EsperantoLingvojFakojktp.
b c d e f g h j k l m n p q s t w x y z ?

ĉina b...

八 []: ok
白 [bái]: blanka
bái é luó sī:
   白俄罗斯 [bái é luó sī]: Belarusio
   白俄罗斯 [bái é luó sī]: Belorusio
   白俄罗斯 [bái é luó sī]: Belorusujo
白俄罗斯人 [bái é luó sī rén]: beloruso
半 [bàn]: duono
编程语言 [biān chéng yǔ yán]: programlingvo
编号 [bīan hào]: numeri
变量 [biàn liàng]: variablo
表达式 [biǎo dá shì]: frazo
匕首 [bǐ shǒu]: dago
不 []: ne
不同 [bù tóng]: malsama