a b ch c'h d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z

bretona d...

daeraouiñ: larmi
daerenn: larmo
dalc'het war e wele: alnajlita al la lito
dalc'h (stad un den harzet): arestiĝo
dalc'her-vi: ovingo
hep dale: baldaŭ
dallañ: blindigi
dall:
   dall (ag.): blinda
   evel un dall: blinde
   dall (ak.): blindulo
dallentez: blindeco
damez:
   damez (er c'hoari damez): damo
   damez (er c'hoari kartoù): damo
   c'hoari damez: damoj
damvenegiñ: aludi
damwenn: blanketa
danevell: novelo
dastumad danevelloù: novelaro
danzen: ellabori
dañjer: danĝero
   lakaat en dañjer: endanĝerigi
dañjerus: danĝera
   bezañ dañjerus: danĝeri
dañs: danco
dañsal: danci
dañser: dancisto
daou: du
daoudroadeg: dupiedulo
daougement: duobla
daoulagad lemm: akraj okuloj
daoulagad-ar-Werc'hez: miozoto
daoust da: malgraŭ
daoust ma: malgraŭ ke
daouvet: dua
darev: matura
darevder: matureco
dareviñ: maturiĝi
dargreiz: zono
darmstadtiom: darmŝtatio
darvoud: okazo
darvoud asur: certa okazo
darvoud dibosupl: neebla okazo
darvoud elfennel: elementa okazo
darvoud kontrol: mala okazo
daskiriat: remaĉi
dasprenañ: elaĉeti
dastumad (skridoù): artikolaro
datezenn:
   datezenn (gwezenn): daktilarbo
   datezenn (frouezhenn): daktilo
dativ: dativo
da gentañ: unue
da geñver: okaze de
da nebeutañ: almenaŭ
da vihanañ: almenaŭ
dec'h: hieraŭ
debrer-tud: hommanĝulo
debriñ: manĝi
debron: juko
debroniñ: juki
degas (un darvoud): okazigi
degel: dekuma
degemer: allasi
   degemer (lec'h): akceptejo
   degemer (verb): akcepti
   degemer (anv-kadarn): akcepto
degemerer: adresato
degemer mat!: bonvenon!
degouezh: okazo
   degouezh (tro): kazo
degouezhadenn: okazaĵo
degouezhel: okaza
degouezhout: okazi
deiz (24 eur): tagnokto
deiziad: dato
deiziadañ: dati
deiz war-lerc'h: morgaŭo
deiz-ha-bloaz: datreveno
dek: dek
dekvet: deka
demat!: bonan tagon!
den: homo
   -den: homa
denañ: mamsuĉi
denel: homa
denelezh: homaro
dengarour: homama
dengasaour: homevitulo
deol: pia
deoliezh: pieco
depantus: dependa
depantus ent-linennel: lineare dependa
derc'hent: hieraŭo
derc'hent-dec'h: antaŭhieraŭ
dereat:
   dereat (ag.): deca
   dereat (adv.): dece
dereout: deci
Descartes: Kartezio
   -Descartes: kartezia
deskiñ: lerni
deskiñ da vat: ellerni
deuet mat eo gantañ: ĝi estas al li tre bonvena
deuet (d'e oad gour): plenaĝa
devezhour: kamplaboristo
devod: piulo
devosion: pieco
devot: pia
dezverk Abel: abela kriterio
dic'hortoz (adv.): neatendite
diaes: malfacila
diaesaat (v.k.): malfaciligi
diaester: malfacilaĵo
diaezamant: malfacilaĵo
diaezhennañ: elvaporiĝi, vaporiĝi
diafragm: membrano
dianaliñ: spirblovi
dianaoudek: sendanka
diarc'hant: senmona
diarbenn: antaŭmalhelpi
diardoù: senceremonia
diatagañ: elparoli
dibad: maldaŭra
dibaouez: senpaŭze
dibarfet: bagatelema
dibasiant: malpacienca
dibec'hed: senpeka
   n'eus den dibec'hed war an douar: homo senpeka neniam ekzistis
dibennadiñ: deadmoni
dibenn-pred: postmanĝaĵo
dibleg: malmolnuka
diboan (aes): senpene
dibouezmouezh: senakcenta
dibunañ (soudarded): paradi
didalvez: senvalora
   didalvez (tud): mallaborema
didoniet: misagorda
didrouz: mallaŭta
diduañ: amuzi
didud: senhoma
didudañ (v.k.): senhomigi
diduellañ: amuzi
diduellus: amuza
diduer: amuzisto
den diempenn: sencerbulo
diemprañ: dismembrigi
dienez: mizero
   bezañ en dienez: mizeri
   kouezhañ an dienez war ub.: mizeriĝi
dievezh: senatenta
diezhomm: senbezona
difenn (berzañ): malpermesi
difretañ, en em zifretañ: barakti
difrom: malvarma
difruer: vaporigilo
digalon:
   digalon (aonik, hep nerzh): malkuraĝa
   digalon (ak.): malkuraĝo
digenvuzuliadus: nekunmezurebla
diglorañ: eloviĝi
digor-pred: antaŭmanĝaĵo, unua manĝometo
digoumantiñ: malaboni
digouviañ: forpermesi
digroc'henañ: senhaŭtigi
diguzh: malkaŝa
diguzhañ: malkaŝi
digwener: vendredo
diharp: senhelpa
dihuner: vekhorloĝo
dijuniñ:
   dijuniñ (v.): matenmanĝi
   dijuniñ (ak.): matenmanĝo
dilabourad: senlaborulo
dilabour:
   dilabour (ag.): senlabora
   dilabour (ak.): senlaboreco
dilaouañ: senpedikigi
dilavar (adv.): senvorte
dilez: abdiko
dilezel: forlasi
   dilezel e garg a roue: abdiki
dilun: lundo
diluziañ: malmiksi
dimerc'her: merkredo
dimeurzh: mardo
dindan an amzer: sub libera ĉielo
dindan e zorn: ĉemane
lakaat dindan gazel-yev: jugi
dineudenniñ: disfadenigi
dinitrogen: azoto
diniver: sennombra
dinodiñ: eloviĝi
dioberiantiz: senlaboreco
dioueliañ: senvualigi
diouer: manko
   ober diouer: manki
bezañ diouzh: dependi
diouzh ar c'hiz: laŭmoda, moda
notenn diplomatel: diplomatia noto
dirapar (diremed): senhelpa
dir (db. an dud): fera
diredig: alciono
diremed: senhelpa
direnn: fajrilo
diriaou: ĵaŭdo
disadorn: sabato
taol disakr: malpiaĵo
disaotr: senmakula
disglavier: ombrelo, pluvombrelo
disheol: ombro
   disheol (ag.): ombra
   disheol (ak.): ombraĵo
disheoliañ (v.k.): ombri
disheolienn: ombraĵo
disheolier: ombrelo, sunombrelo
disheoliet: ombra
dishêriañ: senheredigi
disivoud: herezo
disivouder: herezulo
disivoudiñ: herezi
diskar-amzer: aŭtuno
diskoachañ: malkaŝi
diskoazell: senhelpa
diskouez: antaŭmeti
diskrapañ: barakti
diskuizhus (tud): senlaca
diskuliadur: malkaŝo
diskuliañ: elperfidi, malkaŝi
dislavaret: kontraŭparoli
disleal: mallojala
dislonkañ: vomi
displijus: malagrabla
disproziom: disprozio
dister: bagatela
disteraat: bagateligi
disterajoù: bagatelo
distresañ: malbonigi
disul: dimanĉo
diuntuek: senpartia
div: du
divalav: malbela
divarv: senbarba
divasklañ: senmaskigi
divec'hiañ: malpezigi
divesk: senmiksa
diveskañ: malmiksi
diveulus: mallaŭdinda
diveuziñ: elnaĝi
divezh: senhonta
divfronell: naztruo
divgroazell: pelvo
divogediñ (en ur zisteurel aezhenn): vapori
divonn (mat.): nebarita
kensonenn divouezh: bruanto
divrall (db. an dud): fera
divroañ: elmigri, migri
divuzul: senmezura
divvet: dua
diwall (ur bugel, ul loen yaouank...): varti
diwallerez: vartistino, vartisto
diwar dremen: pase
diwar zegouezh: okaze
diwezhañ: lasta
   eil diwezhañ: antaŭlasta
dizalc'h: nedependa, sendependa
dizale: baldaŭ
dizaliañ: deadmoni
dizallañ:
   dizallañ (v.k.): malblindigi
   dizallañ (v.g.): malblindiĝi
dizanzav: fornomi
dizañjer: sendanĝera
dizenoriñ: malhonori
dizenorus: malhonora
dizeol: malpia
dizeoliezh: malpieco
dizepant: nedependa
dizepant ent-linennel: lineare nedependa
dizoberiantiz: senagado
dizonañ: demamigi
dizonestiz:
   dizonestiz (ober): malhonestaĵo
   dizonestiz (perzh): malhonesto
doare (yezhadur): modo
dont er-maez (levrioù): aperi
dont war wel: aperi
doñjer: abomeno
doñjeriñ: abomeni
doñjerus: abomena
dorn: mano
   dindan dorn: ĉemane
dornad: manpleno
dornlevr: lernolibro
dornskrid: manuskripto
dornwezhour: metiisto
dorn-ha-dorn gant: manenmane kun
douar-font: bieno
doubl: duobla
doug-moneiz: monujo
doug-paperioù: monpaperujo, paperujo
doug-segalenn: cigaringo
dour: akvo
   -dour: akva
doura: akvumi
dourañ: akvumi
    dourañ (un dachenn douar): traakvigi
dourek: akva
dourgi: lutro
dourvarc'h: hipopotamo
dour-beuz: superakvego
draf: barilo
drajezenn (plomenn): plumbero
da drede: trie
dregantad: elcento
dreistden: superhomo
dreistdenel: superhoma
dreistnatur: supernatura
dremm (ul lavnenn): akraĵo
dremmvro: pejzaĝo
dremmwel: ĉielrando, horizonto
dreog(enn): lolo
dresañ: rebonigi
drev (kleñved): kokluŝo
dre goach: kaŝe
dre gomz: buŝa, parola
dre guzh: kaŝe
dre zarvoud: okaze
dre zegouezh: okaze
dre ziouer a: manke de
drouiz: druido
duanenn: akvokoko
duañ: nigrigi
du:
   du (ag.): nigra
   du (ak.): nigro
Du (miz): Novembro