a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ?

germana u...

U-Bahn: metroo, metropoliteno
U-Bahnhof: metrohaltejo
U-Bahn-Linie: subtrajna linio
U-Bahnstation: metrostacio
U-Bahn-Station: metrohaltejo
U-Bahn-Zug: metrotrajno
übel: aĉa, naŭza
aus zwei Übeln wähle das geringere: el du malbonoj pli malgrandan elektu
Übelkeit: naŭzo
übeltönend: malbonsona
üben (sich, mit): ekzerci
sich üben: ekzerciĝi
über: de, pri, super, transa
überall: ĉie
überallhin: ĉien
überarbeiten: revidi, revizii
Überarbeitung: adapto
Überart: subspeco
überbacken: grateni
Überbekleidung: supervesto
überbewerten: trograndigi
überbieten: superatuti
Überbleibsel: vestiĝo
Überblick: superrigardo
überbringen: liveri
Überbringer schlechter Nachrichten: malbonaĵoportisto
überbrücken: superponti
überdachen: tegmenti
überdauern: daŭri, teniĝi
Überdeckung: kovro
überdenken: pripensi, pripensi
Überdosis: trodozo
überdreht: fola
Überdruckventil: savklapo
Überdruss: tedo
überdrüssig: laca
   etwas überdrüssig werden: tediĝi
übereignen: atribui, posedigi
Übereile: hasto
übereilen: hasti
übereilt: hasta
überein kommen: veni en akordon
Übereinheit: superunuo
Übereinkunft: akordo, konvencio
übereinstimmen: akordi, interkonsenti, koincidi, konformi, kongrui, samopinii
   nicht übereinstimmen: malkonsenti
übereinstimmend: koincidigebla, konforma, kongrua, unuanime
Übereinstimmung: akordo, konformeco, kongrueco, samopinieco, unisono
   in Übereinstimmung: akorda
   in Übereinstimmung bringen: konformigi
   in Übereinstimmung mit: kongrue kun
   ohne Übereinstimmung mit: malkongrue kun
untereinander Übereinstimmung erreichen: akordiĝi
überfahren: surveturi, transveturi
Überfall: agreso
überfallen: agresi, invadi
überfliegen: fulmrapide tralegi
überfließen: superabundi
Überfluss: superabundo
   im Überfluss: troe
Überfluß: abundo
überflüssig: balasta, forĵetinda, superflua
Überflüssiges: troaĵo
überfluten: inundi, superverŝi
Überflutung: inundo
überführen: transigi
   eines Verbrechens überführen: konvikti
Überführung: transirejo
Überfülle: superabundo
überfüllt: multhoma
Übergang: sojlo, transirejo, transiro
übergangsweise: provizora
Übergangszeit: intertempo
Übergardine: flankkurteno
übergeben: transdoni, transigi
   die Leitung übergeben: estrigi
   sich übergeben: vomi
übergehen: pasi, preteratenti, transiri
   nicht zu übergehen: nepreterinde
übergehend: transira
übergeschnappt: ekstravaganca
Übergewicht: superpezo, trodikeco
übergewichtig: trodika
übergriffig werden: molesti
überhängen: superpendi
überhäufen: superŝuti
überhaupt: tute
über heben: superigi
überheblich: aroganta, fiera, malhumila, orgojla, trofiera, tromemfida
Überheblichkeit: fiereco, orgojlo, superemo
überheblich sein: orgojli
überhöhen: superigi
überhören: malatenti
überkommen: ataki, kaduka, plagi
überladen: baroka, precioza, puca, troŝarĝi
überlagern: interferi
Überlagerung: interfero
überlappen: interkovri
überlassen: abandoni, cedi, lasi, transcedi, translasi
Überlassenes: cedaĵo
Überlassung: abandono, cedo
Überlast: superŝarĝo
überlaufen: transiri, transkuri, transpartianiĝi
Überläufer: transfuĝinto
überleben: postvivi, supervivi, transvivi
überlebensfähig: vivpova
Überlebensinstinkt: vivemo
überlebenswichtig: vivgrava
überlegen: pripensi
   sich überlegen: konsideri
   hin und her überlegen: remaĉi
   sich überlegen gebend: tromemfida
überlegenswert: pripensinda
überlegt: konsiderema, pripensema
Überlegung: konsidero
Überleitung: transiro
überliefern: tradicii
überlisten: superruzi, supersaĝi
Übermacht: superforto
Übermaß: abundeco, eksceso
übermäßig: abunda, ekscesa, malmanka, troa, troe
Übermensch: superhomo
übermenschlich: superhoma
übermorgen: postmorgaŭ
übermütig: fola, temerara, tromemfida
übernächster: postsekvanta
übernachten: loĝi, nokti, tranokti
Übernachtungsmöglichkeit: tranoktejo
übernatürlich: supernatura
übernehmen: adopti, kaperi, preni, transpreni
überprüfbar: kontrolebla
überprüfen: kontroli, rerigardi, revui
Überprüfung: kontrolo
überqueren: transpasi
überragen: superi
überraschen: surprizi
Überraschungsangriff: surprizatako
überreden: persvadi
überreif: molmatura, tromatura
übersäen: prisemi
Übersättigung: supersateco
Überschallflieger: supersona avio
überschattet werden: ombriĝi
überschätzen: supertaksi
überschauen: superrigardi
überschnappen: ekstravaganci
überschreiben: surkorekti
überschreiten: superi, superpaŝi, transiri
Überschrift: titolo
Überschuss: pluso, troaĵo
überschüssig: troa
überschütten: superŝuti, surŝuti, ŝuti
Überschwang: feliĉego
überschwemmen: inundi, subakvigi, superakvi
Überschwemmung: inundo, superakvo
Überseekoffer: kofro
übersehen: malatenti, preteratenti, pretervidi
übersetzen: pasigi, traduki, transigi, transiĝi, translingvigi, transveturi
   aus dem Englischen übersetzen: elangligi
   aus dem Französischen übersetzen: elfrancigi
   aus dem Deutschen übersetzen: elgermanigi
   aus dem Russischen übersetzen: elrusigi
   falsch übersetzen: mistraduki
Übersetzen: tradukado
Übersetzer: konvertilo, tradukanto, tradukisto
Übersetzung: tradukaĵo, traduko, transmisio
Übersetzungsprogramm: tradukilo
Übersicht: superrigardo
überspannen: superponti
überspannt handeln: ekstravaganci
Überspanntheit: ekstravaganco, ekzalto
Überspitzung: pintumo
überspringen: transsalti
übersteigert: groteska
überstellen: ekstradicii
über Stock und Stein: trans ŝtipojn kaj ŝtonojn
überstrapazieren: ekspluati
Überstunden: pluslaboro, suplementaj horoj
übertönen: superbrui, supersoni
übertragen: figura, grefti, inserti, posedigi, transigi, transmisii, transplanti, transskribi
   als Aufgabe übertragen: taski
Überträger: transigilo
Übertragung: parafrazo
Übertragungsmittel: komunikilo
Übertragunsprotokoll: protokolo
übertreffen: superi
übertreiben: trograndigi, troigi
Übertreibung: troigo
   man kann ohne Übertreibung sagen...: sen trograndigo oni povas diri
übertreten: preteriri
übertrumpfen: superatuti
übervoll: plenplena
überwachen: inspekti, monitori, superrigardi
Überwacher: inspektanto, inspektoro
überwältigen: superforti
überwältigend: fortega, grandioza
überweisen: ĝiri
Überweisung: ĝiro, transpago
Überweisungsbetrag: ĝiraĵo
Überweisungsformular: ĝirilo
überwerfen: surĵeti
überwiegen: superpezi
überwinden: superi, superponti, venki
überwintern: travintri
überzählig: redunda
Überzahlung: alpago
Überzeichen: supersigno
überzeugen: konvinki, kredigi
überzeugend: konvinka, konvinke
überzeugt werden: konvinkiĝi
Überzeugung: konvinkiteco, konvinko
überziehen: kovri, tegi
Überzug: glazuro, kovro, tegaĵo, tegilo, tego, verniso
üblich: konvencia, kutima
U-Boot: submarino, submarŝipo
übrig: cetera
übrigbleiben: resti
übrig bleiben: resti
im Übrigen: cetere
übrigens: cetere
Übriges: cetero
übrig lassen: restigi
übrig sein: resti
Übung: akrobataĵo, ekzercado, ekzerco, rutino
Übungsreihe: ekzercaro
Übungsstück: etudo
Udon: udono
UdSSR: Unio de Sovetaj Socialismaj Respublikoj
Ueno: Ueno
Ufer: bordo
   am Ufer von: borde de
   über das Ufer treten: superbordiĝi
Ufo: nifo
U-förmig: U-forma
Uganda: Ugando
Uhr: horloĝo, horo
Uhrmacher: horloĝisto
Uhrzeigersinn: hormontrila direkto
Uhu: gufo
Uigure: ujguro
Ukas: ukazo
Ukelei: alburno
Ukraine: Ukrainio, Ukrainujo
Ukrainer: ukraino
Ukrainerin: ukrainino, ukraino
ukrainisch: ukraina
Ukulele: ukulelo
Ulaanbaatar: Ulanbatoro
Ulama: ulemo
Ulan: ulano
Ulema: ulemo
Ulkus: ulcero
Ullambana: Ulambano
Ulme: ulmo
Ulmengewächse: ulmacoj
Ulster: Ulstero
Ultimatum: ultimato
Ultramarinblau: ultramaro
Ultraschall: ultrasono
ultraviolett: transviola, ultraviola
Ulysses: Uliso
um: ĉirkaŭ, je
   ...ich fürchte um: ...mi timas pro
   um ... willen: pro
um-: -um
Umami: umama
Umar: Omaro
umarmen: brakumi, ĉirkaŭbraki, ĉirkaŭpremi, ĉirkaŭpreni
umbauen: alikonstrui, trakonstrui
umbeschrieben: ĉirkaŭskribita
umbinden: volvi
umbrechen: impozi
umbringen: murdi, pereigi
   massenhaft umbringen: masakri
um die Wette: vete
um die Wette laufen: konkursi
umdrehen: renversi, turniĝi
Umdrehung: rivoluo
Ume-Baum: umearbo
Ume-Pflaume: umeo
umfahren: ĉirkaŭveturi
umfallen: renversiĝi
Umfang: ĉirkaŭmezuro, grado, perimetro
umfangen: ĉirkaŭkapti, ĉirkaŭteni, ĉirkaŭvolvi
umfangreich: abunda, grandskala
Umfangswinkel: cirkonferenca angulo
umfassen: ampleksi, ĉirkaŭkapti, enkalkuli
umfassend: enciklopedia
Umfeld: medio
umflattern: ĉirkaŭflirti
umfließen: ĉirkaŭflui
umflirten: ĉirkaŭflirti
umformen: aliformi
Umfrage: enketo, sondaĵo
umfüllen: transvazigi
Umgang haben: frekventi
umgänglich: amikema
Umgangsformen: etiketo, maniero
umgarnen: amindumi, enkapti, kaĵoli
umgarnend: kaĵola
umgeben: ĉirkaŭi, ĉirkaŭigi, ĉirkaŭmeti, enkadrigi, kadri
   mit einem Graben umgeben: ĉirkaŭfosi
   mit einem Gitter umgeben: ĉirkaŭkradi
Umgebung: ĉirkaŭaĵo, ĉirkaŭmondo, kadro, medio, periferio
umgehen: ĉirkaŭiri, cirkuli
umgehen mit: trakti
umgekehrt: inversa, inverse, returnite
umgekehrte Richtung: inverso
umgießen: transboteligi, transvazigi
um Gottes Willen: pro Dio
umgraben: ĉirkaŭfosi, disfosi, ŝpati
umgürten: ĉirkaŭzoni
Umhang: supervesto, survesto
Umhangtuch: plejdo
umhegen: ĉirkaŭbari
umher: tien kaj reen
umhergehen: ĉirkaŭiri
umherirren: vagi
umherstreifen: krozi, vagi
umhertragen: ĉirkaŭporti
umherwerfen: disĵeti
umherziehen: nomadi, vagi
umhüllen: envolvi
Umhüllungskurve: envelopo, envolvaĵo
zur Umkehr bewegen: revenigi
umkehrbar: invershava, inversigebla
umkehren: inversigi, turniĝi
Umkehrrelation: inversa rilato
Umkehrung: inverso
Umkehrung der regelmäßigen Wortfolge: inversio
umkippen: renversi
umklammern: ĉirkaŭvolvi
umkleben: ĉirkaŭglui
Umkleide: tualetejo
Umkleidekabine: provbudo
umkommen: mortiĝi, perei
umkreisen: ĉirkaŭiri
umkrempeln: volvi
Umland: lando
Umlauf: rivoluo
Umlaufbahn: orbito
umlaufen: ĉirkaŭkuri, rivolui
Umlaufgeschwindigkeit: rotacirapido
Umlaufzeit: rivolutempo
Umlautpunkte: dierezo, tremao
umlegen: ĉirkaŭmeti
umleiten: alidirekti, devojigi, plusendi
umnähen: ĉirkaŭkudri
umrahmen: tegmenti
umranden: ĉirkaŭlimi, ĉirkaŭstreki
um Rat bitten: konsiliĝi
um Rat fragen: konsiliĝi
Umrechnungs-: rilata
umreißen: ĉirkaŭskribi, konturi
umringen: ĉirkaŭlimi
Umriss: konturo, silueto
   in Umriss zeichnen: konturi
Umrisslinie: konturo
Umsatz: spezo, vendosumo
Umsatzsteuer: vendimposto
umschalten: baskuli, komuti
Umschalter: baskulo, komutatoro, komutilo
Umschalttaste: reĝimŝanĝa klavo
Umschau: revuo
umschießen: forpafi
Umschiffung: periplo
Umschlag: kompreso, koverto, kovrilo
   warmer Umschlag: fomentaĵo
umschlagen: kuspi, volvi
umschließen: ĉirkaŭfermi, ĉirkaŭlimi
umschmeicheln: ĉirkaŭflatadi, kaĵoli
umschreiben: ĉirkaŭparoli, ĉirkaŭskribi, parafrazi, transskribi
Umschreibung: ĉirkaŭfrazo, ĉirkaŭparolo, parafrazo, perifrazo
umschwärmen: ĉirkaŭsvarmi
umschweben: ĉirkaŭŝvebi
umschwenken: baskuli
umschwimmen: ĉirkaŭnaĝi
umsetzen: enspezi, komuti, plenumi, spezi, transloki, transplanti
   in die Praxis umsetzen: praktiki
umsichtig: konsiderema
ums Leben kommen: perei
umso: des
umsonst: vana, vane
umsorgen: prizorgi
   wie ein Vater umsorgen: patri
Umspanner: transformatoro, transformilo
umspinnen: ĉirkaŭŝpini
umspülen: ĉirkaŭlavi
Umstand: cirkonstanco, kondiĉo, okazo
   Maßgebender Umstand: determinanto
Umstände: ceremonio, cirkonstancaro
in anderen Umständen: graveda
Umstandswort: adverbo, e-vorto
umstehen: ĉirkaŭstari
umstrukturieren: restrukturi
umstülpen: renversi
umstürzen: renversi, renversiĝi
umtauschen: konverti
umtopfen: transplanti
umtosen: ĉirkaŭbrui
arglistige Umtriebe: maĥinacio
um Vier: kvare
umwachsen: ĉirkaŭkreski
umwandeln: aliformi , konverti, metamorfozi
   sich umwandeln: konvertiĝi
Umwandlung: metamorfozo, transformo
Umweg: ĉirkaŭvojo
   auf Umwegen: kurba
umwehen: ĉirkaŭblovi
Umwelt: ĉirkaŭmondo, medio
Umweltschutz: mediprotekto
Umweltverschmutzung: polucio
umwerben: sin svati
umwerfen: renversi
umwickeln: ĉirkaŭkovri, ĉirkaŭligi, ĉirkaŭvolvi, vindi, volvi
umwinden: ĉirkaŭligi
umzäunen: ĉirkaŭbari, ĉirkaŭkradi
umziehen: alivesti, transloĝiĝi, translokiĝi
umzingeln: ĉirkaŭumi
Umzingelung: ĉirkaŭumo
Umzug: parado, procesio
UN: Unuiĝintaj Nacioj
unabänderlich: neŝanĝebla
unabdingbar: nepra
   unabdingbar machen: neprigi
Unabdingbares: nepraĵo
Unabdingbarkeit: nepro
unabhängig: aŭtarkia, aŭtonoma, libera, sendependa
   wirtschaftlich unabhängig: aŭtarcia
   linear unabhängig: libera
   linear unabhängig: lineare nedependa
   unabhängig (-es Ereignis): nedependa
   unabhängig (-e Zufallsvariable): nedependa
Unabhängigkeit: aŭtarkio, aŭtonomeco, aŭtonomio, sendependeco
   wirtschaftliche Unabhängigkeit: aŭtarcio
unabhängig von: senkonsidere al
unablässig: severa
unabsichtlich: senintenca, senintence
Unähnlichkeit: malsimileco
unanfechtbar: nerefutebla
unangebracht: malkonvena, maloportuna, maloportuni
unangekündigte Arbeit: ekstemporalo
unangemessen: maloportuni
   unangemessen sein: malkonveni
unangenehm: malagrabla
unannehmlich: maloportuni
Unannehmlichkeit: fatalaĵo, malagrablaĵo, maloportunaĵo
unanständig: frivola, maldeca, maldiskreta, obscena
Unanständigkeit: obscenaĵo
unantastbar: neŝanĝebla, netuŝebla
Unantastbarkeit: netuŝebleco
unauffällig: diskreta, modesta
unaufhörlich: konstante, senĉesa
unaufmerksam: distriĝema, senatenta
unaufrichtig: mallojala, malsincera
Unaufrichtigkeit: malsincero
unaufschiebbar: urĝa
unausgebildet: rudimenta
unauslöschlich: neforviŝebla
unaussprechlich: nedirebla, nevortigebla
Unausweichlichkeit: nepro
unbändig: fortega, nebridebla, nedresebla
unbarmherzig: kruela
unbeabsichtigt: senintenca, senintence
unbeachtet lassen: preterpasi
unbearbeitet: kruda
unbedacht: facilanima, nepripensita, senkonsidera, senpripensa
Unbedachtheit: facilanimaĵo
unbedeckt: nuda
unbedeutend: bagatela, maleminenta, marĝena, sensignifa
   unbedeutend sein: bagateli
unbedingt: nepre
   unbedingt notwendig: nepra
unbefangen: naiva, senantaŭjuĝa, senkonfuza
unbefleckt: ĉasta
unbegabt: sentalenta
Unbegabter: sentalentulo
Unbegabtheit: sentalenteco
unbegrenzt: malfinia, senlima
unbegrenzte Suche: senbara serĉo
unbegründet: senbaza, senfonda, senkiala
unbeholfen: mallerta
Unbeirrbarkeit: konsekvenco
unbekannt: fremda, senfama
Unbekannte: nekonato
Unbekannter: anonimulo, fremdulo, nekonato, senfamulo
unbekümmert: trankvila
unbelastet: senŝulda
unbelebt: malviva
Unbelebtes: senvivaĵo
unbelebtes Geschlecht: aĵgenro
unbemerkt: ŝtele
unbequem: malkomforta
unberührbar: netuŝebla
unberührt: pura, virga
unbeschädigt: sendifekta
unbescheiden: malmodesta
unbeschränkt: nebarita, senrezerva
unbeschwert: senzorga
unbesehen: senrigarde al
unbesetzt: vaka
unbesetzt sein: vaki
unbesiegbar: nesuperebla, nevenkebla
unbesorgt: senzorga, trankvila
unbeständig: labila, malkonstanta, malkontinua
unbestechlich: nekoruptebla
unbestimmt: sendifina
Unbestimmte: argumento
unbestreitbar: nedisputebla, nekontestebla
unbeteiligt: indiferenta, senpartoprena
   unbeteiligt sein: indiferenti
unbetont: senakcenta
unbeugsam: malcedema, nefleksebla
unbeweglich: fiksa, inerta, rigida, senmova, stagna
Unbeweglichkeit: fikseco
unbewusst: senkonscie
Unbewusstes: subkonscio
unbillig: malaprobinda
unbrauchbar: neutila
und/oder: kajaŭ
und: kaj
und ähnliche: kaj similaj
mit Undank belohnen: maldanki
undankbar: sendanka
undankbare Person: sendankulo
Undankbarer: sendankulo
undankbarer Mensch: sendankulo
und dergleichen: kaj similaj
undefiniert: sendifina
undichte Stelle: liko
undurchdringlich: hermetika, nepenetrebla, nesondebla, opaka
undurchlässig: nepenetrebla
undurchsichtig: maldiafana, netravidebla
Und-Verknüpfung: aŭo
unecht: falsa, malaŭtentika
unechte Karettschildkröte: kareto
unedel: malnobla
uneheliche Kindschaft: bastardeco
uneheliches Kind: bastardo
Unehre: malhonoro
unehrenhaft: malhonora
Unehrlichkeit: malhonesto
uneigennützig: altruisma, neprofitema
uneigennützige Person: altruisto
Uneigennützigkeit: altruismo, malegoismo
uneigentlich (-e Bewegung): negativa
uneingeschränktes Monopol: absoluta monopolo
Uneinheitlichkeit: malunueco
uneinig sein: disopinii
Uneinigkeit: malakordo, malunueco
uneins sein: malakordi
unendlich: infinita, malfinia, senĉesa, senfina
Unendlich: infinito, malfinio
unendlichdimensional: malfinidimensia
unentbehrlich: havenda, necesa, nemalhavebla, nemankigebla
Unentbehrlichkeit: neceso
unentschieden: sendecida
Unentschieden: egalvenko
unentschlossen: sendecida
unerbittlich: rigora
unerfahren: novica
Unerfahrenheit: malsperteco
unerforschlich: nesondebla
unerfüllbar: neplenumebla
unergründlich: hermetika
   unergründlich machen: hermetikigi
unerhört: neaŭdita
unerlässlich: nemankigebla
unermesslich: vasta
unermüdlich: senlaca
unernst: malserioza
unerreichbar: neatingebla
unersättlich: nesatigebla
unerschrocken sein: aŭdaci
unerschütterlich: nekonfuzebla, neŝancelebla, neskuebla, stoika
unerträglich: netolerebla
unerwartet: neatendite
UNESCO: Unesko
unfähig: mallerta, nekapabla, nekompetenta, senpova
Unfähigkeit: senpoveco
Unfall: akcidento
unfehlbar: neerarema
unfest: loza
unflektierbar: nefleksiebla
unflexibel: rigida
unfrei: mallibera
unfreigiebig: maldonema
unfreiwillig: malvolonte
unfreundlich: malafabla
Unfriede: malpaco
unfruchtbar: malfekunda, senfrukta
Unfruchtbarkeit: malfekundeco
Ungar: hungaro
ungarisch: hungara
Ungarn: Hungario, Hungarujo
ungeachtet: senatente al, senkonsidere al
   ungeachtet von: senrespekte al
   dessen ungeachtet: tutegale
ungebildet: malklera
ungebremst: libera
ungebührlich: insolenta, malbonkonduta
   sich ungebührlich betragen: miskonduti
Ungeduld: malpacienco, senpartieco
ungeduldig: malpacienca
ungeduldig werden: senpacienciĝi
ungeeignet: maloportuna, maltaŭga, nekompetenta
ungefähr: ĉirkaŭe, proksimuma
ungefährlich: sendanĝera, senriska
Ungefährlichkeit: sendanĝereco
ungefestigt: malfirma
ungeheuer: monstra
Ungeheuer: monstro
ungehobelt: groba, nepolurita
ungehört: neaŭdita
ungelegen: maloportuna
Ungelegenheit: interokazaĵo, maloportunaĵo
ungelöst: sensolva
ungenau: malpreciza, svaga
ungeniert: senĝena
ungenügend: ne sufiĉe
ungeordnet: ĥaosa
ungepflegt: senkultura
ungerade: nepara
ungerecht: maljusta
Ungerechtigkeit: maljusteco
ungereimt: absurda
Ungereimtheit: absurdaĵo
ungerichtet: sendirekta
ungerührt: senŝanceliĝa
ungesättigter Ausdruck: predikato
ungeschehen machen: malfari
ungeschickt: mallerta
ungeschlacht: malgracia
ungeschminkt: senvuala
ungeschützt: nuda
ungesellig: malsocietema
ungestört: sennuba, senskue
ungestüm: impeta, nebridebla, senbrida
ungesund: malsana
ungetrübtes Glück: nemiksita feliĉo
ungewiss: malcerta
ungewöhnlich: anormala, aparta, neordinara
ungewollt: senvola
Ungeziefer: fiinsekto , fiinsektoj
ungezogen: malbonkonduta
ungezügelt: fortega, kruda, senbrida
ungezwungen: leĝera, senceremonia
ungklücklich: misŝanca
Unglaube: nekredo
ungleich: malegala, malsama
ungleichartig: heterogena
Ungleichflügler: hemipteroj
Ungleichheit: malegaleco
ungleichseitig: skalena
Ungleichung: neegalaĵo, neekvacio
Unglück: akcidento, malbonaĵo, malbono, malfeliĉo, tragedio
   schweres Unglück: katastrofo
   tragisches Unglück: katastrofo
unglücklich: malfeliĉa, malfeliĉe
unglücklicherweise: malfeliĉe
Unglücksfall: akcidento
Unglücksrabe: ŝlemilo
ungrammatikalisch: kontraŭgramatika
ungrammatisch: kontraŭgramatika
Ungstüm: impeto
ungültig: nevalida
   für ungültig erklären: kasacii
   für ungültig erklären: malvalidigi
   ungültig machen: malvalidigi
   ungültig werden: malvalidiĝi
   für ungültig erklären: nuligi
Ungültigmachung: kasacio
ungünstig: maloportuna
ungünstig besprechen: kritiki
unharmonisch: kruda
Unheil: malbono, tragedio
unheilbar: nekuracebla
unheilig: malsankta
unheilschwanger: malbonaŭgura
unheilvoll: malbonaŭgura, omena, tragedia, tragika
unheimlich: stranga, timiga
unhöflich: malĝentila
Uniatismus: unio
UNICEF: la infanprotekta organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj
Unicode: Unikodo
uniert: uniata
Unierter: uniano, uniato
uniform: unuforma
Uniform: uniformo
Unikat: unikaĵo
Unikode: Unikodo
Unikum: strangulo
unintelligent: malinteligenta
uninteressant: seninteresa
Union: unio
Union der sozialistischen Sowjetrepubliken: Unio de Sovetaj Socialismaj Respublikoj
Union von Brest: Bresta unio
Unisono: unisono
Universallexikon: enciklopedio
Universalmittel: panaceo
universell: universala
Universität: akademio, universitato
Universitätsgelände: kampuso
Universum: universo
Unix: Unikso
Unixler: uniksulo
unkenntlich: nedistingebla
unkeusch: malĉasta
Unkeuschheit: malĉasteco
unklar: malklara, nuba, obskura, svaga
Unklarheit: neklara
unklug: malinteligenta, malprudenta, malsaĝa
unkompliziert: sinĝena
Unkraut: herbaĉo , sarkindaĵo
Unkreativer: mediokrulo
unkultiviert: senkultura
unlängst: antaŭ nelonge
unleugbar: nekontestebla
unlösbar: sensolva
unmachbar: neefektivigebla
unmäßig: malmodera, senmezura
unmenschlich: kruela, malhoma
unmerklich: nesenteble
unmittelbar: malformala, senhezita, senhezite, tuj, tuja
unmodern: malmoderna
unmöglich: neebla, nepovebla
Unmöglichkeit: neeblaĵo
unmoralisch: fia, malmorala
unnachgiebig: rigida, severa
unnachsichtig: senindulga, severa
unnatürlich: malnatura
Unnatürlichkeit: malnatureco
unnormal: anormala
unnötig: malnecesa, senbezona
unnütz: forĵetinda, senfrukta, vana
unordentlich: ĥaosa, senorda
Unordnung: anarĥio, ĥaoso, malordo, senordo
Unpaarhufer: neparhufuloj
unparteiisch: neŭtrala, senantaŭjuĝa, senpartia
Unparteiischkeit: senpartieco
unparteilich: neŭtrala
unpassend: maloportuna
unpässlich: maloportuna, ne disponita
Unpässlichkeit: maloportunaĵo
unpoliert: nepolurita
unprätentiös: sinĝena
un­prä­ten­ti­ös: senpretenda
unproduktiv: malfekunda
unprofessionell: amatoreca, diletanta
unprofitabel: senprofita
unproportional: malproporcia
Unratkanal: kloako
unrealisierbar: neefektivigebla
unrecht: maljusta
Unrecht: maljustaĵo
   im Unrecht: malprava
   im Unrecht sein: malpravi
unredlich: mallojala
unrein: profana
unreliefiert: senreliefa
Unruhe: agitiĝo, bruo, moveblaĵo, ribelo, tumulto
   in Unruhe geraten: agitiĝi
unruhig: malkvieta, malserena, maltrankvila
unrühmlich: malglora
unsäglich: nedirebla, nevortigebla
unsausweichlich: nepra
unscharf: malpreciza, svaga
unschätzbar: netaksebla
unscheinbar: malbrila
unschlüssig: hezita, hezitema, perpleksa
Unschuld: naiveco, senkulpeco
unschuldig: naiva, puranima, senkulpa, senpeka
Unschuldiger: senkulpulo
unselig: tragedia, tragika
unser: nia
unseriöser Geschäftsmann: fikomercisto
unseriöser Händler: fikomercisto
unsicher: duba , malaplomba, malcerta, malfirma, malsekura
   unsicher sein: dubi
   unsicher werden: perpleksiĝi
Unsicherheit: dubo, malsekureco
Unsinn: absurdaĵo, blago, frenezo, sensencaĵo
unsinnig: absurda
Unsinnigkeit: absurdeco
unsittlich: frivola, maldeca, malmorala
Unsittlichkeit: malmoralaĵo, malmoraleco
unstabil: malstabila
unsterblich: senmorta
Unsterblicher: senmortulo
Unsterblichkeit: senmorteco
unstet: ŝanĝiĝema
unstimmig: malkongrua
Unstimmigkeit: misakordo
unsympathisch: antipatia
untadelig: neriproĉinda
untalentiert: sentalenta
Untalentierter: sentalentulo
Untat: malbonaĵo, malbono
untätig: nenifara, senokupa
untauglich: maltaŭga
unten: malsupre
   von unten: de sub
   nach unten: malsupren
unten gehen: subiri
unter: inter, sub
Unter: bubo
   Unter (Karte): fanto
Unter-: sub-
Unterarm: antaŭbrako
Unterart: raso, subspecio, subspeco
Unterbau: postamento, subkonstruaĵo
Unterbegriff: subnocio
Unterbekleidung: subvesto
Unterbewusstsein: subkonscio
unterbrechen: ĉesigi, interrompi, interveni, rompi
   (jmd.) unterbrechen: haltigi
   eine Verbindung unterbrechen: malkonekti
Unterbrechung: intermito
   ohne Unterbrechung: senhalta
   ohne Unterbrechung: senpaŭze
unterbreiten: submeti
   etwas unterbreiten: elmeti
unterbringen (Soldaten): kantonmenti
Unterbringung: kantonmento, kvartiro
unterbrochen: malkontinua
   unterbrochene Linie: rompita linio
Unterdeckung: deficito
unter den Augen von: antaŭ
unter den Blinden ist der Einäugige König: inter la blinduloj reĝas la strabuloj
unterdessen: dume, intertempe
unterdrücken: inhibi, opresi, persekuti, premi, represii, subigi, subpremi
Unterdrückung: inhibo, opreso, premateco
untereinander: reciproke
Untereinheit: subunuo
unterer: malsupra
Unterführung: transirejo
Untergang: katastrofo, ŝippereo, subakviĝo, subiĝo
Untergebener: subalternulo, subulo
untergehakt: brakenbrake
untergehen: droni, subakviĝi, subiĝi, subiri
   nicht untergehen: flosi
untergeordnet: subalterna
Untergeschoss: subteretaĝo
untergraben: subfosi
Untergraph: subgrafeo
Untergrund: subaĵo, subgrundo
Untergrundbahn: metroo
untergründig: subgrunda
Untergruppe: subgrupo
   konjugierte Untergruppe: konjugito
unterhalb: suba
Unterhalt: alimento, subteno
unterhalten: amuzi, distri, subteni
   sich unterhalten: konversacii
   sich unterhalten: konversi
Unterhalter: amuzisto
unterhaltsam: amuza
Unterhaltsbetrag: alimento
Unterhaltung: amuzaĵo, distro, konversacio
Unterhaltungsteil: felietono
Unterhändler: parlamentario
Unterhaut: dermo
unterhöhlen: subfosi
Unterholz: arbaĵo, veprejo
Unterhose: kalsono
unterjochen: jugi, subjugigi
unterjubeln: subŝovi
Unterkiefer: mandiblo
unterkommen: ekloĝi
Unterkörper: subkorpo
Unterkunft: gastejo, kvartiro, tranoktejo
   Unterkunft beziehen: kvartiri
Unterlage: submetaĵo
Unterlänge: literpendaĵo
Unterlass: intermito
unterlegen: subigi
Unterleib: abdomeno
Unterleutnant: subleŭtenanto, vicleŭtenanto
unterliegen: malvenki, subkuŝi
Untermatrix: submatrico
Untermenge: subaro
zur Untermiete bewohnen: sublui
unterminieren: kontraŭmini, sapei, subfosi
Untermodul: submodulo
unternehmen: entrepreni
Unternehmen: entrepreno, firmo
Unternehmensfusion: fuzio
Unternehmenssteuer: entreprena imposto
Unternehmer: entreprenisto
Unternehmung: entrepreno
Unternehmungsgeist: iniciatemo
Unternehmungslust: iniciatemo
unternehmungslustig: iniciatema
Unteroffizier: serĝento, suboficiro
unterordnen: subordigi
unterordnende Konjunktion: subjunkcio, subordigilo
unterordnendes Bindewort: subjunkcio, subordigilo
Unterordner: subdosierujo
Unterordnung: disciplinemo
Unterpräfekt: subprefekto
topologischer Unterraum: topologia subspaco
Unterricht: instruado, instruo
unterrichten: instrui, lecioni
unterrichtet werden: instruiĝi
Unterrichtseinheit: lekcio
Unterrichtslehre: didaktiko
Unterrichtsmaterial: lernilo
Unterrichtsraum: instruejo
Unterring: subringo
Unterrock: subjupo
untersagen: malpermesi
unterschätzen: subtaksi
unterscheidbar: distingebla
unterscheiden: diferencigi, distingi
   sich unterscheiden: diferenci
   sich unterscheiden: distingiĝi
   sich unterscheiden: diversi
   sich unterscheiden: kontrasti
unterscheidend: distinga
Unterscheidung: distingo
Unterscheidungsmerkmal: distingilo
Unterschenkel: kruro
unterschieben: atribui, subŝovi
Unterschied: diferenco, distanco, distingo
   starker Unterschied: kontrasto
unterschiedlich: diferenca, malegala
in unterschiedlicher Weise: diversmaniere
Unterschiedlichkeit: diverseco, heterogeneco, malsameco
Unterschlagung: malversacio
Unterschlupf: kaŝejo, rifuĝejo, ŝirmejo
unterschlüpfen: rifuĝi
unterschreiben: subskribi
Unterschrift: aŭtografo, subskribo
unterschwellig: sublima
Unterseite: subaĵo
untersetzt: malsvelta
unterspannen: substreĉi
Unterstand: ŝedo, ŝirmejo
unterstellen: imputi, submeti
Unterstoff: subaĵo
unterstreichen: emfazi, substreki
Unterstrich: substreko
unterstützen: apogi, helpi, kunhelpi, subporti, subteni
Unterstützer: subtenanto
Unterstützung: apogo, kunhelpo, subteno
   finanzielle Unterstützung: monhelpo
untersuchen: ekzameni, enketi, provi
   wissenschaftlich untersuchen: eksperimenti
Untersuchung: ekzameno, enketo, sondo
Untersuchungsausschuss: esplorkomisiono
Untertan: regato
untertauchen: mergi, subakvigi, subakviĝi
unterteilen: erigi
Unterteilung: apartaĵo
Untertitel: subteksto, subtitolo
untertreiben: malpligravigi
Untertreibung: maltroigo
untertunken: dronigi
Untervektorraum: vektora subspaco
untervermieten: subluigi
unter Verstopfung leiden: konstipiĝi
Unterverzeichnis: subdosierujo
unter Wärmezufuhr: endoterma
Unterwäsche: subvesto
Unterwasserfahrzeug: submergebla ŝipo
Unterwasserortungsanlage: eĥolokalizilo
Unterwasserteil des Schiffsrumpfes: kareno
unterwegs sein: survoji
unterweisen: inici, instrui
Unterweisung: instruaĵo, instruo
unterwerfen: obeigi, subiĝi
   der Frohn unterwerfen: servutigi
   sich unterwerfen: submetiĝi
Unterwerfung: subiĝo
unterwürfig: humila, malfiera, servila, servutule, subiĝema
   unterwürfiger Mensch: lakeo
unterzeichnen: subskribi
Untiefe: malprofundaĵo
Untoter: senmortulo
untreu: malfidela, mallojala
   untreu werden: malfideliĝi
Untreuer: malfidelulo
Untüchtigkeit: malsperteco
Untugend: malvirto
unüberlegt: nepripensita, senpripensa
unübertrefflich: nesuperebla
unüberwindbar: nesuperebla
unüberwindlich: nevenkebla
unumgänglich: necesa
Unumgänglichkeit: neceseco
unumkehrbar: neinvershava, neinversigebla
ununterbrochen: kontinua, senhalta, senintermanka, senpaŭze, senrompa
unveränderbar: neŝanĝebla
unveränderlich: konstanta, senŝanĝa
unverändert: senŝanĝa
unveräußerlich: neforprenebla
unverblümt: malkaŝa, memcerta, senĝena, senvuala
unverbrüchlich: fortika
unverbunden: senkomunikiĝa
unverdaulich: nedigestebla
unverdient: senmerita
unvereinbar: malakorda, malakordigebla
   unvereinbar mit: malakorde kun
unverfälscht: pura
unverfroren: feroca
unvergesslich: neforgesebla, neforgesenda
unvergleichbar: nekomparebla, senkompara
unvergleichlich: nekomparebla, netaksebla, senegala, senkompara
unverhältnismäßig: malproporcia
unverheiratet: fraŭla
unverhohlen: malkaŝa
unverhüllt: senvuala
unvermeidbar: fatala, neevitebla
unvermeidlich: necesa, neevitebla
Unvermeidliches: nepraĵo
Unvermeidlichkeit: neceseco, neeviteblo
unvermischt: pura, senmiksa
unvermittelt: abrupte, senĝena, spontanea
unvernünftig: malprudenta
unverrückbar: neŝanĝebla
unverschämt: impertinenta, insolenta, senhonta
Unverschämtheit: insolento
unversehens: abrupte
unverständlich: malkomprenebla, nekomprenebla, obskura, sensignifa
Unverständnis: malkompreno, miskompreno, nekompreno
unverwechselbar: nekonfuzebla
unverwirbelt: senkirla
unverzüglich: prompta, prompte, senprokraste
unvollendet: nefinita
unvollständig: nekompleta
unvorbereitet: malpreta, senprepara
unvoreingenommen: senantaŭjuĝa
Unvoreingenommenheit: sensupozeco
unvorhersehbar: neantaŭvidebla
unvorsichtig: riskema
unvorstellbar: neimagebla
unvorteilhaft: malbona
unwahr: malvera
Unwahrheit: malhonestaĵo, mensogo
unweise: malsaĝa
unweit: proksima
unwert: malinda
unwesentlich: akcesora, apenaŭa
Unwetter: misvetero, tempesto
unwichtig: fona, malgrava
   unwichtig sein: bagateli
unwiderlegbar: nerefutebla
unwiderruflich: definitiva
unwiderstehlich: nerezistebla
Unwideruflichkeit: definitivo
Unwille: malemo
unwillentlich: senvola
unwillig: malema, nevola
unwillkührlich: pretervola
unwillkürliche Körperreaktion: reflekso
unwirklich: nereala
unwirtlich: malgastama
Unwissen: malscio
unwissend: malklera
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht: nesciado de leĝo neniun pravigas
Unwucht: ekscentriko
unwuchtig: ekscentrika
unwürdig: malinda, malnobla
Unwürdiger: senindulo
Unzahl: miriado
unzählig: sennombra
Unze: unco
unzeitgemäß: arĥaika, malaktuala, posttempa
unzerstörbar: nedifektebla
unzertrennlich: nedisigebla
Unziale: uncialo
unziemlich: malkonvena
Unzucht: malĉastaĵo
unzüchtig: malĉasta, malĉasti
Unzüchtigkeit: malĉasteco
Unzufiredener: malkontentulo
unzufrieden: malkontenta
unzugänglich: hermeta, neatingebla
unzusammenhängend: fragmenta
unzuverlässig: malasidua, nefidinda
unzweckmäßig: maloportuna, maloportuni
unzweifelhaft: nedubeble
üppig: luksa
Üppigkeit: lukso
Uppsala: Upsalo
ups: ups
Ur: uro
Ur-: pra-
Uracil: uracilo
Ural: Uralo
Uran: uranio
Uranos: Urano
Uranus: Urano
Uraufführung: praprezento, premiero
Uräusschlange (Symbol): ureuso
Urban: Urbano
Urbild: inversa bildo, malbildo
Urdu: Urduo
Ureinwohner: aborigeno, indiĝeno, praloĝanto
Ureinwohner Australiens: aborigeno
urenglisch: praangla
Urenkel: pranepo
Urenkelin: pranepino
Ureter: uretero
Urethra: uretro
Urform: prototipo
Urgeschichte: prahistorio
Urgroßmutter: praavino
Urgroßvater: praavo, praavo
Urheber: aŭtoro, iniciatinto, iniciatoro
Urheberrecht: aŭtorrajto, rajto de aŭtoreco
Urin: urino
urinieren: urini
Urinieren: urinado
Urknall: praeksplodo, praknalo
Urkontinent: prakontinento
Urkunde: atestilo, atesto, dokumento
Urkundensammlung: arĥivo
Urkundenstelle: arĥivejo, arĥivo
Urlaub: ferio, forpermeso
Urlauber: ferianto
Urlaub machen: ferii
Urlaubsgegend: feria regiono
Urlaubsreise: feria vojaĝo
Urmensch: prahomo
Urmutter: prapatrino
Urne: cindrujo, lotujo, urno
Uroma: praavino
Uropa: praavo, praavo
Ursache: kaŭzo
   keine Ursache!: ne dankinde
Ursache-Wirkungsbeziehung: kaŭzeco
Ursäuger: pramamuloj
Ursprache: pralingvo
Ursprung: deveno, origino
   gleichen Ursprungs: samdevena
ursprünglich: naiva, origine, primara
Ursünde: prapeko
Urteil: juĝo, verdikto
   unabhängiges Urteil: juĝo memstara
   das Urteil sprechen: verdikti
urteilen: juĝi
   falsch urteilen: misjuĝi
   vernünftig urteilen: rezoni
Urteilsspruch: verdikto
Urteilsvermögen: rezonpovo
urtümlich: prototipa
Urtyp: pratipo, pratipo
Uruguay: Urugvajo
Uruguayer: urugvajano
Uruguayerin: urugvajano
uruguayisch: urugvaja
Ürümqi: Urumĉio
Urvater: patro, prapatro
Urweltmammutbaum: metasekvojo
Urzeit: praepoko, pratempo, pratempo
urzeitlich: praa
USA: Usono
US-Amerikaner: usonano
US-amerikanisch: usona
Usbek: Uzbeko
Usbeke: uzbeko
Usbekistan: Uzbekujo
USt: vendimposto
Usukapion: uzukapo
Usurpator: uzurpatoro, uzurpulo
usurpieren: akapari, uzurpi
Usus: uzanco
Uten: uteno
Utensil: uzaĵo
Uterus: utero
Utilitarismus: utilismo
Utopie: utopio
Utrecht: Utreĥto
Uvula: uvulo
uvular: uvula