulo
valné shromáždění: asembleo
valný: granda, signifa
Valonsko: Valonio, Valonujo
valor: valoro
valorizovat: valorizi
vals: valso
vana: bankuvo
vanad: vanadio, vanado
vana na koupání: lavokuvo
vandal: goto, vandalo
vandalizmus: vandalismo
vandalství: detruemo
vandrák: vagabondo
vanilka: vanilo
Vánoce: Kristnasko
vanout: blovi, venti
vanutí: blovado
vápenný nebo antimonový tartrát: emetiko
vápník: kalcio
vápno: kalko
var: bolo
varan: varano
varhany: orgeno
variabilita: variablo
variace: variacio
variance: varianco
varianta: modifo, varianto
varicela: varicelo
varieté: varieteo
varietní divadlo: varietea teatro
varietní umělec: akrobato
variola: variolo
varix: variko
Varjag: varengo
varlata: orkido
varle: kojono, testiko
varná nádoba boiler: boligilo
varný kotel: boligilo
varný kotlík: boligilo
varování: averto
varovat: averti
Varšava: Varsovio
vartovat: varti
vařák: boligilo
vařit: kuiri
vařit se: boli
vařit ve vroucí vodě: bolkuiri
váš: via
vášeň: manio, pasio, volupto
vášnivý: pasia
Vatikán: Vatikano
vaudeville: vodevilo
vaz: nuko
váza: vazo
vazal: vasalo
vázání: fiksilo, interligo, ligo
vázanka: kravato
vázaný: poezia
vázat: bindi, blokadi, bloki, ligi
vázat snopy: garbigi
vazba: aresto, interligo, ligilo, ligo, valento
vazební místnost: arestejo, karcero
vazký: tenaca
vážení: peso
vážený: honora
vážit: pesi, pezi
vážit si: estimi, respekti, ŝati
vážka: libelo
vážně: grave
vážnost: digneco, reputacio, respekto
vážný: grava, serioza
v bezvědomí: senkonscia
vbít: enbati
vcelku: entute, kune, sume
vcítění: empatio
vcítění se: empatio
včas: frue
včela: abelino, abelo
včela dělnice: laborabelo
včelař: abelisto
včelín: abelejo
včera: hieraŭ
včichnouti: enflari
včleňovat: enkorpigi
v dálce: fore
vdát: edzinigi
vděčný: danka, dankema
vdechnout: inspiri
vdechnout do sebe: enspiri
vdechnout život: vivigi
vdechovat: inspiri
vdechovat páry: inhali
vděk: dankemo
vdělávati: civilizi
vdova: vidvino
vdovec: vidvo
ve: en
věc: afero, peco
věc jdoucí přes: transo
věc na druhé straně: transo
věcnost: objektiveco
věcný: objektiva, reala
večer: vespero
večerní bohoslužba: vespro
večernice: Venuso, vesperstelo
večerní úbor: tualeto
věčně: eterne
věčný: eterna
věda: scienco
věda o člověku: homscienco
věda o jeskyních: speleologio
věda o zvuku: akustiko
vědec: instruitulo, sciencisto, scienculo
vědec agronom: agronomo
vedecká konference: simpozio
vědecká n. výtvarná práce: studo
vědecká rozprava: traktato
vědecké vzdělání: erudicio
vědecky přesný: ekzakta
vedení: direktado, estraro, kondukado, kondukilo
vědění: konado, sciado, scio
vedení domácnosti bez cizí pomoci: memmastrumado
vedení podniku: direkcio
vedení účtu: librotenado
vedení vody: akvokonduko
vědět: koni, scii
vedle: apud
vedlejší: akcesora, apuda, flanka, kroma, kromprocesoro, sekundara
vedlejší děj: epifenomeno
vedlejší osoba: krompersono
vedlejší poloosa: malgranda duonakso
vedlejší strom: subarbo
vedlejší účastník: krompersono
vedlejší účinek: kromefiko
vedlejší výrobek: subprodukto
ve dne v noci: tage kaj nokte
vědomí: konscio, scio
vědomost: sciado, scio
vědomý: konscia
vedoucí: ĉefo, estro, gvida, gvidisto
vedoucí fakulty: dekano
vedoucí chóru v řeckém dramatu: korifeo
vedoucí postavení: estreco
vedoucí skupina: avangardo
vedro: varmego
vegan: vegano
veganismus: veganismo
vegetace: vegetalaro
vegetarián: vegetarano
vegetarianizmus: vegetarismo
vegetarián odmítající i vejce a mléko: vegano
vegetariánský: vegetara
vegetariánství: vegetaranismo, vegetarismo
vegetarismus: vegetarismo
vegetář: vegetarano
vegetářský: vegetara
vegetářství: vegetarismo
věhlas: famo
vejce: ovo
vějíř: ventumilo
vejít: enveni
věk ledových dob: plejstoceno
ve kterém funkce nabývá hodnotu nula: nulejo
vektor: vektoro
   nulový vektor: nulvektoro
vektorová rovina: vektora ebeno
vektorový podprostor: vektora subspaco
vektorový součin: ekstera produto, vektora produto
velbloud jednohrbý: dromedaro
vele: tre
velebit: adori, glori
velebnost: digneco
velebný: superba
velekněz: pontifiko
velení: komando
velerada: sinedrio
velet: estri, komandi
veletok: riverego
veletrh: foiro
velice: multo, tre
velice nerad: malvolonte
veličina: grando
velikán: grandegulo
velikášství: megalomanio
Velikonoce: Pasko
velikost: dimensio, egeco, formato, grando
veliký: ega
velín: veleno
velínový papír: veleno
velitel roty: rotestro
velitelský můstek: ponto
velká cesta: Mahajano
velká kalorie: granda kalorio
Velká Medvědice: Granda Ursino
velká pec || vysoká pec: fornego
velká poloosa: granda duonakso
velká úcta: respektego
velkodušný: grandanima
velkokapitalista: magnato
velkolepý: grandioza
velkoměsto: urbego
velkomyslnost: grandanimeco
velkomyslný: grandanima, kavalireca, nobla
velkorysý: grandanima
velkostatek: bienego
velkosvětský: monduma
velkovévoda: arkiduko
velký: granda, signifa
velký kotel: kaldronego
Velký Medvěd: Granda Ursino
velký povoz: Mahajano
velký rolník: kulako
velký svět: mondumo
velký třesk: praeksplodo, praknalo
Velký Vůs: Granda Ursino
velmi: tre
velmi dávný: praa
velmi mnoho: treege
velmi naivní: naivega
velmi rychlý: rapida
velmi se divit: miregi
velmi se smát: ridegi
velmi sešlý: kadukega
velmi starý: praa
velmistr řádu: generalo
velmi tvrdá keramika: grejso
velmi ubohý: kadukega
velmož: grandsinjoro
velociped: velocipedo
velociped s jedním kolem: unuciklo
velryba: baleno, Baleno
velrybářská loď: balenbarko
velryba zabiják: orko
velrybí kostice: barto
vélum: velo
velur: veluro
velvyslanec: ambasadoro
velvyslanectví: ambasado, ambasadorejo
ven: eksteren, elen
véna: vejno
věncoví: festono, girlando
věnčit: festoni, kroni
věnec: krono
venerický: venerea
Venezuela: Venezuelo
venkov: kamparo, provinco
venkovan: kamparano
venkovní: ekstera
venkovský: provinca
venku: ekstere
věno: doto
věnovat: dediĉi
ventil: aperturo, krano, valvo
ventilátor: ventolilo
ventilovat: ventoli
ventrikl: ventriklo
Venuše: Venero, Venuso
vepř, prase: porko
vepř: porko
vepřovice: adobo
veranda: verando
verbovat: rekrutigi
verdikt: verdikto
Vergilius: Vergilio
verifikovat: verigi
verizmus: verismo
verk: verko
Vermont: Vermonto
vernier: verniero
věrnost: fideleco
věrný: fidela
věrný člověk: fidelulo
věrný vládě: lojala
věrohodný: fidinda, kredinda
veronal: veronalo
věrouka: dogmaro
versálka: versalo
versta: versto
verš: verso
veršotepec: versisto
veršová stopa: versero
veršovat: versi
věrtel: kvarto
věru: vere, ververe
verva: vervo
vervní: verva
verzálka: versalo
veřejně hlasovat: aklami
veřejně souhlasit: aklami
veřejný: publika
věření: kredo
věřící: kredanto
věřit: kredi
věřitel: kreditoro
veselí: Gajo
veselit se: gaji
veselo: Gajo
veselohra: komedio
veselý: gaja, humora, joviala
veslice: galeaso, galero
veslo: remilo
veslovat: remi
vesměs: entute
vesmír: kosmo, makrokosmo, mondo, universo
vesmírný: kosma, universa
vesna: primavero
vesnice: vilaĝo
v esperantu: esperante
vespod: malsupre, sube
vést: estri, gvidi, konduki, kondukti
vesta do pasu: talivesto
ve stejné výši: samnivela
vést exekuci: ekzekucii
vestfálský mír: Vestfaliaj Packontraktoj
vestibul: vestiblo
vestibulum: vestiblo
vést k vývoji a novému stavu: evoluigi
vést monolog: monologi
věstník: bulteno, gazeto, komunikilo
vést proces: procesi
vést rejstřík: registri
vést rozhovor: interparoli
vést rozhovor s někým: intertrakti, trakti
vést se: farti
vést spor soudní: procesi
vést výkon rozhodnutí: ekzekucii
Vesuv: Vezuvio
ve sváru: malkonkorda
veš: pediko
věšák: rako, stativo
veš dětská: pediko
věšet: pendigi, pendumi
věštba: omeno, orakolo
věštec: divenisto
věštit: orakoli, profeti
věta: frazo, propozicio, teoremo, tezo
veterán: veterano
vetešník: brokantisto
větev: linio
vetchost: kadukeco
vetchý: kaduka, malfortika
vetchý stařec: kadukulo
vetkávat obrazce hedvábím: broki
vetknout: enigi
veto: vetoo
vetovat: vetoi
větrák: ventolilo
větrat: aerumi, ventoli, ventumi
větrná korouhvička: ventmontrilo
větrný: venta
větroměr: anemometro
větroň: glisilo
větroplach: fanfaronulo
větřit: snufi
větší část: plimulto
většina: majoritato, plimulto
většinou: grandparte
většinový: granda, signifa
ve velkém: pogrande
ve velkém měřítku: grandskala
veverka: sciuro
vévoda: duko, vojevodo
vévodit: domini
vévodkyně: dukino
ve vynímečných případech: escepte
vezdejší: surtera
vězeň: malliberulo
vězení: prizono
vězeňský dozorce: provoso
vezikula: veziko
vezír: veziro
věznice: arestejo, malliberejo, prizono
věznit: aresti
vézt: veturigi
vézt se: veturi
vézt se na kolotoči: karuseli
věž: turo
vhod.příležitost: oportuno
vhodně: delikate, oportune, trafe
vhodněji: prefere
vhodnost: oportuneco
vhodný: adekvata, konforma, oportuna
vhodný k diskuzi: diskutinda
vhodný k prodiskutování: diskutinda
vhodný k zapamatování: memorinda
vchod: propileo, vestiblo
viadukt: viadukto
viatikum: viatiko
vibrace: vibro
vibrafon: vibrafono
vibrovat: vibri
víc: pli
víc a víc: pli kaj pli
více: pli, plu, pluraj
vícehlasá píseň na oslavu boha Apolona nebo vítězství: peano
víceramenný svícen: kandelabro
víceúhelník: plurangulo
vidění: vidado, vizii, vizio
video: video
videopásek: vidbendo
videorekordér: magnetoskopo
vidět: vidi
vidina: fantasmagorio, fatamorgano, iluzio, kimero
viditelný prostor: kuvo
vidle: forkego, forko
vidlice: forko, ŝtopilo
vidlička: forko
Vietnamec: vjetnamo
vigvam: vigvamo
vichr: ventego
vichřice: uragano, ventego
vikář: vikario
víkend: semajnfino
vikev: vicio
Viking: vikingo
viktuálie: viktualio
vikýř: luko
vila: vilao
víla: feino
vilný: voluptema
vilózní: vila
vina: kulpo
vína: vinao
vinárna: taverno
vinen: kulpa
viněta: etiketo, vinjeto
viník: kulpulo
vinit: kulpigi
vinná réva: vinberarbo, vito
vinný hrozen: vinberaro
víno: vino, vito
vinout: volvi
vinout se: serpenti, serpentumi
vinš: gratulo
vinšovat: gratuli
viný: kulpa
viola: aldo
violina: violono
vír: kirlo
víra: fido, kredo
Virgínie: Virginio
virtuóz: virtuozo
virus: viruso
vířit: karuseli
vířivo proudit: torenti
vířivý: torenta, turbulenta
visací zámek: pendseruro
viset: pendi
viskóza: viskozo
viskózní: tenaca
visutá lanová dráha: telfero
visutá lanovka: telfero
visutá síť: hamako
vít: plekti, vindi, volvi
vitalizmus: vitalismo
vitální: vitala
vítaný: bonvena
vítat: bonvenigi
vítězit: venki
vítězně rozdrtit: venkobati
vítězství: venko
vítr: vento
vitrail: vitralo
vitrína: vitrino
vitriol: vitriolo
vivisekce: vivisekcio
viz: jen
vizáž: fizionomio
vizionář: viziulo
vizitka: vizitkarto
vizmut: bismuto
Vizogot: visigoto
vizuální zobrazovací jednotka: ekranbloko
vízum: vizo
vjem: percepto
vjet: enveturi
v jiném případě: alie
v jiném stavu: graveda
v kartách hrát trumfy: atuti
vkládat: intermeti, savi, skribi
vklouznout: engliti
vkus: gusto
vláčet: erpi, treni
vláčný: fleksebla, supla
vláda: kabineto, ministraro, regado, registaro
vláda aristokracie: aristokratio
vláda bohatých: plutokratio
vláda kněží: teokratio
vladař: suvereno
vládce: suvereno
vládní kabinet: ministraro
vládnout: domini, imperii, regi
vládnutí: regado
vlahý: varmeta
vlaječka: vimplo
vlajka: flago
vlak: trajno
vlákat: enlogi
vláknění: fibro
vláknitý: filamenteca
vlákno: fadeno, fibro
vlákno z agáve: sisalo
Vlám: flandro
vlas: haro
vlasatice: kometo
vlásečnice: kapilaro
vlásenka: harpinglo, peruko
vlasově tenký: kapilara
vlast: patrio, patrujo
vlastenec: patrioto
vlastenectví: patriotismo
vlastně: cetere, propradire, propre
vlastní: propra
vlastnické právo: proprieto
vlastnictví: proprieto, proprumeco
vlastní dělitel: propra divizoro
vlastní hodnota charakteristický kořen: ajgeno
vlastník: mastro, proprietulo, proprulo
vlastní podobizna: memportreto
vlastní podprostor: ajgensubspaco
vlastní prostor: ajgensubspaco
vlastnit: havi, posedi, proprieti, proprumi
vlastní vektor: ajgenvektoro
vlastní životopis: membiografio
vlastnost: eco, propreco
vlastnost být velké nebo malé písmeno: usklo
vlasy: hararo, haro
vlašský ořech: juglando
vlaštovičník větší: kelidonio, verukherbo
vlaštovka: hirundo
vlát: flirti
vlažný: friska, varmeta
vlče: lupido
vléci: remorki, treni
vléci se: plandi
vlečka: basko
vlečná křivka: traktorio
vlečná rybářská síť: sejno, Sejno
vlečná síť: trolo
vlečný člun: remorko
vlek: remorko
vleklo: testude
vleklý: kronika
vlevo: maldekstre
vlha: meropo
vlhkoměr: higrometro
vlhkost: malsekeco
vlhký: humida, malseketa
vlídný: afabla, karesa
vliv: efekto, influo, sekvo
vlivný: influa
vlk: lupo, Lupo, turbo
vlk stepní: kojoto
vlna: fluso, lano, ondo
vlnění: hulo
vlnící se: onda
vlnit se: sinui
vlnitý: onda
vločka: floko
vloha: geno
vlohy: kompleksio, talento
vloupat se: enrompo
vložit: enigi, intermeti
vložit do schránky: enujigi
vložit do závorek: interkrampigi
vložit kapitál: kontribui
vložit kus s perem do drážky: enfoldigi
vložit protézu: protezi
vložit vízum do pasu: vizi
vlys: friso, pargetero
vmáčknout: enpremi
v malém: pomalgrande
vmetek: embolo
vmezeřit: intermeti
vmíchat: almiksi, enmiksi
v minutě: minute
vmísit: intermiksi
vnada: logo
vnadidlo: logo
vnášet: enporti
vně: ekster, ekstere
v nejednotě: malkonkorda
vnější: ekstera
vnější oplodí: epikarpo
vnesení: enigo
vnést: enigi, enporti
vnikat: enpenetri, penetri, trapenetri
vniknout: enpenetri, penetri, trapenetri
vniknutí: invado
vnímací smysly: sensaro
vnímání: percepto
vnímat: percepti
vnitrozemí: internlando
vnitřek: interno
vnitřní: ena, interna
vnitřní blána srdeční: endokardo
vnitřní hodnota: valoro
vnitřní strana: parieto
vnitřnosti: tripo, viscero
v noci: nokte
vnouče: genepo
vnucovat: altrudi, trudi
vnučka: nepino
vnuk: nepo
vnuknutí: inspiro, intuicio
vnutit: imputi, premdevigi , trudi
voda: akvo
vodění: kondukado
vodič: konduktanto, konduktilo
vodík: hidrogeno
vodit: konduki, kondukti
vodítko: gvidilo, orientilo
vodivost: konduktanco, kondukteco, konduktivo
vodivý: konduktiva
vodnatelnost: hidropso
vodnatelnost mozku: hidrocefalo
vodní: akva
vodní cesta: akvovojo
vodní dýmka: akvopipo, nargileo
vodník: nikso
vodní organismy: planktono
vodní panna: najado
vodní víla: najado, nimfo
vodní vír: akvokirlo
vodojem: akvujo
vodoklen: platano
vodoléčba: hidroterapio
vodopád: akvofalo, falakvo, kaskado
vodorovný: horizontala
vodoteč: fluo
vodotěsný: likimuna
vodotrysk: fontano
vodováha: nivelilo
vodovod: akvokondukilo
vodovodní řad: akvokondukilo
voj.posádka: garnizono
voják: militisto, soldato
voják z povolání: dungosoldato
vojenská hlídka: pikedo
vojenská přehlídka: revuo
vojenské letadlo: militaviadilo
vojenské letectvo: aerarmeo
vojevůdce: militestro
vojín: senrangulo
vojsko: armeo, militistaro
vojvoda: vojevodo
vojvodství: vojevodio
vokál: vokalo
vokativ: vokativo
volán: falbalo
volánek: falbalo
volání: krio, voko
volání hurá: hurao
volant: stirilo
volapük: Volapuko
volat: voki
volat do zbraně: alarmi
volat hurá: hurai
volavka: ardeo
volba: balotado, baloto, elekto
volby: elekto
vole: kropo
volební místnost: balotejo
volební urna: balotujo
volejbal: flugpilkado, flugpilko, volejbalo
volejbalista: volejbalisto
Volha: Volgo
voličský průkaz: balotrajtiga karto
volit: elekti
volné prostranství: esplanado
volno: ferio
volnomyšlenkář: liberpensulo
volný: feria, libera, loza, malstrikta, vaka
volný čas: libertempo
volontér: volontulo
volumen: volumo
voluta: voluto
voňavka: parfumo
voňavý: bonodora
vonět: aromi, bonodori
vonící i páchnoucí: odora
vonná látka: ambro
vor: floso
vorař: flosisto
voroplavba: flosado
vortex: vortico
vosa: vespo
vosk: vakso
voskovaná látka: laktolo
voskované plátno: vakstolo
vosková rozmnožovací blána: stencilo
voskovat: vaksi
voskové plátno: laktolo
vótum: voto
vousáč: barbulo
vousatý: barba, barbhava
vousy na bradě a lících: barbo
vousy na tvářích: vangharoj
vozidlo: veturilo
vozit: veturigi
vozka: veturigisto
vozovka: veturejo, vojo
vozovna: remizo
vpadnout: enfali, invadi
v plynném stavu: gaseca
v polygamním systému druhá a další manželka: kromedzino
v poslední době: lastatempe
vpravit: enigi
vpravit do těla: enkorpigi
vpravo: dekstre
v první řadě: unuavice
vpředu; dříve: antaŭe
vpustit: enlasi
vrabec: pasero
vrah: murdinto, murdisto
vrak: vrako
v rámci: kadre de
vrána: korniko
vrána obecná: korniko
vrána obecná šedá: korniko
vrása: falto
vrásčit: sulki
vrata: pordego
vratič: tanaceto
vratiráhno: gafo
vrátit: redoni, repagi
vrátit ránu: rebati
vrátit se: reveni
vrátit zpět předchozí povel: malfari
vratkost: malstabileco
vratký: malstabila
vrátný: pordisto
vratný bod: turnopunkto
vrávorat: zigzagi
vražda: hommortigo, murdo
vraždění: mortigo
vraždit: murdi
vražedný: mortiga
vražedný nástroj: mortigilo
vrba košíkářská: vimeno
vrbovité: salikacoj
vrbovka: epilobio
v reálném čase: realtempa
vrh: nasko
vrhací stroj: balisto
vrhat se vpřed: impeti
vrhavka: emetiko
vrhnout: vomi
vrch: monteto
vrchní: supera, supra
vrchní stolník: butlero
vrchol: apogeo, kapo, pinto, vertico, verto
vrcholení: apogeo
vrcholit: kulmini
vrcholový: kulmina
vrchovatý: plena, plenplena
vrkat: kveri, rukuli
vrkat a lísat se k sobě jako holoubci: kolombumi
vrnět: murmureti
vroucí: arda
vroucně milovat: amegi
vrstevný koláč: tavolkuko
vrstva: emulsio, stratumo, tuniko
vrstva tuku pod pokožkou: paniklo
vrstva vláken z corpus callosum: tapeto
vrt: sondo
vrtací: bora
vrták: borilo
vrták do vrtačky: borpinto
vrtat: bori
vrtět: turni, turniĝi
vrt na naftu: naftoputo
vrtná věž: argano
vrtný: bora
vrtoch: kaprico, maroto
vrtošivý: kaprica
vryp: grato
vrýt do paměti: encerbigi
vrývat: gravuri
vrzat: knari
vřava: tumulto
vřecko: sporujo
v Řecku chrámový otrok: hierodulo
vřed: absceso
vřelý: varmega
vření: bolo
vřesovec: eriko
vřesoviště: erikejo
vřeštět: stridi
vřeteno: spindelo
vřít: boli
vsadit rostliny: planti
vsadit se: veti
vsát: ensorbi, sorbi
vskutku: vere, ververe
v souhlase: konsentebla
vsouvat: intermeti
vstát: ekstari
vstavač: orkideo
vstavačovité: orkidacoj
vstrčit: enigi
vstřebat: absorbi, digesti, ensorbi, sorbi
vstříc: renkonte al
vstřikovat injekci: injekti
vstupní zařízení: enigilo
vsugerovat: sugestii
vsunout: enigi, intermeti, interpoli
vsunutí: enigo
vsuvka: parentezo
vše: totalo
všebožství: panteismo
všecek: tuta
všední: banala, triviala
všechno: pleno
všelék: panaceo
všelicos: kelkiom
všelidský: komunhoma
všelijaký: diversa
všeliký: diversa
všemi mastmi mazaný: rafinita
všeobecné písmo: pazigrafio
všeobecné zmocnění: prokuro
všeobecný: ekumena, ĝenerala, universala
všeslovanství: tutslavismo
všestranně použitelný: universala
všímat si: atenti
všimnout si: rimarki
všivák: fiulo
vtělovat: enkorpigi
vteřina: sekundo
vtěsnat: enpremi
vtipálek: spritulo
vtipkovat: spriti
vtipná poznámka: pintumo
vtipnost: sprito
vtipný: sprita
vtíravá myšlenka: prempenso
vtíravec: entrudulo
vtisknout: enpremi
vtlačit: enpremi
vtlouci: enbati
vtok: enfluejo
v tom případě: tiam
vůbec ne: neniel
vůbec nic: neniom
vůdce: gvidisto, kondukanto
vůdcovství: estreco
vůdčí myšlenka: devizo
vůl: bovo
vůle: volo
vulg. vůl: bovo, Bovo
vulgarita: vulgareco
vulgarizovat: vulgarigi
vulgární: vulgara
vulgáta: Vulgato
vulkán: vulkano
vulkanizovat: vulkanizi
vulva: vulvo
vůně: aromo, odoro
vůz: vagono, veturilo
vůz pouliční dráhy: tramo
vůz pozemní lanovky: kablotramo
vy: vi
vybájený: mita
výbava: doto
vybavit: ekipi
vybavit si v mysli: rememori
vybavit věnem: doti
vybavovat si: imagi
výběh: gregejo
výběr: elekto, selekto
výběrčí: kolektisto
výběrčí daní: impostisto
výběrový: fakultativa, speciala
výběr zboží: sortimento
vybídnout: instigi
vybíječ: ekscitatoro
vybíjet: elbati
vybílit: blankigi
vybírání: kompilo
vybírat: elekti, kolekti, selekti
vybíravý: elektema
vybít: ekstermi, elbati
vybízet: instigi
vyblednout: velki
vybočení: anakoluto
výboj: agreso
výbor: komitato
výbor z četby: krestomatio
výbor z liter.: antologio
vybouchnout: detonacii, eksplodi
vybraný: elektita, fajna
vybrat: elekti
vybrousit: akrigi
výbuch: detonacio, eksplodo, knalo
vybuchnout: eksplodi
vybuchnout o sopce: erupcii
vybuchovat: eksplodi
výbuch sopky: erupcio
výbušný: eksplodema
výbušný motor: eksplodmotoro
vycpat: remburi
vycpávka: pufo
vycvičit: ekzerci, trejni
výcvik: ekzercado
vyčerpat: malfortigi
vyčinit: skoldi
vyčinit kůži: tani
vyčiňovat kůže: tani
vyčistit: purigi
vyčištěný: malkruda
výčitka svědomí: rimorso
výčnělek: eminenco, korbelo
vyčnívat: elstari
vyčnívat špičkou: pinti
výdaj: elspezo
výdaje: elspezo
vydání: eldono, elspezo, publiko
vydat: eldoni, emisii, transdoni
vydat dekret: dekreti
vydat do ciziny: ekstradicii
vydat knihu: aperigi
vydatný: abunda
vydat svědectví: atesti, depozicii
vydat úřední rozhodnutí: dekreti
vydávané množství: eldonkvanto
vydávat: elspezi
vydavatel: editoro, eldonisto
vydědit: senheredigi
výdech: spirblovo
vydechnout: elspiri
výdej: eldono
vydělat kůži: tani
vydělávat kůži: tani
vyděsit: terurigi
vydobýt: elfosi
vydobývat: akiri
vydra: lutro
vydrhnout: frotpurigi
vydržení: uzukapo
vydržet: elteni, persisti, toleri, uzukapi
vyfukovat: ventumi
vyhánět listy: folii
vyhánět zlé duchy: ekzorci
vyhazovat: kalcitri
výheň: ardo, fandforno
vyhladit: disfaldi, ekstermi, glatigi
vyhlásit: deklari, proklami, promulgi
vyhlásit poplach: alarmi
vyhlásit tabu: tabui
vyhlášení: deklaro, proklamo, publiko
vyhlášení války: militdeklaro
vyhlášený: fama
vyhláška: anonco, dekreto, publiko
vyhlašovat: deklari, proklami
vyhledávání pohodlného života: sibaritismo
vyhlídka: panoramo
vyhlížet: aspekti, elrigardi
vyhnanec: ekzilito
vyhnanství: ekzilo, proskribo
vyhnat: elpeli
vyhnat do vyhnanství: ekzili
vyhnout se: eviti
výhoda: gajno
vyhodit z práce: foreksigi
výhonek: sproso
vyhostit: elpeli, proskribi
vyhoštění: proskribo, proskripcio
vyhotovit: pretigi
vyhovět: kontentigi, verigi
vyhovující: konsentebla
výhra: gajno
vyhrabat: elfosi
výhrada: rezervo
vyhradit: rezervi
výhradně: sole
výhradní: ekskluziva
vyhrát: gajni
vyhrazovat: rezervi
vyhrnout: refaldi
vyhrocovat: pintigi
vyhrotit: akrigi
vyhrožovat: minaci
výhrůžka: minaco
vyhubit: ekstermi
vyhubovat: skoldi
vyhýbat se: eviti
vyhýbavý: evitema
vychladit: malvarmigi
vychlípenina: burso
výchlipka: sako
vychloubání: fanfaronado
vychloubat se: fanfaroni
východ: oriento
východisko: platformo
východiště: elirpunkto
východně: oriente
východní: orienta
východ slunce: sunleviĝo
výchova: edukado, eduko
vychovaný: bonkonduta
vychovat: eduki
vychovatel: edukisto, pedagogo
vychovatelka: guvernistino, guvernisto
vychovatelský: pedagoga
vychovatelství: pedagogio
vychovávat: eduki, guverni
výchovný: pedagogia
výchozí bod: elirpunkto
výchozí jazyk: fontolingvo
výchozí polostupeň: elira duongrado
výchozí pozice: hejmo
vychutnávat: ĝui
vychýlení páteře: skoliozo
vychýlit: deklini, deviigi
vychytralý: ruza, sagaca
vyjádření: deklaro, esprimo
vyjádřit: esprimi
vyjádřit nesouhlas: kapnei
vyjádřit přesně: malimplici
vyjádřit slovy: vortigi
vyjadřovat: esprimi
vyjadřovat opisem: parafrazi
vyjadřovat se ve frázích: frazi
vyjadřující lítost: kompata
vyjadřující politování: kompata
vyjasnit: malkonfuzi
vyjednávač: parlamentario
vyjednávat: pritrakti
vyjednávat mezi stranami: intertrakti, trakti
vyjet: elveturi
vyjetá kolej: vojsulko
vyjet si na výlet: ekskursi
výjev: sceno
vyjevit: malsekretigi, vidigi
vyjímat: escepti
výjimečný: escepta
výjimka: escepto
vyjít: aperi
vyjma: escepte de
vyjmenovat: listigi
vyjmout: eligi, elimini, escepti
vyjmout odlitek z formy: elmuldigi
vyjmout z pochvy: elingigi
výkal: ekskremento, feko
vykalování: fekado
vykašlat: ekspektori
výkaz: listo, tabelo
vykázaný: etata
vykázat: elmontri, elpeli, montri
vykázat do vyhnanství: ekzili, relegacii
výkazem prokázat: elmontri, montri
výkaz k určitému datu: etato
výkazový: etata
výklad: diskurso, interpreto, komentario, montrofenestro, prelego
vykládač: interpretisto
vykládat: klarigi
výkladní skříň: montrofenestro
výklenek: alkovo
vyklepat do roviny: ebenbati
vyklidit: evakui
vyklidit spěšně: evakui
vyklouznout: elgliti
výkon: atingo, faro, operacio, povumo, realigo
vykonat: efektivigi, fari, plenumi, realigi
vykonat pokání: pentofari
vykonávání pouti: pilgrimo
vykonávat: fari
výkonnost: aktiveco, aktivo, efikeco, forto, povumo
výkonný: efika, laborkapabla, produktiva
výkonný výbor: plenumkomitato
vykopat: elfosi
vykopat ze země: elterigi
vykopávky: prifosado
vykořenit: elradikigi
vykořistit: ekspluati
vykořisťovat: ekspluati
výkres: desegno
vykrmit: grasigi
vykroucení: distordo
vykroutit: distordi, eltordi, premtordi
vykřičník: krisigno
výkřik: ekkrio
vykřiknout: ekkrii, krii
výkvět: elito, eminentularo
vyladit: akordigi
vylákat: ellogi
vyléčit: kuraci, resanigi, sanigi
vyleštit: ciri
vyleštit do hladkosti ledu: glaciumi
výlet: ekskurso
vylíčit: priskribi
vylisovat: elpremi, vringi
vylít se: elflui
vylít ze sudu: elbareligi
výloha: montrofenestro
výlohy: elspezo
vyloučení se: eligo, elimino, emano
vyloučit: ekskludi, ekskrecii, eligi, elimini
vyloučiv: eksigi
vyloupit: prirabi
vyložit: elmeti, interpreti
výložka: epoleto
výlučně: ekskluzive
výlučný: ekskluziva
vylučovací střetnutí: rundo
vylučovací zápasy: rundo
vylučovat: eksigi, izoli, liberigi
vylučovat se: emani
vylučovat sliny: salivi
výluh: ekstrakto
vyluhovat: eltiri, maceri
vyluhovat varem: dekokti
výluka z práce: mastrostriko
výlupek: fripono
vymačkat: elpremi, vringi
vymáhat: eldevigi
vymáhat exekučně: ekzekucii
vymazat: forigi
výměna: komuto
výměna látková: metabolo
výměr: decido, dekreto
vyměření: preskribo
vyměřit: dekreti
vyměřit spotřební daň: akcizi
vyměřování: mezurado
vymést: elbalai, forbalai
výměšek: sekrecio
výměšky: ekskremento
vyměšovací: ekskrecia
vyměšování: ekskrecio
vyměšovat: elsekrecii, sekrecii
vyměšovat exsudát: eksudi
výmět: ekskremento
vymetat: forbalai
vymezení: difino
vymezit: determini, difini
vymílání: erodo, erozio
vymílat: erozii, subfosi
výminka: rezervo
vymírat: formorti
vymítání zlých duchů: ekzorco
vymknout: distordi, elartikigi
vymknutí: distordo
vymlít: abrazii, erozii
vymlouvat se: rezoni
výmluva: ekskuzo
výmluvnost: elokvento
výmluvný: elokventa
vymoci: eldevigi
vymočit se: urini
výmol na cestě: kavo
vymykat: elartikigi
vymykat se: eviti
vymyslet: elpensi, trovi
vymyšlený: iluzia
vymýšlet si: fantazii
vymýtit: elimini
vymýtit zvyk: aboli, abolicii
vymývání mozku: cerbolavo
vynakládat: elspezi
vynález: invento
vynalézat: inventi
vynálezce: inventisto
vynalézt: eltrovi, trovi
vynaložit: oferi
výňatek: ekstrakto, fragmento, tekstero
vyndat: eligi, elmeti, forigi
vynechat: ellasi, mankigi
vynechávat: intermiti
vynést: elporti
vynést rozsudek: arbitracii
vynikající: distinginda, elstara, eminenta
vynikající osobnost: eminentulo, fenikso
vynikat: elstari
vynímečně: escepte
vynoření: apero
vynos: dekreto
výnos: edikto, enspezo, profito
výnosné místo: sinekuro
vynucovat: impeti
vynutit: eldevigi
vyobcovat: ekskomuniki
vyobcovat z církve: anatemi
vypadat: aspekti, elrigardi
vypadávat: elfali
výpadek: paneo
vypadnout: elfali
vypálená značka: brulmarko
vypálit značku: brulmarki, brulstampi
výparník: vaporigilo
vypařovat: vapori
vypěstovat: kulturi
vypiplat (dítě): elkovi
výpis: ekstrakto
vypít: eltrinki
vyplaceně: afrankite, fri
vyplácet důchod: pensii
vyplácet mzdu: salajri
výplach: irigacio
vypláchnout: irigacii
vyplašit: fortimigi, timigi
vyplatit: afranki, pagi
vyplavit: elimini, forlavi
vyplenit: dezertigi
vyplet plevel: elsarki
vyplnit: plenigi, plenumi
výplňkový: suplementa
vyplňovat: plenigi
vyplývat: rezulti, sekvi
vypocovat se: eksudi
výpočet: kalkulo, komputado
výpočetní zařízení: aparataro
vypomáhat: helpi
výpomoc: helpo, subteno
vypomoci: subteni
výpomocný: helpa
vypotřebovat: forkonsumi
vypouklý: konveksa, malkava, reliefa
vypouštění hlásek: elizio
výpověď: diro
vypovědět: eldiri, elpeli
vypovědět ze země: ekzili
vypovědět z pracovního poměru: maldungi
vypovídat jako svědek: depozicii
vypracovat anotaci: ekstrakti
vyprahlý: arida
vyprášit: senpolvigi
vypravení: ekspedo
vyprávění: rakonto
vyprávět: rakonti
vypravit: ekipi, ekspedi
výpravná báseň: eposo
vyprázdnit: dreni
vyprodávat: forkomerci
vypršet: forpasi, pasi, preterpasi
vypřáhnout: maljungi
vypsání veřejné soutěže: adjudiko
vypsat veřejnou soutěž: adjudiki
vyptávat se: pridemandi
vypudit: eligi, elpremi
vypudit manželku: repudii
vypuklodutá čočka: menisko
vypustit: ellasi
vypustit ze sudu: elbareligi
výpustka: elipso
vyrábět: elfari, produkti
vyrábět damaskenskou ocel: damaskeni
vyrábět plyn: gasigi
výraz: esprimo, frazo, mieno
vyrazit se: erupti
výrazně se odlišovat: kontrasti
výrazový prostředek: esprimilo
vyrážka: dermatozo, efloresko, ekzantemo
vyrážka na sliznici: enantemo
výroba: produktado
výrobce: faristo
výrobek: produkto, varo
vyrobit protézu: protezi
výrobna energie: centralo
výrobna sudů: barelejo
výročí: datreveno
výrok: deklaro, diro, frazo, propozicio
výron: emano
vyrovnání: saldo
vyrovnanost: egalanimeco
vyrovnat: ebenigi, egaligi, kompensi, rektigi
vyrovnat dluh: repagi
vyrovnat zůstatek: saldi
vyrovnávací paměť: bufro
vyrovnávat: kalandri
vyrozumění: avizo, informo, sciigo
vyrozumět: averti, kompreni, sciigi
vyrůstat: elkreski, kreski
výr velký: gufo
vyrývat: plugi
vyrývat do dřeva: ksilografi
vyřadit: eligi, forigi
vyřadit tiskovou formu: impozi
výřečný: elokventa
vyřešit: solvi
vyřezat: skulpti
vyřídit: fini, likvidi, solvi
vyřknout: eldiri
výsada: prerogativo, privilegio
vysadit rostliny: planti
vysávat krev: sangeltiri
vysedět: elkovi
vysévat: prisemi
vyschlý: sensuka
vysílat: brodkasti, deputi, dissendi, elsendi, emisii
vysílat rozhlasem: radii
vysílit: malfortigi
vyskakovat: elsalti
vyskočit: elsalti
vyskočit ze sedu: eksalti
vyskočit z lehu: eksalti
vyslanec: delegato, delegito, deputito, sendito
vyslat: deputi, elsendi
výsledek: rezultato, rezulto
vysloužilec: emerito, veterano
vyslovit: deklari, eldiri, elparoli, esprimi, prononci, vorti, vortigi
vyslovování: prononco
vyslovovat: elparoli
výsluha: donaco
výslužba: emerituro
vyslýchat: ekzameni
vysmát se posměšně: moki
výsměch: moko
výsměšný: moka
vysmrkat se: mungi
vysoce hodnotný: altvalora, grandvalora, multvalora
vysoce postavený člověk: altrangulo
vysoká bota: boto
vysoká ochrana: alta protektado
vysoká pec: altforno
vysoká škola: akademio
vysokého postavení: altranga
vysoko položený: altnivela
vysoký: alta
vysoký mys: promontoro
vysoký šlechtic: grandulo
vysoušeč vlasů: feno
vyspělost: matureco
vyspělý: matura
výstava: ekspozicio
výstavba: konstruo
vystavený účet: fakturo
výstaviště: foirejo
vystavit: eldoni, pretigi
vystavit akreditiv: akrediti
vystavit směnku: trati
výstavní kóje: ekspoziciejo
výstavní místnost: salono
vystavovat: ekspozi, ekspozicii
vystěhovat se: elmigri
výstelka: epitelio
výstižně: trafe
vystoupit: ataki
výstraha: averto
výstroj: kompleto
vystrojený: pimpa
vystružiti: alezi
výstružník: alezilo
Výstružník: alezilo
výstřední: ekscentra, ekscesa, ekstravaganca
výstřední chování: ekstremeco
výstřední muž: snobo
výstřední žerty: recesio
výstřednost: discentreco, eksceso, ekstremo, fokusdiseco
výstředný: ekscentra
výstředný kotouč: ekscentriko
výstřel: pafo
vystřelit: pafi, pafiĝi
výstup: disputo, sceno
výstupek: listelo
výstupek na hmatníku: freto
výstupek zdi: korbelo
výstupní periferní zařízení: eligilo
vysvědčení: atestilo, atesto
vysvětlení: komentario
vysvětlit: ekskuzi, ekspliki, komprenigi
vysvětlovat: ekspliki, interpreti, klarigi, komentarii, komprenigi, parafrazi
vyšetřit: diagnozi, esplori
vyšetřování: esploro
vyšetřovat: ekzameni, esplori, palpi
vyšetřovat poslechem: stetoskopi
vyšívat: brodi
výška: alteco, alto
výškové a směrové kormidlo letadla: empeno
vyškrtnout: elstreki
vyšlechtit: bredi
vyšlý z módy: eksmoda
vyšší: supera
vyšší moc: superforto
vyšší primáti: simioj
výt: hojli, hurli, tirboji, ululi
výtah: ekstrakto, lifto
výtah na obilí: elevatoro
vytáhnout do délky: etendi
vytáhnout z vnitřku: eligi
vytahovat se: fanfaroni
vytahovat se do délky: sin etendi
výtah z účtu: konteltiro
vytasit: elingigi
výtažek: ekstrakto
vytéci: elflui
vytékat: elflui
vytesat: skulpti
vytěsnit: elpremi
výtěžek: enspezo, profito
vytěžit: profiti
výtisk: ekzemplero
vytknout: eligi
vytlačenina: premsigno
vytlačit: elpremi
vytlačovat: elpremi
vytlouci: elbati
vytloukat: elbati
vytočit na hrnčířském kruhu: torni
vytopit: superakvi
vytrhnout s kořenem: elradikigi
vytroubit: distrumpeti
výtrus: sporo
výtrusnice: pustulo
vytrvalec: persistemulo
vytrvalý: persistema
vytrvat: persisti
vytržení: ekstazo
výtržnost: eksceso
vytřást: skui
vytřepávat: eltiri, skui
vytříbený: fajna
vytřít: frotpurigi
vyťukávat: klavi
vytušit: subkompreni
výtvarné umění: belarto
vytváření koncepce: konceptado
vytvářet: generi, naski
vytvářet asonance: asonancigi
vytvářet design: dizajni
vytvářet frakce: frakciigi
vytvářet ioniz. prostředí: jonigi
výtvor: produkto, verko
vytvořit: estigi, fari, krei
vytvořit amalgám: amalgami
vytvořit federaci: federacii, federi
vytvořit klišé: stereotipi
vytvořit konfederaci: konfederacii, konfederi
vytvořit osnovu: varpi
vytvořit pahýl: stumpigi
vytyčení hranic: demarkacio
vytyčovat hranici: demarkacii
vytýkat: mentori, skoldi
vyučit se: ellerni
vyučovací: instrua
vyučování: instruado, instruo
vyučovat: instrui
vyúčtování: bilanco, kalkulo
vyúčtovat: fakturi
vyučující: instruisto
výuka: instruado
vyumělkovaný: precioza
vyústit: elflui
využít: ekspluati, eluzi, profiti, utiligi
využívat: ekspluati, utiligi
vyvádět: ekstravaganci
vyvalovat oči: okuli
vývar: buljono, dekoktaĵo, ekstrakto
vyvařit: dekokti
vyvařovák: boligilo
vyváznout: eskapi
vyvážet: eksporti
vyvážit: ekvilibrigi
vyvěsit: diskonigi, konigi
vyvěsit vlajky: flagi
vyvést: forkonduki
vyvést z konceptu: konfuzi
vyvětrat: aerumi
vývěva: pumpilo
vyvézt: eksporti
vyvíječ: generatoro
vyvíjející se: progresiva
vyvíjet: evoluigi, izoli, liberigi
vyvíjet se: emani, evolui, progresi
vývin: eligo, elimino, emano
vyvinit: senkulpigi
vyvinout: evoluigi
vyvlastnit: eksproprietigi
vývod: borno, dukto, klemo
vyvodit: tiri
vývod žláz se zevní sekrecí: dukto
vývoj: evolucio, evoluismo, evoluo, procezo, progreso
vývojnice: rivelilo
vývoj zárodku: embriogenio
vyvolání: indukto, voko
vyvolat: ekigi, elvoki, estigi, riveli, sekvigi
vyvolat degeneraci: degenerigi
vyvolat dojem: supozigi
vyvolat emanaci: emanigi
vyvolat náklonnost: inklinigi
vyvolat zájem: inklinigi
vyvolávající snění: reviga
vyvolávat: alvoki
vyvolit: elekti
vývoz: eksportado, eksporto
vývozce: eksportisto
vyvozování: rezono
vyvozovat: abstrakti, dedukti, rezoni
vyvozovat obecné závěry: indukti
vyvracet: dementi, faligi, kontesti, refuti
vyvrátit: elradikigi, faligi, malkonfirmi
vyvrcholení: apogeo
vývrtka na zátky: korkotirilo
vyvrtnout: elartikigi
vyvrženec: pario
výzbroj: armilaro
vyzbrojit: armi
výzdoba: dekoracio
vyzdobit: ornami
vyzískat: profiti
vyzkoušení: provo
vyzkoušet: elprovi, esplori, provi
vyzkoušet na: testi
vyzkoušet na sobě: surprovi
výzkum veř. mínění: provbalono
význačný: distinginda
význačný odborník: korifeo
význačný vědec: korifeo
význam: senco, signifo, valoro
vyznamenat řádem: ordeni
významný: eminenta, granda, signifa
významosloví: semantiko
významová stránka věty: propozicio
vyznání: konfesio, konfeso
vyznání lásky: amdeklaro
vyznání víry: kredkonfeso
vyznavač jednoho boha: monoteisto
vyznavač mnohobožství: politeisto
vyznít: rezulti
vyzradit: elperfidi, perfidi
výztuha: stego
výztuž: armaturo
vyztužit: stegi
výztužné lano: stajo
výzva: avizo
výzva k dostavení se: invito
vyzvání: invito, proklamo
vyzvat: alvoki, elvoki, voki
vyzvat aby se dostavil: inviti
vyzvědač: skolto, spiono
vyzvednout: levi
vyzývat: alvoki, provoki
vyzývavý: provoka
vyžadovat: postuli
vyždímat: eltordi, elvringi, premtordi, tordi
vyžíhat: kalcini
výživa: nutro
výživné: alimento
výživný: nutra
vyživovat: nutri, vivteni
vzácný: kara, malofta
vzácný plyn: nobla gaso
vzadu: dorsaldorse
vzájemná dohoda: interkonsento
vzájemné navození: indukto
vzájemně přizpůsobit: interkonformigi
vzájemné působení: interago
vzájemně závislý: koneksa
vzájemný: reciproka
vzájemný vztah: respondeco
vzbouřenec: ribelulo
vzbouření: ribelo
vzbouřit se: ribeli
vzbudit: naski, veki
vzbudit zájem: aktivigi
vzbuzovat: veki
vzbuzující chuť k jídlu: apetitiga
vzdálenost: distanco
vzdálený: dista, fora, malproksima
vzdálený předek: prapatro
vzdání se: abnegacio
vzdát se: abdiki, fordecidi, rezigni, rifuzi
vzdělanec: erudito, inteligento, inteligentulo, klerulo
vzdělání: edukado, eduko
vzdělanost: instruiteco, klereco, kulturo
vzdělaný: klera, multescia
vzdělávat: eduki, klerigi, kulturi
vzdor: rezisto
vzdorný: obstina, rezistema
vzdorovat: rezisti, ribeli
vzdorovat někomu: spiti
vzdorovitý: obstina, spitema
vzduch: aero
vzducholoď: zepelino
vzduchotěsný: hermeta, hermetika
vzduchový: aera
vzdušné síly: aerarmeo
vzdušný: aera
vzdušný jev: meteoro
vzdychat: suspiri, vespiri
vzepřít: apogi
vzepřít se: malcedi, opozicii
vzestup: progreso
vzešlý z křížení: hibrida
vzezření: aspekto, fizionomio, mieno
vzhled: aspekto, dizajno
vzcházet: ĝermi
vzít: preni
vzít do vazby: aresti
vzít míru: almezuri
vzít na milost: malkondamni
vzít na sebe: surpreni
vzít na vědomí: noti
vzít původ: deveni
vzít sebou: kunpreni
vzít si život: suicidi
vzít útokem: sturmi
vzít za své: perei
vzít zpět: repreni
vzít zřetel: konsideri
vzkázat: komunikigi
vzkřísit k životu: revivigi
vzkvétat: flori
vzletný: altefluga, verva
vzlykat: plorsingulti
vznešenost: soleneco
vznešený: sublima
vznět: impulso, inflamo, vervo
vznětlivý: bruligebla, kolera, nervoza, sangvina
vznícení: inflamo
vznik: genezo, Genezo
vzniknout: ekesti
vzor: idealo, modelo
vzorek zboží: specimeno
vzorný: ideala, modela
vzorový: modela
vzpěra: stego
vzpínat se: pranci, ribeli
vzpírat se: rezisti
vzplanutí: brulumo, inflamo
vzpomenout si: rememori
vzpomínka: rememoro
vzpoura: ribelo
vzpruha: stimulo
vzpružit: vigligi
vzpřímený: rekta
vzpřímit: rektigi
vzpurnost: malhumileco
vzpurný: malhumila, malobeema
vzrůst: kreskado, kresko, staturo
vzrůstat: elkreski, kreski
vzrušení: afekcio, emocio
vzrušený: afekcia, maltrankvila
vzrušit: afekcii, ekzalti, emocii
vzrušit dráždivě: afekcii
vzrušovat: eksciti, ekzalti
vzrušovat foukáním: bloveksciti
vzrušující: emocia
vzrušující příhoda: aventuro
vztah: interrilato, rilato
vztáhnout: etendi
vztahovat se: koncerni, respondi, rilati
vztažný: relativa, respektiva, rilata
vztekat se ,, láteřit: furiozi
vzteklina: rabio
vzteklost: furiozeco
vzteklý: rabia
vztyčit: hisi, rektigi
vždyť: ja