a b c č d dz e f g h ch i j k l m n o ô p q r s š t u v w x y z ž ?

slovaka h...

H: ho
háčik: fiŝhoko
háčiť: hoko
hádam: eble, kredeble
hádanka: enigmo, rebuso
hádavý: disputema
Hades: Hadeso
Hádes: Hadeso
hadiar krátkoprstý: cirkaeto, serpentaglo
hadinec: ekio
hadíth: hadiso
hádka: disputo
hadrón: hadrono
hádzaná: handbalo, manpilkado, manpilko
hádzať: loti, lotumi
hafnium: hafnio
haiku: hajko
háj: bosko
haja: milvo
hájiť: defendi
hajtman: hetmano
hákovanie: hakado
hákovitý: hoka
hákovnica: arkebuzo
hákový kríž: hokokruco, svastiko
halena: kitelo
halenka: bluzo
halfa: alfo, esparto
halier: helero
halo: haloo
halogén: halogeno
halucinácia: halucinacio
halucinácie sluchová: korpa, miksa
halucinovať: halucini
halušky: nokoj
halúzka: frondo
hamak: hamako
hamburger: hamburgero
hana: malgloro
hanba: honto
hanbiť sa: honti
hanblivosť: honto, prudeco
hanblivý: hontema, pruda, pudora
hanblivý muž: prudulo
handicapovať: handikapi
handžár: cimitaro
hanebný: fia, hontinda, malhonora, senhonora
hangár: hangaro
Hanibal: Hanibalo
hanlivý spis: diatribo
hanopis: paskvilo
hanza: hanso
haraburdie: fatraso, rubo
hárem: haremo
harfa: harpo
haring: haringo
harlekýn: arlekeno
harmanček: kamomilo
harmonická postupnosť: harmona vico
harmonika: harmoniko
harmonizovať: akordi, akordigi, harmonii
harpúna: harpuno
harpúnovať: harpuni
harpya: harpio
hasiaci prístroj: fajrestingilo
hasič: brulestingisto, fajrestingisto, fajrobrigadano, fajrosoldato
hasiči: fajrobrigado
hasičský oddiel: fajrobrigado
hašterivý: disputema
hatiť: bari, malhelpi
Havaj: Havajo
havajská gitara: ukulelo
havária: akcidento, averio
havarovať: averii
háveď: kanajlaro
havran poľný: frugilego
hazardná hra: hazardludo, hazardo
hazardný: hazarda, riskema
hazardovať: hazardi
Heaviside Oliver: Hevisido
hebký: malkruda
hebrejský konzervatívec: sadukeo
hedonista: hedonisto
hedonizmus: hedonismo
hehe: hihi
hektár: hektaro
hektický: hektika
hektograf: hektografo
Helén: heleno
helenizmus: helenismo
heliocentrický: heliocentra, suncentra
heliocentrizmus: heliocentrismo
helma: helmo, kasko
hematit: hematito
hematológ: hematologo
hematológia: hematologio
hemiplégia: hemiplegio
hemisféra: hemisfero
hemostatický: adstringa
hemžiť sa: svarmi
hena: henao, kofero
henry: ho
Henrych: Henriko
Héraaklés: Herkulo
Herakles: Heraklo
herbár: herbokolekto
herbicíd: herbicido
Hercules: Herkulo
herec: aktoro, rolulo
herec hlavnej úlohy: protagonisto
heretik: herezulo
Herkules: Herkulo
hermafrodit: hermafrodito
Hermés: Hermeso
hermetický: hermeta, hermetika
Hermite Charles: Hermito
hermitovský skalárny súčin: hermita skalara produto
hermitovský tvar: hermita formo
hernia: hernio
Herodoto: Herodoto
heroín: heroino
heroizmus: heroeco
herpes: herpeto
heslo: devizo, epigrafo, frapfrazo, moto, pasvorto
hetéra: hetajro
heterogenita: heterogeneco
hever: kriko
hexameter: heksametro
Heziodos: Heziodo
Hf: hafnio
hiát: hiato
hidalgo: hidalgo
hieroglyf: hieroglifo
hihi: hihi
híkať: iai
Hilbert David: Hilberto
hind: hinduo
hinduizmus: hinduismo
Hindustan: Hindustano
hiphop: hiphopo
hipogryf: hipogrifo
hipparion: hipariono
hippie: hipio
Hippokrates: Hipokrato
Hippolytos: Hipolito
história: historio
historický: historia
historik: historiisto
historka: historio, rakonto
hľa: jen
hladený: glacea
hľadieť: rigardi
hladina: nivelo, surfaco
hľadisko: spektejo, vidpunkto
hladiť: gladi, kalandri
hladkať sa: karesi
hladký: ebena, glata, neta
hladný: malsata
hladovať: malsati
hlaholiť: resoni
hlásať: heroldi
hlásateľ: heroldo
hlásať evanjelium: evangelizi
hlásenie: raporto
hlásiť: raporti
hlásiť sa: konfesi
hláska: bruero, fonemo, parolsono, sonanto, sono
hláskovanie: fonetiko
hláskovať: literumi
hlasne bzučať: zumegi
hlások o): apokopo
hlasovací lístok: balotilo
hlasovanie: balotado, baloto
hlasová štrbina: gloto
hlasovať: baloti
hlasový rozsah: skalo
hľa takto: jene
hlava: kapo
hlaváč: skabiozo
hlava rodiny: familiestro
hlaveň: pafilkapo
hlavica: kapeto, kapo
hlavica stĺpu: kapitelo
hlavička: kapeto
hlavná brána: portalo
hlavná kružnica: cirklego
hlavná priečna hrada: arkitravo
hlavná rímsa: entablemento
hlavne: speciale
hlavné mesto: ĉefurbo, metropolo
hlavný: ĉefa, precipa
hlavný vchod: portalo
hlavonožce: cefalopodoj, kapopieduloj
lámať si hlavu: cerbumi
vziať si do hlavy: encerbigi
hĺbavý: meditema
hlbina: profundo
hĺbka: profundeco
hlboké bezvedomie: komato
hlboký: profunda
hlboký reliéf: altreliefo
hliadkovať: krozi, patroli, posteni
hlien: muko
hlienový: muka
hlina: argilo, lomo
hlinený: argila
hliník: aluminio
hlísta: glicino
hlístopudný prostriedok: vermifugo
hlivieť: maldiligenti
hloh: kratago
hlohyňa: pirakanto
hlt: gluto
hltan: ezofago, faringo, glutejo
hltať: gluti, vori
hltavý: glutema
hlučný: brua
hluchavkovité: lamiacoj
hluchý: surda
hluchý človek: surdulo
hluchý vred: furunko
hluk: bruo, rumoro
hlupáčik: dupo
hlupák: idioto, malspritulo, naivulo, stultulo
hlúpo pozerať: gapi
hlúpy: malinteligenta, malprudenta, malsaĝa, malsprita, stulta
hľuza: tubero
hľuzovka: trufo
hmatateľný: palpebla
hmla: nebulo
hmlistý: nebula, svaga
hmlovina: nebulozo
hmota: maso, materio
hmotárstvo: materialismo
hmotná podstata: materio
hmotnosť: pezo
hmotný: materia
hmotný svet: realo
hmýriť sa: svarmi
hmyz: insekto, insektoj
hnačka: diareo, disenterio
hnať: kurigi, peli
hnať sa: hasti, impeti
hneď: tuj
hnedé riasy: brunalgoj
hnedý: bruna
hnev: furoro, kolero
hnevať: inciti
hnevať sa: koleri
hnevlivý: kolera
hnida: pedikovo
hniesť: knedi
hniezdenie: kovado
hniezdiť: nesti
hniezdo: nesto
hnilobný: putra, sepsa
hnilobný rozklad tkaniva: gangreno
hnis: puso
hnisať: pusi
hnisavý výtok: blenoragio
hnisavý zápal: empiemo
hnisavý zápal prstov: panaricio
hnoj: sterko
hnojiť: sterki
hnojiť vápnom: kalkumi
hnojival: geotrupo, sterkoskarabo
hnojivo: sterko
hnus: abomeno
hnusiť si: abomeni
hnusný: abomena, abomeninda
hnutie: movado
Ho: holmio
hoblík: rabotilo
hobľovať: raboti
hoboj: hobojo
hocaký: ajna
hoci-: ajn
hocikto: ajnulo
hod.: horo
hodina: horo
hodinár: horloĝisto
hodinové pásmo: horzono
každú hodinu: ĉiuhore
hodiny: horloĝo
hodiť sa: deci
hodlať: intenci
hodne: multe
hodnosť: rango, titolo
hodnostár: altrangulo, rangulo
hodnota: valoro
hodnotiť: aprezi
hodnotný: multvalora, valora
hodnoverný: kredinda
hodný niečoho: inda
hodný obdivu: admirinda
hodovať: festeni
hodváb: silko
hodvábnik: bombikso
hodvábny papier: silkopapero
hodvábny plyš: felpo
hody: kermeso
hojdačka: balancilo
hojdať: balanci, luli
hojiť: kuraci
hojne sa vyskytovať: abundi
hojnosť: abundeco, abundo
hojný: abunda
hokej: hokeo
hokejka: hokeilo
Holandsko: Holando, Nederlando
holeň: tibio
holenná kosť: tibio
holiaci strojček: razilo
holič: barbiro, barbisto, razisto
holiť: razi
holmium: holmio
holobradý: senbarba
holocén: holoceno
hologram: hologramo
holub: kolombo, Kolombo
holubovité: kolombedoj
holub skalný: rokkolombo
holuby: kolomboformaj
homár: omaro
homeomorfia: homeomorfio
homeopat: homeopato
Homér: Homero
hominidi: homedoj
homofóbia: homofobio
homogénnosť: homogeneco
homogénny: homogena
homológia: homologeco
homonymia: homonimeco, homonimio
homonymum: homonimo
homosexuál: gejo, samseksemulo
homosexuálny: geja, samseksema
homotetia: homotetio
hon: batuo
honiť: peli
honorár: honorario
honorovať: honorarii
honosiť sa: fieri, paradi
hora: arbaro, monto
horák: brulilo, flamingo
horčica: mustardo, sinapo
horda: hordo
hore: supre
horec: genciano
hore menovaný: supremenciita
horenie: brulo
hore nohami: kapopiede
hore uvedený: supremenciita
horiaci: brula
horieť: bruli, fajri, flami
horieť bez výbuchu: fuzi
horizont: horizonto
horizontála: horizontalo
horkosť: vermuto
horký: acerba, amara
horľavá bojová látka: napalmo
horľavý: brula, brulema, bruligebla
horlivec: zeloto
horlivosť: fervoro
horlivý: fervora
hormón: hormono
horná hranica: supera baro
horná limita: limesosupremo
horník: damo
hornina: mineralo
horný: supra
horolezec: alpinisto, alpisto
horolezectvo: alpismo
horopis: orografio
horoskop: horoskopo
horská húština: makiso
horská strž: montfendo
horské pásmo: montaro
horský krištáľ: vitroida kvarco
horský výbežok do mora: promontoro
hortenzia: hortensio
horúci: varmega
horúci vietor: tifono
horúco krvný: varmegsanga
horúčava: varmego
horúčka: febro
horúčkovitý: febra
horúčosť: varmego
Horus: Horuso
hospic: hospico
hospodár: mastro
hospodáriť: mastrumi
hospodárny: ekonomia
hospodárska súťaž: konkuro
hospodárska veda: ekonomio
hospodársky: ekonomia
hospodársky odborník: ekonomo
Hospodin: jehovisto , Jehovo
hosť: gasto
hostia: hostio
hostina: festeno
hostinec: gastejo
hostiť: gastigi
hostiteľ: gastiganto
hostiť jedlom: regali
hostiť sa: festeni
hosťovať: gasti
hotel: hotelo
hotelier: hotelestro, hotelisto
hoteliér: hotelestro
hotový: preta
hovädo: bovo, Bovo, bruto
hovädzie: bovaĵo
hovno: merdo
hovor: fúzy (obilia): aristo
hovoriť: paroli
hovoriť dôrazne: emfazi
hovoriť na niečiu obranu: to
hra: ludo
hrabať: rasti
hrable: rastilo
hraboš: mikroto
hraboš poľný: kampomuso
hracia karta: ludkarto
hracia skrinka: muzikskatolo
hrací plán: repertuaro
hračka: amuzilo, ludilo
hrad: kastelo
hradba: murego, remparo
hradiť: pagi
hradný kaštieľ: burgo
hrádza: digo, perineo
hrach: pizo
hranatá zátvorka: rekta krampo
hranica: baro, lignofajro, limo, stako
hranica krajiny: landlimo
hranica medzi povodiami: akvodislimo
hraničiť: limi
hraničná hodnota: limeso
hraničný: lima, randa
hraničný poplatok: dogano, limimposto
hranol: prismo
hranostaj: ermeno
hrať: aktori, ludi, roli
hrať divadlo: aktori
hrať karty: kartludi
hrať komédiu: komedii
hrať na flaute: fluti
hrať na harfe: harpi
hrať na husliach: violoni
hrať na turné: turnei
hrať na verklíku: gurdi
hrať sa: ludi
hrať si: ludi
hrať vo filme: filmludi
hra v karty: kartludo
hravý: ludema, petolema
hrazda: reko
hŕba: amaso
hrboľ: tubero
hrboľatý: malglata
hrbolček: monteto
hrča: tubero
hrčať: knari
hrdina: heroo
hrdinskosť: heroeco
hrdlo: gargari, kolo
hrdosť: fieraĵo, fiereco
hrdý: fiera
hrdza: rusto
hrdzavieť: rusti
hrdzavý: rufa
hrebeň: kombilo
hrebeňová časť pohoria: firstolinio
hrebeň strechy: firsto
hrešiť: blasfemi, peki
hrešiť niekoho: skoldi
hriadka: bedo, herbobedo
hrianka: rostpano
hrianka z bieleho pečiva pikantne obložená: kanapo
hriankovač: panrostilo
hríb: boleto
hriech: peko
hriešna koza: propeka kapro
hriešnik: pekulo
hriešny: pekema
hriva: kolhararo
hrivnáč: palumbo, ringokolombo
hrivnák: palumbo, ringokolombo
hrkútať: kolombumi, kveri, rukuli
hrmenie: tondro
hrmieť: tondri
hrmot: bruo
hrnčiar: potfaristo
hrnčiarsky kruh: pottornilo
hrnčiarstvo: potfarado
hrniec: poto
hrniec na varenie: kuirpoto
hrob: tombmonteto, tumulo
hrobka: kripto
hrobové miesto: tombo
hroch: hipopotamo
hrom: tondro
hromada: amaso
hromada hnoja: sterkejo
hromadiť: akumuli, amasigi, reteni
hromadná vražda: amasmurdo
hromadné ochorenie zvierat: epizootio
hromadné oznamovacie prostriedky: amaskomunikiloj
hromadné vraždenie: masakro
hromadný: adhera, akumuliĝa, amasa
hromadný lov: batuo
hromadný výstrel: salvo
hromobitie: fulmotondro
hrot: pinto
hrozba: minaco
hrozienko: rosino, sekvinbero
hroziť: danĝeri, minaci
hroziť sa: timi
hrozne: terure
hrozno: vinbero
hrozný: horora, terura, timinda
hrôza: hororo, teruro
hrsť: manpleno, plenmano
hrtanová príklopka: epigloto
hrtanová spoluhláska: guturalo
hrubá hodvábna látka najjemnejšieho druhu: fajo
hrubá látka: dreliko
hrubé črevo: dika intesto
hrubian: krudulo
hrúbka: dikeco, diko
hrubo: maldelikate, maldetale
hrubokožce: pakidermoj
hrubý: bruta, brutala, dika, kruda, maldelikata, triviala
hrubý človek: maldelikatulo
hruď: brusto
hrudka: grumelo
hrudná časť odevu: sino
hrudná kosť: sternumo
hrudný kôš: torako
hruška: piro, pirujo
hruškové víno: pirvino
hruštička: pirolo
hrvoľ: kropo
hrýzť: mordi
huba: fungo
huby: fungoj
hučanie v ušiach: tinto
hudba: muziko
hudobná veda: muzikoscienco
hudobník: muzikisto
hudobný nástroj: muzikilo, muzikinstrumento
Hudson: Hudsono
húfnica: bombopafilo
hugenot: hugenoto
húkačka auta: korno
húkať: ululi
hulákať: krii
hulán: ulano
humanita: homamo
humanitárny: humanitara
humanizmus: homaranismo, humanismo
humánny: humana
humor: humoro, humuro
humorista: amuzisto
humoristický: humora
humus: humo
Hun: huno
huňatý: vila
hundrať; žblnkotať; štebotať: murmuri
hundrať: grumbli
hundroš: grumblulo
Huni: huno
húpať sa: baskuli
hurhaj: tumulto
hus: ansero
husár: husaro
husím pochodom: anservice
husle: violono
huspenina: galantino
húsť: muziki
hustilka: aerpumpilo
hustomer: areometro
hustomer plynov: aerometro
hustota: denseco, denso
hustý: densa
húština: densejo, veprejo
húževnatý: persistema, tenaca
húžvať: interplekti
hvezdáreň: observatorio, stelobservejo
hvezdársky uhlomer: astrolabo
hvezdárstvo: astronomio
hviezda: stelo
hviezdica: astero
hviezdicovité: asteracoj, kompozitoj
hviezdička *: asterisko
hviezdička: steleto
hviezdokopa: stelamaso
hvizdák: numenio
hvižďať: stridi
hyacint: hiacinto
hýbanie sa: movo
hybnosť: movokvanto
hybný: movebla
hybrid: hibrido
hybridný: hibrida
hýčkať: dorloti
hydrát: hidrato
hydrátovať: hidratigi
hydrocefalus: hidrocefalo
hydrofóbia: hidrofobio
hydrometer: hidrometro
hydroplán: hidroplano
hyena: hieno
hygiena: higieno
hygroskop: higroskopo
hymen: himeno
hymnus: himno
hyperbola: hiperbolo
hypertext: hiperteksto
hypnotizmus: hipnotismo
hypnotizovať: hipnotigi
hypnóza: hipnoto
hypotéka: hipoteko
hypotéza: hipotezo, supozo
hýrenie: orgio
hýrivý: senbrida
hystéria: histerio
hysterický: histeria