EsperantoLingvojFakojktp.
a b c č d e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t u v w x y z ž ?

ĉeĥa d...

ďábel: diablo, satano
ďábelsky: diable
ďábelský: diabla, infera
ďáblice: sukubo
dabovat: dubli
ďáček: diakono
dadaizmus: dadaismo
dá do pochvy: eningigi
dagerotyp: dagerotipo
dagerotypie: dagerotipio
Dagobert: Dagoberto
daguerrotyp: dagerotipo
daguerrotypie: dagerotipio
ďák: diakono
daktyl: daktilo
dál: plie, plu, posten
dále: plu, plue, pluen
daleko: fore, foren
dalekohled: lorno
dalekozraký: malmiopa
daleký: dista, lontana
dálkové kontrolní zařízení: monitoro
dálkové ovládání: teleregilo
dálkově ovládat: teleregi
dálkový: fora
dálkový ovladač: teleregilo
dalmatika: dalmatiko
dálnopis: telekso
dálný: lontana
Dálný Východ: Orienta Azio
další: cetera, kroma, plia, plua
daltonista: daltonismulo
daltonizmus: daltonismo
dáma, paní: damo, reĝino
dáma: damo, damoj , reĝino
dáma hra: damoj
damara: agatido
damaskovat: damaskeni
damašek: damasko
Damašek: Damasko
damping: dumpingo
dámské šaty: robo
dámský salonek: buduaro
dan: dano
daň: imposto, tributo
dancing: dancejo
dandy: dando
daněk: damao
daněprostý: senimposta
danien: dano
daň na hlavu: kapimposto
daňové přiznání: impostdeklaro
Dánsko: Danio
daný: apriora
daný bod: fiksa punkto
daň z dovozu soli: salimposto
daň z prodeje: vendimposto
daň z příjmu: enspezimposto
dar: donaco
dareba: kanajlo
darebácký: kanajla
darebačit: friponi
darebák: fiulo, fripono
darebný: mizera
dárek: donaco
darem: donace
darmo: vane
darovat: donaci
dařit se: farti, prosperi
ďas: demono
dáseň: dentkarno, gingivo
dát: donaci, doni
databáze: datumbazo
dát almužnu: almozdoni
dát do hlavy: enkapigi
dát dohromady: kunigi
dát do klatby: anatemi
dát do nucené správy: sekvestri
dát do oběhu: enkursigi
dát do podnájmu: vicluigi
dát do pokladny: enkasigi
dát do pořádku: reguligi
dát do pouzdra: eningigi
dát do rámu: enkadrigi
dát do sila: ensiligi
dát dosyta najíst: satigi
dát dovnitř: enigi
dát gól: goli
dát impulz: impulsi
dát instrukci: instrukcii
dativ: dativo
dát k dispozici: disponigi
dát klystýr: klisteri
datle: daktilo
datlová palma: daktilarbo
datlovití: pegedoj
datlovník: daktilarbo
datlovník pravý: daktilarbo
dát najevo: esprimi, rimarki, rimarkigi, vidigi
dát na stůl: surtabligi
dát na vědomí: sciigi
datovat: dati
datový nosič: datumportilo
datový typ: datumtipo
dát pocítit: sentigi
dát podnet: iniciati
dát podnět: impulsi, sugestii
dát popud: impulsi, iniciati
dát rozhřešení: pekliberigi, senpekigi
dát satisfakci: kontentigi
dát se do zpěvu: ekkanti
dát si kávu: kafumi
dát slib: promesi
dát smrtelnou ránu: mortbati
dát spoutat: kateni
dát stranou: formeti
dát tisknout: presigi
dát transfúzi: transfuzi
dát udělat: farigi
datum: dato
dát věno: doti
dát vodový lesk: muari
dát volno: forpermesi
dát výpověď: maldungi
dát vyřídit: komunikigi
dát výstrahu: averti
dát vznik: estigi
dát za oběť: oferdoni
dát za úkol: taski
dát znamení: signali
dav: amaso, legio
dávat: meti
dávat almužnu: almozdoni
dávat do oběhu: emisii
dávat hobla: berni
dávat mléko: lakti
dávat najevo: elmontri, montri
dávat pozor: atenti
dávat přednost: fervori, preferi
dávat příklad: edifi, ekzempligi
dávat za příklad: ekzempligi
dávat znamení: signi
dávat zprávy: referi
dávidlo: emetiko
dávit: vomi
dávka: dozo, loto, porcio
dávkovat: dozi, porciigi
dávná doba: paseo
dávná událost: paseo
dávno: delonge, longe
dávnověk: pratempo
dávný předek: praulo
dbát na ...: konsideri
dbát na něco: atenti
dbát nařízení: obei
dbát o něčí dobro: prizorgi, zorgi
dcera: filino
debarkadér: debarkadero
debata: debato, polemiko
debatovat: debati, diskuti
debet: debeto
debutovat: debuti
decentně: delikate
decentní: delikata, modera
decentnost: delikate
decidovat: decidi
decigram: decigramo
decilitr: decilitro
decimální: decimala, dekuma
decimetr: decimetro
decize: decido
decizivní: decida
decizní: decida
děd: avo
dědeček: avo
dědictví: heredaĵo
dědičnost: heredeco
dědičný: hereda
dědit: heredi
dedukovat: dedukti
defekt: difekto, paneo
defenzíva: defensivo
defétizmus: defetismo
deficit: deficito, malprofito, manko
deficitní: deficita
defilovat: defili, paradi
definice: difino
definitivní: definitiva
definovat: difini
degenerovat: degeneri
degradovat: degradi
dehet: gudro
dehtovat: gudri
dech: spiro
dechový nástroj: blovinstrumento
deixe: deikto
deizmus: deismo, diismo
děj: procedo
dějepis: historio
dějepisec: historiisto
dějinný: historia
dějiny: historio
dějiště: scenejo
deka: dekagramo
dekáda: dekado
dekadence: dekadenco
dekadický logaritmus: dekuma logaritmo, ordinara logaritmo
dekagram: dekagramo
dekalog: dekalogo
děkan fakulty: dekano
deklamovat: deklami
deklarace: deklaracio, deklaro
deklarovat: deklari
deklinace: deklinacio
deklinovat: deklinacii
deko: dekagramo
dekodér: interpretilo
dekokt: dekoktaĵo
dekoktum: dekoktaĵo
dekoltovat: dekolti
dekor: dekoro
dekorace: dekoracio
dekoratér: dekoraciisto, ornamisto
dekorovat: dekoracii
děkování: danko
děkovat: danki
dekrement: dekremento
dekret: dekreto
děkuji vám: mi anticipe dankas vin
dělání: farado
dělat "něco": umi
dělat: fari
   dělat (něco nějakým): igi
dělat dobrotu: funkcii
dělat inventuru: inventari
dělat pokroky: progresi
dělat pokusy: eksperimenti
dělat potřebu: feki
dělat povyk: brui
dělat rošádu: aroki
dělat si šašky: ridindigi
dělat úšklebky: grimaci
dělat vtipy: spriti
Delaware: Delavaro
delegace: delegacio, Delegacio, delegitaro, Delegitaro
delegát: delegato, delegito
delegovat: delegi
dělenec: dividato
dělení: divido
dělení se zbytkem: divido kun resto
dělený: parta
dělený kruh: gradaro
delfín obecný: delfeno, Delfeno
deliberace: konsidero
delikátně: delikate
delirium: deliro
dělit: dividi
dělitel: alikvoto, dividanto, divizoro
dělitel nuly: nuldivizoro
dělitelný: dividebla
dělitelný beze zbytku: divizorebla
dělit na části: dismembrigi
dělit na členy: dismembrigi
dělit se: proliferi
délka: latitudo, longeco, longo
délka obvodu: perimetro
dělník: manlaboristo
dělný: laborkapabla
dělo: kanono
děloha: utero
dělostřelec: artileriano, kanonisto
dělostřelecký granát: obuso
dělostřelectvo: artilerio
dělová koule: obuso
dělová střela: obuso
děložní čípek: uterkolo
deltaplán: deltaplano
deltoid: deltoido
demagog: demagogo
demagogie: demagogio
démant: diamanto
demarkace: demarkacio
demence: demenco
dementní člověk: demenculo
dementovat: dementi, malkonfirmi
demi - monde: demimondo, duonmondumo
demise: abdiko, demisio
demižón: botelo
demograf: demografo
demokracie: demokratio
demokrat: demokrato
demokratický: demokratia
Demokritos: Demokrito
démon: dajmono, demono
démonologie: demonologio
demonstrace: demonstracio, manifestado
demonstrativum: demonstrativo
demonstrovat: manifesti
demonstrovat - vysvětlit a dokázat: demonstri
demontovat: malmunti
demoralizace: demoralizo
demoralizovat: demoralizi
démotický: demotika
den = 24 hod.: tagnokto
den: tago
denár: denaro
dendrit: dendrito
dendrochronologie: dendrokronologio
deník: taglibro
denivka: hemerokalido
denní: diurna, taga
dentála: dentalo
dentální souhláska: dentalo
denunciant: denuncanto
denuncovat: denunci
den volna: ferio
deontologie: deontologio
deoxyribonukleová kyselina: desoksiribonuklea acido
departement ve Francii: departemento
depo: remizo
deponie: deponejo
depoziční banka: deponbanko
depozitní banka: deponbanko
deprese: depresio, deprimo
depresor: premilo
deprimovat: deprimi
deptat: piedpremi, subpremi
deputace: delegitaro, Delegitaro
deputovat: deputi
děravý: trua
derivace: derivado
derivování: derivado
derma: dermo
dermatolog: dermatologo
dermatologie: dermatologio
dermatóza: dermatozo
derogovat: nuligi
děrovaný: trua
děrovat: trui
děs: hororo
desatero přikázání: dekalogo
desátník: kaporalo
desátý: deka
Descartes René: Kartezio
Descartesův list: kartezia folio
Descartův list: kartezia folio
descendent: homido, ido, posteulo
desertovat: dizerti
deset: dek
desetinné číslo: decimalo
desetinný (číslo): decimala, dekuma
deset tisíc: miriado
desiderium: deziro
design: dizajno
desinfikovat: desinfekti
děsit: hanti, hororigi, terurigi
děsiti se: horori
desítkový: decimala, dekuma
deska: slabo, tabulo
deska plošného spoje osazená součástkami: cirkvitkarto
deska přen. plošný spoj: karto
deskovitý oblak: stratuso
desky knihy: kovrilo, kovrotuko
desky na spisy: dosierujo
děsný: terura
desperát: desperulo
despota: despoto
despotizmus: despotismo
destabilizovat: malstabiligi
destička: plato
destilace: distilado
destilační oddělení továrny: distilejo
destilační přístroj: distililo
destilovat: distili
destinace: destino
destrukce: detruo
destrukční: detrua
déšť: pluvo
déšť drobný: pluveto
deštník: ombrelo, pluvombrelo
deštný prales: pluvarbaro
dešťovka: tervermo
detail: detalo
detailizovat: detali, detaligi
detailní: detala
detailovat: detali, detaligi
děťátko: bebo, etulo, infaneto, infano
detegovat: detekti
detekovat: detekti
detektivka: krimromano
detektovat: detekti
detentor: tenanto
determinace: fatalismo
determinovat: determini
děti: idaro, infano
dětina: naivulo
dětinskost: infaneco
dětinský: infana
dětinství: infaneco
detonace: detonacio, eksplodo
detonovat: detonacii
detronizovat: detronigi
dětská dvouramenná houpačka: baskulludo
dětská obrna: polio, poliomjelito
dětská školka: infanvartejo
dětský: infana
devastace: detruo
děvče: knabino
devět: naŭ
děvka: putino
devon: devonio, devono
dextrin: dekstrino
dezert: deserto
dezertovat: dizerti
dezinfekční přístroj: desinfektilo
dezinfektor: desinfektilo
dezodorant: senodorigilo
diabetes: diabeto
diabetolog: diabetologo
diabolický: diabla
diabolo: diabolo
diadém: diademo
diafragma: diafragmo
diafýza: diafizo
diagnostikovat: diagnozi
diagnóza: diagnozo
diagnozovat: diagnozi
diagonála: diagonalo
diagram: diagramo, grafikaĵo, grafo
diachronický: diakrona
diakon: diakono
dialekt: dialekto
dialektika: dialektiko
dialektolog: dialektologo
dialektologie: dialektologio
dialog: dialogo
dialýza: dializo
dialyzační přístroj: dializilo
dialyzátor: dializilo
diamagnetikum: diamagneto
diamant: diamanto
Diana: Diano
diapazon: diapazono
diapozitiv: diapozitivo
diaré: diareo
diartróza: diartrozo
diář: agendo, taglibro
diaspora: diasporo
diastáza: diastazo
diastolický: diastola
diatermální: diaterma
diatéze: diatezo
diatriba: diatribo
didaktika: didaktiko
diecése: diocezo, episkoplando, episkopujo
dielektrikum: dielektriko
diereze: dierezo
diesel: dizelo
dieselový motor: dizelo
diferenciál: diferencialo
diferenciální: diferenciala
diferenciální a integrální počet: analitiko
diferenciální počet: diferenciala kalkulo
diferenciální rovnice: diferenciala ekvacio
diferencovat: diferenciali, diferencigi, distingi
difrakce: difrakto
difraktometr: difraktometro
difterie: difterito
diftong: diftongo
difundovat: difuzi
difuze: difuzo
difuzor: difuzilo
digesce: digesto
digitális: digitalo
digitalizer: ciferecigilo
digitalizovat: ciferecigi
digitální: cifera, entjera
dichotomie: diĥotomio
dikobraz: histriko
dikobrazovití: histrikedoj
diktafon: diktafono
diktátor: diktatoro
diktatura: diktatoreco, diktaturo
diktovat: dikti
díky: dankon
díl: parto, partuma parto, volumo
dilatátor: dilatanto
dilatovat: dilati
dílec: elemento
dilema: dilemo
dílenský stůl: stablo
diletant: diletanto
diletantský: diletanta
diletantství: diletanteco
dílný: parta
dílo: verko
diluvium: diluvio, plejstoceno
díl z množství: frakcio, nombrono
dimenze: dimensinombro, dimensio
dinár: dinaro
dinornis: dinornito
dioda: diodo
dioptrie: dioptrio
dioptrika: dioptriko
Dioskúrové: Dioskuroj
diplom: diplomo
diplomacie: diplomatio
diplomat: diplomato
diptych: diptiko
diptychon: diptiko
díra: aperturo, pugtruo, truo
Dirac Paul: Dirako
direkce: direkcio
direktní: direkta, rekta
direktor: direktoro
dirigent chóru: kapelestro
dirigovat: direkti
dírkovat: trui
disciplína: disciplino
disertační práce: disertacio
disident: disidento
disjunktivní: disa
disjunktní: disa
disk: disko
diskant: diskanto
disketa: diskedo, disketo
disk kola: radrondo
diskont: diskonto
diskontovat: diskonti
diskotéka: diskoteko
disková aparatura PC: diskaparato
diskreditovat: diskrediti, senkreditigi
diskrétní: diskreta
diskriminace: diskrimino
diskriminant: diskriminanto
diskurs: diskurso
diskusní kroužek: diskutgrupo
diskutabilní: diskutebla
diskutovat: debati, diskuti
diskutovatelný: diskutebla
diskvalifikovat: ekskludi, malkvalifiki
dislokovat: disloki
disociovat: disocii
disonance: disonanco
dispenzarizace: dispensario
dispergace: disperso
dispergování: disperso
dispergovat: dispersi
dispersní schopnost: disperseco
disperze: varianco
disperzita: disperseco
disperznost: disperseco
displej z tekutých krystalů: likvakristala ekrano
disponibilita: disponebleco
disponovat: disponi
dispozice: dispozicio, preskribo
disputace: disputo
disputovat: disputi
distichon: distiko
distinkce: distingo
distinkční: distinga
distorze: distordo
distribuce: distribuo
distribuční funkce: distribua funkcio
distribuovat: distribui
distributivnost: distribucio
distrikt: distrikto
diškrece: trinkmono
diškurz: diskurso
dišputace: disputo
dišputát: disputo
dišputovat: disputi
dítě: homido, ido, infano, naskito
dithyramb: ditirambo
dít se: okazi
div: miro
divadelní soubor: trupo
divadelní společnost: trupo
divadlo: teatrejo, teatro
divák: spektanto
divan: divano
dívat se: rigardi
dívat se do kaleidoskopu: kalejdoskopi
dívat se dovnitř: enrigardi
dívat se na televizi: televidi
diverzant: sabotisto
diverzita: diverseco
dividenda: dividendo
divit se: miri
divize: divizio
divizna: verbasko
dívka: knabino
divný: eksterordinara, stranga
divoké víno: ampelopso
divoké zvíře: bestio
divoký: kruda, senbrida
divý mužík: mandragoro
díž: knedujo
díže: knedujo
dlabačka: mortezo
dlaha: splinto
dlaň: mankavo, manplato, polmo
dláto: mortezo
dláto sochařské: skulptilo
dlažba: kahelaro, pavimo
dlaždice: pavimero
dláždit: pavimi
dlouhá větrovka: anorako
dlouho: longe, longtempe
dlouhý: longa
dlouze: longe
dlouze naléhat: insistadi
dluh: debeto
dluhopis: obligacio
dlužit: debeti
dlužní úpis: obligacio
dmýchat: spirblovi
dna: artrito
DNA: desoksiribonuklea acido
dnes: hodiaŭ
dnešek: nuntempo
dno: fundo, planko
do: en
doba: erao, tempo, Tempo
doba bronzová: bronzepoko
doba ledová: glaciepoko
doba měděná: kuproepoko
doba železná: ferepoko
doběhnout: kuratingi
doblon: dublono
dobový: tempaltempa
dobrák: bonulo
dobrá pověst: renomo
dobrá víra: bonfido
dobrá výchova: bonedukiteco
dobrého stylu: bonstila
dobré mravy: bontono
dobrodinec: bonfaranto, mecenato
dobrodruh: aventuristo, aventurulo
dobrodružný: aventurema
dobrodružství: aventuro
dobromysl obecná: origano
dobrosrdečnost: bonkoreco
dobrosrdečný: bonkora
dobrovolník: volontulo
dobrovolnost: volonteco
dobrovolný: libervola
dobrozdání: bontrovo, referenco
dobrý: bona, franda
dobrý stav: bonstato
dobrý úmysl: bonintenco
dobře: bone
dobře míněný: bonintenca
dobýt: konkeri, militakiri, preni
dobytče: bruto
dobytčí: bruta
dobytek: brutaro
dobýt válkou: almiliti
dobývání: konkero
dobývat: eltiri
docela: tute
docent: docento, preleganto
docílit: atingi
docílit orgasmu: orgasmi
dočasný: provizora, tempaltempa
dočíst: finlegi
do daleka: foren
dodání: aldono
dodat: aldiri, aldoni, enmanigi
dodat dávku: kontingenti
dodatek: aldono, suplemento
dodat života: vivigi
dodavatel: liveranto
dodávka: kamioneto
dodávka koní: remonto
dodávkové auto: kamioneto
dodekafonie: dodekafonismo
dodržení: observado, observaĵo
dodržovat: obei
dodržovat disciplinu: disciplini
dodržovat pravidla: observi
dodržovat řád: observi
dodýchat: morti
doga: dogo
dogma: dogmo
dogmatický: dogma
dogmatičnost: dogmemo
dogmatizmus: dogmismo
dohad: konjekto
dohazovač: makleristo, svatisto
dohazovat: svati, svatiĝi
dohlížet: atenti, inspekti
dohlížitel: vokto
dohoda: konsento, konvencio
dohodit: peri
dohodnout se: interkonsenti
dohodnout smlouvu: kontrakti
dohonit: kuratingi
dohořet: estingi
dohotovit: finpretigi
dohra: epilogo, sekvo
dohromady: entute, kune, sume
dohřát: kolerigi
docházet: frekventi, viziti
docházet k závěru: konkludi
dochvilný: akurata, preciza
dojem: efekto, impreso
dojemný: emocia, impresa
dojetí: emocio
dojímat: emocii, impresi
dojit: lakti
dojít: alveni, veni
dojiti: melki
dok: doko
dokař: dokisto
dokázat: kapabli, pruvi, sukcesi
dokazatelný: pruvebla
dokazovat: argumenti
doklad: aldono, atestilo, dokumento
dokládat: dokumenti
dokonalý: ekzakta, eminenta, perfekta, senmanka
dokonaný: finita
dokonat: fini, finigi, morti
dokonce:
dokončený: finita
dokončit: fini
doktor: doktoro, kuracisto
doktrína: dogmaro, doktrino
doktrína světoobčanství: kosmopolitismo
dokument: dokumento
dokumentovat: dokumenti
dolar: dolaro
dole: malsupre, sube
dolina: valo
dolinka: valeto
dolman: dolmano
dolmen: dolmeno
dolní: basa, suba
dolní čelist: mandiblo
dolní komora parlamentu: deputitaro
dolní končetina: kruro
dolní limita: suba baro
dolní mezní hodnota: sojlo
dolní závora: suba baro
dolovat: mini
dolózní: malica
doložit: pruvi
dolus: dolo, malbonintenco
doma: hejme
domácí skřítek: genio
domácí úkol: hejmtasko
domácí zvíře: dombesto
domácký: hejma, hejmeca
domáhat se: klopodi
domicil: domicilo
dominion: dominio
dominium: dominio
domino: domeno, domino
dominovat: domini
domlouvat: admoni
domlouvat se: intertrakti, trakti
domluva: interkonsento
domluvit: admoni
domluvit se: interkonsenti, intertrakti, trakti
domněnka: hipotezo, konjekto, supozo, teorio
domnívat se: konjekti, opinii, pensi, supozi
domorodec: aborigeno, landido
domorodý: aborigena
domov: hejmo
domovina: patrio, patrujo
domov mládeže: internulejo
domovní dveře: dompordo
domovník: kortisto
domýšlet se: kompreneti, konjekti
domýšlivý: orgojla
donašeč: denuncanto
donášet: denunci
dong: dongo
donutit: devigi
donutit násilím: truddevigi
doopravdy: efektive, vere, ververe
dopad: falo, sekvo
dopadat: fali
dopadnout: ekkapti, fali, kapti, trafi
dopal: kolero
dopálit: kolerigi
dopis: letero
dopisní obálka: koverto
doplněk: komplemento, predikativo, suplemento
doplnit: almeti
doplnit čerstvými daty: modifi
doplňkový: komplementa, kompletiva, suplementa
doplňkový procesor: kromprocesoro
doplňovat: kompletigi
doporučení: referenco
doporučit (někoho): referenci
doporučit: rekomendi
doporučovat: rekomendi
dopouštět se: allasi
doprava: trafiko
dopravce: liveranto, transportisto
dopravní cesta: veturejo
dopravník: transportilo
dopravní pravidla: trafikregularo
dopravní prostředek: trafikilo, transportilo, veturilo
dopravní zácpa: ŝtopiĝo
dopravní zařízení: transportilo
dopravovat: trafiki, transporti
doprovázet: akompani, gvidi
doprovod: akompanantaro
dopřát: ebligi
dopustit: allasi
dopustit se: kulpi
dopustit se cizoložství: adulti
dopustit se nevěry: adulti
dopustit se zločinu: krimi
dorazit: alveni
dorost: junularo
dorostenec: adoleskulo
dorostlý: plenkreska
dorozumívání: komunikado
dort: torto
doručit: enmanigi, liveri, transdoni
doručovat: transdoni
dosadit: instali
dosah: amplekso, intervalo, radio, regiono
dosáhnout: atingi, havigi
dosáhnout něčeho: akiri
dosáhnout vyšší hodnosti: avanci
dosažení: atingo
dosažitelný: atingebla
dosedat: eksidi
dosednout: eksidi
dosis: dozo
doslov: epilogo
dospělost: adolteco, matureco
dospělý: adolta, matura, plenkreska, plenkreskulo
dospělý jedinec: adolto
dospělý skaut: rovero
dospět: veni
dospět k...: alveni
dospívající mladík: adoleskulo
dost: sufiĉe
dostat: ricevi
dostat se do konfliktu: ekkonflikti
dostávat trhlinu: kraketi
dostavit se: veni
dostih. závodiště: hipodromo
dostředivý: centripeta
dostřel: pafdistanco, trafpovo
dostupný: atingebla, havebla
dosvědčit: atesti, depozicii, elmontri, montri
dosyta se napít: sattrinki
do syta se vyplakat: satplori
dosyta se vyspat: satdormi
dotace: subteno
dotaz: demando, informmendo
dotazník: demandaro
dotazování: informmendo
dotazovat se: enketi
dotek: kontakto
dotěra: impertinentulo
dotěrný: impertinenta
dotírat: molesti
dotisk: represo
dotisknout: represi
dotknout se: mencii, tuŝi
dotknout se v řeči: aludi
dotovat: doti, subvencii
dotyčný: koncerna
dotýkat se: kontakti
douane: doganimposto, dogano
doufat: esperi
doufejme: supozeble
doušek: gluto
doutník: cigaro
doužkovat: irizi
dovádění: petolo
dovádět: petoli
dovádivost: petolemo
dovážení: importado, importo
dovážet: importi
dovědět se: ekscii
dovednost: lerteco, rutino
dovedný: lerta
dovést: alkonduki, kapabli, povi, scii, scipovi
dovést do podrobností: detali, detaligi
dovézt: importi
dovolená: libertempo
dovolení: permeso
dovolenka: permesilo
dovolenkový: feria
dovolit: allasi, permesi
dovolovat: permesi
dovoz: importado, importo
dovozce: importisto
dovozní monopol: importmonopolo
dovtípit se: diveni
doyen: dojeno
dozadu: dorsen, posten, reen
doze: dozo
dozimetr: dozometro
dozírat: inspekti
doznání: konfeso
dozorce: inspektoro, vokto
dozovat: dozi
dráb: sbiro
dracéna: draceno
dračinec obrovský: drakarbo
dragoun: dragono
dráha: kurejo, orbito, trajektorio, vojo
dráha letu: trako
drahokam: gemo
drahokamy opracovávat řezáním: tajli
drahý: kara, kosta, multekosta
drak: drako, Drako, flugdrako, flugludilo, kajto
drakonický: drakona
drakónský: drakona
drama: dramo
dramatické umění: dramarto
dramatický: drama
drancovat: rabi
drap: drapo
dráp: ungo
drapé: drapo
drásat: korpremi
draslík: kalio
drát: drato, fadeno, metalfadeno
drátek: drato
dravec: rabobesto
dráždění: irito
dráždit: eksciti, incitadi, inciti, iriti
dráždivost: eksciteco
dráždivý: incitebla
drážka: foldo, kanelo
drážkovat: foldi, kaneli
drb: kalumnio
drbat: grati
drcení: frakaso
drcený štěrk: balasto
drdol: hartubero
drén: drenilo
drenážní rýha: foskavo
drenážovat: dreni
drhnout: frotpurigi
driblovat: dribli
driver: pelilo
drnčet: sonori
drobek chleba: panero
drobit: erigi, grajnigi
drobné: apunto
drobné mince: monero
drobnička bezkořenná: lemno
drobnohled: mikroskopo, Mikroskopo
drobnohledný: mikroskopa
drobný: eta, subtila
drobný obchodník: butikisto
drobný umělecký předmět: filigrano
droga: drogo
dromedár: dromedaro
dromedář: dromedaro
dron: droneo, spavo
drop: otido
drozd: turdo
drozdovití: turdedoj
drozofila: drozofilo
droždí: gisto
drožkař: taksiisto
drsná kůže: pelagro
drsně komický: burleska
drsně zacházet: malkaresi
drsný: aspra, kruda, malglata, malmilda, raspa
drtit: diserigi, dispecigi, frakasi, frakasiĝi, krevigi, pecigi, pisti
drůbky: tripo
druh: genro, kamarado, kolego, kunulo, kunvivanto, speco
druhá mocnina: kvadrato
druhá souřadnice: ordinato
druhého stupně: kvadrata
druhé třídy: duaranga
druhohory: mezozoiko
druhořadý: duaranga
druhotný: sekundara
druhý: alia, alispeca, dua
druhý krční obratel: epistrofo
druh zboží: artiklo
druid: druido
drupa: drupo
druza: druzo, geodo
družba: amikeco, kuneco, svatisto
družice: trabanto
družina: akompanantaro
družina královská: kamarilo
družka: kromvirino
družka ve společné domácnosti: vivkunulino, vivkunulo
družnost: sociemo
družný: societema
družstvo: teamo, trupo
dryáda: driado
drze se dožadovat: arogi
drzost: insolento
drzoun: impertinentulo
drzý: impertinenta, insolenta
držadlo: anso, tenilo
držadlo meče a dyky: pomelo
držák: krampo, tenilo, tigo
držátko: krampo, tenilo
država: kolonio
držení: teno
držení stráže: gardado, gardo
držení těla: pozo
držet: posedi, teni
držet rovnováhu: balanci
držet smutek: funebri
držitel: tenanto
držky: tripo
dř. božec: eklampsio
dř. španělská mince: maravedo
dřeň: medolo
dřevák: lignoŝuo
dřevař: arbohakisto
dřevěná palička: maleo
dřevěná píšťalka: fifro
dřevěné uhlí: lignokarbo
dřevo: ligno
dřevorubec: arbohakisto
dřevorubecká sekera: toporo
dřevoryt: ksilografio
dřevorytec: ksilografisto, ksilografo
dřevorytectví: ksilografio
dřez: lavokuvo
dřík: tigo
dřík sloupu: fusto
dřímat: dormeti, duondormi
dřímota: somnolo
dřišťál obecný: berberiso
dřít se: penegi, peni
dřív: iam
duál: dualo
dualizmus: dualismo
duální: duala
duben: aprilo
duběnka: gajlo
dubl: dublisto
dublér: dublisto
Dublin: Dublino
dublon: dublono
duc: duko
ductus: dukto
duel: duelo
duelant: duelanto
dueňa: duenjo
duet: dueto
dueto: dueto
duha: pluvarko
duhově zbarvený: iriza
duhovka: iriso
duch: fantomo, menso, spirito
duchaplnost: sprito
duchaplný: sprita
duchaplný čl.: spritulo
duchapřítomnost: spiritĉeesto
duchař: mediano, spiritisto
duch nebožtíka: reaperanto
důchod: emerituro, pensio
důchod bez závazků: sinekuro
důchodce: emerito, pensiulo
důchod z majetku: rento
duchovenstvo: klerikaro
duchovní: ekleziulo, kleriko, presbitero, spirituala
dukát: dukato
důkladně: funde
důkladný: fortika, funda
důl: valo
důležitě: grave
důležitost: graveco
důležitý: grava
důlní chodba: galerio
důlní jáma: mino
důlní plyn: mingaso
dům: domo
duma: elegio
dumat: mediti
dumka: elegio
dům na kůlech: palafito
dům opery: operejo
dumping: dumpingo
dům pro letní pobyt: somerdomo
dům sjezdu: kongresejo
duna: duno
Dunaj: Danubo
duo: dueto
duodenum: duodeno
dupat: piedbati, pranci
duplexní: dupleksa
duplikát: duplikato
duplikovat: duplikati
dupnout: piedbati
dupot: stamfado
důraz: akcento, emfazo
důrazný: akra
durman: daturo
dusičnan: azota, nitrato
dusík: azoto, nitrogeno
dusit: dampi, stufi, sufoki
dusitan: nitrito
dusítko: surdigilo
dusivý: sufoka
důsledek: sekvo
dusný: sufoka
důstojenství: digno
důstojník: oficiro
důstojnost: digneco, memdigno, memestimo, memrespekto
důstojný: digna, honora, honorinda, respektinda
duše: animo, psiko
dušení: sufoko
duševně vyrovnaný: egalanima
duševní: mensa, spirita
duševní nemoc: mensmalsano
duševní rozpolcení: animkonflikto
duševní stav: animstato
duševní zaostalost: idioteco
duševno: menso, psiko
dušnost: anhelo, astmo, dispneo
duté držátko: ingo
dutina: kaverno, sinuso
dutina břišní: kojlo
dutý: kava, kaverna
důvěra: bonfido, fido, konfido
důvěra věřitele || úvěr: kredito
důvěrné sdělení: konfidenco
důvěrnice: konfidenculo
důvěrník: intimulo
důvěrnost: konfidenco
důvěrný: familiara, intima, konfida, sekretema
důvěryhodný: fidinda, konfidinda, solida
důvěřivý: konfidema, konfidencema, kredema
důvěřovat: fidi, konfidi, kredi
důvod: kialo, motivo, tialo
důvtipnost: sprito
důvtipný: sprita
dužina: karno
dva: du
dvanácterník: duodeno
dvě: du
dveře: pordo
dveřní otvor: embrazuro
dveřní pant: pordhoko
dvojče: dunaskito
dvojčlen: binomo
dvojhláska: diftongo
dvojice: paro
dvojité v: duobla vo, vavo, vu
dvojitozubci: leporuloj
dvojitý: duobla
dvojkolka: kariolo
dvojková číslice: bito
dvojkový: duuma
dvojmístný: duloka
dvojnásobný: duobla
dvojné číslo: dualo
dvojník: sozio
dvojný: duala
dvojpytel: dusako
dvojramenný sval: bicepso
dvojsmyslný: ambigua
dvojstěn: duedro
dvojtečka: dupunkto
dvojtečka nad písmenem: tremao
dvojverší: distiko
dvojvýznamové slovo: homonimo
dvojznačnost: ambigueco
dvojzpěv: dueto
dvojženství: bigamio
dvorec: korto
dvorný: galanta
dvořan: kortegano
dvořit se: amindumi, komplimenti
dvouděložný: diklina
dvoudomý: diklina
dvoukřídlý hmyz: dipteroj
dvoukřížkový: dudieso
dvouplošník: biplano
dvourozměrný: dudimensia
dvůr: bieno, korto, kortumo
dyadický: duuma
dýhování: plako
dýchání: spirado
dýchavičnost: anhelo, dispneo
dychtění: aspiro
dychtit: ambicii, aspiri, avidi
dychtivý: avida
dychtivý chytat: kaptema
dychtivý lovit: kaptema
dýka: dago, ponardo
dým: fumo
dymián: timiano
dýmka: pipo
dymnivka: fumario, terfumo
dynamický: dinamika, rultempa
dynamika: dinamiko
dynamit: dinamito
dynamizmus: dinamismo
dynamo: dinamo
dynamometr: dinamometro
dynamometrická brzda: dinamometro
dynastie: dinastio
dýně: kukurbo
dysenterie: disenterio
dysforie: disforio
dyslexie: disleksio
dyspepsie: dispepsio
dyspnoe: dispneo
dysprosium: disprozio
dysurie: disurio
dyšna: ajuto
dýza: ajuto, duzo
dýzna: ajuto
džbán: kruĉo
džber: sitelo, tino
džihad: ĝihado
džin(s)y: ĝinzo
džunka: ĝonko