a b c č d dz e f g h ch i j k l m n o ô p q r s š t u v w x y z ž ?

slovaka d...

dablér: dublisto
dačo: io
dadaizmus: dadaismo
dagerotyp: dagerotipo
dagerotypia: dagerotipio
Dagobert: Dagoberto
dakedy: iafoje , iam
ďakovanie: danko
ďakovať: danki
ďakovný: danka
ďalej: plie, plu, plue, pluen, posten
ďaleko: foren
ďalekohľad: lorno, teleskopo
ďalekozraký: malmiopa
ďaleký: lontana, malproksima
Ďaleký východ: Orienta Azio
ďalší: cetera, plia, plua
daltonizmus: daltonismo
dáma: damo, damoj
damara: agatido
damašek: damasko
Damašek: Damasko
damping: dumpingo
dámske šaty: robo
daň: imposto, tributo
daniel: damao
danien: dano
daň na hlavu: kapimposto
daňová: depago
daňové priznanie: impostdeklaro
daňový poplatník: impostpaganto
Dánsko: Danio
daň z predaja: vendimposto
daň z príjmu: enspezimposto
darebácky: kanajla
darebáčiť: friponi
darebák: fiulo, fripono, kanajlo, maldiligentulo
darmstadtium: darmŝtatio
darom: donace
daromne: vane
daromný: vana
darovať: donaci
ďasno: dentkarno, gingivo
dať: doni, enujigi, meti
databáza: datumbazo
dať almužnu: almozdoni
dať do obehu: enkursigi
dať do podnájmu: vicluigi
dať do prenájmu: ludoni
dať dosýta najesť: satigi
dať do zátvoriek: interkrampigi
dať echo: atentigi
dať gól: goli
dať impulz: impulsi
dať inštrukciu: instrukcii
datív: dativo
dať klystír: klisteri
datľa: daktilo
datľová palma: daktilarbo
ďatlovití: pegedoj
dať najavo: vidigi
dať na stôl: surtabligi
dať na uzdu: bridi
dať na vedomie: sciigi
dať nechať zovrieť: boligi
dať niečomu úradný charakter: oficialigi
dať niečomu vodový lesk: muari
datovať: dati
datovať sa: datiĝi
dátový nosič: datumportilo
dať pečať: stampi
dať pocítiť: sentigi
dať podnet: impulsi
dať popud: iniciati
dať prémiu: premii
dať prepraviť: frajtigi
dať prijímanie: komunii
dať rozhrešenie: pekliberigi, senpekigi
dať sa do niečoho: komenci
dať sa do spevu: ekkanti
dať sérovú injekciu: vakcini
dať si kávu: kafumi
dať slovo: promesi
dať spútať: kateni
dať súhlas: aprobi
dať tlačiť: presigi
dať transfúziu: transfuzi
dátum, údaj: dato
dátum: dato
dať vízum: vizi
dať voľno: forpermesi
dať výbavu: doti
dať vykonať: farigi
dať za obeť: oferdoni
dať za úlohu: taski
dať znamenie: signali, signi
dať znamenie okom: okulsigni
dav: homamaso, legio
dávať do obehu: emisii
dávať hobľa: berni
dávať mlieko: lakti
dávať mzdu: salajri
dávať najavo: elmontri, montri
dávať podnet: iniciati
dávať prednosť: fervori, preferi
dávať príklad: ekzempligi
dávať teplý obklad: fomenti
dáviť: vomi
dávivý vínny kameň: emetiko
dávka: dozo, loto, porcio
dávková platba: depago
dávkovať: dozi, porciumi
dávna doba: paseo
dávno: delonge
dávnovek: pratempo
dávny: fora, iama
dávny predok: praulo
dážď: pluvo
dáždnik: ombrelo, pluvombrelo
dážďovka: tervermo
dažďový prales: pluvarbaro
dcéra: filino
dcéru: filigi
debarkadér: debarkadero
debata: debato, polemiko
debatovať: debati
debna: kesto
debutovať: debuti
december: Decembro
decentne: delikate
deci-: deci-
decigram: decigramo
deciliter: decilitro
decimeter: decimetro
dedičnosť: heredeco
dedičný: hereda
dedičstvo: heredaĵo
dedina: vilaĝo
dedinský: rustika
dedko: avo
dedukovať: dedukti
defekt: difekto, paneo
defenzíva: defensivo
deficit: deficito, manko
deficitný: deficita
defilovať: defili, paradi
definícia: difino
definitívny: definitiva
definovať: difini
deflácia: deflacio
degenerácia: degenero
degenerovať: degeneri
degradovať: degradi
decht: gudro
dechtovať: gudri
deixia: deikto
deizmus: deismo, diismo
dej: procezo
dejepis: historio
dejepisec: historiisto
dejstvo: akto
deka: kovrilo, kovrotuko
deka-: deka-
dekáda: dekado
dekadencia: dekadenco
dekadický logaritmus: dekuma logaritmo, ordinara logaritmo
dekagram: dekagramo
dekaliter: dekalitro
dekan fakulty: dekano
deklarácia: deklaracio
deklarovať: deklari
dekodér: interpretilo
dekoltovať: dekolti
dekorovať: dekoracii
dekrement: dekremento
dekrét: abolicii
Delaware: Delavaro
delegácia: delegacio, Delegacio
delegát: delegato, delegito
delegovať: delegi
delenec: dividato
delenie: divido
delenie so zvyškom: divido kun resto
delený kruh: gradaro
delfín: delfeno, Delfeno
delič napätia: divizoro
delikvent: kulpulo
delírium: deliro
deliť: dividi, sekci
deliteľ: alikvoto, denominatoro, dividanto
deliteľ nuly: nuldivizoro
deliteľný: dividebla
deliteľný bez zvyšku: divizorebla
deliť sa: proliferi
delo: kanono
delom: kanoni
delostrelec: artileriano, kanonisto
delostrelecký granát: obuso
delostrelectvo: artilerio
delta: delto
deltaplán: deltaplano
deltový sval: deltoido
demagóg: demagogo
demagógia: demagogio
demarkačná čiara: limlinio
demarš: demarŝo
demaskovať: senmaskigi
dementný človek: demenculo
dementovať: dementi, malkonfirmi
demisia: demisio
podať demisiu: abdiki
demižón: botelo
demograf: demografo
demokracia: demokratio
demokrat: demokrato
demokratický: demokratia
Demokritos: Demokrito
demolácia: detruo
démon: demono
démonológia: demonologio
demonštrácia: manifestado
demonštrovať: manifesti
demoralizácia: demoralizo
demoralizovať: demoralizi, korupti, senmoraligi
démotický: demotika
deň = 24 hodín: tagnokto
deň: tage, tago
deň a noc: diurno
denár: denaro
dendrit: dendrito
dendrochronológia: dendrokronologio
denivka: hemerokalido
denný: taga
deontológia: deontologio
deoxyribonukleová kyselina: desoksiribonuklea acido
depo: remizo
depozitná banka: deponbanko
depresia: depresio, deprimo
depresor: premilo
deprimovať: deprimi
deptať: piedpremi, subpremi
deputant: deputito
derivácia: derivaĵo
   parciálna derivácia: parta derivaĵo
derivovanie: derivado
derivovať: derivi
derivovateľný: derivebla
dermatológ: dermatologiisto, dermatologo
dermatológia: dermatologio
dermatóza: dermatozo
derviš: derviŝo
des: hororo
desať: dek
desatinné číslo: decimalo
desatinný: decimalo
desať prikázaní: dekalogo
Descartesov list: kartezia folio
Descartes René: Kartezio
desiatkový: decimala, dekuma
desiatnik: kaporalo
desiatok: dismo
desiaty: deka
desiť: hanti, hororigi, terurigi
desivosť: terureco
desivý: horora, terura
desperát: desperulo
despota: despoto
destabilizovať: malstabiligi
destilácia: distilado
destilačný prístroj: distililo
destilovať: distili
dešifrovať: elkriptigi, malĉifri
dešperátny: despera
detailizovať: detali, detaligi
detektív: detektivo
detektor: detektilo
deti: idaro
detonácia: detonacio, eksplodo
detonovať: detonacii
detská obrna: polio, poliomjelito
detský: infana
deutérium: deŭterio
devastačný: detrua
devón: devonio, devono
dextrín: dekstrino
dezert: deserto
dezertovať: dizerti
dezinfekcia: desinfektaĵo
dezinfektor: desinfektilo
dezinfikovať: desinfekti
dezodorant: senodorigilo
dežma: dismo
diabetológ: diabetologo
diablica: sukubo
diabol: diablo, satano
diabolo: diabolo
diabolsky: diable
diabolský: diabla, infera
diafragma: diafragmo
diagnostikovať: diagnozi
diagnóza: diagnozo
určiť diagnózu: diagnozi
diagonála na šachovnici: diagonalo
diagram: diagramo, figuro, grafo
diachronický: diakrona
diakon: diakono
diakritické znamienko: diakritilo
diakritický: diakrita
dialektika: dialektiko
diaľkový objektív: teleobjektivo
diaľkový ovládač: teleregilo
diaľnopis: telekso
dialóg: dialogo
dialógové okno: dialogujo
dialýza: dializo
dialyzátor: dializilo
diamagnet: diamagneto
diamant: diamanto
diamantový: diamanta
Diana: Diano
diapozitív: diapozitivo
diaspór: diasporo
diastáza: diastazo
diastola: diastolo
diastolický: diastola
diatermálny: diaterma
diatéza: diatezo
diatriba: diatribo
diať sa: okazi
didaktický: didaktika
didaktika: didaktiko
diecéza: diocezo, episkoplando, episkopujo
diel: parto, partuma parto, volumo
dielektrikum: dielektriko
dielňa: metiejo
dielo: verko
   umelecké dielo: artaĵo
diera: fendo, pugtruo, truo
dieselový motor: dizelo
dieťa: homido, ido, infano, naskito
diéta: dieto
dieťatko: infaneto
dievča: knabino
dieža: knedujo
diferenciál: diferencialo
diferenciálna rovnica: diferenciala ekvacio
diferenciálny: diferenciala
diferenciálny počet: diferenciala kalkulo
diferencovať: diferenciali
difrakcia: difrakto
difraktomer: difraktometro
difúzor: difuzilo
digerovať: digesti
digitalizátor: ciferecigilo
digitalizovať: ciferecigi
digitálny: cifera, cifereca, entjera
dikobraz: histriko
dikobrazovité: histrikedoj
diktafón: diktafono
diktátor: diktatoro
diktátorský: diktatorema
diktatúra: diktatoreco, diktaturo
diktovať: dikti
dilema: dilemo
diletant: laiko
diletantizmus: diletanteco
dilúvium: diluvio
dimenzia: dimensinombro, dimensio
dinár: dinaro
dióda: diodo
dioptria: dioptrio
dioptrika: dioptriko
Dioskúrovia: Dioskuroj
diplom: diplomo
diplomacia: diplomatio
diplomat: diplomato
diptych: diptiko
Dirac Paul: Dirako
dirigent: kapelestro
disciplína: disciplino
disciplinovanosť: disciplinemo
disciplinovať: disciplini
disk: disko
   pevný disk: fiksita disko
   magnetický disk: magneta disko
diskantus: diskanto
disketa: diskedo, disketo
disk kolesa: radrondo
diskontovať: diskonti
diskotéka: diskoteko
disková jednotka: diskaparato
diskreditovať: diskrediti, senkreditigi
diskriminácia: diskriminacio, diskrimino
diskriminant: diskriminanto
diskusný krúžok: diskutgrupo
diskutovať: diskuti
diskvalifikovať: malkvalifiki
disperzia: varianco
disperzná schopnosť: disperseco
displej z tekutých kryštálov: likvakristala ekrano
disponovať: disponi
distorzia: distordo
distribúcia: distribuo
distribučná funkcia: distribua funkcio
distributívnosť: distribucio
dišputácia: disputo
dityramb: ditirambo
div: miraklo, miro
divadelná bábka: marioneto
divadlo: teatrejo, teatro
divák: spektanto
diván: divano
dívať sa: rigardi
dívať sa do kaleidoskopu: kalejdoskopi
divá zver: bestio
divé kroviny: makiso
diverzant: sabotisto
diviak: apro
dividenda: dividendo
diviť sa: miri
divízia: divizio
divízor: divizoro
divný: stranga
divoké víno: ampelopso
divoký: kruda, senbrida
divozel: verbasko
divý mak: papaveto
dizertácia: disertacio, disertaĵo
dlabačka: mortezo
dlaha: splinto
dlaň: mankavo, manplato, polmo
dláto: mortezo
dláto sochárske: skulptilo
dláviť: piedpremi
dlažba: kahelaro, pavimo
dlaždica: kahelo, pavimero
dláždiť: pavimi
dlh: debeto
dlhá chvíľa: enuo
dlho: longe, longtempe
dlho naliehať: insistadi
dlhopis: obligacio
dlhý: longa
dlhý kord: flambergo
dlhý pás: strio
dĺžka: latitudo, longeco, longo
dlžník: debitoro
dlžoba: debeto
dlžobný úpis: obligacio
dna: podagro
DNA: desoksiribonuklea acido
dnešok: nuntempo
dno: fundo, planko
dno riečne: grundo
do: en
doba: epoko, tempo, Tempo
doba bronzová: bronzepoko
doba ľadová: glaciepoko
doba medená: kuproepoko
ďobať: beki
doba železná: ferepoko
dobehnúť: kuratingi
doberať si: koleretigi
dobiedzať: koleretigi
dobiť: mortbati
dobrák: bonulo
dobrá povesť: renomo, reputacio
dobrá výchova: bonedukiteco
dobre: bone
dobrého štýlu: bonstila
dobrej nálady: joviala
dobrej povesti: bonfama
dobré meno: renomo, reputacio
dobrodinec: bonfaranto, mecenato
dobrodruh: aventuristo, aventurulo
dobrodružný: aventurema
dobrodružstvo: aventuro
dobrodušný: bonintenca
dobromyseľný: bonintenca
dobromyseľný mylný uzáver: paralogismo
dobroprajný: bonintenca
dobrosrdečnosť: bonkoreco
dobrosrdečný: bonkora
dobrovoľník: volontulo
dobrovoľnosť: volonteco
dobrovoľný: libervola
dobrozdanie: bontrovo, ekspertizo
dobrý: bona
dobrý úmysel: bonintenco
dobyť: konkeri, preni, venkobati
dobytok: brutaro
dobyť vojnou: almiliti
dobyvačný: atakema
dobyvačný útok: agreso
dobývanie: konkero
dobývať: ekspluati
docent: docento
docieliť: atingi, sukcesi
dočasná nemocnica: lazareto
dočasný: dumtempa, provizora
dočítať: finlegi
dodať: aldoni, liveri
dodatkový: suplementa
dodatkový list: kromfolio
dodatočný: suplementa
dodatok, príloha: apendico
dodatok: aldono, apendico, postskribo, suplemento
dodať života: vivigi
dodávateľ: liveranto
dodávka: kamioneto
dodávkové auto: kamioneto
dodekafónia: dodekafonismo
dodržiavať disciplínu: disciplini
doga: dogo
dogma: dogmo
dogmatickosť: dogmemo
dogmatický: dogma
dogmatizmus: dogmismo
dohad: konjekto, teorio
dohadovať sa: disputi
dohadzovať: svati, svatiĝi
dohliadač: inspektanto, vokto
dohoda: interkonsento, konsento, konvencio, pakto
dohoniť: kuratingi
dohotoviť: finpretigi
dohovor: interkonsento
dohovoriť: interkonsenti
dohra: finalo
dohromady: sume
dohúžvať: premtordi
dochádzať: frekventi
dochádzať k záveru: konkludi
dojať: emocii
dojatie: emocio
dojča: bebo
dojčiť: mamnutri
dojem: impreso
dojemný: emocia, impresa
dojiť: lakti, melki
dojka: mamnutristino
dok: doko
dokaličiť: kripligi
dokár: dokisto
dokázať: povi, pruvi, scipovi, sukcesi
dokázateľný: probabla, pruvebla
dokázať prítomnosť el.vĺn: detekti
doklad: dokumento
dokonalý: perfekta, senmanka
dokonať: finigi
dokonávanie: agonio
dokončiť: fini, kompletigi
dokrkvať: premtordi
doktor: doktoro
doktrína: dogmaro
doktrína svetoobčianstva: kosmopolitismo
dokument: dokumento
dokumentovať: dokumenti
dolár: dolaro
dole: sube
dolina: valo
dolman: dolmano
dolmen: dolmeno
dolná časť lodného rebrovia: varango
dolná komora parlamentu: deputitaro
dolná končatina: kruro
dolná limita: suba baro
dolník: bubo, fanto
dolný: basa
dolovať: mini
doložiť: aldiri, pruvi
doložka: suplemento
dolu: malsupre
dolus: dolo
dom: domo
doma: hejme
domáca úloha: hejmtasko
domáce zviera: dombesto
domácky: hejma, hejmeca
domáhať sa: klopodi
dominikán: dominikano
domínium: dominio
domino: domeno, domino
dom na koloch: palafito
domnienka: konjekto, teorio
domnievať sa: konjekti, pensi
dom opery: operejo
domorodec: landido
domorodý: aborigena
domové dvere: dompordo
domovina: patrio, patrujo
domovník: kortisto
dom prostitútok: bordelo
domýšľať si: kompreneti
domýšľavý: orgojla
donášač: denuncanto
dong: dongo
doniesť: alporti
dopad: falo
doplatenie: malprofito
doplatok: alpago
doplnkové toaletné predmety: galanterio
doplnkový: komplementa, kompletiva
doplnok: komplemento, predikativo, suplemento
doprava: trafiko
dopravca: frajtisto, transportisto
dopravné náklady: frajto
dopravné pravidlá: trafikregularo
dopravný prostriedok: trafikilo, transportilo, veturilo
dopravovať: trafiki, transporti
dopredu: antaŭen
dopustiť: konsenti, permesi
dopustiť sa svätokrádeže: sakrilegii
dopustiť sa zločinu: krimi
dopyt: informmendo, interpelacio
dorábať: produkti
dorast: junularo
doriadený: kaputa
dorsum: dorsflanko
doručiť: enmanigi, liveri, transdoni
dosadiť: enlokigi, enpostenigi, substitui
dosadiť zaviesť: instali
dosadnúť: eksidi
dosah: amplekso, radio
dosiahnuť: atingi
dosiahnuteľný: atingebla
dosiahnutie: atingo
dosiahnuť orgazmus: orgasmi
doska: karto, slabo
doska ako lávka: pastabulo
doska na cesto: rultabulo
doska plošného spoja osadená súčiastkami: cirkvitkarto
doskovitý oblak: stratuso
doskový plot: tabulbarilo
dosky na spisy: dosiero, dosierujo
doslov: epilogo
dospelosť: adolteco, matureco
dospelý: adolta, matura, plenkreska, plenkreskulo
dospelý jedinec: adolto
dospelý skaut: rovero
dospievajúci mladík: adoleskulo
dostať: ricevi
dostatok: abundo
dostať sa: veni
dostať sa do konfliktu: ekkonflikti
dostať strach: ektimi
dostaviť sa: alveni
dostihnúť: kuratingi
dostihová dráha: hipodromo
dostredivý: centripeta
dostrel: pafdistanco, trafpovo
dostúpiť: rezigni
dostupný: havebla
do sýta sa vyplakať: satplori
doškriabať: gratvundi
doštička: plato
dotazník: demandaro, demandilo
dotieravec: impertinentulo
dotlač: represo
dotlačiť: represi
dotovať: subvencii
dotyčnica v nekonečne: asimptoto
dotyčný: koncerna
dotyk: kontakto
dotýkať sa: kontakti
dovážanie: importado, importo
dovážať z cudziny: importi
dovedna: sume
doviesť: alkonduki
doviesť do podrobností: detali, detaligi
dovolenie: permeso
dovolenka: ferio, libertempo
dovolenkový: feria
dovoliť: allasi, permesi
dovoz: importado, importo
dovozca: importisto
dovozný monopol: importmonopolo
dovtípiť sa: ekkompreni
doyen: dojeno
dóza: kafujo
dozadu: dorsen, posten, reen
dozerať: inspekti
dozerať na niekoho: varti
dozimeter: dozometro
dozorca: inspektanto, inspektoro, provoso, vokto
dozorkyňa: vartistino, vartisto
dozvedieť sa: ekscii
dožadovať sa: postuli
dôchodca: emerito, pensiulo
dôchodok: emerituro, pensio
dôchodok bez záväzkov: sinekuro
dôjsť: veni
dôkaz: argumento
dôkladne: funde
dôkladnosť: solideco
dôkladný: ekzakta, funda
dôležito: grave
dôležitosť: graveco
dôležitý: grava
dôraz: akcento
dôsledok: sekvo
dôstojník: oficiro
dôstojnosť: digneco, digno, memdigno, memestimo, memrespekto
dôstojný: digna, honora, honorinda
dôvera: fido, konfido
dôvera veriteľa: kredito
dôverčivý: konfidema, konfidencema, kredema
dôverníčka: konfidenculo
dôverník: intimulo
dôvernosť: intimeco, konfidenco
dôverný: familiara, intima, konfida, sekretema
dôverovať: fidi, konfidi
dôveryhodný: fidinda, konfidinda
dôvod: argumento, kialo, motivo, tialo
dôvodiť: argumenti
dôvtipnosť: sprito
dôvtipný: sagaca
dráb: sbiro
dracéna: draceno
dráč: berberiso
dračinec: drakarbo
dragún: dragono
dráha: fervojo
dráha častice: trajektorio
dráha letu: trako
drahej pamäti: karmemora
drahocenné pamiatky: relikvo
drahocenný: multekosta
drahokam: gemo, kameo
drahý: kara, kosta, multekosta
drak: drako, Drako, flugludilo
drakonický: drakona
dráma: dramo
dramatické umenie: dramarto
dramatický: drama
drapák: krifo
drapľavý: aspra, malglata, raspa
draslík: kalio
drať: trivi
dravá túžba: impeto, klopodo, peno, strebo
dravec: rabobesto
dravosť: impeto, klopodo, peno, strebo
dravo túžiť za niečím: impeti
dražba: aŭkcio
dráždiť: incitadi, inciti, iriti, provoki
dráždivý: incitebla
dražiť: aŭkcii
drážka: foldo, kanelo
drážkovať: kaneli
drdol: hartubero
dreň: medolo
drén: drenilo
drenážna ryha: foskavo
drenážovať: dreni
drevák: getao
drevené uhlie: lignokarbo
drevený klinec: lignonajlo
drevorubač: arbohakisto
drevorubačská sekera: toporo
drevoryt: ksilografio
drevorytec: ksilografisto, ksilografo
drez: lavokuvo
drhnúť: froti, frotpurigi
driblovať: dribli
driek: talio, trunko
driek stĺpa: fusto
driver: pelilo
drkotať: klaki
drobiť: dispecigi, grajnigi
drobná plôška na oku hmyzu: faceto
drobné mince: apunto
drobné uhlie: karbeto
drobnohľad: mikroskopo, Mikroskopo
drobnomaľba: miniaturo
drobný: delikata, fajna, miniatura, subtila
drobný dážď: pluveto
drobný obchodník: butikisto
drobný umelecký predmet: filigrano
drobuľka bezkoreňová: lemno
droby: tripo
droga: drogo
dromedár: dromedaro
drop: otido
drozd: turdo
drozdovité: turdedoj
drozofila: drozofilo
droždie: gisto
drôt: drato
drôtené pletivo: latiso
drsne zaobchádzať: malkaresi
drsný: aspra, dura, kruda, malmilda, morna, raspa
druh: kolego, speco, tipo
druhá mocnina: kvadrato
druhá súradnica: ordinato
druh bielkoviny: proteino
druh citrónovníka: bergamoto
druhého stupňa: kvadrata
druh hrnčiarskej hliny: fajenco
druh jarabiny: sorparbo
druh malého bubna: tamburino
druh morského bylinožravého cicavca: manato
druh narcisu: jonkvilo
druhohory: mezozoiko
druhoradý: duaranga, sekundara
druhotný: sekundara
druh skamenenej mušle: amonito
druh sleďa: alozo
druh tovaru: artiklo
druh tresky: eglefino
druh vretenice: aspido
druhý: alia, alispeca, dua
druid: druido
drúza: druzo
družba: alianco, kuneco
družina: akompanantaro, grupo, kompanio
družka: kromvirino, vivkunulino, vivkunulo
družnosť: sociemo
družný: societema
drvenie: frakaso
drviť: pecigi, pisti
dryádka osemlupienková: driado
drzáň: impertinentulo
drzosť: insolento
drzý: aroganta, insolenta
držadlo: tenilo
držadlo meča: pomelo
držanie: teno
držanie stráže: gardado, gardo
držať: teni
držať od seba: forteni
držať v rovnováhe: ekvilibri
držiak: krampo, tigo
držiteľ: tenanto
duál: dualo
dualizmus: dualismo
dubienka: gajlo
Dublin: Dublino
dublón: dublono
dueňa: duenjo
duet: dueto
dúfajme: supozeble
dúfať: esperi
dúha: ĉielarko, pluvarko
dúhovka oka: iriso
dúhový: iriza
duch: spirito
duchaplnosť: sprito
duchaplný: atika, sprita
duchaprítomnosť: spiritĉeesto
dúchať: spirblovi
duch mŕtveho: reaperanto
duchovenstvo: klerikaro, pastraro
duchovný: ekleziulo, kleriko, presbitero, spirita, spirituala
dukát: dukato
dula: cidoniarbo, cidonio
ďumbier: zingibro
duna: duno
Dunaj: Danubo
duplikát: duplikato
duplikovať: duplikati
dupot: stamfado
durman: daturo
dusenie: sufoko
dusičnan: azota, nitrato
dusidlo: surdigilo
dusík: azoto, nitrogeno
dusiť: dampi, stufi, sufoki
dusitan: nitrito
dusivý: sufoka
dusno: varmego
dusný: sufoka
duša: animo, psiko
duševná nemoc: mensmalsano
duševné rozpoltenie: animkonflikto
duševne vyrovnaný: egalanima
duševno: psiko
duševný: mensa, spirita
duševný stav: animstato
dúšok: gluto
duté držadlo: ingo
dutina: kaverno, sinuso
dutý: kava, kaverna
dva: du
dvadsať jedna: velo
dvanástnik: duodeno
dverami: alero
dvere s okienkom: fenestropordo
dvíhať: levi
dvojbodka: dupunkto
dvojbodka nad písmenom: tremao
dvojča: dunaskito
dvojčlen: binomo
dvojdomý: diklina
dvojhláska: diftongo
dvojhlavé drevené kladivo: maleo
dvojica: paro
dvojití v: duobla vo, vavo, vu
dvojitý: duobla
dvojkolesový ľahký voz: kariolo
dvojkový: duala, duuma
dvojkrídly hmyz: dipteroj
dvoj krížik: dudieso
dvojmiestny: duloka
dvojnásobný: duobla
dvojník: sozio
dvojplošník: biplano
dvojrozmerný: dudimensia
dvojspev: dueto
dvojsťažňová loď: brigo
dvojsten: duedro
dvojveršie: distiko
dvojvrece: dusako
dvojzmyselný: ambigua
dvojznačnosť: ambigueco
dvojženstvo: bigamio
dvor: korto, kortumo
dvoran: kortegano
dvoriť: amindumi
dvor so stĺporadím: peristilo
dych: spiro
dýchanie: spirado
dýchavica: astmo
dýchavičnosť: anhelo, dispneo
dychčať: anheli
dychový hud. nástroj: blovinstrumento
dychtiť: avidi
dychtivosť: avido
dychtivý: avida
dychtivý chytať: kaptema
dýka: ponardo
dymenie: fumado
dymiť: fumi
dym kadidla: incenso
dymovod kozuba: fumtubo, kamentubo
dynamický: dinamika, rultempa
dynamika: dinamiko
dynamit: dinamito
dynamizmus: dinamismo
dynamo: dinamo
dynamometer: dinamometro
dyslexia: disleksio
dysprózium: disprozio
dyzentéria: disenterio