a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ?

germana r...

Rabat: Rabato
Rabatt: rabato
eine Rabattaktion durchführen: rabatvendi
Rabatte: florejo
rabattieren: rabati
Rabbi: rabeno
Rabbiner: rabeno
Rabe: korvo, Korvo
Rabenvögel: korvedoj
rabiat: rabia
Rache: venĝo
Rachen: faringo, glutejo, gorĝo
   Rachen (Raubtier): faŭko
rächen: venĝi
Rachenblüter: skrofulariacoj
Rachid: Raŝido
Rachitis: rakito
Rack: rako
Raclette: rakledo
Rad: biciklo, rado
   ein Rad schlagen : pavi
Radar: radaro, radilokalizilo
Radargerät: radilokalizilo
radeln: bicikli
rädern: radumi
Räderwerk: radaro
Radiant: radiano
Radiator: radiatoro
Radicchio: cikorio
Radiergummi: skrapgumo
Radieschen: rafaneto
radikal: drasta, fundamentisma, radikala
Radikal: radikalo
Radikalismus: radikalismo
Radikand: radikigato
Radio: radio
radioaktiv: radioaktiva
Radioaktivität: radioaktiveco
Radioapparat: radio
Radiogerät: radio
Radiogotografie: radiofotografio
Radiografie: radiografio
Radiologe: radiologo
Radiologie: radiologio
Radionuklidbatterie: atompilo
Radiosender: radistacio
Radioskopie: radioskopio
Radiostation: radistudio
Radioteleskop: raditeleskopo
Radium: radiumo
Radius: radio, radiuso
Radiusvektor: polusa distanco, radiusvektoro
radizieren: radikigi
Radkurve: cikloido
Radleier: vjelo
Radnetzspinne: araneo
Radnetzspinnen: araneedoj
Radon: radono
Radreifen: radringo
Radrennbahn: biciklokurejo
Radsatz: radaro
Radscha: raĝo
Radweg: biciklovojo
Raffael: Rafaelo
raffen: akumuli
Raffinerie: rafinejo
raffinieren: rafini
raffiniert: malkruda, rafinita
Rag: rago
Raga: rago
Ragout: raguo
Rah: velstango
Rahe: anteno, jardo
Rahmapfel: sukerpomarbo
Rahmapfelgewächse: anonacoj
rahmen: enkadrigi, kadri
Rahmen: framo, kadro, limito
   im Rahmen von: kadre de
Rahmen-: skeleta
Raimund: Rajmundo
Rainfarn: vermifugo
Rakete: raketo
Ralle: ralo
Rallen: raledoj
Rallenvögel: raloformaj
Ramadan: Granda Fasto
Ramayana: Ramajano
Rambutan: rambutanarbo
Ramie: ramio
Rammbock: murrompilo
Rampe: klinvojo, ramplo
Ramsch: brikabrako
Rand: bordo, flankaĵo, limbo, limo, marĝeno, randaĵo, rando
   am Rand von: rande de
Rand-(punkt): randa
Randnotiz: notico
randomisieren: hazardigi
Rang (Therater): balkono
Rang: grado, rango
   von niedrigem Rang: maleminenta
rangieren: manovri, rangi
Rangun: Ranguno
Personen mit Rang und Namen: eminentularo
Ranke: ĉiro, volvaĵo
Ränke: maĥinacio
Rankgerüst: latkrado
Ranunkelstrauch: kerio
Ranzen: tornistro
ranzig: ranca
Rap: repo
Raphia: rafio
Rapier: rapiro
Raps: kolzo
rar: malabunda, malofta, rara
Rarität: maloftaĵo, raraĵo
rar werden: maloftiĝi
rasch: rapida, rapide
rascheln: foliumi, murmureti, susuri
Rascheln: murmureto, susuro
rasen: febri, furiozi, rapidi
Rasen: gazono, herbotapiŝo, razeno
rasend: furioza, rabia
Rasenfläche: herbobedo
Rasenmäher: gazontondilo
Raserei: furiozeco, rabio
Rasierapparat: razaparato
rasieren: razi
Rasierer: razilo
Rasiermesser: razilo
Rasierwasser: postraza parfumo
Räson: racio
Raspel: raspilo
raspeln: raspi
Rasse: raso
Rassel: raslilo
Rasselgeräusch: raslo
Rassismus: rasismo
Rassist: rasisto
Rast: ripozo
rasten: ripozi
Raster: rastrumo
Rasterer: rastrumigilo
rastlos: senripoze
Rastplatz: etapo
Raststatt: ripozejo
Rat: konsilio, konsilistaro, konsilisto, konsilo
Rate: kvoto
raten: diveni, konsili
Ratespiel: enigmo
zu Rate ziehen: konsulti
Ratgeber: konsilanto
Rathaus: urbodomo
ratifizieren: ratifi
Ratifizierung: ratifo
Ratio: racio
Ration: porcio
rational: racionala
rationalisieren: raciigi
Rationalismus: raciismo, racionalismo
Rationalist: racionalisto
Rationalität: racieco
rationieren: porciumi
ratlos: perpleksa, senkonsila
Ratlosigkeit: perplekso, senkonsileco
Ratschlag: konsilo
Rätsel: enigmo
rätselhaft: enigma, sfinksa
Ratsversammlung: konsilistaro
Rattan: kano, rotango
Ratte: rato
rau: aspra, malglata, malmilda, nepolurita, raspa, raŭka
rauben: forrabi, rabi
Räuber: rabisto
Räuberhöhle: rabejo
Räuberleiter: manŝtupo
Raubfisch: rabofiŝo
Raubgut: rabaĵo
Raubmord: rabomurdo
Raubmöwe: rabmevo, sterkorario
Raubtiere: rabobestoj
Raubvögel: rabobirdoj
Rauch: fumo
Rauchabzug: fumtruo
rauchen: fumi, fumiĝi
   Pfeife rauchen: pipi
Rauchen: fumado
Raucher: fumanto
Räucherfass: incensujo
räuchern: fumaĵi
Räucherschinken: fumaĵita ŝinko
Räucherwerk: bonodorfumaĵo, incenso
Rauchsammler: kamenkapuĉo
Rauchschwaden: fumnebulo
Rauchzeichen: fumsigno
räudig: fava
räudiger Hund: favulo
Raufe: rako
Rauhaarpinscher: grifono
Rauhreif: prujno
Rauke: eruko
Raum: ĉambro, spaco
   affiner Raum: afina spaco
   Euklidischer Raum: eŭklida spaco
   Hermitescher Raum: hermita spaco
   metrischer Raum: metrika spaco
   normierter Raum: normohava spaco
   topologischer Raum: topologia spaco
Raumanzug: skafandro
räumen: evakui, malokupi
Raumfähre: kosmopramo
Raumflucht: apartamento
Raumismus: raŭmismo
Raumklang: akustiko
Raumkurve: neebena kurbo
Räumlichkeiten: lokalo
Raumschiff: kosmoŝipo, kosmoveturilo
Raumstation: kosmostacio
Raumteiler: husumo
Räumung: evakuo
Raumwinkel: solida angulo
Raumzeit: spacotempo
Raupe: raŭpaĵo, raŭpo
Raupenfahrzeug: raŭpveturilo
rauschen: susuri
Rauschen: susuro
Rauschgift: drogaĉo, drogo
Rauschgiftsüchtige(r): drogemulo
Rauschgiftsüchtiger: narkotulo
sich räuspern: graki
Rausschmeißer: elpelisto
Raute(taste) [sur mobiltelefonoj]: dieso
Raute: krado, lozanĝo, rombo, ruto
Rautengewächse: rutacoj
Ravelin: ravelino
Ravioli: pelmenoj, ravioloj
Raygras: lolo
Razzia: razio
   eine Razzia durchführen: razii
re-: re-
Reagens: reakciilo
Reagenzglas: provtubo
reagieren: reagi
Reaktion: reago, reakcio
reaktionär: reakcia, regresema
reaktionäre Politik: reakcio
reaktionsträge: inerta
reaktiv: reakcia
Reaktor: reaktoro
real: aktuala, efektiva, reala
Real: realo, rejso
nicht realisierbar: neefektivigebla
realisieren: efektivigi, realigi
Realisierung: realigo
Realismus: realismo
realistisch: realisma
Realität: realo, veraĵo
Realitätsflucht: eskapismo
Realpolitik: realpolitiko
Realteil: reela parto
Rebe: vito
Rebeck: ribeko
Rebell: ribelulo
rebellieren: kalcitri, ribeli
Rebellion: ribelo
rebellisch: ribelema
Rebengewächse: vitacoj
Rebhuhn: perdriko
Reblaus: filoksero
Rebschere: vitotondilo
Rebus: rebuso
rechen: rasti
Rechen: rastilo
Rechenart: operacio
Rechenbrett: abako
Rechenkern: kerno
Rechenoperation: operacio
Rechenschaft: kalkulraporto
Rechenschieber: glitkalkulilo
Rechentafel: abako
rechnen: kalkuli
   rechnen mit: kalkuli
   rechnen mit: kalkuli
Rechner: komputilo
Rechnerabsturz: kraŝo
Rechnung: fakturo, kalkulo
   in Rechnung stellen: fakturi
   in Rechnung stellen: kalkuli
recht: justa, rekta
   allen Leuten recht getan ist eine Kunst die keiner kann: klopodi pri ĉies favoro estas pleje malsaĝa laboro
   recht(-er Winkel): orta
Recht: juro, leĝaro, rajto
   nicht Recht haben: malpravi
   im Recht: prava
   im Recht sein: prava
   im Recht sein: pravi
   Recht haben: pravi
   das Recht haben zu: rajti
   das Recht verleihen: rajtigi
rechte: dekstra
Rechte:
   die Rechte: dekstro
   das Rechte: ĝustaĵo
Rechteck: ortangulo, rektangulo
rechtens: rajte
Rechter: dekstrano, dekstrulo
rechter (richtiger): ĝusta
Rechte reservieren: rezervi
rechterhand: dekstre
rechtfertigen: motivi, motivigi, pravigi
Recht haben: prava
rechtlich: jura
rechts: dekstre
   rechts von: dekstre de
Rechts-(system): dekstruma
rechtschaffen: lojala
Rechtschreibkontrolle: literumilo
Rechtschreibung: ortografio
rechtsdrehend: dekstruma
Rechtshänder: dekstrulo
rechtshändig: dekstramana
rechtskräftig: leĝoforta
Rechtsmittel einlegen: apelacii
rechtsprechende Gewalt: jurisdikcio
Rechtswissenschaft: jurisprudenco, juroscienco, leĝoscienco
rechtwinklig: orta, ortangula
rechtzeitig: ĝustatempe
Recife: Recifo
Reck: reko
Recke: prodo
Rectum: rekta intesto, rektumo
Recyclingpapier: reuzpapero
Redakteur: redaktisto, redaktoro
Redakteure: redakcio
Redaktion: redakcio, redaktejo
redaktioneller Bearbeitungsstand: redakcio
Redaktionsbüro: redakcio
Redaktionsstand: redakcio
Redaktionsteam: redakcio
Rede: diraĵo, oracio, parolado, parolo, voĉo
Rede-: parola
Redeformel: formulo
redegewandt: elokventa
Redegewandtheit: elokvento
Redekunst: parolarto, retoriko
reden: paroli, vorti
   drumherum reden: ĉirkaŭparoli
   klein reden: etigi
   öffentlich) reden: oratori
   zu Ende reden: satparoli
   Slang reden: slangi
Reden: parolado, parolo
Redensart: dirmaniero, parolturno
   stehende Redensart: parolturno
Redenschwinger: frazisto
Redeschwulst: bombasto
Redeteil: parolelemento
Redeweise: dirmaniero
Redewendung: diraĵo, idiotismo, lokucio, parolturno, sentenco
redigieren: provlegi, redakti
redlich: lojala
Redner: parolisto, preleganto, retoro
   öffentlicher) Redner: oratoro
Rednertribüne: tribuno
Redoute: reduto
Redox-: redoksa
redselig: parolema
reductio ad absurdum: redukto al absurdo
redundant: redunda
Redundanz: redundo
reduzibel: reduktebla
reduzieren: malaltiĝi, maldilui, redukti
Reede: rodo
Reeder: ŝipekipisto
Reel: rilo
reell: reela
Reethaus: ĥato
Referat: raporto, referaĵo, referato
Referendum: referendumo
Referenz: ligilo, referenco, referencverko
referenzieren: referenci
Referenzmuster: referenco
referieren: raporti, referi
Reff: refo
reffen: refi
reflektieren: reflekti
reflektiert: introspekta
Reflektion: reflekto
Reflektor: reflektilo
Reflex: reflekso, reflekto
Reflexion: introspekto, reflekto
reflexiv: refleksiva
Reflexivpronomen: refleksiva
Reflexologie: refleksologio
Reflexzonenmassage: refleksologio
Reflux: pirozo
Reformation: Reformacio
reformieren: reformi
Reformismus: reformismo
Reformist: reformisto
Refrain: refreno, rekantaĵo
Regal: bretaro, etaĝero, fakaro, rako
rege: vigla
Regel: menstruo, monataĵo, normo, regulo, virina ordinaraĵo
   gemäß der Regeln: laŭregula
Regel-(fläche): rektara
regelbluten: menstrui
Regelblutung: menstruo
regelmäßig: regula
   regelmäßig (-es Vieleck): regula
   regelmäßig (-es Vielflach): regula
Regelmäßigkeit: reguleco
regeln: reguligi
nach allen Regeln der Kunst: laŭ ĉiuj leĝoj de la arto
regelrecht: laŭregula
Regelwerk: disciplino, reglamento, regularo
regelwidrig: kontraŭnorma
Regen: pluvo
   saurer Regen: acida pluvo
   aus dem Regen in die Traufe: el flamo sin eltiris, en fajron eniris
   er kam vom Regen in die Traufe: li trafis el sub pluvo en riveron
   er kam vom Regen in die Traufe: li trafis el sub pluvo en riveron
sich regen: vigli
Regenbogen: ĉielarko, pluvarko
Regenbogenhaut: iriso
Regendach: markezo
Regenerationsfläche: novalo
Regenmantel: pluvmantelo
Regenpfeiffer: ĥaradrio
   Regenpfeiffer (Familie): ĥaradriedoj
Regenrinne: stratkanaleto
Regensburg: Regensburgo
Regenschirm: pluvombrelo
Regent: regento
Regentropfen: pluvero
Regenwald: pluvarbaro
Regenwasser: pluvakvo
Regenwolke: nimbuso
Regenwurm: lumbriko, tervermo
Regenwürmer: lumbrikedoj
Regenzeit: pluva sezono, pluvsezono
Reggae: regeo
Regie: regio
regieren: regi, reĝi
   schlecht regieren: misregi
regierend: suverena
Regierender: registo
Regierung: registaro
Regierungsbeamter: registo
Regierungsbezirk: gubernio, provinco
Regierungschef: landestro
Regierungspräsident: landestro
Regierungssystem: regsistemo
Regiment: regimento
Regiolekt: regiona dialekto
Region: areo, lando, regiono
regional: regiona
Regionalismus: regionismo
Regionalsprache: regiona dialekto
Regisseur: enscenigisto, reĝisoro
Register: registro, reĝistro, registrolibro
Registerkarte: langeto
Registertonne: tonelo
registrieren: registri
   sich registrieren: registriĝi
Registrierkasse: kasmaŝino
Registrierung: registrado
Reglement: reglamento
Regler: regulatoro
regnen: pluvi
   stark regnen: pluvegi
regsam: vigle
regulär: regula
   regulär (-e Distribution): regula
   regulär (-e Matrix): regula
Regulärer Ausdruck: regulesprimo
Regulator: regulatoro
regulieren: reguligi
Reh: kapreolo
rehabilitieren: rehabiliti
Reibahle: alezilo
Reibelaut: frikativo, frotsono
reiben (Mechanik): rajpi
reiben: alezi, froti
   zusammenreiben: interfroti
Reiben: froto
Reibung: froto
reich: riĉa
   reich an: abunda
Reich: lando, regno
reich an ...: -oz
Reich der Wolgabulgaren: Volga-Kama Bulgarujo
Reiche: riĉulo
reichen: iri
Reicher: riĉulo
reichhaltig: riĉa
reichlich: abunda, malmanka, riĉa, sufiĉega
   reichlich vorhanden sein: abundi
reich sein: riĉo
Reichstag: sejmo
Reichsverweser: regento
Reichtum: riĉeco, riĉo
Reich von Akkad: Akadujo
Reichweite: atingodistanco, pafdistanco, trafpovo
reif: matura
Reif: prujno, ringego, ringo
Reife: matureco
reifen: maturiĝi
   zum Manne reifen: viriĝi
Reifen: pneŭmatiko, pneŭo, ringo
Reifeprüfung: abiturienta ekzameno
Reifeteilung: mejozo
reiflich: matura
Reifrock: krinolino
Reigen: ĉeno, rondodanco
Reihe: ĉeno, kordono, linio, rondo, sekvo, serio, sinsekvo, vico
   außer der Reihe: ekstra
   endliche Reihe: finia vico
   formale Reihe: formala potencoserio
   geometrische Reihe: geometria serio
   harmonische Reihe: harmona serio
   fortlaufende Reihe: kordono
   der Reihe nach: laŭvice
   fortschreitende Reihe: progresio
   in Reihe: vice
   sich in Reihe aufstellen: vicigi
sich reihen: viciĝi
Reihenabstand: vicodistanco
Reihenfolge: ordo
Reihenhaus: vicdomo
Reiher: ardeedoj, ardeo
Reiherente: fuligulo, merganaso, tufanaso
Reim: rimo
reimen: rimi, rimiĝi
Reims: Rejmso
Reimschema: rimaranĝo
Reimwörterbuch: rimaro
rein: ĉasta, fajna, neta, nuda, nura, pura, puranima, senmiksa, senpeka, virga
im Reinen sein: kvita
reinfallen: trompiĝi
reinigen: purigi, senpekigi
   chemisch reinigen: sekpurigi
chemische Reinigung: sekpurigejo
Reinigungsbenzin: rafinita benzino
Reinigungsgerät: lavilo
Reinigungsmittel: detergento, purigilo
rein imaginär (-e Zahl): pure imaginara
Reinkarnation: reenkarniĝo
reinlich: purema
reinrassig: purrasa
Reinschrift: neto
reintun: enigi
Reis: rizo
Reisbrandwein: arako
Reise: vojaĝo
Reisebett: vojaĝlito
Reisebüro: turismo-agentejo
Reisedecke: plejdo
Reiseführer: ĉiĉerono, gvidlibro
Reisegruppe: karavano
Reisekoffer: kofro
Reisekosten: vojelspezo
Reisekrankheit: marmalsano
Reiseleiter: ĉiĉerono
reisen: vojaĝi
   zusammen reisen: kunvojaĝi
Reisender: pasaĝero
Reisepass: pasporto
Reiseproviant: manĝprovizo
Reisetagebuch: vojaĝlibro
Reisetasche: vojaĝsako
Reiseveranstalter: vojaĝ-aranĝisto
Reise zum Mond: hopludo
Reisfeld: rizkampo
Reisig: branĉaĵo
Reispuder: rizpudro
Reißdreieck: ortilo
reißen: akapari, ĵetegi, ŝiri, ŝiriĝi
reißender Fluss: torento
Reißverschluss: fulmofermilo, zipo
Reißverschluss öffnen: malzipi
Reißverschluss schließen: zipi
japanischer Reiswein: sakeo
Reiszwecke: prempinglo
reiten: rajdi, veturi
   herumreiten: remaĉi
reitend: rajde
Reiter: kavaleriano, langeto, rajdanto
Reiteraufzug: kavalkado
Reiterei: kavalerio
Reiterflinte: karabeno
Reiterin: amazono
Reitjacke: kamizolo
Reitkunst: rajdarto
Reitpeitsche: rajdovipo
Reitstiefel: rajdboto
Reiz: impulso, stimulo
Reiz des Neuen: aŭroro
reizen: agaci, ĉarmi, inciti, iriti
reizend: ĉarma, irita
reizent: koketa
Reizung: irito
Reklamation: reklamacio
Reklame: reklamo
Reklame machen: reklami
reklamieren: reklamacii
rekonstruieren: rekonstrui
Rekonvaleszenz: konvalesko
Rekord: rekordo
Rekorder: sonregistrilo
Rekordhalter: rekordulo
Rekrut: rekruto
rekrutieren: rekrutigi, varbi
rektifizierbar (-e Kurve): rektifebla
rektifizieren: rektifi
Rektor: rektoro
Rekursion: rikuro
rekursiv: rikura
Relais: plusendilo, relajso
Relation: rilato
   zweistellige Relation: duargumenta rilato
   inverse Relation: inversa rilato
   konverse Relation: inversa rilato
   n-stellige Relation: n-argumenta rilato
relational: rilata
Relation in einer Menge: interna rilato
relativ: relativa
Relativ-: rilata
Relativismus: relativismo
Relativpronomen: korelativo, relativa
relevant: aktuala, aplikebla
Relief: reliefo
Reliefbeschreibung: orografio
Reliefverzierung: freto
Religion: religio
religiös: religia
religiöse Zeremonie: sakramento
Relikt: vestiĝo
Reliquiar: relikvujo
Reliquie: relikvo
Remington: Remingtono
Remise: remizo
Remonte: remonto
remote: fora
Remotebenutzer: fora uzanto
Remoteterminal: fora terminalo
Ren: norda cervo
Renaissance: Renaskiĝo, renesanco
Rendite: rendimento, rento
Renegat [pol.]: apostato
Renegat: renegato
Reneklode: renklodo
Renke: koregono
Renken: koregonedoj
Renminbi: renminbio
Rennbahn: kurejo
rennen: kuri, rapidi
Rennen: kuro
Rennmaus: gerbilo
Rennpferd: kurĉevalo
Rennrodel: luĝo
rennrodeln: luĝi
Renommee: renomo
renommiert: prestiĝa, renoma
renovieren: renovigi, trakonstrui
Rente: pensio, rento
   in Rente gehen: emeritiĝi
   Rente empfangen: pensiiĝi
Rentenempfänger werden: pensiuliĝi
Rentenpapier: obligacio
Rentenversicherung: pensi-asekuro
Rente zahlen: pensii
Rentier: boaco
rentieren: valori
Rentierflechte: kladonio
Rentner: emerito, pensiulo
reorganisieren: reorganizi
Reparateur: riparisto
Reparation: reparacio
Reparatur: riparo
Reparaturwerkstatt: riparejo
reparieren: ripari
repariertes Objekt: riparaĵo, riparo
Repertoire: paletro, repertuaro
Repetitor: repetitoro
Replik: repliko
Reporter: raportisto, reportero
repräsentabel: prestiĝa
Repräsentant: reprezentanto
Repräsentanz: reprezentejo
repräsentieren: prezenti, reprezenti
Repressalie: reprezalio
Repression: represio
Reprint: represo
Reproduktion: represo
Reproduktionsapparat: genera sistemo
reproduzieren: reprodukti
Reptil: reptilio
Reptilien: reptilioj
Republik: respubliko
Republikaner: respublikano
Reputation: reputacio
Requiem: rekviemo
requirieren: rekvizicii
Requisite: rekvizito
Requisiteur: rekvizitisto
Requisition: rekvizicio
Resedagewächse: rezedacoj
Resede: rezedo
Reservat: naturrezervejo, protektejo
Reserve: depoto, rezervo
Reservebehälter: rezervujo
Reservekanister: rezervujo
Reservespieler: rezervulo
Reservetruppe: helpotrupo
reservieren: rezervi
reserviert: rezerva
Reservierung: rezervo
Reservist: rezervano, rezervisto
Reservoir: rezervujo
Residenz: rezidejo
residieren: rezidi
Residuum: reziduo
Resignation: rezignacio, rezignemo, rezigno
resignieren: kapitulaci, rezignacii, rezigni
resolut: rezoluta, rezolute, senŝanceliĝa
Resolution: rezolucio
Resonanz: resonado, resonanco
Resonanzboden: resonilo
Resonanzkörper: resonilo
Resonanzloch: sontruo
Resonanzsaite: kunvibra kordo
Resonator: resonilo
Respekt: respekto
respektgebietend: digna
respektheischend: digna
respektieren: respekti
respektlos: malestime
Respektsbezeugung: respekto
respektvoll: respekta
   respektvolles Auftreten: respekto
   respektvolles Verhalten: respekto
Ressource: resurso
Rest: cetero, restaĵo, resto
    den Rest geben: doni la finofaran baton
   Rest (bei der Division): resto
Restaurant: restoracio
Restaurantwagen: manĝvagono
restaurieren: rekonstrui, restarigi
Restgeld: restmono
restituieren: restitui
Restklasse: flanka klaso
   rechte Restklasse: dekstra klaso
   rechtsseitige Restklasse: dekstra klaso
   linke Restklasse: maldekstra klaso
   linksseitige Restklasse: maldekstra klaso
   Restklasse (modulo n): n-modula restoklaso
Restklassengruppe: grupo de n-modulaj restoklasoj
Restklassenring: ringo de n-modulaj restoklasoj
restlich: cetera
restriktiv: restrikte
restrukturieren: restrukturi
Resultat: rezultato, rezulto
resultieren: rezulti
Resümee: resumo
resümieren: resumi
Retabel: retablo
Retikül: retikulo
Retikulum: retikulo
Retina: retino
Retorte: retorto
   aus der Retorte: retorta
retrospektiv: retrospektiva
Retrospektive: retrospektivo
Retrovirus: retroviruso
retten: savi
Retter: savisto
Rettich: rafano
Rettung: savado, savo
Rettungsboot: savboato
Rettungsbrett: savtabulo
Rettungsgrabung: urĝa prifosado
Rettungsring: savringo, savzono
Rettungssanitäter: savisto
Rettungsschwimmer: plaĝogardisto, savisto
retuschieren: retuŝi
Reuse: naso
Revers: roverso
revidieren: revizii
   eine Entscheidung revidieren: fordecidi
Revier: distrikto
Revision: revizio
Revisionismus: reviziismo
Revisionist: reviziisto
Revisor: reviziisto, revizoro
revoltieren: revolucii
Revolution: revolucio, rivoluo
   industrielle Revolution: industria revolucio
Revolutionär: revoluciulo
revolutionieren: revolucii, revoluciigi
revolutionionär: revolucia
Revolver: revolvero
Revue: revuo
Reykjavík: Rejkjaviko
Rezensent: recenzanto, recenzisto
rezensieren: juĝi, recenzi
Rezension: recenzo
Rezept: recepto
Rezeption: akceptejo
Rezeptionist: akceptisto
Rezession: recesio
Rezidiv: recidivo
rezidivieren: recidivi
reziprok: reciproka
Reziprokes: inverso
Reziprozität: reciproko
Rezital: recitalo
Rezitation: recito
Rezitativ: melopeo, recitativo
Rezitator: deklamisto
rezitieren: deklami, reciti
Rhabarber: rabarbo
Rhapsode: rapsodo
Rhapsodie: rapsodio
Rhein: Rejno
Rheinland-Pfalz: Rejnland-Palatinato
Rhema: remao
Rhenium: renio
Rheostat: reostato
Rhetor: oratoro
Rhetorik: parolarto, retoriko
Rhetoriker: retoro
Rheuma: reŭmatismo
Rheumatismus: reŭmatismo
Rheumatologe: reŭmatologo
allergische Rhinitis: fojnofebro
Rhinophore: rinoforo
Rhinozeros: rinocero
Rhizom: rizomo
Rhodesien: Rodezio
rhodisch: Rodosa
Rhodium: rodio
Rhododendron: rododendro
Rhodos: Rodoso
Rhomboeder: romboedro
Rhomboid: romboido
Rhombus: lozanĝo, rombo
Rhone: Rodano
Rhotazismus: rotacizo
rhythmische Betonung: ritma akcentado ritma akcento
Rhythmus: ritmo
Rhythmusakzent: ritma akcentado ritma akcento
Rhytmusinstrument: perkutilo
Riad: Riado
Rial (Währung): rialo
Ribonukleinsäure: ribonuklea acido
Ribose: ribozo
Ribosom: ribosomo
Ribozym: ribozimo
Richard: Rikardo
richten: adresi, aranĝi, direkti, juĝi, reĝustigi, rektigi, turni
   sich auf etw. richten: celi
   richten (Krawatte): ĝustigi
   sich richten nach: modeligi
   zugrunde richten: pereigi
Richter: juĝisto, leĝisto
Richterspruch: verdikto
richtig: ĝuste, korekta, prava, prave, senerara
   richtig sein: ĝusti
   richtig stellen: ĝustigi
das Richtige: ĝustaĵo
richtiger: ĝusta, plivere
Richtigkeit: vereco
Richtlinie: direktivo, direkto, reglamento
Richtschnur: mezurŝnuro, normo, rektoŝnuro
Richtung: direkto, orientiĝo
   die Richtung ändern: alidirekti
   in der gleichen Richtung: samdirekta
richtungsanzeigender Fall: celkazo
Richtungskoeffizient: angula koeficiento, inklino
riechen: flari, odori
Riechen: flarado
riechen an: flari
riechend: odora
Riechsinn: flarpovo, flarsenso
Riedgräser: ciperacoj
Riegel: riglilo, ŝproso
Riemann: Rimano
Riemannsche: rimana
Riemen: remilo, rimeno
Riementang: laminario
Ries: rismo
Riese: giganto, grandegulo, koloso
Riesenfenchel: ferolo
Riesengleiter: galeopiteko
Riesenmammutbaum: sekvojadendro
Riesenmuschel: tridakno
Riesenrad: spektoradego
Riesenschlangen: boaedoj
riesig: ega, giganta, kolosa
Riff: rifo
Riga: Rigo
Rigg: rigilo
riggen: rigi
rigoros: rigora
Rikscha: rikiŝo
Rille: kanelo, sulko
Rillettes: rijeto
Rimesse: rimeso
Rind: bovo
Rinde: kortiko, ŝelo
Rinderwahn: bova spongeca encefalopatio (BSE)
Rinderwahnsinn: bova spongeca encefalopatio (BSE)
Rindfleisch: bovaĵo
Ring: kartelo, ringo
   Euklidischer Ring: eŭklida ringo
Ringdistel: karduo
Ringelblume: kalendulo
Ringelspiel: karuselo
Ringeltaube: palumbo, ringokolombo
Ringelwürmer: anelidoj, ringovermoj
ringen: barakti, lukti
   Tode ringen: agonii
Ringen: lukto
Ringfläche: toro
ringförmig: ringforma
Ringkampf: lukto
Ringmuskel: sfinktero
ringsum: ĉirkaŭe
ringsumher: ĉirkaŭe
Ringwadennetz: sejno
Rinne: defluilo , sulko
rinnen: kuri
Rio de Janeiro: Rio-de-Ĵanejro
Rippe: nervuro, ripo
Rippenfarn: blekno
Rippenfell: pleŭro
Rippenfellentzündung: pleŭrito
Rips: repso
Ripsseide: fajo
Risiko: risko
risikofreudig: riskema
Risikogruppe: riskogrupo
risikolos: senriska
riskant: malsekura, riska
riskieren: aŭdaci, riski
Risotto: rizoto
Rispe: paniklo
Riss: anfrakto, breĉo, fendo, krevaĵo, krevo
   kleiner Riss: fendeto
   Risse bekommen: krevi
Risszeichnung: projekcio
Ritornell: ritornelo
Ritter: kavaliro
Ritterhelm: helmo
Ritterlichkeit: kavalireco
Ritterspiel mit Ringstechen: karuselo
Rittersporn: delfinio, kavalirsprono
Ritterstern: hipeastro
rittlings: rajdoside
Ritual: rito
Ritus: ritaro
   byzantinischer Ritus: bizancia ritaro
   mosaischer Ritus: judisma ritaro
   römisch-katholischer Ritus: romkatolika ritaro
ritzen: gravuri
Rivale: rivalo
rivalisieren: konkuri, rivali
Rivalität: konkureco, rivaleco
Rizinus: ricino
Roastbeef: rostbefo
Robbe: foko
Robert: Roberto
Robinie: robinio
Robinson: Robinsono
Roboter: roboto
roboterhaft: robota
Robotik: robotiko
Robotiker: robotikisto
robust: tenaca
Rochade ausführen: aroki
röcheln: ronki
Röcheln: stertoro
Rochen: rajo
   (Echte) Rochen: rajedoj
Rock: jupo, kostumo, surtuto
Rockschoß: basko
Rock ’n’ Roll: rokenrolo
Rod: perĉeo
Rodel: sledo
Roderich: Rodrigo
Rodrique: Rodrigo
Rodungsfläche: brulsarkejo
Rodungsinsel: brulsarkejo
Roentgenium: rentgenio
Rogate: Rogacio
Rogen: frajo
Roggen: sekalo
roh: barbara, kruda, senkultura
Rohgummi: gumo
Rohheit: barbaraĵo, barbareco
Rohling: barbaro, krudulo
Rohmaterial: krudaĵo
Rohöl: nafto
Rohr: tubo
Rohr-: kano
Rohrblatt: anĉo
Rohrdommel: botaŭro
Röhre: dukto, elektrona valvo, kanalo, tubo
röhren: rori
Röhrenknochenendstück: epifizo
Röhrenknochenmittelstück: diafizo
Röhrenlaus: afido
Röhrenläuse: afidedoj
Röhrennasen: procelarioformaj
Röhrenpilze: boleto
Röhricht: fragmitejo
Rohrkolben: tifao
Röhrling: boleto, tubfungo
Rohstoff: krudaĵo, krudmaterialo, materialo, minaĵo, resurso
Rokoko: rokoko
Roland: Rolando
Roll-: rula
Rollator: rulapogilo
Rollbalken: rulumskalo
Rolle: bobenego, cilindro, kalandrilo, persono, pulio, rolo, rulaĵo, rulo, rulvolvaĵo, volvaĵo
   in der Rolle des: estiel
   eine Rolle spielen: roli
rollen: kalandri, ruli, ruliĝi, rulumi
Rollen: rulado, rulo
   ins Rollen bringen: prajmi
   mit Rollen: rula
rollend: rula
Rollenspiel: rolludo
Roller: skutilo
rollern: skuti
eine Rolle spielen: figuri
rollierend: rula
Rollkugel: stirglobo
Rollladen: latkurteno
Rollo: latkurteno, rulkurteno
Rollschuh: rulŝuo
Rollstuhl: rulseĝo
Rollvorhang: rulkurteno
Rom: Romio, Romo
   Rom (der Roma): romao
Roman: romano
Romanautor: romanisto
Romancier: romanisto
romanhaft: romaneca
Romanik: romaniko
romanisch: romanika
romanische Sprachen: latinidaj lingvoj
Romanschreiber: romanisto
Romanschriftsteller: romanisto
Romantik: romantikismo, romantismo
Romantiker: romantikisto, romantikulo
romantisch: romantika, romantikisma
Romanze: romanco
Romeo: Romeo
Römer: romano, romiano
Römerreich: Romio
römisch: roma
römisches Recht: roma juro
römisch-katholisch: katolika, romkatolika
Rondeau: rondelo
Rondell: rondelo, rondo
Rongorongo: rongorongo
Röntgen: radiografio
Röntgen-: rentgena
Röntgenaufnahme: radiografiaĵo
Röntgenfacharzt: radiologo
Röntgenium: rentgenio
Roomboy: ĉambristo
rosa: roza, rozkolora
Röschen: rozeto
Rose: rozo
Rosen-: roza
Rosengewächse: rozacoj
Rosenkäfer: cetonio, orskarabo
Rosenkohl: burĝonbrasiko
Rosenkranz: rozario
Rosenstock: rozujo
Rosenstrauch: rozujo
Rosenwasser: rozakvo
Rosette: rozeto
Rose von Jericho: jeriĥorozo
rosig: roza
Rosine: rosino, sekvinbero
Rosmarin: rosmareno
Ross: ĉevalo
Rosshaar: krino
Rosskastanie: hipokaŝtano, kaŝtano
Rosskastaniengewächse: hipokaŝtanacoj
Rosstäuscher: trompanto
Rost: rostilo, rusto
rosten: oksidigi, rustiĝi
rösten: rosti, rui
rostig: rusta
rot: ruĝa
Rot: ruĝo
Rotalgen: ruĝalgoj
Rotang: rotango
Rotation: kirlo, rotacio
Rotationsdruckmaschine: rotacia presilo
Rotauge: ploto
Rotbrasse: pagelo
rotbraun: beja
Rote Bete: ruĝa beto
rote Brustbeere: jujubo
Rötegewächse: rubiacoj
Roteisenstein: hematito
Rote Khmer: Ruĝaj Kmeroj
Röteln: rubeolo
Roter Faden: ruĝa fadeno
Roter Fluss: Ruĝa Rivero
Roter Halbmond: Ruĝa Lunarko
Rotes Kreuz: Ruĝa Kruco
Rotes Meer: Ruĝa Maro
Rotewurst: salamo
rothaarig: rufa
Rothaarige: rufulino
Rothirsch: ruĝa cervo
rotieren: rotacii
rotierend: rotacia
Rotkäppchen: Ruĝkufulineto
Rotkehlchen: ruĝgorĝulo
Rotkraut: ruĝa brasiko
Rotor: kirlo, rotoro
Rotschopf: rufulo
Rotschwanz: fenikuro, ruĝvostulo
Rotte: kompanio, porkaro, roto
rotten: rui
Rottenführer: rotestro
Rotterdam: Roterdamo
Rotunde: rotondo
rot werden: ruĝiĝi
Rotz: morvo
Rousseau: Rusoo
Route: raŭto
Router: enkursigilo
Routine: rutino
   Routine bekommen: rutiniĝi
Routingtabelle: enkursigtabelo
Routinier: rutinulo
routiniert: rutina
Royal: bumbramvelo
Royalismus: reĝismo, rojalismo
Royalist: rojalisto
Ruanda: Ruando
Rubai: robaio
rubbeln: frotpurigi
Teltower Rübchen: rapo
Rübe: beto, pivotradiko
Rubel: rublo
Rubidium: rubidio
Rubiks Würfel: Rubika kubo
Rubin: rubeno
Rubrik: rubriko
Rubrikentitel: rubriko
Rübsen: rapo
Ruck: impulso
rück-: re-, retro-
ruckartig: skuege
Rückblick: rememoro, retrospektivo
rückblickend: retrospektiva
Rückeinspeisung: retrokuplo
rücken: ŝovi
Rücken: dorso, posto, postumo
Rückenlehne: dorsapogilo
Rückenmark: mjelo, spina medolo
Rückenpanzer: karapaco
Rückensaite: ĥordo
Rückenschild: karapaco
Rückenschmerzen: dorsdoloro
Rückentrage: portokorbo
Rückenwind: dorsovento
Rückfall: recidivo
Rückführung: retrokuplo
Rückgang: malŝvelo, regreso
rückgängig machen: malfari
Rückgrat: spino
rückhaltlos: senrezerva
Rückkehr: reveno
rückkoppeln: retrokupli
Rückkopplung: retrokuplo
rückläufig sein: regresi
Rücklicht: postlumo
rücklings: dorsen
rückmelden: retrokupli
Rückmeldung: retrokuplo
Rückprojektor: retroprojekciilo
Rucksack: dorsosako
Rückschau: retrospektivo
rückschauend: retrospektiva
Rückschritt: malprogreso, regreso
rückschrittlich: regresema
Rückseite: dorsflanko, postaĵo, posto
Rücksicht:
   Rücksicht nehmen: domaĝi
   ohne Rücksicht auf: senrespekte al
rücksichtslos: temerara
rücksichtslos ausnutzen: ekspluati
Rückstand: debeto, rekremento, reziduo
Rücktritt: abdiko, demisio
rückwärts: dorsen, retro-, retroe
rückwärtsgehen: regresi, retroiri
rückwärtsgewandt: regresema
Rückwärtsgewandtheit: paseismo
rückwirkend: retroaktiva
Rückzug: retreto
Rucola: eruko
Rudbeckia: rudbekio
Rüde (Wolf): virlupo
Rudel: grego
Ruder: remilo, rudro
Ruderfüßer: pelikanoformaj
Ruderfußkrebs: kopepodo
rudern: remi
Ruderreep: droso
Rudiment: rudimento
rudimentär: rudimenta
Rudolf: Rudolfo
Ruf: fameco, famo, nomo, renomo, reputacio, voko
   öffentlicher Ruf: reputacio
rufen: krii, voki
   zu sich rufen: alvoki
Rufen: voko
Rugby: rugbeo
rügen: admoni
Ruhe: dormo, kvieto, ripozo
   in Ruhe lassen: lasi
   lass mich in Ruhe: lasu min trankvila
   in Ruhe: malhasta
   nicht aus der Ruhe zu bringen: nekonfuzebla
   zur letzten Ruhe betten: ripozigi
Ruhebett: divano
Ruhegeld: pensio
Ruhegeld auszahlen: pensii
Ruhegeldbezieher: pensiulo
ruhelos: senripoze
Ruhemasse: kvietmaso
ruhen: dormi, ripozi
ruhend: latenta
Ruhestand: emeriteco
   in den Ruhestand gehen: emeritiĝi
   in den Ruhestand treten: pensiuliĝi
Ruheständler: emerito
in den Ruhestand versetzt: emerita
Ruhestätte: ripozejo
Ruhezustand: diskodormo
ruhig: kvieta, serena, trankvila
Ruhigstellung: ankilozigo
Ruhm: famo, gloro
rühmen: glori, glorigi
   sich rühmen: sin glori
Ruhmeskrone: glorkrono
Ruhmestat: prodaĵo
rühmlich: glora, glore
Ruhmsucht: gloramo
Ruhmsüchtiger: famemulo
Ruhr: disenterio
Rührei: kirlovaĵo
rühren: emocii, vibrigi
   rühren (jemanden): kortuŝi
Rührgerät: kirlilo
Rührung: emocio, kortuŝo
Ruin: ruiniĝo, ruino
Ruine: ruino
Ruinen: vestiĝo
ruinieren: pereigi, ruinigi
ruinös: ruina
rülps: rukt
rülpsen: rukti
Rülpser: rukto
Rum: rumo
Rumäne: rumano
Rumänien: Rumanio, Rumanujo
rumänisch: rumana
Rumba: rumbo
Rumbakugel: marako
rummachen: umi
Rummel: bruo
   einen Rummel veranstalten: brui
Rummelpikett: pikedo
Rumor: rumoro
rumoren: rumori
Rumpf: fuzelaĝo, torso, trunko
rund: ronda
Rund: rondo
Rundbau: rotondo
Rundbrief: cirkulero, informletero
Rundbürste: skovelo
Runde: raŭndo, rondo, rundo
   Runde (Kontrollgang): rundo
Runde gehen (kontrollieren): rundi
runden: rondigi
Rundfunk: radiofonio
Rundfunkempfänger: radio
Rundfunkgerät: radio
Rundfunkreporter: radio-televidaj raportistoj
Rundfunkstation: radistacio
rundheraus: malkaŝa
rundlich: rondforma
Rundling: rulŝtono
Rundmäuler: rondbuŝuloj
Rundreise: rondvojaĝo
Rundschau: kroniko, revuo
Rundschreiben: cirkulero
Rundung: rondigo
Rundwürmer: rondvermoj
Rune: runo
Runen-: runa
Runkelrübe: furaĝbeto
runtermachen: kalumnii
Runzel: sulko
runzlig: sulka
rupfen: kolekti, senplumigi
Rupie: rupio
Ruppe: lojto
Rurik: Ruriko
Rurikid: rurikido
Rüsche: ruŝo
Rüschenhemdkrause: ĵaboto
Ruß: fulgo
Russe: rusiano, ruslandano, ruso
Rüssel: rostro
Rüsselkäfer: kurkuliedoj
Rüsseltiere: rostruloj
rußen: fulgigi, fumaĵi
Russin: rusino
russisch: rusa, rusia, ruslanda
Russische Föderation: Ruslanda Federacio
russischer Staatsbürger: rusiano, ruslandano
Russisches Reich: Ruslanda Imperio
Russki: moskvulo
Russland: Rusio, Rusujo
Rußnase: vimbo
rüsten: armi, kirasi
rustikal: rustika
Rüstkammer: arsenalo
Rüstung: armaĵo, kiraso
Rüstzeug: armo, panoplio
Rute: vergo
   die Rute geben: vergi
Ruthenium: rutenio
Rutherfordium: ruterfordio
Rutschbahn: deglitejo, glitvojo
Rutsche: deglitejo, glittubo, glitvojo, tobogano
Rutschen: glitado
rutschig: glita, glitiga
Rutschung: deklivglitado
rütteln: agiti, skui