a b c č d dz e f g h ch i j k l m n o ô p q r s š t u v w x y z ž ?

slovaka u...

úbeľ: alabastro
uberajúci čas: temporaba
ublížiť na cti: ofendi
ublížiť na tele: vundi
úbohy: kaduka
úbohý: kompatinda, mizera, povra
úbor: kostumo, tualeto
úbožiak: kompatindulo, mizerulo
úbytok: dekremento
ubytovanie vojska: kantonmento
ucelený: kompleta, plena, plenplena
ucítiť: senti
úcta: estimo, respekto
uctievať: adori, kulti
uctiť: honori
úctivý: respekta
úctyhodný: estiminda, honorinda, respektinda
učarovanie: envulto
učarovať: envulti
účastina: akcio
účastinár: akciulo
účastník kurzu: kursano
účastník súboja: duelanto
účastník v sieti: retano
účastník zjazdu: kongresano
účastniť sa: partumi
učebňa: instruejo
učebná pomôcka: lernilo
učebnica: lernolibro
účel: celo
účelný: celkonforma, racia
učenec: sciencisto, scienculo
učenie: doktrino, instruo
učený: dokta
učesať: kombi
účet: fakturo, kalkulo, konto
učiniť: igi
účinkovať: labori, roli
účinkovať na niečo: influi
účinkujúci: aktoro
účinnosť: aktiveco, aktivo, efektiveco, efikeco, efiko
účinný: aktiva, efika
účinok: efekto, efiko
učiť: instrui, lernigi
učiť čítať: alfabetigi
učiť sa: lerni
účtovanie: librotenado
účtovať: fakturi
účtovná pohľadávka: bonhavo
účtovník: librotenisto
účtovný denník: taglibro
úd: membro, virilo
údaj: indiko, informo
udalosť: evento, historio, okazo
udať: denunci
udatný: brava
udavač: denuncanto
udeliť: premii
udeliť diplom: diplomi
udeliť koncesiu: koncesii
udeliť občianstvo: civitanigi
udeliť sankciu: sankcii
udeliť štátne občianstvo: nacianigi
úder: frapo
úder dlaňou: polmflanka bato
udiviť: mirigi
udobriť: pacigi, repacigi
údolie: valo
údolný ľadovec: glacirivero
udrieť: bati
udrieť blesk: fulmobati
udržať: konservi, memorigi
údržbár: riparisto
udržiavať: teni
udržiavať pri živote: vivteni
udržovať: subporti, subteni
udusenie: sufoko
úfnosť: espero
UFO: nifo
ufúľaný: sordida
uhádnuť: diveni, trafi
uhasiť: estingi
uhladený: precioza
úhľadný: atika
uhličitan draselný: potaso
uhličitan sodný: natro
uhlie: karbo
uhlík: karbeto, karbono
uhľohydrát: glucido
uhlomer: angulmezurilo
uhlopriečka: diagonalo
uhlová vzdialenosť: angula distanco
uhľovodík: karbonhidrato
uhol: angulo
   stredový uhol: centra angulo
   obvodový uhol: cirkonferenca angulo
uholník: ortilo
uhor: komedono
úhor: angilo, novalo, senkulturejo
uhorský: hungara
úhory: angiloformaj
úhrn: sumo
uchádzač: kandidato
uchádzať sa: aspiri
ucho: anso, orelo
ucholak: forfikulo
uchopiť: ekkapti, kapti
uchvátiť: akapari
uchvatiteľ: uzurpatoro, uzurpulo
uchvátiť niečo: uzurpi
úchylka: anomalio, devio
uistiť: certigi
ujarmiť: subjugigi
ujať sa: prizorgi
ujsť: forkuri
úkaz: apero, fenomeno
ukázať: elmontri, montri, prezenti, vidigi
ukázať sa: vidiĝi
ukazovací: montra
ukazovacie zámeno: demonstrativo
ukazovák: montra fingro
ukazovateľ: indico, indikatoro, indikilo, montrilo
ukazovateľ cesty: vojmontrilo
ukazovateľ smeru: orientilo
ukážkový: modela
ukladať: stapli
úkladný: insidema
ukľudniť: trankviligi
ukojiť: kontentigi
ukolísať niekoho: forrevi
úkon: ago, operacio
ukončenie: fino
ukončený: finita
ukončiť: ĉesigi, finigi
ukončujúci: finofara
ukoristiť vo vojne: militakiri
Ukrajinec: ukraino
Ukrajinka: ukrainino
ukrižovať: krucumi
ukryť do zálohy: embuskigi
ukulele: ukulelo
úľ: abelujo
uľahčiť: faciligi, malpezigi
uľaviť: mildigi, senbalastigi
ulema: ulemo
uletieť: forflugi
ulica: strato
uličný kanál: stratkanaleto
úlisný: ruza, ruzi
úloha; poučenie: leciono
úloha: problemo, rolo, tasko
úlomok: splito
uložiť: savi, sekurigi, skribi
uložiť do úschovy: deponi
ultimátum: ultimato
ultrafialový: transviola, ultraviola
ultramarín: ultramaro
ultrazvuk: ultrasono
um: intelekto, prudento
umelá družica: sputniko
umelá hmota: plasto
umelá inteligencia: artefarita intelekto
umelá liaheň: inkubatoro, kovilo
umelá náhrada: protezo
umelá živica: arta rezino
umelec: artisto
umelecké spracovanie ebenu: ebonarto
umelecký: arta
umelecký smer: skolo
umelecký zájazd: turneo
umelé šperky: straso
umelý, syntetický: arta
umelý: arta, artefarita
umenie: arto
umenie liečiť: kuracarto
umenie mimiky: mimiko
úmernosť: proporcio
úmerný: proporcia
umieranie: mortado
umierať: agonii, morti
umiernenosť: modereco
umiernený: kvieta
umiestnenie: loko
umiestniť: disponigi, lokumi, postenigi
umiestniť do nádoby: enujigi
umiestniť v drážke: enfoldigi
umlčať: mutigi, silentigi
umný: sagaca
umocniť: potencigi
umocniť na druhú: kvadratigi
umocňovanie: potencigo
umoriť: amortizi
umožniť: ebligi
úmrtie: morto
umučiť: martirigi
úmysel: intenco, tendenco
úmyselné použitie slova alebo výrazu v opačnom význame: antifrazo
úmyselný: intenca
umývadlo: lavokuvo, lavujo
umývadlová batéria: mikskrano
umyváreň: lavejo
umývať: lavi
unáhlený: hasta
unavený: laca
unaviť: lacigi
únavný: laciga
unca: unco
unciála: uncialo
uniat: uniato
uniesť: forkapti, kidnapi
uniforma: uniformo
unikať: emani, fadi
unikátny: unika
únik el. magnetických vĺn: fado
uniknúť: eskapi
Unikód: Unikodo
univerzálny: universala
univerzita: universitato
univerzitný a súdny sluha: pedelo
univerzum: universo
Unix: Unikso
unúvanie: tedo
unúvať: tedi
upadať: dekadenci, malkreski, malprogresi, malprosperi, regresi
upadnúť do mdlôb: sveni
úpadok: bankroto, malprospero
úpadok mravov: dekadenco
upáliť: bruligi
upamätať sa: rememori
upevniť: fiksi, firmigi
upevniť kolíkom: stifti
upevniť lodný náklad: stivi
upevňovať: inserti, stabiligi
upevňovať pomocou klinov: kejli
upchanie cievy: embolio
upierať: malagnoski, rifuzi
upínadlo: krampo
upír: vampiro
úpis: obligacio
uplatniť: apliki, utiligi
uplatňovať v praxi: praktiki
úplavica: disenterio
úplná podoba: analogio
úplne: tute
úplne nutný: nepra
úplnosť: kompleteco
úplný: absoluta, plena, plenplena
uplynúť: forpasi, pasi, preterpasi
upokojiť: kvietigi, trankviligi
upomienka: reklamacio
úpon: inserto
uponížiť sa: degni
upotrebenie: uzado, uzo
upotrebiť: uzi
upotrebiteľnosť: disponebleco
upotrebiteľný: oportuna
upozornenie: rimarko
upozorniť: atentigi, averti, rimarkigi
úprava: direktivo
upraviť: adapti, alfari, aliigi, modifi, plibonigi, prepari, reguligi
upravovanie: redakcio
úpravovňa: tualetejo
uprázdnený: vaka
uprednostnenie: prefero
uprednostniť: favori
uprene sa dívať: fiksrigardi
upresniť: precizigi
úprimnosť: sincero
úprimný: senartifika, sincera
uprostred vázovitý: balustro
upustiť: cedi, delasi
upútať: fascini
úrad: buroo, ofico
úradná osoba: oficialulo
úradne povoliť: koncesii
úradné určenie hraníc: demarkacio
úradne určiť hranice: demarkacii
úradne zaberať: rekvizicii
úradník: oficisto
   pomocný úradník: adjunkto
úradník alebo vedúci banky: bankisto
úradný: oficiala
úradný životopis: vivprotokolo
úradovať: ofici
úradovňa: oficejo
uragán: uragano
Ural: Uralo
urán: uranio
Urán: Urano
urastený: belkreska
uraziť: ofendi
urážať: insulti
urážka: insulto, ofendo
urážlivo jednať: molesti
urážlivý: insultema, ofenda
určenie: destino
určenie kvóty: kvotigo
určiť: asigni, destini, determini, difini, fiksi, limigi, lokalizi, trovi
určiť diagnózu: diagnozi
určite: nepre
určitý: certa
určitý člen: difina artikolo
určitý integrál: difinita integralo
ureus: ureuso
urgencia: reklamacio
urna: balotujo, urno
urobiť: fari
urobiť dieru: tratrui
urobiť kompromis: kompromisi
urobiť návrh: projekti
urobiť niečo vlnitým: ondumi
urobiť nutným: neprigi
urobiť odpis: kopii
urobiť oficiálnym: oficialigi
urobiť pokus: provi
urobiť prach z niečoho: polvigi
urobiť sirotou: orfigi
urobiť tekutým: likvigi
urobiť výnimku: escepti
urobiť zárez: skarifi
úrodnosť: fekundeco
úrodný: fekunda
úrody: plukado
urodzený: nobela
úrok: interezo, procento
úroveň: nivelo
urovnať: alniveligi
Uruguaj: Urugvajo
urýchlenie: akcelo
urýchliť: akceli, forci
urýchľlovač: akcelilo
úryvok: fragmento
USA: Usono
úsad: lumbago
usadenina: rekremento, sedimento
usadený: fikshejma
usadiť: sidigi
úsečka: absciso
úsečný: konciza
úsek: etapo, fazo, sektoro
uschovať: konservi
úschovňa: deponejo, tenejo
úsilie: aspiro, impeto, klopodo, peno, strebo
úsilne smerovať: impeti
usilovať: aspiri, celi, strebi
usilovať sa: diligenti, klopodi
usilovný: diligenta, penema
úskalie: rifo
uskladniť: enkolekti
úskok: artifiko, sofismo
uskutočnenie: realigo
uskutočniť: efektivigi, okazigi, praktiki, realigi
úslovie: sentenco
úslužný: galanta, helpema, komplezema, servema
usmerňovač striedavého prúdu: rektifilo
usmerňovať: orienti, orientiĝi
úsmev: rideto
úsmevný: ridiga
usmievať sa: rideti
usmrtiť: mortbati, mortigi
uspať: narkoti
uspávací: dormigi, endormigi
uspávanka: lulkanto
úspech: fortuno, Fortuno, prospero, sukceso
úspešný: sukcesa
uspieť: sukcesi
uspokojiť: kontentigi
usporiadaná množina: orda aro
usporiadanie: aranĝaĵo, instalado, tabelo
usporiadať: aranĝi, malkonfuzi, organizi, reguligi, strukturi
usporiadať do zoznamu: listigi
usporiadať sádzané stránky: impozi
úsporný: ekonomia
ústa: buŝo
ustálenie: halto
ustálenosť: stabileco
ustaľovací kúpeľ: fiksbano
ustaľovať: stabiligi
ustanoviť: establi, konstitui, starigi
ustanoviť do funkcie: nomi, nomumi
ustatý: laca
ústav: institucio, instituto
ustavične: konstante
ústie: ajuto, enfluejo, orifico
ústne podanie: tradicio
ústny: buŝa, parola
ústredňa: centralo
ústredná slobodomurárska lóža v hlavnom meste: grandoriento
ústredný: centra
ustrica: ostro
ustricovité: ostredoj
ústrižok: kupono
ustrnutý: rigida, stupora
ústroj: senso, sentumo
ústrojenstvo: organismo
ústrojný: organa
ústupčivosť: rezignemo
ústupčivý: cedema
ustúpiť: cedi
ústupok: kompromiso, koncedo, koncesio
úsudok: bontrovo
usudzovať: dedukti, rezoni
usušiť: sekigi
usvedčovať: konvikti
uškeriť sa: rikani
úškľabok: grimaco
uškodiť: malutili
ušľachtilý: distinga, nobla
ušliapať: premmortigi
ušný: orela
ušný bubienok: oreltamburo, timpano
uštipačný: sarkasma
Utah: Utaho
utajený: latenta
utajiť: sekretigi
utajovať: sekretigi
uťať: dehaki
útecha: konsolo
utekať: kuri
uterák: bantuko
uterus: utero
utešený: superba
utiecť: eskapi
utilitarizmus: utilismo
utíšiť: kvietigi, silentigi, trankviligi
utišujúca droga: sedativo
utišujúci bolesť: paliativa
utkať: teksi
utláčať: subpremi, sufoki
útlak: opreso, teroro
útlm: inhibo
utlmiť: inhibi
útly: delikata, fajna, gracila, subtila
útočište: azilo
útočiť: agresi
útočný: agresema, atakema
útok: atako, ofensivo, sturmo, teksbazo, vefto
utopenec: droninto
utópia: utopio
utopista: utopiisto
utopiť: dronigi
utopizmus: utopiismo
utorok: mardo
útroby: ventro, viscero
utrpieť fiasko: fiaski
utrpieť kolaps: kolapsi
útulný: hejma, hejmeca
ututlať: sekretigi, subpremi, vuali
útvar: formacio
utvoriť: krei
utvoriť štvorec: kvadratigi
utvrdzovať: cementi
úvaha: eseo
úval: valo
uvaliť embargo: embargi
uvážiť: konsideri, pripensi
uvážlivý: konsiderema
uvažovanie: konsidero, meditado, rezono
uvažovať: rezoni
uväznený: mallibera
uväzniť: aresti, enprizonigi, malliberigi
uvedenie: prezentado, prezento
uvedenie do systému: sistematiko
uvedomelý: konscia
uvedomenie: konscio
úver: kredito
uverejniť: aperigi, publikigi
uverejňovať: publici
uveriť: kredi
uveriteľný: kredebla, probabla
úverovať: krediti
úverový list: akreditivo, kreditletero
uviazať: ligi
uvidieť: ekvidi, pririgardi
uviesť: citi, enkonduki, indiki
uviesť do pohybu: movigi
uviesť do rovnováhy: ekvilibrigi
uviesť do súladu: konformigi
uviesť do úradu: enoficigi
uviesť do vzťahu: relativigi
uviesť na scénu: enscenigi
uviesť na trh: surmerkatigi
uviť: plekti
úvod: enkonduko, prefaco, uverturo
úvodzovky: citilo
uvoľnený: loza, malsevera, vaki
uvoľniť kolíček: malstifti
uvoľniť skrutky: malbolti
uvoľniť z pút: malkateni
uvoľňovať: eligi, elimini
uvravený: babilema
uvula: uvulo
uzamknúť: enŝlosi
uzatvárací špendlík: fibulo
uzatváranie: fermo
uzatvárať: konkludi
uzatvoriť: fermi
uzáver: konkludo, postparolo
uzavierať na zástrčku: rigli
uzavretie zmluvy: abono
uzavrieť zmluvu: kontrakti
Uzbek: uzbeko, Uzbeko
uzda: brido
uzdraviť: resanigi, sanigi
uzdravujúci prostriedok: resanigilo
územie: regiono, teritorio
územie súdnej právomoci: jurisdikcio
uzemnenie: terkonekto
územný pás: koridoro
úzkosť: korpremo
úzkostlivosť: skrupulo
úzkostlivý: anksia, skrupula
úzky: intima, malvasta, streta, strikta, strio
úzky morský záliv: fjordo
uzlina: nodo
uznanie: agnosko, distingo, rekono
uznášať sa: rezolucii
uznať: agnoski, rekoni
uznať za vlastného: estkonfesi
uznávať: aprezi, koncedi
uzol: hartubero, nodo
uzrieť: ekvidi
úzukapia: uzukapo
uzúra: uzuro
uzurpátor: uzurpatoro, uzurpulo
uzurpovať: uzurpi
úzus: uzanco
už: jam
úžas: mirego
úžasný: mirinda
úžeh: sunfrapo
úžernícky úrok: procentego
úžerníčiť: akapari
úžina: interkrutejo
úžitková hodnota: uzvaloro
užitočný: profita, utila
úžitok: profiti, profito, utilo
užívacie právo: fruktuzo
užívateľsky príjemný: afabla
úžľabina: muldado, ravino
užovka: kolubro