a b c č d dz e f g h ch i j k l m n o ô p q r s š t u v w x y z ž ?

slovaka z...

z: disde, el
za: en, malantaŭ, por, trans
zabaliť: enpaki
zabávač: amuzisto
zabávať: distri
zabavenie: distro, konfisko
zabaviť: amuzi, reteni
zábavný: amuza, plezura, plezuriga
zabezpečiť: certigi
zabiť: mortbati, mortigi
zábradlie: balustrado
zabránenie: profilaktiko
zabrániť: evitigi, malhelpi
zabraňovať: preventi
zabraňujúci: malhelpa
zabratie: okupado
zabúdať naučené: mallerni
zábudlivý: forgesema
zabudnúť: forgesi, mankigi
zabudnutie: forgeso
zabúchať: frapi
zacengať: tintigi
za cenu: koste de
zacítiť: senti
záclona: kurteno
zacvendžať: tintigi
začadiť: fulgigi
začapovať: stifti
začať: eki, komenci
začať sa triasť: ektremi
začiatočník: flavbekulo, komencanto
začiatok: komenco, sojlo
začiatok existencie: origino
zadná časť tela hmyzu: abdomeno
zadné operadlo: dorsapogilo
zadný kýl lode: posta steveno
zadný sťažeň: postmasto
zadný voj: ariergardo
zadok: gluteo, postvango, pugo, pugtruo
zadovážiť: prizorgi
za druhé: due
zadržanie: teno
zadržať: deteni, haltigi, reteni
záduch: astmo
zadusenie: sufoko
zadusiť: sufoki
zádušná omša: rekviemo
zadýchať sa: anheli
zafarbiť: kolorigi
zafír: safiro
zaguľacovať: rondigi
záhada: dilemo, enigmo, mistero, problemo
záhadný: enigma, mistera, sfinksa
zahájenie: komenco
zahájiť: ekigi, malfermi
zaháľač: pigrulo
záhaľčivý: fornosida, pigra
zahaliť: kovri, vuali
záhaľka: senagado
zahamovať: bremsi
zahanbiť: hontigi, malglori, malglorigi
záhlavie: okcipito
záhlavná kosť: okcipitosto
zahmlievať: nebuligi
zahmliť: vuali
zahnať: forpeli
zahnutý: hoka
zahojiť: resanigi, sanigi
záhon: bedo, plantejo
zahrabať do zeme: enterigi
záhradníctvo: hortikulturo
záhradník: hortikulturisto
zahrnovať: inkludi
zahrnovať priazňou: korfavori
zahrnovať v sebe: implici
zahrnutý: implica
zahrotiť: pintigi
zahubiť: pereigi
zahúkať: hupi
zahustiť: densigi
zahusťovať: paki
záhyb: difrakto, falbalo, sinuo, sinuso
záhyb rieky: meandro
zahynúť: forperei, perei
zachmúrený: sombra
záchod: necesejo
záchod splachovací: klozeto
zachovanie: konservo
zachovať: konservi, teni
zachovať v pamäti: memorigi
záchrana: savo
záchranka: ambulanco
záchranný čln: savboato
záchranný pás: savzono
záchvat: afekcio, paroksismo
zachvátiť: obsedi
záchvev zeme: terskuo, tertremo
zachvievať sa: tremi
zachycovač: kaptilo
zachytávať: reteni
zachytiť: ekkapti, kapti
zaistiť: certigi
zajac: leporo, Leporo
zajacovití: leporuloj
zajačia pera: leporlipo
zajajkať: vei
zajatec: malliberulo
zajatý: mallibera
zajtra: morgaŭ
zakalený: opaka
zákaz: interdikto
zakázaný: tabua
zakázať: malpermesi, tabui
zákazník: kliento
základ: bazo, kerno, substrato
zakladať: fundamenti, konsistigi
zakladateľ: fondinto
zakladať sa: baziĝi
základina: fonduso
základňa: platformo
základná myšlienka: ideo
základná škola: bazlernejo
základný: baza, elementa, kerna, kerneca, rudimenta
základy: aboco
základ znalostí: rudimento
záklenok*: frontono
zaklínač: ekzorcisto
zaklinovať: kojnumi
záklopka: klapo, valvo
zaknihovať: registri
zakódovanie: kodoprezento
zákolenie: poplito
zakončenie: vosto
zakončiť: fini
zákonite získať niečo nepretržitou držbou: uzukapi
zákonitý: legitima
zákop: sapeo
zakopať: enfosi, enterigi
zakopať sa: sapei
zákopník: sapeisto
zakoreniť: enradikigi
zakrivenie: kurbeco
zakrivený: kurba
zakrnelý: rudimenta
zakročiť: interveni
zakrpatenie: aborto
zákruta: sinuo
zakryť: kovri, vuali
zaktualizovať: aktualigi
zákusok: deserto, torteto, zakusko
záletný: flirtema
záležitosť: afero
zaliať: superverŝi
zaliečať sa: incensi
záliv: golfo
záloha: embuskejo
založiť: bazi, establi, fondi, fundamenti, konstitui
záložný súbor: savkopio
záložný útvar: depoto
záľuba: amataĵo, maroto
zaľúbenie: voto
zaľúbiť sa: enamiĝi
zamat: veluro
zamávať: svingi
zamazať: malpurigi
zamdlenie: sveno
zamdlieť: sveni
zámena: komuto
Zamenhof L.L.: Zamenhofo
zameniteľný: komutebla
zámenný: komuta, komuteca
zámeno: pronomo
zámer: celado, intenco, plano, tendenco
zameranie: celado
zamerať: orienti, orientiĝi
zameriavať zemské plochy: termezurado
zamestnanci: dungitaro
zamestnanec: dungito
zamestnanie: okupo
zamestnanosť: okupiĝo
zamestnať: dungi
zamestnávateľ: dunganto, labordonanto
zametať: balai
zámienka: preteksto
zamiešať: almiksi, enmiksi, intermiksi, miksi
zamietnuť: rifuzi
zamietnutie: rifuzo
zamilovať sa: enamiĝi
zamknúť: ŝlosi
zamlčať: prisilenti, sekretigi
zamočiť: malsekigi
zámok: kastelo, palaco
zámok na dverách: seruro
zámorské obch. zastupiteľstvo: faktorio
zámotok húsenice: kokono
zámožný: bonhava
zamračený: nuba
zamrežovaný: kradita
zamrežovať: kradi
zamrznúť: frostigi
zamýšľať: intenci, pensi
zamýšľať sa: mediti
zanedbaný: plumpa
zanedbať: neglekti
zanedbateľný: neglektinda
zanechať: forlasi, lasi, malokupi, postlasi, restigi, testamenti
zaneprázdnenosť: okupiĝo
zanietený: entuziasma, verva
zánik: fino
zanovitý: spitema
zaoberanie sa: okupo
zaobchádzať: manipuli, molesti
zaobísť sa: helpi al si
zaoblenie: kurbeco
zaobstarať: prizorgi
zaopatriť: prizorgi
zaopatriť niečím: garni
zaostávať: malprogresi
zaostriť: enfokusigi
za ôsme: oke
západ: okcidento, Okcidento
západka: kliko
Západná Ázia: Okcidenta Azio
západný: okcidenta
západ slnka: sunsubiro
zápach: odoro
zapáchať: stinki
zápal: brulumo, vervo
zapálenie: inflamo
zapálený: inflama, verva
zápal hrtanu: laringito
zapáliť: ekbruligi, fajrigi, flamigi
zapáliť sa: inflami
zápalka: alumeto
zápal kĺbu: artrito
zápal mozgu: encefalito
zápalná obeť: brulofero
zápalný: brula, brulema, bruligebla
zápal obličiek: nefrito
zapaľovač: fajrilo
zápal pľúc: pulminflamo
zápal podkožného tkaniva: flegmono
zápal priedušiek: bronkito
zápal slepého čreva: apendicito
zápal sliznice: kataro
zápal spojiviek: konjunktivito
zápal ucha: otito
zápal vnútorného povrchu ciev: variko
zápal vnútornej srdcovej blany: endokardito
zápas: lukto, paleo
zápasiť: barakti, lukti
zápasník v Sumo: sumoisto
zápästie: manradiko
zápästné kosti: karpo
zapečatiť: sigeli
zapekať: grateni
zápcha: obstrukco
zapchanie: obstrukco
zapchávať diery: kalfatri
zapiecť: grateni
zapierať: nei
zápis: registrado, registro, skribo
zapísať: protokoli
zapísať do pamäte: savi, sekurigi, skribi
zapísať do registra: registri
zapísať do zoznamu: enlistigi
zápis čísla: n-uma prezento
zápisnica: protokolo
zápisnične zachytiť: protokoli
zápisník: notlibro
záplatár: flikisto
zaplaviť: inundi, superakvi
zaplaviť vodou: subakvigi
zápletka: implikacio, implikeco
zápletku): malplekti
zapliesť: impliki, plekti
zaplňovať: plenigi
zaplombovať: plombi
zapnúť: butonumi
zapnúť na gombíky: butonumi
zapnúť na zips: zipi
zapnúť pracku: bukfermi, buki
zapnúť sponu: agrafi
započítať: enkalkuli, inkluzivi
zápor: negacio, neo
záporná elektróda: katodo
záporný: nea, nega, negativa
záporný prenos dát: prunto
zapôsobiť: efiki, impresi
záprah: jungitaro
zaprášený: polva
zapredanec: perfidulo
zapriahnuť: jugi, jungi
zapríčiniť: okazigi
zapríčiniť asfyksiu: asfiksii
zapríčiniť fiasko: abortigi
zapríčiniť hnilobný rozklad: gangreni
zapríčiniť vznik: estigi
zaprieť: fornei, neigi
zapudenie manželky: repudio
zapudrovať: pudri
zapustiť korene: enradikigi
zaradiť: vicigi
zarachotiť: knali
zarámovať: enkadrigi, kadri
zarátať: inkluzivi
zaraz: tuj
zarážka: buteo
zarecitovať: reciti
zárez: hidropso
zariadenie: aparato
zariadiť: instali
zaridenie: ilo
zarinčať: tintigi
zarmucovať: aflikti
zarmútený: malgaja
zármutok: aflikto
zárobok: salajro
zárodok: embrio
zárodok plodu: feto
zarovnať: alniveligi
zárubňa: fosto
zaručiť: garantii
zaručiť sa: garantii
záruka: garantio
zarzuela: zarzuelo
zasa: ree, refoje
zásada: alkalo, maksimo, principo
zasadanie: kunsido, seanco
zasadanie poroty: asizo
zasadať: kunsidi, sidi
zasadiť: enplanti
zásaditý: alkaleca
zásaditý roztok: alkaleca
zásaditý uhličitan meďnatý: verdigro
zásadne: principe
zasadnutie: kunsido
zasiahnuť: atingi, trafi
zasiať: prisemi
za siedme: sepe
zasielať: sendi
zaskliť: vitri
zaslanie: ekspedo
zaslať: ekspedi
zaslepený: blinda
zaslepiť: blindigi
zasliniť: salivi
zásluha: indeco, merito
zaslúžená vec: meritaĵo
zaslúžilý: arhato, merita
zaslúžiť si: indi, meriti
záslužný: merita
zasmušilý: morna
zásoba: provizo
zásoba potravín: provianto
zásobáreň: provizejo
zásobiť potravinami: provianti, provizumi
zásobník: revolvero, silo
zásobník na kazety: kasedujo
zásobníkový automat: staka aŭtomato
zásobovanie: provizado
zásobovateľ: proviantisto
zásobovať elektrinou: elektrumi
zásobovať tovarom: sortimenti
zaspať: fordormi
zástanca: probatalanto, proparolanto
zastaraný: arĥaika, eksmoda, kronika
zastať: protekti
zástava: standardo
zastavenie: halto
zastavenie dychu: asfiksii, asfiksio
zastaviť: haltigi
zastaviť sa: halti
zastávka: haltejo
zastávka karavány: karavanejo
zástavné nútené právo: antikrezo
zastavovať sa: haltadi
zastrašovanie: teroro
zastrčiť: enigi
zastrčiť do držiaka: eningigi
zástrčka: kliko, kontaktilo
zastreliť: mortpafi, pafi, pafiĝi, pafmortigi
zastrešiť: tegmenti
zastrihovať: stuci
zastrúhať: pintigi
zástup: legio
zástupca: peranto, prokuristo, sindiko
zástupca cirkevného hodnostára: vikario
zastupovať: reprezenti
zásuvka: tirkesto
zasvätiť: inici, sanktigi
zasvätiť do tajomstva: ensekretigi
zásyp: pudro, pulvoro
zasypať púdrom: pudri
záškodník: marodero, sabotisto
záškrt: difterito
zašpiniť: malpurigi
záštita: egido, patronado, patroneco, protektado, protekto
za štvrté: kvare
zať: bofilo
zatajiť: malkonfesi, prisilenti, sekretigi
zátarasy: barikado
zaťatosť: obstineco, obstino
zaťatý; potrucovať: obstini
záťaž: pezo
zaťažiť: pezigi
zaťažiť dlžobou: debeti
zaťažiť príťažou: balasti
zatemniť: eklipsi
zatknúť: aresti, malliberigi
zatknutie: aresto
zatĺcť: enbati, najli
zatmeliť: mastiki
zatmenie: eklipso
zato: tial
zátoka: golfo
zatopiť: superakvi
zatratiť: damni
zatriasť: ekskui
zatriediť: enklasigi
zatrieť tmelom: mastiki
zatúlať sa: forvagi
zatupiť: malakrigi
zatvrdilec: malmolnuka
zatvrdiť: obstinigi
zatýkanie: arestado
zátylok: nuko
za tým: poste
zaučiť: inici
zaujať: absorbi
zaujatie: atento
zaujať miesto: enspaci
zaujatosť: okupo
zaujať postavenie: ekokupi
zaujatý: partia, partieca
záujem: atento
zaujímať: interesi, interesiĝi
zaujímavý: interesa
zaútočiť: ataki
závada: difekto
zavadzať: malhelpi
zavádzať plyn: gasigi
závan: blovo
zaváňať: odori
zavariť: konfiti
závažie: pezilo
závažnosť: graveco
závažný: decida, grava
záväzný: deviga
zavedenie: instalado
záver: epilogo, fermo, fino, kadenco, konkludo, postparolo
záverečný: fina, finofara
záverom: konklude
záves: kurteno, pendigilo, suspensio
záves dverový: pordhoko
zavesenie: suspensio
zavesiť: pendigi, pendumi
zavesiť na vešiak: hoki
závesná húpačka: pendolo
závesné zariadenie: pendigilo
závesný povraz: gerleno
závet: testamento
závetná doložka: kodicilo
zaviazať: devontigi, ligi
závideniahodný: enviinda
závidieť: envii
zavierať na závoru: rigli
zaviesť na správnu cestu: envojigi
zavinúť: vindi, volvi
závisieť: dependi
závislá osoba: vasalo
závislosť na čaji: teismo
závislosť na kokaíne: kokainismo
závislý: dependa
závisť: envio
závistlivý: enviema
závit: spiralo, voluto
zavítať: alveni, viziti
závlačka: buteo
zavlažiť: akvi, akvumi, malsekigi, traakvigi
zavlažovať: irigacii
závod: establejo, uzino
závodná jedáleň: kantino
zavodniť: akvi, akvumi
závod v behu: vetkuro
závojový šál: mantilo
zavolať: alvoki, voki
zavoňať: enflari
závora: kliko, klinko, riglilo
závrat: kapturno
zavraždiť: murdi
zavrhnúť: forkonfesi
zavrhnutiahodný: kondamninda
zavrieť: enfermi, fermi
závrt: dolino
zavýjať: hojli, hurli, ululi
zazelenať: verdi
zaznačiť: noti
záznam: noto, registrado, registro, rikordo
zaznamenať: enskribi
záznamník: notlibro
záznamník denných úloh: agendo
zázračné dieťa: mirinfano
zázračný nápoj: eliksiro
zázračný prostriedok: panaceo
zázrak: miraklo
zazrieť: pririgardi
zazvoniť: sonorigi
zázvor: zingibro
zažalovať: akuzi
zažať svetlo: eklumigi
zažehnať: forbeni
zažiť: travivi
zažívacia cesta: nutrokanalo
záživný: nutra
zbabelo krutý: kovarda
zbabelý: kovarda, poltrona
zbadať: ekvidi, rimarki
zbankrotovať: bankroti
zbavenie funkcie: eksigo
zbaviť: deigi, forpreni, senigi
zbaviť apretúry: dekatizi
zbaviť hodnosti: degradi
zbaviť ilúzií: seniluziigi
zbaviť majetku: senhavigi
zbaviť nákazy: asepsi
zbaviť poctivosti: malvirgigi
zbaviť prachu: senpolvigi
zbaviť rozpakov: malembarasi
zbaviť sa: fordoni, fordoniĝi
zbaviť viny: senkulpigi
zbaviť záťaže: senbalastigi
zbaviť závoja: senvualigi
zbehlosť: ekzerciteco
zbehnúť: dizerti
zberateľ: kolektisto
zberba: kanajlaro
zberná tyč: troleo
zbernica: buso
zber plodov: plukado
zber úrody: rikolto
zbesilý: violenta
zbieranie na dobročinný účel: kvesto
zbierať: kolekti
zbierať úrodu: rikolti
zbierka: kolekto, korpuso
zbierka básní: poemaro
zbierka rozprávok: fabelaro
zbierka vzoriek: specimenaro
zblbnúť: idiotigi
zbohom: adiaŭ
zbojník: bandito, rabisto
zbor: ensemblo, kolegaro, kolegio
zbor ministrov: registaro
zborník: almanako, antologio
zborový: kora
zbor povereníkov: komisiitaro
zbor vynikajúcich: eminentularo
zbožne uctievať: adori
zbožnosť: pieco
zbožňovať: adori
zbožný: pia
zbraň: armilo, armo, batalilo
zbraň hromadného ničenia: amasdetrua armilo
zbrojnica: armilejo
zbrojnoš: eskviro, trabanto
zbytočnosť: vaneco
zbytočný: senbezona, vana
zbytok: resto
z cenných papierov ap.: rento
z ďalekých krajov: ekzota
zdaniť: imposti
zdanlivá vodivosť: admitanco
zdanlivo: aspekte
zdanlivý: imaga
zdar: sukceso
zdediť: heredi
zdesenie: hororo
zdesiť sa: horori
zdĺhavý: kronika, temporaba
zdobenie: ornamado
zdobiť: dekori, ornami
zdokonaliť: ellabori, prilabori
zdokonaľovať: cizeli, perfektigi
zdola: de sub
zdolať: superi
zdolať silou: superforti
zdôraznenie: emfazo
zdôraznený: akcenta
zdôrazniť: akcenti, substreki
zdôrazňovať: emfazi
zdôvodniť: kialigi, motivi, motivigi, tialigi
zdráhať sa: heziti
zdramatizovať: dramigi
zdravica: tosto
zdravicu: tosti
zdravie: sano
zdraviť: gesti
zdraviu prospešný: salubra
zdravotne nezávadný: sterila
zdravotnícke stredisko: polikliniko
zdravotník: sanitaristo
zdravotný: medicina
zdravotný stav: sanstato
zdravý: sana
zdrobnenina: diminutivo, karesnomo
zdroj: fonto
zdrojový jazyk: fontolingvo
združenie: federacio, kompanio, konfederacio, kongregacio, rondo, sindikato
združiť: asocii
združovať: konjugi
zdržanie sa: abstinado, abstinenco
zdržanlivosť: forteno
zdržať: reteni
zdržať sa: abstini
zdurenina: emfizemo
zdvih: levo
zdvíhacia páska: levstango
zdvíhací most: baskulponto, levponto
zdvíhací stroj: elevatoro
zdvíhač: elevatoro
zdvihák: levilo
zdvihnúť: levi
zdvorilý: galanta, respekta
zebra: ekvo, zebro
zebu: zebuo
zecchino: zekeno
zefyr: zefiro
Zéland: Zelando
zeleň: verdo
zelená ratolesť: frondo
zelenať sa: verdi
zelené riasy: verdalgoj
zelenina: legomo
zeleninový odvar: buljono
zelený: verda
zelený citrón: limeo
zeler: celerio
zelienka obyčajná: fringelo
zelóta: zeloto
zem: tero
zemedym: fumario, terfumo
zemeguľa: terglobo
zememerač: termezuristo, topografo
zemepán: landestro
zemepis: geografio
zemepisec: geografiisto, geografo
zemepisný atlas: kartaro
zemetrasenie: sismo
zemiak: terpomo, terpomujo
zemný kontakt: terkontakto
zemný plyn: tergaso
zemská kôra: terkrusto
zemská mapa: platglobo
zemská úžina: istmo, terkolo
zemský: tera
zemský pás: terzono
zemský plášť: termantelo
zemský výbežok: terlango
zemský výbežok do mora: terkapo
zen: zenismo, zeno
zenit: zenito
zenový budhizmus: zeno
zepelín: zepelino
zhabanie: sekvestro
zhabať: konfiski, rekvizicii
zharmonizovať: harmoniigi
zhasiť: estingi
zhltnúť: forgluti
zhluk: tumulto
zhluk kryštálov: konkremento
zhnitý: putra
zhoda: harmonio, interakordo, interkonsento, konformeco, unisono
zhodnocovať: valorizi
zhodnosť: kongrueco
zhodnúť sa: interkonsenti, samopinii
zhodný: homologa, konforma, kongrua
zhodovať: kongrui
zhodovať sa: koincidi
zhon: tumulto
zhotovovanie galvanoplastických klišé: elektrotipio
zhotovovať: skulpti
zhovárať sa: dialogi, interparoli
zhovievavosť: indulgo
zhovievavý: indulgema, pardonema, tolerema
zhovorčivý: parolema
zhrešiť: peki
zhrnovacia plachta: refo
zhrnúť: resumi, sumigi
zhrnutie: resumo
zhrnúť plachtu: refi
zhromaždenie: asembleo
zhromaždenie ľudu: mitingo
zhromaždiť: amasigi
zhromaždiť a odniesť: forkolekti
zhromažďovať: arigi, hamstri
zhroziť sa: horori
zhruba: proksimume
zhudobniť: muzikigi
zhyb: artiko
zhynúť: perei
zhýralý: voluptema
zikkurat: zigurato
zima: malvarmo, vintro
zimný: vintra
zimozeleň: vinko
zimozeleňovité: kaprifoliacoj
zinok: zinko
zintenzívniť: intensigi
zips: fulmofermilo, zipo
zirkónium: zirkonio
zisk: gajno, profiti, profito
získať: akiri, gajni, havigi, retrovi
získať za stúpenca: adeptigi
získavanie prívržencov: agitado
ziskový: profita
ziskuchtivý: profitavida, profitema
zisťovanie príčiny smrti pitvou: nekropsio
zísť sa: kunveni
zištný: profitavida, profitema
zívať: oscedi
zízať: gapi, okuli
zjasniť: heligi
zjašený: fola
zjav: aspekto, fenomeno, persono
zjavenie: revelacio, vizio
Zjavenie Pána: Epifanio
zjavenie sv. Jána: apokalipso
zjaviť: revelacii
zjaviť sa: aperi
zjavný: evidenta, okulfrapa
zjazd: kongreso
zjednodušený: vulgara
zjednodušiť: simpligi
zjednotiť: unuigi
zježiť: hirtigi
zladiť: akordigi
zladiť sa: akordiĝi
zľaknúť sa: ektimi
zlátanina: pelmelo
zlatá šnúra: pasamento
zlatka: guldeno
zlatníctvo: juvelejo
zlatník: juvelisto
zlato: oro
zlatobyľ: solidago
zlatohlávok: cetonio
zlatonosná oblasť: orejo
zlatý rez: ora dispartigo
zľava: rabato
zľaviť: rabati
zlá vlastnosť: malvirto
zlá žena: furio
zlepenec: konglomerato
zlepiť: kunglui
zlepšiť: plibonigi, rebonigi
zle rásť: miskreski
zle sa správajúci: malbonkonduta
zle zaobchádzať: mistrakti
zliatina: alojo
zliať tekutinu a nechať usadeninu: dekanti
zlievač: fandisto
zlievač liatiny: gisisto
zlievať: aloji
zlievať kov: gisi
zlízať: forleki
zloba: kolero
zločin: krimo
zločinec: kanajlego, krimulo
zločinný: krima
zlomiť: rompi
zlomiteľný: rompebla
zlomková časť: frakcia parto
zlomková čiara: frakcistreko
zlomkovitý: fragmenta
zlomok: fragmento, frakcio, nombrono
zlomyseľný: malbonintenca, malica
zlorečenie: blasfemo
zlorečiť: malbeni
zlostný: kolera
zlosyn: krimulo
zlotý: zloto
zlozvyk: malvirto
zložené slovo: kompozito, vortkunmeto
zloženie: konsisto, strukturo
zloženina: vortkunmeto
zloženka: pagilo
zložený: divizorhava, konsista
zložiť: komponi, konsistigi, verki
zložiť sľub: voti
zložitý: komplika, malsimpla
zložka: komponanto
zložnokveté: asteracoj, kompozitoj
zlúčenina: adiciato, kombino
zlúčiť: kunigi, unuigi
zlučiteľný: akorda, akordigebla, kongrua
zlučovanie: sintezo
zlučovať: integri, sintezi
zlučovať s vodou: hidratigi
zľutovanie: mizerikordo
zľutovať sa: kompati
zlý: malbona
zlyhanie: paneo
zlyhať: fiaski, malsukcesi, panei
zlý pach: fetoro
zlý úmysel: dolo, malbonintenco
zmámiť: mistifiki
zmariť: neniigi, vanigi
zmäkčiť: moligi
zmätený: konfuza
zmätok: konfuzo, perplekso, tumulto
zmena: mutacio
zmenečník: tratato
zmeniť: aliigi, variigi
zmeniť sa: aliiĝi
zmenka: kambio
zmenkovateľ: tratanto
zmenkovník: tratato
zmenkový maklér: kambia makleristo
zmenšiť: etigi, malaltigi, malpliigi
zmenšovať sa: malkreski
zmes názorov: sinkretismo
zmeták: balailo, brosbalailo
zmiasť: konfuzi
zmieniť sa: mencii
zmienka: mencio
zmieriť sa: konsoli
zmierniť: mildigi, moderigi, pacigi, repacigi
zmierňovací prostriedok: paliativo
zmierovací súd: arbitracio
zmiesť: balai, forbalai
zmiešaná: korpa, miksa
zmiešaný: gea, miksospeca
zmiešať: miksi
zmietať sa: barakti
zmija: vipuro
zmilovanie: indulgo, mizerikordo
zmilovať sa: kompati
zmiznúť: malaperi
zmĺknuť: mutiĝi
zmluva: kontrakto, konvencio, testamento
zmocnenie sa: preno
zmocniť sa: ekposedi, konkeri, obsedi
zmocniť sa niečoho násilne: uzurpi
zmočiť: trempi
zmrštiť: kuntiri
zmrzačený: kripla
zmrzačiť: kripligi, mutili
zmužilý: vira
zmýliť: erarigi
zmýliť sa: erari
zmysel: senco, sencumo, signifo
zmyselný: erotika, lasciva, voluptema
zmyslové založenie: sensualismo
zmyslový orgán: senso, sentumo
zmýšľanie: pensmaniero
zmyť: forlavi
zn. Ci: kurio
zn. lim: limeso
zn. Pd: paladio
značiť: marki, noti, signi
značka: etiketo, figuro, orientilo, signo, signumo
značka nad písmenom: supersigno
značka na pamiatku: memorsigno
značkovať: marki
značný: granda
znak: ĥaraktero, karaktero, kriterio, signo, signumo, stigmato, trajto
znak integrálu: integralsigno, integrilo
znaková sada: signaro, tiparo
znak percenta: elcentosigno
znak podtrhnutia: substreko
znaky: stigmo
znak začiatku: saluto
znak zavináča @: heliko, po-signo
znalec: ekspertizisto, eksperto, kompetentulo
znalec dialektov: dialektologo
znalecký posudok: ekspertizo
znalec viacerých jazykov: plurlingvulo
znalosti: sciado
znalosť práva: jurisprudenco
znamenať: signifi, simboli, simboligi
znamenie: omeno, signo, signumo
znamenitý: eminenta, fierinda
znamienko: signo, signumo
znamienko odmocnenia: radikilo, radiksigno
známka: noto
známkovať: klasifiki
známosť: konateco
známy človek: konato
znásilnenie: perforto
znásilniť: perforti, seksperforti, violenti
znášanlivý: paca, pacema, tolerema
znášať: elteni, suferi, toleri
znášať sa: harmonii
znázorniť: demonstri
znecitlivejúci: sendoloriga
znecitlivenie: anestezo
znecitliviť: anestezi, sensentigi
znečistenie životného prostredia: polucio
znečistiť: malpurigi
znečisťovať životné prostredie: polui
znehybnenie kĺbu: ankilozigo
znehybnený: stupora
znehybnieť: stupori
znehybniť: senmovigi
znechutenie: tedo
znechutiť: malplezurigi, tedi
z nejakej príčiny: ial
znelá spoluhláska: bruanto
znelka: soneto
znenie: teksto
znepokojiť: maltrankviligi
znepríjemniť: malplezurigi
znervózňovať: nervozigi
znesiteľný: tolerebla
znesväcovať: profani
znesvätenie: profanado, profano
znetvoriť: mutili
zneuctenie: malgloro, profanado, profano
zneuctiť: malhonori
zneucťovať: profani
zneužiť: misuzi
zneužívať: trouzi
zneváženie: malrespekto
znevážiť: diskrediti, malgravigi, malhonori
zničenie: detruo
zničený: kaputa
zničiť: ekstermi, malaperigi, mortigi, neniigi, pereigi, ruinigi
zniesť dovedna: kunporti
znieť: resoni, soni, sonori, teksti
znížiť: malaltigi, redukti
znova: denove, ree, refoje
znova nájsť: retrovi
znova oživiť: revigligi
znova postaviť: restarigi
znova tlačiť: represi
znova udrieť: rebati
znova uvidieť: revidi
znovu predniesť: reprezenti
zo: el
zobák: beko
zobať: beki
zobcová flauta: bekfluto
zobrané diela: verkaro
zobrazenie: bildigo
zobrazenie na...: surjekcio
zobraziť: bildigi, ilustri
zobrazovaný diapozitív: lumbildo
zobrazovať: figuri
zobudiť: veki
zodiak: zodiako
zodpovedajúci: adekvata, responda, responsa
zodpovedať za: responsi
zodpovedný: responda, responsa
zodrať: eluzi, trivi
zohnutý: kurba
zohriať: varmigi
zomrieť: morti
zoofit: zoofito
zoológ: zoologiisto, zoologo
zoológia: zoologio
zoologická záhrada: zoo
zopakovať: rediri, ripeti
zopnúť: agrafi
zoradiť do pochodového tvaru: deploji
zoradiť podľa druhov: specigi
zorať: plugi
zornica: pupilo
Zornička: matenstelo
zosadiť: degradi, detronigi
zosilňovač: amplifikatoro, amplifilo
zosilňovať: gradigi
zosiľovať: amplifi
zoskočiť: desalti
zoskupenie: tabelo
zoskupiť: grupigi
zoslabiť: malhardi
zoslabnutý: velka
zoslabovať tienenie v kresbe: stompi
zosmiešniť: ridindigi
zosmiešňovať: moki, parodii
zosnovať: iniciati
zosobnená smrť: Parco
zosobnenie: prozopopeo
zospodu: el sub
zostať: postresti, resti
zostatok: cetero, reziduo, stumpo
zostatok účtu: saldo
zostava: ensemblo, opo
zostaviť: komponi, konsistigi, munti
zostaviť rovnicu: ekvaciigi
zostavovanie: kompilo
zostavovať: kompili
zo strany: fare de
zostrih: stuco
zostrojiť: konstrui
zosvetštiť: sekularigi, sekularizi
zo svojej strany: siavice
zošit: kajero
zošiť tkanivo: suturi
zoškriabať: deskrapi
zoťať: dehaki
zotavenie: konvalesko
zotavovať sa: konvaleski
zotavovňa: ripozejo
zotierať hubou: spongi
zotlieť: putri
zotrieť: defroti
zotročiť: subjugigi
zotrvačný: inercia, inerciuma
zotrvať: persisti
zovrieť: kunpremi
zovrieť do náručia: brakumi, enbrakigi
zovšednieť: oftigi
zovšeobecnenie: sintezo
zoznam: listo
   spájaný zoznam: ligillisto
zoznam adries: adresaro
zoznam adries na rozoslanie: dissendolisto
zoznam dát: ligillisto
zoznam zakázanej literatúry: indekso
zožierať: korodi
z povrchu: de sur
Zr: zirkonio
zracionalizovať: raciigi
zrada: perfido
zradca: malfidelulo, perfidulo
zradiť: perfidi
zradný: perfida
zrak: vidpovo, vidsenso
zraková: korpa, miksa
zrakový: optika
zranenie: vundo
zraniť: vundi
zrast: adhero
zrátať: kunkalkuli, sumigi
zraziť: faligi
zraziť sa: karamboli, kolizii
zrázovitosť: abrupteco
zrážať: precipiti
zrážať sa: koaguli
zrážka: karambolo, kolizio
zrážka z účtu: diskonto
zredukovať: redukti
zrejme: evidente
zrejmosť: evidenteco
zrejmý: evidenta, komprenebla
zrelosť: matureco
zrelý: matura
zrenica: pupilo
zreteľný: klara
zrevidovať: revizii
zriadenec: dungito
zriadenie: establo, sistemo
zriadiť: establi
zriasený mech: balgo
zriecť sa: abdiki, forkonfesi, rezigni
zriediť: maldensigi, malkoncentri
zriedka: malofte, rare
zriedkavý: malofta, rara
zrieknutie sa: abdiko, abnegacio, rezignacio, rezigno
zrkadlenie: reflekto
zrkadliť: speguli
zrkadlo: spegulo
zrkadlové: glaco
zrkadlový ďalekohľad: reflektoro
zrnitá koža: grajnoledo
zrno: grajno
zrodiť: elkovi
zrohovatený: korneca
zrolovať: volvi
zroniť: deprimi
zrozumiteľne: kompreneble, memkompreneble
zrozumiteľný: komprenebla
zrúcanina: ruino
zrúcať: ruinigi
zručnosť: lerteco, rutino
zručný: lerta
zručný človek: lertulo
zruinovať: ruinigi
zrušiť: aboli, abolicii, likvidi, nuligi, revoki
zrušiť niekomu úver: senkreditigi
zrušiť zákon: abolicii
zrútiť sa: disfali
zrýchlenie: akcelo
zrýchliť: akceli, rapidigi
zrýchľovacie zariadenie: akcelilo
zuáv: zuavo
zub: dento
zubáč: sandro
zubatý: denta
zub črenový: molaro
zubisko: dentego
zubná jamka: alveolo, dentingo
zubná spoluhláska: dentalo
zubný lekár: dentisto
zubor európsky: uro
zub stolička: mueldento
zúčastniť sa: partopreni
zúčastniť sa na jazdeckom turnaji: karuseli
zúčastniť sa súťaže: konkursi
zúčtovať: saldi
zúfalstvo: malespero
zúfalý: despera, malespera
zúfať: malesperi
Zulu: zuluo
zurčať: lirli
zúriť: furiozi
zúriť ako uragán: uragani
zúrivá žena: megero
zúrivosť: furiozeco, furoro
zúrivý: furioza
zúrodniť: fruktigi
zúrodňovať: fekundigi
zušľachťovať: katizi
zušľachťovať kaučuk sírou: vulkanizi
zúženie: subbildigo
zužitkovať: utiligi
zvábiť: delogi
zvádzanie: tentado
zvádzať: tenti
zvádzať k hriechu: pekigi
zvádzavý: tenta
zvaliť: faligi
zvar: veldo
zvárač: veldisto
zvárať: veldi
zvariť: veldi
zvažovať sa: deklivi
zväčša: grandparte
zväčšovacie sklo: grandiga vitro, lupeo
zvädnúť: forflori, forvelki
zvädnutý: velka
zväz: asocio, federacio, konfederacio, ligo
zväzok: fasko, garbo, volumo
zväzok vláken: fadenfasko
zväzovať do snopov: garbigi
zvedavosť: scivolemo
zvedavý: rigardema, scivolema
zveľadiť: progresigi
zvelebiť: progresigi
zveličovať: trograndigi
zver: bestaro
zverák: vajco
zverejniť: promulgi, publikigi
zverenec: zorgato
zverenie: konfido
zveriť: konfidi
zverokurh: zodiako
zverolekár: bestkuracisto, veterinaro
zvestovanie: evangelio
zvestovať: heroldi
zvetraný: efloreska
zvetrávanie: efloresko
zvetrávať: efloreski
zviazať: kunligi
zviera: animalo, besto
zvieracia kazajka: trudkitelo
zvierač: sfinktero
zvierať: stringi
zvieratník: zodiako
zviesť k cudzoložstvu: adultigi
zviesť z cesty: devojigi
zvinúť: kunruli, kunvolvi, volvi
zvinúť do klbka: buligi
zvislica: perpendikularo
zvislý: apika
zvislý provný trám: steveno
zvíťaziť: venki
zvlášť: prefere
zvláštnosť: apartaĵo
zvláštny: aparta, eksterordinara, ekstra, kroma, kurioza, neordinara, partikulara, speciala, stranga
zvlášť významný: signifa
zvlažiť: traakvigi
zvlhčiť: malsekigi
zvlhčovač vzduchu: vaporigilo
zvlniť: ondumi
zvod: terkontakto
zvolanie: eksklamacio
zvolať: kunvoki, voki
zvolávať trúbkou: klarioni
zvoliť: elekti
zvonár: sonorigisto
zvonček: kampanulo, sonorilo, tintilo
zvonenie: sonoro
zvonica: kampanilo, sonorilejo
zvoniť: soni, sonori
zvonivý: sonora
zvonkohra: sonorilaro
zvonkovité: kampanulacoj
zvraštiť: sulki
zvratné zámeno "si": si
zvratné zámeno: refleksivo
zvratný: inversigebla, refleksiva
zvrhnúť sa: degeneri
zvrhnúť z trónu: detronigi
zvrchník: mantelo, surtuto
zvrchovanosť: supremo
zvrtnúť: turni, turniĝi
zvučať: postsoni, resoni, soni
zvučný: sonora
zvukomalebné slovo: sonimito
zvuková páska: sonbendo
zvukový otvor: sontruo
zvulgarizovať: vulgarigi
zvyk: kutimo
zvykať: kutimi, kutimigi
zvyklosť: uzanco
zvyknúť: kutimi
zvykový: kutima
zvýsknutie: ekkrio
zvýšenie: levo
zvýšiť: altigi, postresti, resti
zvýšiť hodnotu: plivalorigi
zvýšiť úroveň: promocii
zvyšok: cetero, resto
zygóta: zigoto