a b c č d dz e f g h ch i j k l m n o ô p q r s š t u v w x y z ž ?

slovaka a...

a: kaj
abakus: abako
abandon: abandono
abatiša: abatino
abdikácia: abdiko
abdikovať: abdiki
abeceda: ABC, aboco, alfabeto
abecedný: alfabeta
Ábelov: abela
ábelovská: abela
aberovať: aberacii
Abhidharma: Abidarmo
ablácia: ablacio
ablatív: ablativo
abonentka: abonilo
abonovať: aboni
abortácia: aborto
abortovať: aborti
Abrahám: Abrahamo
absint: absintaĵo
absolutizmus: absolutismo
absolútna hodnota: absoluta valoro, modulo
absolútny: absoluta
absolvent: abituriento
absorbér: kaptilo
absorbovať: absorbi
absorpcia: adsorbo
absorpčný: sorba
abstinencia: abstinado, abstinenco
abstinovať: abstini
abstrahovať: abstrakti
abstraktno: abstraktaĵo
abstraktnosť: abstrakteco
abstraktný: abstrakta
absurdný: absurda, sensenca
aby: ke, por ke
acetát: acetato
acetón: acetono
acetyl: acetilo
acetylén: acetileno
acylpyrín: aspirino
adagio: adaĝe, adaĝo
adaptér: adaptilo
adept: adepto
adičný produkt: adiciato
adjutant: adjudanto
administrácia: administracio, administrejo
administratíva; administrácia: administracio
administratíva: administracio, administrantaro
administrovať: administri
admirál: admiralo
admiralita: admiralitato
admitancia: admitanco
Adolf: Adolfo
adoptovať: adopti, filigi
adresa: adreso, loko
   internetová adresa: retadreso
adresa elektronickej pošty: retadreso
adresár, zoznam adries: adresaro
adresár: adresaro
adresát: adresato
adresovať: adresi
Adrián: Adriano
Adriatické more: Adriatiko
adut: atuto
adutovať: atuti
advedntizmus: Adventismo
advent: Advento
adventista: adventisto
advokát, obhajca: advokato
advokát: advokato
Advokát: Parakleto
Aeneas: Eneo
aerobný: aerobia
aeróbny: aerobia
aerometer: aerometro
aeronautika: aeronaŭtiko
aeropág: Areopago
aeropolán, lietadlo: aeroplano
aerosól: aerosolo
afázia: afazio
afekcia: afekcio
afekt: afekcio, afekto
afektívny: afektiva
afektovaná žena: afektulo
afektovaný človek: afektema
afektovať: afekti
afélium: afelio
aférový: afera
afinita: afineco
afinný: afina
afix: afikso
afónia: afonio
aforizmus: aforismo
Afričan: afrikano
Afrika: Afriko
Afrodita: Afrodito
agapa: agapo
agapy: agapo
agar: agaragaro, gelozo
agar-agar: agaragaro
agát: robinio
agáve: agavo
agávové víno: pulko
agent: agento, impresario
   poisťovací agent: asekura agento
agentúra: agentejo
agilný: agema
agitácia: agitado
agitátor: agitisto
aglomerácia: aglomero
aglutinačný: aglutina
aglutinín: aglutinino
agnát: agnato
Agni: Agnio
agnosticizmus: agnostikismo
agnostik: agnostikulo
agónia: agonio
agorafóbia: agorafobio
agresia: agreso
agresivita: agresemo
agresívny: agresema
agronóm: agronomiisto, agronomo
agronómia: agronomio
agroturistika: agroturismo
ah:
aha: ehe
achát: agato
achromatický: akromata
aikido: aikido
Aineiás: Eneo
Aino: ajnuo
aj: ankaŭ, kaj
ajatolláh: ajatolo
ajurvéda: ajurvedo
ak: se
akácia: akacio
akadémia: akademio
akademik: akademiano
akant: akanto
akcelerácia: akcelo
akcelerátor, zrýchľovacie zariadenie: akcelilo
akcelerátor: akcelilo
akcent: akcento
akcentovať: akcenti
akceptácia: akcepto
akcia: ago, akcio, operacio
akcionár: akciulo
akciová spoločnosť: akcia kompanio, akcia societo
akcíz: akcizo
aké nešťastie: ho
aké nevhodné slovo: fi
aker: akreo
akné: akno, blazo
ako: kiel
ako had: serpenta
akolyt: akolito
akomodovať: akomodi
akord, súzvuk: agordo
akord, súzvuk aspoň troch tónov: akordo
akord: agordo, akordo
akordeón: akordiono, tirharmoniko
ako tak: iele-trapele
akože: estiel, kiele
akreditív: akreditivo, kreditletero
akreditovať: akrediti, akreditivi
akrobacia: akrobataĵo
akrobat: akrobato
akropola: akropolo
akt: akto
aktín: aktino
aktínium: aktiniumo
aktív: aktivularo
aktivita: aktiveco, aktivo
aktivizmus: aktivismo
aktivizovať: aktivigi
aktívny: aktiva
aktívum: aktivo
aktuálny, časový: aktuala
aktuálny: aktuala
akumulátor: akumulatoro, akumulilo
akustika: akustiko
akútny: akuta
akuzatív: akuzativo
akvadukt: akvedukto, akvodukto
akvamarín: akvamarino
akvarel: akvarelo
akvárium: akvario
akvatina: akvatinto
aký: kia, kiela
akýkoľvek: ajna
akýsi: ia, ia!
Alabama: Alabamo
alabaster: alabastro
Alah: Alaho
alarm: alarmilo, alarmo
alarmovať: alarmi
alba: albo
Albánec: albano
Albánsko: Albanio
albánsky: albana
albatros: albatroso
Albert: Alberto
albín: albino
albinizmus: albinismo
album, pamätník: albumo
album: albumo
aldehyd: aldehido
ale: elo, sed
alebo:
alebo prefíkane: artifiki
alebo výkladné sklo: glaco
alebo zábavná náložka: petardo
alegória: alegorio
alegorický: alegoria
aleja: aleo
alergický: alergia
Alexandria: Aleksandrio
algebra: algebro
algebra udalostí: okazalgebro
algebrický doplnok: kofaktoro
algebrický zlomok: algebra frakcio
alginát: alginato
algoritmus: algoritmo
alchýmia: alĥemio
alchymista: alĥemiisto
aliancia: alianco
alibi: alibio
aligátor: aligatoro
alimenty: alimento
aliterácia: aliteracio
Aljaška: Alasko
Aljašský poloostrov: Alaska Duoninsulo
Aljašský záliv: Alaska Golfo
alkália: alkalo
alkaloid: alkaloido
alkaloid ópia: morfino
alkohol: alkoholo
alkoholický nápoj: alkoholaĵo
alkoholizmus: alkoholismo
alkoholový roztok: tinkturo
alkovňa: alkovo
Alláh: Alaho
allegretto: alegrete, alegreto
allegro: alegre
almanach: almanako
almužna: almozo
aloe: aloo
alofon: alofono
alonž: alonĝo
alopatia: alopatio
alpaka: alfenido, alpako
alt: aldo
Altair: Altairo
Altaj: Altajo
alternatíva: alternativo
alternátor: alternatoro
alternujúca: alterna
alternujúca grupa: alterna grupo
altruista: altruisto
altruistický: altruisma
altruizmus: altruismo, malegoismo
alumínium: aluminio
alumíniumoxid: alumino
alúvium: holoceno
alveola: alveolo
amalgám: amalgamo
amalgamovať: amalgami
amatér: amatoro
amatérsky: amatoreca
amazonka: amazono
Amazonka: Amazono
ambícia: ambicio
ambiciózny: ambicia
mať ambíciu: ambicii
ambra: ambro
ambrózia: ambrozio
améba: amebo
amen: amen
amerícium: americio
americký: amerika, usona
Američan: amerikano, usonano
Amerika: Ameriko
ametyst: ametisto
amfíbia: amfibio
amfiteáter: amfiteatro
amfora: amforo
amid: amido
amín: amino
aminokyselina: aminacido
amnestia: amnestio
amnézia: amnezio
amoniak: amoniako
Amor: Amoro
amorfný: amorfa
amortizér: amortizilo
amortizovať: amortizi
ampér: ampero
ampérmeter: ampermetro
amplifikovať: amplifi
amplitúda: amplitudo
amputovať: amputi
Amsterdam: Amsterdamo
Amudarja: Amudarjo
amulet: amuleto
anabaptista: anabaptisto
anabaptizmus: anabaptismo
anabolizmus: anabolo
anagram: anagramo
anachronizmus: anakronismo
analfabet: analfabeto
analfabetizmus: analfabeteco, analfabetismo
analgéza: analgezio
analgezikum: analgeziko
analgia: analgezio
analógia: analogio
analogický: analoga, analogia, tiaspeca
analógový: analoga
analytická funkcia: analitika funkcio
analytická geometria: analitika geometrio
analytický: analitika, analiza
analytik: analizisto
analytika: analitiko
analýza: analitiko, analizo
analyzátor: analizilo
analyzovať: analizi
anamnéza: anamnezo
ananás: ananaso, ananasujo
anapest: anapesto
anarchia: anarĥio
anarchista: anarĥiisto
anarchistický: anarĥia
Anastázia: Anastazio
anastigmatická šošovka: anastigmato
anastigmatický: anastigmata
Anatólia: Anatolio
anatóm: anatomo
anatómia: anatomio
Andalúzia: Andaluzio, Andaluzujo
andante: andante, andanto
andezit: andezito
Andorra: Andoro
androgyn: androgino
androgynický: androgina
Andromeda: Andromedo
anekdota: anekdoto
anekdotár: anekdotaro
anektovať: aneksi
anémia: anemio
anemometer: anemometro
anemonka: anemono
anestetikum: anestezilo
anestéza: anestezo
anestézia: anestezo
anestézia chloroformom: kloroformado
Angara: Angaro
angažovať umelca: kontrakti
angelika: angeliko
angína: angino
anglická kartová hra: visto
Anglicko: Anglio, Anglujo
anglický: angla
Angličan: anglo
angličtina: angla
anglikán: anglikano
anglikanizmus: anglikanismo
anglosaský: anglosaksa
ani: nek
anihilácia: anihilacio
anihilovať: anihilacii
anilín: anilino
animácia: animacio
animizmus: animismo
anión: anjono
ani trochu: neniom
aníz: anizo, anizujo
anjel: anĝelo
Anjel Pána: anĝeluso
anketa: enketo
anketový lístok: enketilo
ankylóza: ankilozo
áno: jes
anóda: anodo
anomália: anomalio
anonymný: anonima
anorexia: anoreksio
antagonista: antagonisto
antagonizmus: antagonismo
antarktický: antarkta
Antarktický oceán: Antarkta Oceano
Antarktída: Antarkto
anténa: anteno
anthem: antemo
antibiotikum: antibiotiko
anticipovať: anticipi
antický: antikva
antický vodovod: akvedukto
anticyklón: anticiklono
antičastica: antikorpo, antipartiklo
antidotum: antidoto
antifóna: antifono
antigén: antigeno
antikrist: antikristo
antikva: antikvo
antikvita: antikveco
antilopa: antilopo
antilopa losia: elando
antimón: antimono
antinómia: antinomio
antipatia: antipatio, malsimpatio
antipatický: antipatia
antipód: antipodo
antipodiálny: antipoda
antipodický: antipoda
antipyrin: antipirino
antireflexívny: malrefleksiva
antisemita: antisemito
antisemitizmus: antisemitismo
antisepsa: antisepso
antiseptický: antisepsa
antiseptikum: antisepso
antistrofa: epiforo
antitéza: antitezo, kontraŭtezo
antológia: antologio
antonymum: antonimo
antracit: antracito
antrax: antrakso
antropoidný: antropoida
antropológ: antropologiisto, antropologo
antropológia: antropologio
antropometria: antropometrio
antropomorfizmus: antropomorfismo
antropozofia: antropozofio
Antverpy: Antverpeno
anuita: anuitato
anulovať: nuligi
aorta: aorto
Apač: apaĉo
apačský: apaĉa
apanáž: apanaĝo
apartmán: apartamento
apatia: apatio, inerteco
apatit: apatito
apelovať: apelacii, apeli
aperitív: aperitivo
apetít: apetito
aplanatický: aplanata
aplikovať: apliki
apofýza: apofizo
apogeum: apogeo
Apokalypsa: apokalipso
apokalyptický: apokalipsa
apokopa: apokopo
apokryf: apokrifo
apolitický: nepolitika
apológia: apologio
Apolón: Apolono
apoplexia: apopleksio
apostata: apostato
aposteriórny: aposteriora
apostrof: apostrofo
apoštol: apostolo
apretácia: apreturo
apretovať: apreturi, katizi
apretúra: katizo
apríl: Aprilo
apriórny: apriora
aprobácia: aprobo
aprobačný: aproba
aproximovať: aproksimi
apsida: absido, apsido
ár: aro
ara (papagáj ara): arao
ara: arao
arabčina: araba
arabeska: arabesko
arabské kadidlo: olibano
arabský kôň: arabo
arabský meč: cimitaro
arak: arako
Aralské jazero: Aralo
Aralské more: Aralo
aramejský: aramea
aranžér: dekoraciisto
arašid: arakido, ternukso
arbiter: arbitracianto
arbitráž: arbitracio
arcilotor: protokanajlo
arcivojvoda: arkiduko
areál: kampo
aréna: areno
areometer: areometro
Ares: Areso
Áres: Areso
aretačné zariadenie: fiksilo
argentan: alfenido
Argentína: Argentino
argón: argono
argument: argumento
argument m maxima: maksimumiganto
argumentovať: argumenti
archa: arkeo
archaický: arĥaika
archeollóg: arkeologo
archeológ: arkeologiisto, arkeologo
archeológia: arkeologio
archeopteryx: arkeopteriko
archetyp: arketipo
Archimedes: Arĥimedo
architekt: arĥitekto, arĥitekturisto
architektúra: konstruarto
architráv: arkitravo
archív: arĥivejo, arĥivo
archivár: arĥivisto
ária: ario
Aristofanes: Aristofano
Aristofanés: Aristofano
aristokracia: aristokratio
aristokrat: aristokrato
Aristoteles: Aristotelo
aritmeticko logická jednotka: aritmetikilo
aritmetický: aritmetika
aritmetika: aritmetiko
Arizona: Arizono
arkáda: arkadaro
Arkansas: Arkansaso
arkier: orielo
arktický: arkta
Arktída: Arkto
arkuskosínus: arkkosinuso
arkus tangens: arktangento
armáda: armeo
Armáda spásy: Savarmeo
Armáda Spásy: Savarmeo
Armén: armeno
arménsky: armena
arnika: arniko
arogantne požadovať: arogi
arogantný: aroganta
aromatická rastlina: aromherbo
aromatizovať: aromigi
arroba: arobo
artefakt: artfaritaĵo
artéria: arterio
artézska: arteza
artikel: artiklo
artikulačné miesto v ústach: artikiga punkto
artiléria: artilerio
artista: ekvilibristo
artritída: artrito
artróza: artrozo
arzén: arseno
arzenál, zbrojnica: arsenalo
arzenál: arsenalo
arzenik: arseniko
ASCII: Askio
asembler: asembla lingvo, asemblilo
asepsa: asepso
aseptický: asepsa
asfalt: asfalto, terpeĉo
asfaltovať: asfalti
asfaltový holub: trapo
asfodel: asfodelo
asfyxia: asfiksio
asi: espereble, proksimume
a síce: nome
asistencia: asisto
asistent: asistanto
asistovať: asisti
asistujúci žiak: monitoro
askét: asketo
askéta: asketo
asketizmus: asketismo
asklep: asklepiado
asklepiatický verš: asklepiado
asociácia: societo
asonancia: asonanco
asparágus: asparago
aspekt: aspekto, vidpunkto
aspik: gelateno
aspirín: aspirino
aspoň: almenaŭ, malpleje
astát: astato
asténia: astenio
astigmatickosť: astigmateco
astigmatický: astigmata
astigmatizmus: astigmatismo
astma: astmo
astra: astero
astra čínska: kalistefo
astrachán: astrakano
astrocyt: astrocito
astrofyzika: astrofiziko
astrológ: astrologiisto, astrologo
astrológia: astrobiologio, astrologio
astronóm: astronomiisto, astronomo
astronómia: astronomio
asymptota: asimptoto
asýriológ: asiriologo
asýriológia: asiriologio
ašpirácia: ambicio, aspiro
ašpirant: kadeto
ataman: hetmano
atašé: ataŝeo
atavizmus: atavismo, praavismo
ataxia: ataksio
ateista: ateismano, ateisto, sendiulo
ateistický: ateisma, ateista
ateizmus: ateismo, sendieco
ateliér: ateliero
aténska hrivna: talanto
atentát: atenco
Atény: Ateno
atický: atika
Atlanta: Atalanto
Atlantický Oceán: Atlantiko
Atlantída: Atlantido
Atlantik: Atlantiko
atlas: atlaso, Atlaso, maparo, sateno
atlét: atleto
atletika: atletiko, atletismo
atmosféra: atmosfero
a to: nome
atol: atolo
atóm: atomo
atomizmus: atomismo
atómová elektráreň: atomcentralo, atomelektrejo
atómové jadro: atomkerno
atómový reaktor: atompilo
atrakcia: atrakcio
atrament: inko
atrapa: maketo
atrepsia: atrepsio
atribút: atributo
átrium: atrio
atrofia: atrofio
atrofický: atrofia
atrofovať: atrofia, atrofiiĝi
atropín: atropino
audiencia: aŭdienco
august: Aŭgusto
aula: aŭlo
aureola: glorkrono, nimbo
Austrália: Aŭstralio
autentický: aŭtentika
autizmus: aŭtismo
auto: aŭto
autobiografia: aŭtobiografio, membiografio
autobus: aŭtobuso, buso
autokracia: aŭtokratismo
autokrat: aŭtokrato
automat: aŭtomato
automaticky: aŭtomate
automatický: aŭtomata
autonómia: aŭtonomeco
autonómny: aŭtonoma
autoportrét: memportreto
autor: aŭtoro, verkisto
autorský: aŭtora
autoškola: stirlernejo
avantgarda: avangardo
aven: aveno
aventurínové sklo: aventurino
avenue: avenuo
averzia: malsimpatio
Avesta: Avesto
Avicenna: Aviceno
avízo: avizo
Avogadro A.: Avogadro
avšak: sed, tamen
axióma: aksiomo
axon: aksono
azalka: azaleo
azbest: asbesto
azda: eble, kredeble
Ázia: Azio
Ázijčan: aziano
azimut: azimuto
Azory: Acoroj
aztécky: azteka
Azték: azteko
azyl: azilo
: nur
ážio: aĝio
ažúrový: aĵura